చలంతో రజని ముఖాముఖి


చలంతో రజని ముఖాముఖి
(ఆకాశవాణి సౌజన్యంతో – సేకరించిన శ్రీనివాస్ పరుచూరి గారికి, శుభ్రపరిచి డిజిటైజ్ చేసిన మాధవ్ మాచవరం గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలతో)
నిడివి: 59 నిమిషాలు