Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 9059

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 ... 3 4 5 6 7 ... 906 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. శ్రీలలితా సహస్రనామ వైశిష్య్టమ్‌ గురించి sivalenka ayyavaru అభిప్రాయం:

  09/08/2014 4:14 pm

  వివరణ బాగుంది. కాని ఈ వ్యాసం లో విషయాలు యధాతధం గా శ్రీ జి.ఎల్.ఎన్.శాస్త్రి గారి పీఠికలోంచి స్వీకరించబడినట్లు భవదీయుడు భావన.

 2. జ్ఞాపకాల వాసన గురించి Mohan rao T అభిప్రాయం:

  09/08/2014 2:48 pm

  Starting Lo baga anipinchindi.Kani end varaku chadivaka idi emitI anipinchindi.

 3. నన్నెచోడుని కళావిలాసము: కొన్ని చర్చనీయాంశాలు గురించి బ్రాహ్మి అభిప్రాయం:

  09/08/2014 1:27 pm

  అద్భుతవిషయసంగ్రహంతో, నిశితపరిశీలనలతో, పాండిత్యప్రతిభతో అలరారుతున్న వ్యాసం. అయితే విషయసంగ్రహం, విషయవివేచనను అధిగమించింది. ఒక్కొక్క విషయాన్ని అనేక రీతులుగా చర్చించడం వల్ల ఎక్కడ ఏది ప్రాధాన్యమో తెలియకుండా ఉంది. అందువల్ల విద్యార్థులకు, ఈ వ్యాఖ్యాత వంటి మందబుద్ధులకు దిశానిర్దేశం దొరకడం లేదు.

  మానవల్లి రామకృష్ణ కవి ఆక్షేపణలకు వచ్చిన సమాధానాలలో కూడా సందేహాలు వస్తున్నాయి.

  1. క్షేమేంద్రుని కళావిలాసానికి తెలుగు కళావిలాసం అనువాదం కాదని మానవల్లి కవి గారు అన్నట్టయితే – తెలుగు పద్యాలకు సంస్కృతకళావిలాసంలో ఖచ్చితమైన మూలాలు దొరికితీరాలి. అలా దొరుకుతున్నాయా? అని ప్రశ్న.

  i) పృథుల విశ్వంభరారథమున కెదురుగాఁ బూన్పించె నెవ్వాఁడు పువ్వుఁదేరుఁ

  పై పద్యానికి సంస్కృతమూలం క్షేమేంద్రుని కావ్యంలో కనబడడం లేదు. (ఆ పద్యం రామకృష్ణకవిని అనుసరించిందా అన్న ప్రస్తావన తర్వాత. )

  ii) తలపోయఁగ రుచు లాఱును
  గలుగును; వాతంబుఁ గ్రిమియుఁ గఫముం జెడు; నాఁ

  తాంబూలంపై చెప్పిన పద్యానికి కళావిలాసం సంస్కృతమూలంలో ఉటంకించిన సముద్రదత్తునికథలో తాంబూల ప్రస్తావనకు ఉన్న లంకె బలహీనమైనది. పైగా మూలంలోని సముద్రదత్తుని కథ కు కథాసరిత్సాగరం/బృహత్కథ లోని భేతాళపంచవిశతి కథలో మూడవకథ మూలంగా కనబడుతుంది, బృహత్కథామంజరిని వ్రాసిన క్షేమేంద్రుడు అందులో ఒక కథను తన కళావిలాసంలో దృష్టాంతంగా ఉపయోగించి ఉంటాడు. కాబట్టి తెలుగు కళావిలాసకర్త ఒకవేళ సముద్రదత్తుని కథనే అనుసరించాడనుకున్నా, ఆ కథ బృహత్కథకు సంబంధించినది కాబట్టి అందులోంచే ఎందుకు స్వీకరించి ఉండకూడదన్న ప్రశ్న వస్తుంది.

  iii) …దడవకయుండ నెప్పటి విధంబని కౌఁగిటఁ జేర్ప నంతటన్

  ఈ పాదానికి ఇదివరకు సందేహం వర్తిస్తుంది. పతి పత్నిని కౌగిట చేర్చడం కోసం క్షేమేంద్రుని కళావిలాసం వరకూ వెళ్ళే అవసరమేమిటండి? :)

  2. మానవల్లి కవి గారు ప్రస్తావవశాన “దానిలో కథాంశములు” లేవు. అన్న వాక్యంలో కథ – అన్న శబ్దాన్ని సంజ్ఞార్థకంగా గ్రహించి, క్షేమేంద్రుని కావ్యంలో చివరన ఉన్న ఉన్న ఒక శ్లోకంద్వారా సమాధానం చెప్పారు. నిజంగా క్షేమేంద్రుని కళావిలాసం కథాకావ్యమేనా? అలా కనిపించదు. సంస్కృత కళావిలాసం ధూర్తులు, వంచకుల గురించి ఉపదేశించిన ఉపదేశకావ్యం. ఇందులో ఏడవ సర్గ మొదలుకుని పదవసర్గ వరకూ, కంసాలురు, వేశ్యలు, ధూర్తులు, వీళ్ళ వంచనా వ్యాపారాలు ఉపదేశింపబడినాయి. అంతకు ముందు కూడానూ ఎక్కువ భాగం ఉపదేశాలు, మధ్యమధ్యలో చేస్తున్న ఉపదేశాలను సమర్థించడానికి కొన్ని దృష్టాంతాలు, అవీనూ అదివరకు ప్రముఖమైనవాటిని “ఉపయోగించడం” కనిపిస్తుంది. (భేతాళపంచవింశతి కథ ఒక ఉదాహరణ) ఏతావతా, సంస్కృతకావ్యంలో స్పష్టంగా కవి నిర్మించిన, “కథ” అని వ్యవహారార్థానికి అనువైన, నాయక, నాయికా, ప్రతినాయకాదులు లేదా సన్నివేశంలో నాటకీయతకు అనువైన దృశ్యాలతో, ప్రత్యేకమైన ఇతివృత్తంతో కూర్చిన కథాంశాలు ఇందులో లేవు. (మూలంలోని కళావిలాసంలో వంచకుల ప్రవర్తనలకు పద్మప్రాభృతకం అనే- చతుర్భాణిలో మొదటి భాణకంలోని పాత్రలకు సామ్యం కూడా కనిపిస్తుంది. ఆ భాణకంలోనూ కర్ణీసుతుడు/మూలదేవుడు, అతని అనుచరుడు శశి ప్రధానపాత్రలు) స్థూలంగా చెప్పాలంటే ఈ కావ్యం కథాంశాలకు కాకుండా ఉపదేశాలకు ప్రసిద్ధి అని ఒక సంగ్రహమైన అర్థం పాఠకుడికి కనిపించడంలో విడ్డూరమేదీ లేదు. మానవల్లి వారు ఆ ఉద్దేశ్యంతోనే “అందులో కథాంశములు లేవు” అని చెప్పారని ఎందుకు అనుకోరాదు?

  3. పృథుల విశ్వంభరారథమున కెదురుగాఁ బూన్పించె నెవ్వాఁడు పువ్వుఁదేరుఁ

  ఈ పద్యానికి రామకృష్ణకవి పద్యం ఆధారం అంటున్నారు. పద్యనిర్మాణం, వర్ణనాసామ్యం, లేదా కవిసమయాల ఉపయోగంలో సారూప్యం కారణంగా ఎవరు ఎవరిని అనుసరించారని నిర్ణయించడం పండితులకు సబబేనా? పెద్దలు ఆలోచించాలి.

  పైన విషయాలు ఏవో అల్పపరిజ్ఞానంతో అర్థం చేసుకుందుకు దారి వెతుక్కునే తత్తరలో వ్రాసిన విషయాలే తప్ప, ఇంతటి గొప్ప వ్యాసాన్ని అధిక్షేపించడానికో, అవమానించడానికో వ్రాసినవి కావు. ఇందులో పరుషత్వం ధ్వనిస్తే, వ్యాఖ్యాత క్షమార్హుడు. ఈ వ్యాసాన్ని మరిన్ని సార్లు చదవాల్సి ఉంది.

 4. భక్తకవి బొప్పన గంగనామాత్యుని శ్రీ మహాభాగవత పంచమ స్కంధం గురించి గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి అభిప్రాయం:

  09/06/2014 12:33 am

  శ్రీ ఏల్చూరి మురళీధర రావు గారి శ్రీ బొప్పన గంగనామాత్య ప్రణీతమంబైన భాగవత పంచమ స్కంధ విశ్లేషణ వారి పాండిత్య ప్రతిభకే గాక వారి సువిశాల తత్వ జ్ఞానసంపదకు వారి సూక్ష్మ పరిశీలనా శక్తికి దర్పణము పడుతుంది.ఇప్పుడు వాడుకలో నున్న ప్రతులలో నున్న దోషాలకు వారు సూచించిన సవరణలు సమంజసముగా నున్నాయి. బలికి సిద్ధపడుతున్నప్పుడు జడభరతుడు పద్మదళాక్షుని తన హృదయములో నిల్పుకొని కాళికా దేవిపైన, కరవాలము పైన ‘అచ్చపు భావముంచుటే’ పద్యానికి, పద్యభావానికీ సొంపు తెస్తుంది. అలాగే పటు తాటంక రథాంగ యుగ్మమునకు బదులు పటుతాటంక పలాంగ యుగ్మ మనే సవరణ కూడా బాగుంది. వ్యాసము సుదీర్ఘమైనా రసవంతముగా సాగింది. అందులో భాగవతములో నన్ను బాగా ఆకర్షించిన జడభరుతుని కధ నెన్ని పర్యాయములైనా చదువుకోగలను. శ్రీ ఏల్చూరి వారికి అభివందనములు!

 5. తెలుగులో గ్రంథ పరిష్కరణ గురించి కొన్ని ఆలోచనలు గురించి Maddipati Krishna Rao అభిప్రాయం:

  09/06/2014 12:01 am

  “అచ్చుయంత్రం వచ్చిన తరువాత మన పుస్తక నిర్మాణ చరిత్ర ఇంతవరకూ ఎవరూ రాయలేదు. ”

  జోలెపాలెం మంగమ్మ గారి “Book Printing in India: With special reference to the contribution of European scholars to Telugu (1746-1857)” పుస్తకం కొంత వరకైనా ఈ పని చేసిందనుకుంటున్నాను. నేనీ పుస్తకాన్ని స్థాలీపులాకంగానే చదివాను. చూసినంతవరకూ చేయదగినంత ప్రయత్నం మంగమ్మ గారు చేశారనే అనుకుంటున్నాను. ఈ పుస్తకం గురించి మీకు తెలియదని అనుకోను. మరచిపోయారా, లేక ఆ పుస్తకం ఉదహరించడానికి అర్హం కాదనుకున్నారా?

  బ్రౌన్ నిజంగా తెలుగును ఉద్ధరించడానికే చేశాడా అన్న విషయాన్ని చాలా వివరంగానే ప్రశ్నించారు. ఐతే వేమన పద్యాల్లోని ప్రక్షిప్తాల్ని వేరు చేయకుండా ప్రచురించడమే బ్రౌన్ చేసిన తప్పా? మౌఖిక సాహిత్యాన్ని పట్టించుకోకుండా గత సాహిత్య పరిష్కారం ఇప్పటికీ జరుగుతుండడం (అసలు జరిగితే!) గురించిన విశ్లేషణ బాగా నచ్చింది.

 6. అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు: బరువు! గురించి శ్యామలాదేవి అభిప్రాయం:

  09/05/2014 10:28 am

  నిజం రమ గారు! అందరం అలానే అనుకుంటాం. చెయ్యగలిగిన దల్లా మన పరిధి మేరకు జాగ్రత్త పడటమే. మీ చక్కని అభిప్రాయాన్ని తెలియజేసినందుకు నా ధన్యవాదాలు.

  శ్యామలాదేవి

 7. అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు: బరువు! గురించి Rama అభిప్రాయం:

  09/05/2014 10:09 am

  శ్యామల గారు మీరు మి ఈమైల్ చెప్పగలరా? లేదా నాకు మీరు రాసినా సరె rd6219@yahoo.com

  మీ అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లకి కౌముది అప్పటి నుండీ గొప్ప అభిమానిని. మీ సుజన రంజని హాస్యరంజనిలో కల్చరు చదివాక మీకు మైల్ రాయలనిపించింది.

  రమాదేవి

 8. పూర్వజన్మ వాసన గురించి Rama అభిప్రాయం:

  09/05/2014 10:00 am

  తుపాకి రాసిన రచయిత దేనా ఈ కథ? ఇంకెవరి కధ అయినా మీ పెరుతో పంపారా? ప్రసాద్ గారిలానే నాకు, నాలాంటి చాలమందికి అర్ధం కాకపొయే లానే వుంది.

  రమాదేవి

 9. తుపాకి గురించి Rama అభిప్రాయం:

  09/05/2014 8:31 am

  ఇన్ని సంవత్సరాల తరవాత నేను ఇప్పుడే చదవటం తటస్తించింది.

  కధలో లా శంకర్ లాంటి నాన్నలున్నా జిమ్మి బ్రైన్ లాంటి ఇన్ఫ్లుఎన్స్ దాటి బయటికి రాలేని వాళ్ళు బోలెడుమంది. అది “నిగ్గర్స్” అనుకునే ఆలోచన కావచ్చు లేదా కులం కావ్చ్చ. అసలు కిరణ్ నాన్నే జిమ్మి బ్రైన్ లా వుండచ్చు. ఇది వొక్క NRI లకి మాత్రమే సంబంధించిన కధ అనుకొనక్కర్లేదు ఇండియాలో మనది కాని రాష్ట్రంలో కూడా కావచ్చు. ముంబైలో బిహారి పిల్లాడితో స్నేహం కూడా మాథ్యుతో స్నేహం కావచ్చు. ఇన్ని సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతంలో ఇంకా మాలవాడలు మాదిగ వాడలు వున్నాయి, హొనౌర్ కిల్లింగ్స్ ఇంకా జరుగుతున్నాయి.

  కధలో చెప్పకుండా చెప్పిన బోలెడు విషయాలు ఇప్పటికీ అన్వయిస్తాయి. పర్యావరణ కాలుష్యం లాగా ఈ కాలుష్యం ఇంకా పెద్దదవ్వడానికి మన పాత్ర ఎంత?

  ఇలాంటి సజీవమైన కధ రాసిన నారాయణ స్వామి గారికి అభినందనలు

  రమాదేవి, హైదరాబాద్

 10. జ్ఞాపకాల వాసన గురించి Rama అభిప్రాయం:

  09/05/2014 7:42 am

  నాకూ అలానే ఎలా అర్ధం చేసుకోవాలో తెలీనట్లు… కాని జ్ణాపకాల గురించి రాసిన చాలా వాక్యాలు నాకెప్పుడూ అనిపించే వాటిలా అనిపించి బావున్నట్లు కూడా వుంది. మొత్తానికి మోడర్న్ఆర్ట్ లా నాకు అర్ధం కాకుండా పొయింది.

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 ... 3 4 5 6 7 ... 906 పాత అభిప్రాయాలు»