పాఠకుల అభిప్రాయాలు


10885

« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 1089 »

 1. ఒకటి నుంచి పదిల దాకా… గురించి Chandrika గారి అభిప్రాయం:

  03/04/2017 11:38 pm

  లలిత గారు, ‘దిబ్బ రొట్టి అబ్బాయి’ గుర్తొచ్చింది 🙂

 2. ఒకనాటి యువ కథ: అమ్మ గురించి Lalitha TS గారి అభిప్రాయం:

  03/04/2017 10:57 pm

  ఇంకోసారి అమ్మయిన అమ్మని, తన కొడుకుకన్నా చిన్నవాడైన తమ్ముడిని – రావు కథ చివర్లో ఒప్పుకోవడంతో ‘హమ్మయ్య’ అనిపించింది.

 3. ఒకటి నుంచి పదిల దాకా… గురించి ఏల్చూరి మురళీధరరావు గారి అభిప్రాయం:

  03/04/2017 12:28 pm

  అంకెలలో అందాలొలికే సంగీతదృశ్యాలను కన్నులకు కట్టిచూపారు. కంఠస్వరంలో పసితనపు మసృణత్వాన్ని పలికిస్తూ మీరు తన్మయీభావంతో చదువుతున్నప్పుడు మరీ బాగుంది!

 4. అతిథి గురించి Lakshmi గారి అభిప్రాయం:

  03/04/2017 1:12 am

  ఉహించిన మలుపు , కాని బాగుంది

 5. ఒకటి నుంచి పదిల దాకా… గురించి Lakshmi గారి అభిప్రాయం:

  03/04/2017 12:49 am

  చాలా బాగుంది!

 6. అయిదో కుర్చీ గురించి Lalitha TS గారి అభిప్రాయం:

  03/04/2017 12:41 am

  చాలా వైవిధ్యంగా వుంది ఈ కథ – మీ అనువాదం కూడా చాలా బావుంది. అభినందనలు.

 7. ఒకటి నుంచి పదిల దాకా… గురించి Lalitha TS గారి అభిప్రాయం:

  03/04/2017 12:03 am

  Rao Vemuri గారు: ఎంత మంచి మాట- నా ఈ మొట్టమొదటి పిల్లల-పాటకి ! ధన్యవాదాలు మీ ప్రోత్సాహకర వ్యాఖ్యకి.

 8. ఒకటి నుంచి పదిల దాకా… గురించి Lalitha TS గారి అభిప్రాయం:

  03/04/2017 12:00 am

  మోహన గారు: మీ వ్యాఖ్యకి బోల్దంత సంతోషంగా అనిపించింది – Thank You!

 9. అతిథి గురించి Lalitha TS గారి అభిప్రాయం:

  03/03/2017 11:57 pm

  ఈ మధ్య కాలంలో చదివిన మంచి మనుషుల – మంచి మనసుల గురించి హాయైన కథ!

 10. ఒకటి నుంచి పదిల దాకా… గురించి Rao Vemuri గారి అభిప్రాయం:

  03/03/2017 9:39 am

  బాగుంది. ఈ రకం పిల్లల పాటలు తెలుగులో లేని లోటు తీర్చేరు. – వేమూరి

« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 1089 »