దేశభక్తి గేయాలు

ఈ పర్యాయం కొన్ని దేశభక్తి గేయాలు మీ ముందుంచుతున్నాను. నా చిన్నతనంలో విజయవాడ రేడియో కేంద్రం ద్వారా తరచుగా ప్రసారమైన పాటలివి. ఈ పాటలకు ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదనుకుంటాను. క్లుప్తంగా:

1. జయజయప్రియభారత జనయిత్రీ – బృందగానం – దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి.

2. కలగంటిని – బి. సుశీల, సుబ్బలక్ష్మి – మధురాంతకం రాజారాం.

3. శ్రీపురాణధాత్రికి – శ్రీరంగం గోపాలరత్నం, ఎం.వి. రమణమూర్తి – వింజమూరి శివరామారావు.

4. నమో మంగళశ్రీ – టంగుటూరి సూర్యకుమారి – రాయప్రోలు సుబ్బారావు.

5. బంగరు పూవులు – బి. సుశీల, సుబ్బలక్ష్మి- రాయప్రోలు సుబ్బారావు.

6. జోహారులే తల్లి – మల్లిక్, శ్రీరంగం గోపాలరత్నం – ?

(ఈపాట రాసిందెవరో యెవరికైన తెలిస్తే చెప్పగలరు.)