జ్యోతిషమూ – లోపలి సంగతులూ – 1

అపి సాగర పర్యంతా విచేతవ్యా వసుంధరా।
దేశోహ్యరత్ని మాత్రోపి నాస్తి దైవజ్ఞ వర్జితః॥

పదిహేడవ శతాబ్దంలో నీలకంఠ దీక్షితులు తన ‘కలి విడంబనం’ లో చెప్పిన శ్లోకమిది. సముద్రపర్యంతమూ ఉన్న ఈ భూమిని మొత్తం శోధించినా, ఈ దేశంలో జ్యోతిష్కుడు లేని భూమి ఒక గుప్పెడు కూడా లేదు అని దాని భావం. ఆ మాట ఈనాడు కూడా అక్షర సత్యం.

జ్యోతిషం నేడు సర్వ వ్యాప్తమైపోయింది. ప్రజాదరణ విపరీతంగా ఉండడంచేత ప్రతీ పత్రికా దినఫలాలో వారఫలాలో ప్రచురించక తప్పనిసరి అయింది. ఇంకా జ్యోతిష్కులతో ప్రశ్న జవాబుల శీర్షిక ఒకటి ఉంటే మరీ మంచిది. ఇంటర్నెట్ వచ్చాకా జ్యోతిషానికి సంబంధించిన సైట్లు ఇబ్బడిముబ్బడిగా వెలిసాయి. శాస్త్రవిజ్ఞానం ఎంతో అభివృద్ధి చెందిన ఈ రోజుల్లోకూడా ఏమిటీ నమ్మకాలు అని పెదవి విరిచేవారు కొందరైతే జ్యోతిషం కూడా సైన్సే అనేవాళ్ళు మరికొందరు. ఏది ఏమైనా జ్యోతిషానికి ఉన్న ఆకర్షణశక్తి అసాధారణమైనది అని ఎవరైనా అంగీకరించక తప్పదు.

అయితే ఇంతకీ అసలు జ్యోతిషం నిజంగానే భవిష్యత్తు చెప్పగలదా? చెప్పగలిగితే ఎలా సాధ్యం? జ్యోతిషం నిజమైతే ఇంతవరకు మనకు తెలిసిన సైన్సు మొత్తం తలకిందులైపోదా? కొంచం ఆలోచనాపరు లెవరికైనా ఇలాంటి ప్రశ్నలు కలగడం సహజం. చాలా రాజకీయ, మత విషయాల్లాగే జ్యోతిషం విషయంలోకూడా ఏదో ఒక పక్షం వహించడమేగానీ నాది మధ్యేవాదం అంటే కష్టం. నీకు జాతకాల మీద నమ్మకం ఉందా లేదా అని ఎవరైనా సూటిగా ప్రశ్నిస్తే ఉంది అనో లేదు అనో చెప్పగలవాళ్ళు ధన్యులు – నా దృష్టిలో. సాధారణంగా నమ్మకం ఉన్నవాళ్ళకి జ్యోతిషం తెలియదు. వాళ్ళు ఎవరో గురువునో జ్యోతిష్కుణ్ణో నమ్ముతారు, అంతే. అయితే తమను తాము జ్యోతిష్కులుగా పరిగణించుకునేవాళ్ళు నమ్ముతారా అనే ప్రశ్నే ఉండదు.

నమ్మకం లేనివాళ్ళు సాధారణంగా హేతువాదులు అయిఉంటారు. మతవిషయాల్ని నమ్మేవాళ్ళుకూడా కొంతమంది జ్యోతిషాన్ని నమ్మకపోవచ్చు. వాళ్ళకు గొప్ప జ్యోతిష్కులెవరూ తారసపడి ఉండకపోవచ్చు. ఏది ఏమైనా వాళ్ళ సంఖ్య స్వల్పమనే చెప్పుకోవచ్చు. హేతువాదుల విషయానికి వస్తే వాళ్ళలో చాలామంది జ్యోతిషాన్ని ఎరిగినవారు కారు. వాళ్ళ అజ్ఞానం జ్యోతిష్కులకి కొంతవరకూ ఒక అస్త్రంలాగా ఉపయోగపడుతుంది. భౌతికశాస్త్ర పితామహుడు న్యూటన్ జ్యోతిషాన్ని (ఇంకా రసవాదమూ మొదలైన చాలా విషయాల్ని) నమ్మేవాడు. ఎవరో ఆయనదగ్గర జ్యోతిషాన్ని విమర్శిస్తే ’సర్, నేను జ్యోతిషాన్ని చదివాను, మీరు చదివారా?’ అని అడిగాడుట. ఇదే ప్రశ్నని జ్యోతిష్కులు దర్పంగా హేతువాదులకి సంధిస్తూ ఉంటారు. 1975లో 186 మంది సైంటిస్టులు (అందులో 18మంది నోబెల్ గ్రహీతలు) జ్యోతిషం అశాస్త్రీయమైనది అని ప్రకటించారు. దానికి ఒక జ్యోతిష్కుడి సమాధానం ఏమిటో తెలుసునా? ’అవునుట. నిర్ణయించారుట. అయితే వాళ్ళెవరూ జ్యోతిషం తెలిసినవాళ్ళు కారుట. వాళ్ళు నోబెల్ బహుమతి పుచ్చుకున్నది జ్యోతిషంలో కాదు. పూర్వం ఒక క్షురకుడు గెడ్డం పెంచుతున్న సాధువుని చూసి వీడు దుష్టుడు అని నిర్ణయించాడుట.’

అయితే అంత ఆత్మవిశ్వాసంతోనూ సమాధానం చెప్పిన ఆ జ్యోతిష్కుడికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే మొదట త్రికరణ శుధ్ధిగా జ్యోతిషాన్ని నమ్మి అధ్యయనం చేసి, తరవాత అది అంతా తప్పు అని గ్రహించిన శాస్త్రజ్ఞులు ఉన్నారు. ఇటీవల జ్యోతిషం మీద పరిశోధనలు చేసిన జాఫ్రీ డీన్ ఆకోవలోనివాడే. ఇదే మాటని ఆ జ్యోతిష్కుడికి చెప్పాను అనుకోండి, నా ఊహ ప్రకారం ఆయన ఏమంటాడంటే, జాఫ్రీ డీన్ కి గానీ, లేదా అదే పద్ధతిలో జ్యోతిషం తెలుసుకుని పరిశోధిస్తున్న వాళ్ళెవరికైనా గానీ నిజంగా జ్యోతిషం తెలియదనీ, లేదా వాళ్ళకి తెలిసిన జ్యోతిషమో లేదా ఎంచుకున్న పరిశోధనాంశమో తప్పు అనీ అంటాడు. మరి ఇందులో నిజానిజాలేమిటో సామాన్యులకెలా తెలుస్తాయి? అందుకే ఏదో ఒక పక్షం వహించినవాళ్ళు ధన్యులు అన్నాను. అంటే నేను దురదృష్టవశాత్తూ ఏ పక్షమూ వహించలేక పోతున్నాను అని అర్ధం.

అదెల్లా కుదుర్తుంది అంటారేమో? మరి నా అనుభవాలు అల్లాంటివి. గోడమీది పిల్లి అనండి, రెంటికీ చెడ్డ రేవడనండి. నిజం తెలుసుకోవడానికి నేను పడ్డ బాధ మాత్రం వర్ణనాతీతం. ఎవళ్ళైనా వచ్చేసి, అబ్బాయీ ఇదే నిజం నాయనా అని చెప్పేస్తే నాక్కూడా ఎంతో బాగుణ్ణు (నేనడిగే ప్రశ్నలకి కూడా సమాధానాలు చెప్పాలండోయ్). అది అంత తేలిగ్గా జరిగే అవకాశం లేదు కాబట్టే నా ప్రశ్నలూ, అనుమానాలూ, అనుభవాలూ, నమ్మకాలూ, నేను పరిశీలించిన విషయాలూ మీముందు పెడుతున్నా. ఏదో ఒక పక్షంవైపు మిమ్మల్ని లాగేద్దామన్నది నా ఉద్దేశ్యం కాదు. రెండు పక్షాలవాళ్ళకీ కొన్ని నచ్చేవీ, కొన్ని నచ్చనివీ ఇందులో కనిపిస్తాయి. అంతేగాక జ్యోతిషానికి సంబంధించిన కొన్ని లోతైన విషయాలు పరిచయమౌతాయి.

ఒక విచిత్ర వ్యక్తి

అప్పటికింకా నా వయసు పదహారే. అప్పటికే ఒక ఏడాదినుంచీ జ్యోతిషంతో ప్రేమలో పడి కొట్టుకుంటున్నా. ఒక ప్రముఖ జ్యోతిష్కుడి దగ్గర సహాయకుడిగా చేరాను. ఆయనే ఈ విచిత్ర వ్యక్తి. లోకజ్ఞానం ఏమాత్రం లేని బిడియస్తుడైన అమాయకపు కుర్రవాడిగా ఆయన దగ్గర చేరాను. ఒక రెండు నెలలు ఏమైనా శాస్త్రం నేర్చుకుందామని ఓపికగా ప్రయత్నించాను. ఏమాట కామాటే చెప్పాలి. ఆయన నన్ను చాలా ప్రేమగా చూశాడు. నాకు కాస్త ’లౌక్యం’ నేర్పి ప్రయోజకుణ్ణి చేద్దాము అనుకున్నాడు. తొలిప్రేమలో పడ్డ ప్రేమికుడిలాగా నాకేమో జ్యోతిషం తప్ప మరే ధ్యాసా లేదాయె. ఆయన కిటుకులు నాకెల్లా వంటబడతాయి?

ఆయనకు గొప్ప నాడీ శాస్త్రజ్ఞుడని పేరు. చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు – అంటే రాజకీయ నాయకులు, వ్యాపారస్తులు, ప్రభుత్వ, పోలీసు అధికారులు, సినిమావాళ్ళు – ఆయన దగ్గరకి వస్తుండేవాళ్ళు. ఆయన చాలాగొప్ప మాటకారి. ఆంగికమూ, వాచికమూ చూస్తే జనాలు హడ్డిలిపోయేలా ఉండేది. సాక్షాత్తూ తానే దైవ స్వరూపమా అన్నట్టుగా ఉండేదా తీరు. మాటల్లో కాఠిన్యం, లెక్కలేనితనం, ఆత్మవిశ్వాసం, ఒక సాధికారత ధ్వనించేది. నావంటి భయస్తులు మరీ భయభ్రాంతులై పోయేట్టు ఉండేది. ఒక జాతకుడొచ్చాడంటే నీ పుట్టుపూర్వోత్తరాలు నాకు తెలుసు అనేవిధంగా మాట్లాడేవాడు. ఒక్కోసారి ’ఇలా చెయ్, లేకపోతే పతనమైపోతావ్, మృత్యుముఖంలోకి పోతావ్’ అనేవాడు. ధారాళంగా, మంచినీళ్ళ ప్రవాహంలాగా శ్లోకాలేవో చదివేవాడు.