చెట్టూబాలుడు

జిగురు కన్నీళ్ళు

కార్చే చెట్టు

చిరిగిన పుస్తకాలతో

పరిగెత్తుకు వచ్చే బాలుడు

ఛాయాసింహాసనాన్ని వేసి

స్వాగతించే చెట్టు

రెండు చేతులా

కాండాన్ని కౌగలించుకొని

ఊరడిల్లే బాలుడు!

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...