Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 9950

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 ... 3 4 5 6 7 ... 995 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. ప్రేమ ఉన్నచోటే భగవంతుడు గురించి ayyavaru అభిప్రాయం:

  11/02/2015 4:02 pm

  చాలా బావుంది. కధలో సాధువు, పుణ్యం, శరణాగతి, పరమేశ్వర అన్న పదాలు చదివాక కాసేపు నేను చదువుతోంది అనువాద కధా లేక వెన్నెల్లో పోతన భాగవతమా అన్న అనుమానం లేదా ఒక చిలిపి వూహ వచ్చింది సుమండీ!!

 2. మా పెద్దనాన్న జువ్వాడి గౌతమరావు గారు గురించి lyla yerneni అభిప్రాయం:

  11/02/2015 1:21 pm

  చాలా బాగుంది ‘జువ్వాడి గౌతమ రావు’ గురించి చదవటం. మంచి పని చేసినారు వారు, జైలు కటకటాలు కోసి పారిపోయి. జైల్లో మగ్గటానికా మనుషుల జీవితాలు!

  వ్యాసంలో తలచిన -భారతం ఆది పర్వం లోని, ” విపరీత ప్రతి భాష లేమిటికి నుర్వీనాథ” పద్యం ఎంతైనా బాగుంటుంది.
  ఆ పద్యం వెన్నంటే ఉండి, ‘సత్య వాక్యం’ గురించి శకుంతల దుష్యంతుడితో చెప్పే పద్యాలు అవెంత బాగుంటాయి!

  “చ. నుతజలపూరితంబు లగు నూతులు నూఱిటి కంటె సూనృత
  వ్రత యొక బావి మేలు మఱి బావులు నూఱిటి కంటె నొక్క స
  త్కృతు వది మేలు తత్కృతుశతంబునకంటె సుతుండు మేలు త
  త్సుత శతకంబుకంటె నొక సూనృత వాక్యము మేలు సూడగన్.

  క. వెలయంగ నశ్వమేథంబులు వేయును నొక్క సత్యమును నిరుగడలం
  దుల నిడి తూపగ సత్యము, వలనన ములు సూపు గౌరవంబున పేర్మిన్.

  తే. సర్వతీర్థాభిగమనంబు సర్వవేద, సమధిగమము సత్యంబుతో సరియు గావ
  యెఱుగు మెల్లధర్మంబుల కెందు బెద్ద, యండ్రు సత్యంబు ధర్మజ్ఞులైన మునులు.”

  Thanks for the essay. – Lyla

 3. మునులేం చేస్తారు నాన్నా? గురించి G K S Raja అభిప్రాయం:

  11/02/2015 4:30 am

  మునులు చేగోడీల మాత్రం కారణం కూడా లేకుండా శపించిన సందర్భాలు కోకొల్లలు పుక్కిటి పురాణాల్లో. పిల్లలను కనే, చేగోడీలు చేసే యంత్రాన్నే చూసే మునికి ‘అమ్మ మనసు’ గురించి ఏం తెలుస్తుంది? బావుంది — వం డే మాతరం. వన్ డే గానూ ( అమ్మకు ఏడాదికొక్క రోజు) ‘వండే’ గానూ కూడా అర్థవంతంగా ఉంది. ధన్యవాదాలు తఃతః గారూ!

 4. మా పెద్దనాన్న జువ్వాడి గౌతమరావు గారు గురించి Prof P C Narasimha Reddy అభిప్రాయం:

  11/02/2015 12:16 am

  Mr Juvvadi Gouthamarao was a multi faceted legendary personality less known even in literary circles. His close associate and a literary genius Mr Mallampalli Sarabheswara Sarma was also neglected and less known. I have invited him to give endowment lectures on an adjudged favorite topic of his namely Harivamsam in the Sri Venkatrswara University at Tirupati as head of the department of Telugu Studies. According to his own confession it was his first entry into university portals to address the academia there. The academic body of the department of Telugu in the Kakatiya university at Warangal which had strong allegiance to Sri Viswanatha Satyanarayana’s literature and also an association with Sri Sarabhayya could not make an attempt to invite him to the university. Mr Sarabhayya enthralled the packed house of connoisseurs for th entire two days. Later he was honoured by TTD by offering Research fellowship in translation work into Sanskrit. — Prof P C Narasimha Reddy

 5. ఆనందం అర్ణవమైతే – రత్నాలసరములు గురించి lyla yerneni అభిప్రాయం:

  11/01/2015 11:42 pm

  “గేయము అనగా పాడదగినది. పాటలలో ఏ పంక్తి ఆ పంక్తికి అంతమయితే మాత్రమే గానానుభూతిని పొంద వీలవుతుంది.”

  I have been reading your much repeated idea of singability of a song and I fail to understand you. Or rather I disagree with you.
  When you write down a lyric, sure you write down the sentences. But when it comes to singing, there is musical notation with musical notes on the top and the lyric broken down into syllables under the notes. There could be more than one note per syllable. Music/ melody is legato, the notes run into one another, musical thought does not break at measures, it over flows, which makes the lyrics sentences flow and run, jam into the next one. Music is not plywood cut into exact lengths and stacked in neat piles, like in home depot. Music does not end at the end of each sentence. It continues. It pauses, it speeds up, it lingers, it murmurs, it shouts sometimes and it ends when the whole musical piece ends. What does music have to do with sentences?

  And

  What does music have to do with SriSri, and what would real jewelers think when itsy bitsy words are compared to pearls and diamonds. Not to mention how oceans and skys, feel about all this trespassing.

  You are overthinking chandassu. Overfinding things and overassigning, over crediting thoughts to skulls which never thought much.

  Respectfully,
  Lyla

 6. పాప గురించి G K S Raja అభిప్రాయం:

  11/01/2015 7:08 am

  మన్ను, మొలక — విశ్వవ్యాప్తమయిన విషయం. వాటి మీద మమకారం పెద్దాయన సహజ లక్షణం — బాగా చిత్రించారు. చెమట పట్టని, శ్రమించని మనిషి వ్యర్ధం అని చక్కగా చెప్పించారు.
  రాజా.

 7. మచ్చ గురించి G K S Raja అభిప్రాయం:

  11/01/2015 6:47 am

  ఇలాంటి ఆలోచన రావడం బావుంది. అదీ ఏడేళ్ళ క్రితమే. మచ్చ ఉండడం మచ్చ కాదుకానీ, మచ్చ కావాలనుకోవడం మచ్చేనేమో!
  రాజా.

 8. కథ కథ గురించి G K S Raja అభిప్రాయం:

  11/01/2015 6:29 am

  బావుంది. కొత్త ప్రయోగం. చంద్ర గారే వ్రాసిన వ్యాసం ‘కంచికి వెళ్లని కధలు’ ప్రకారం ఈ కథ కథ కూడా నిష్ప్రయోజనమేమో! నాకైతే ఏదో ప్రయోజకత్వంగానే అనిపిస్తోంది. అంతేకాదు, ప్రపంచ సాహిత్యం లోని కధలకంటే ఇది బాగానే ఉందేమో! నా సుకృతం ఏమిటంటే నాకు మిగతా ప్రపంచ భాషలతో పరిచయం లేదు. ఇక బ్రహ్మానందం గారు అన్నట్టు ఆ నాలుగు ఆంగ్లం ముక్కలు మరీ అంత ‘ పాయసంలో ఎముకల్లాగ’ అడ్డు తగలడం లేదులెండి. అన్ని భాషలూ ఆ మాత్రం కాకెంగిలి కాకుండా ఉండడం ఈ ప్రపంచీకరణ ఉధృతిలో సాధ్యం కాదేమో.
  రాజా.

 9. సినిమా గురించి సూర్య అభిప్రాయం:

  10/31/2015 10:18 pm

  సరదాగా ఉంది. మొదటి చరణం పాత సినిమాలాగా బాగుంది!

 10. మహాభారతం ఏం చెప్తుంది? ఒక కొత్త కోణం గురించి Avuldar Ravi అభిప్రాయం:

  10/29/2015 1:18 am

  మనం ఎలా జీవించాలన్న మార్గం గురించి సనాతనమైన భారతీయ భావన ఎలా వుందో మీరు చాలా అద్భుతంగా సరలంగా చెప్పారు. మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఎన్నో విషయాలు అణగి వున్నాయి. ఉదాహరనకు:
  1. సర్వ జీవుల హృదయాధిపతిగా వెలుగొందుతున్న ఈశ్వరస్వరూపమే “నేను”; (God is omnipresent).
  2.శరీరం కూడ కావాలని నా ఇష్ట ప్రకారం నేను తెచ్చుకున్నదీ కాదు, నేను వద్దనుకుంటే పోయేదీ కాదు; (Body is the temple of God).
  3. అది నాకు ప్రసాదింపబడింది కాబట్టి దానిని నిలుపుకోవడం, నిర్వహించుకోవడం నా కర్తవ్యాలు. (Keep the body healthy & energetic. Feed it with satvic food & make it fit with necessary physical activity).
  4. నాకంటూ ఒక ప్రవృత్తి (స్వభావం innate nature ) ఉంది; ఆ ప్రవృత్తికి తగిన పనిని ఎంచుకుని…(Choose your career according to your personal interest/intuition, not according to the external forces)
  5.సమాజరూపంగా ఉన్న వాసుదేవుణ్ణి (the all-pervading consciousness ) సేవించినట్లయితే, నా శరీరపోషణ వేరే ప్రయత్నం అక్కరలేకుండా దానంతటదే సాగిపోతుంది. (Aha, what a great sentence! Hold the Lord’s feet with one hand and do your duty in the world with another hand, so that all your needs will be taken care of by Him)
  6. అందువల్ల కలిగే తృప్తి అలౌకికమైన ఒక సుఖానుభూతిని ఇస్తుంది; ఆ అలౌకికానుభూతినే “ఆనందం” అంటారు; ఈ ఆనందం డబ్బుతో దొరికేది కాదు హృదయగతమైన ఈశ్వరభావన (ఐశ్వర్యం)తో మాత్రమే అందుకోగలిగేది (ఆడ్దమైన ఆవినీతి పనులు చేసి దబ్బు సంపాదించి అనుక్షనం భయంతో మనశ్సాంతి లేకుండా బతకదం కన్నా మంచి మార్గం లొ జీవితం గదపదమే నిజమైన ఆనందాన్నిస్తుంది)

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 ... 3 4 5 6 7 ... 995 పాత అభిప్రాయాలు»