Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 9172

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 ... 3 4 5 6 7 ... 918 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. నాకు నచ్చిన పద్యం: కార్తీక శివజ్యోత్స్న గురించి lyla yerneni అభిప్రాయం:

  11/04/2014 3:15 pm

  ఆ కథ పేరు “రాజు.” పుస్తకంలో 49 వ పేజీలో ఉంది. దివ్యంగా ఉంది. బ్రహ్మాండంగా ఉంది. అదీ కథంటే.

  అది కామెడీనా, సెటైరా, ఫిలాసఫీనా, చరిత్రా, రాజనీతిశాస్త్రమా?

  కథ ఎంత బాగుందంటే,ఎన్ని విధాలుగా నవ్వు తెప్పించిందంటే, నవ్వుతూ, అసలు పరిశోధన మర్చిపోయాను. అప్పుడు గుర్తొచ్చి -ప్యూర్లీ డైలాగ్ స్కాన్ రన్ చేశాను.

  “ఈమాత్రం తేలికపనికి ఇంత హడావిడా? దానమ్మ కడుపు కాల!”

  ఉందండీ ఉంది.

  ఇంకా సరదా సంగతి ఏంటంటే, ఆ తర్వాత కథ పేరు “పరిశోధకులు.” అదీ చదవక చస్తానా.

  లైలా

 2. రెండు పద్యాలకు విశేషార్థాలు – దురన్వయాలకు సమన్వయాలు గురించి గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి అభిప్రాయం:

  11/04/2014 2:59 pm

  శ్రీ ఏల్చూరి వారికి నమస్సులు, ధన్యవాదములు. శంఖము ( దరము ) దరముతో భ్రమణములు గొట్టి దక్షిణావార్త వామావర్త భేదముల నొందిన మీ ” కవిసమయ ” వివరణము వ్యాసమునకు మరింత వన్నె తెచ్చింది. ఎప్పటి వలెనె తెలుగు భాషా సొగసులు వెదజల్లే మీ రచనా పటిమకు మరో పర్యాయము తన్మయము చెందాను.కృతజ్ఞతలు !

 3. రెండు పద్యాలకు విశేషార్థాలు – దురన్వయాలకు సమన్వయాలు గురించి ఏల్చూరి మురళీధరరావు అభిప్రాయం:

  11/04/2014 1:55 pm

  మాన్యులు, విద్వత్కవివరేణ్యులు శ్రీ గన్నవరపు నరసింహమూర్తి గారికి
  ప్రణామములతో,

  వ్యాసాన్ని ఎంతో సూక్ష్మేక్షికతో చదివి మీరు వ్రాసిన ఆదరవాక్యాలకు ధన్యుణ్ణి. మీ బోటి పెద్దల దృఙ్నివేశం దీనిపై ప్రసరించినందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నది.

  ‘ఒడ్డియాణము’ విషయమైన నా పొరపాటును వ్యాసాన్ని ముద్రించేటపుడు మీకు కృతజ్ఞుడనై సరిచేస్తాను.

  ఇక, ‘స్రవించు’ ధాత్వర్థాన్ని మీరు శంఖానికి అన్వయించిన తీరు ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నది. అది మీ వైజ్ఞానికదృష్టికి, లోకపరిశీలనకు నిదర్శకం. అయితే, ఎంత ఆలోచించినా అది ఆపాతరమణీయమే కాని, కవిసమయవిరుద్ధమని నాకు తోచింది.

  కావ్యనాయిక గళశోభకు, కంఠస్వరమాధురికి ఎదురుకాలేక శంఖం వారిధిలో తలదాచుకొనవలసిరావటం, ఆ సమయంలో కవులు ప్రదక్షిణ – దక్షిణావర్తాది శబ్దచిత్రాలను ప్రయోగిస్తుండటం ప్రబంధసామాన్యమైన కవిసమయం. దరము అంటే భయము అనే అర్థంకూడా ఉన్నది కనుక వాసవదత్తా గళసౌందర్యలక్ష్మికి సాటిరాలేని దరము (శంఖము) దరమునొంది (భయపడి) వార్ధిపదంలో భ్రమింపవలసివచ్చింది. ఆ భ్రమణాల (తిరుగుళ్ళ) వల్ల దక్షిణావర్త వామావర్తాదులైన భేదాలేర్పడ్డాయని కల్పన తీగసాగుతుంది. పాము పుట్టలో నిక్కటం, జింక పూరిమేయటం, సింహం కొండగుహలలో తలదాచుకోవటం వలెనే ఇది నిత్యానువర్తనీయమైన క్రియావిశేషం. క్షణలేశప్రవర్త్యమానమైన తద్ధర్మం కాదు.

  ‘స్రవించు’ ధాత్వర్థం వారిధితటంలో ఉన్న శంఖానికే గాని వారిధిపదంలో ఉన్నదానికి అనువర్తింపదు. ఆ స్రావకత్వమైనా దినైక దినద్వయమాత్రం అనువర్తించేదే కాని శాశ్వతికం కాదు. అప్పుడు నాయికా గళాన్ని ఎదిరించినప్పటి ఓటమి వలని స్రవించటం తాత్కాలికం అవుతుంది. అందువల్ల ఆ శబ్దం అన్వయింపదని నాకు తోచింది.

  పైగా, ‘స్రవించు’ అన్న నిశ్చయాత్మిక క్రియకు పరాభూతమైన శంఖము వార్ధిలో “దేనిని” స్రవిస్తున్నదో సూచింపగల కర్మార్థసమర్పకశక్తి లేదు. అందువల్ల కూడా అది స్వీకార్యం కాదని, ‘భ్రమించు’ అన్న ప్రసిద్ధార్థఘటనమే ఉచితమని నాకు తోస్తున్నది.

  మీరొక్కసారి ఈ దృష్టితో పాఠాన్ని పరికించి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలుపగలరని ప్రార్థన.

  మీ అభిమానాదరాలకు, నిరంతరాయితమైన విమర్శప్రోత్సాహానికి ధన్యవాదాలను విన్నవించికొంటున్నాను.

  సప్రశ్రయంగా,
  ఏల్చూరి మురళీధరరావు

 4. రెండు పద్యాలకు విశేషార్థాలు – దురన్వయాలకు సమన్వయాలు గురించి ఏల్చూరి మురళీధరరావు అభిప్రాయం:

  11/04/2014 1:50 pm

  మాన్యులు శ్రీ గంటి లక్ష్మీనారాయణమూర్తి గారికి
  ప్రణామములతో,

  అముష్యాయణులైన మీ వంటి విద్వద్గౌరవీయులు వ్యాసాన్ని చదివి ఉండటమే గొప్ప ఆనందం నాకు. ఆ పైని ఈ విధమైన ఆశీర్వచస్సు! ధన్యోస్మి.

  సప్రశ్రయంగా,
  ఏల్చూరి మురళీధరరావు

 5. నాకు నచ్చిన పద్యం: కార్తీక శివజ్యోత్స్న గురించి okAnokaDu అభిప్రాయం:

  11/04/2014 11:54 am

  వేవెరా గారు “నడ్డి విరగొట్టుట” అనే పదం వాడేరుకాబట్టీ, ఆయనకి తాటాకులు కట్టే ప్రయత్నం లైలాగారు చేసినట్టు “కనబడుతోంది” కాబట్టీ నేనూ కూడా సర్దాగా అనేస్తున్నాను, నడ్డి నిజంగా విరగ్గొడుతూ.

  నలి అంటే రోగము.
  జార అంటే రంకుమొగుడు
  ముఖము అంటే మొహం ఉన్నవాడు

  ఇవన్నీ కలిపితే తెలియట్లే? ఎవరో ఒకావిడ (ఒకత్తె అందామనుకుని మానేసాను) :-) మొగుణ్ణి “రోగం వచ్చిన రంకుమొగడా” అని తిడుతోంది. ఇప్పుడు విశ్వనాథ వారి డైలాగు వాడుతున్నాను కాచుకోండి – “ఈ మాత్రానికే లైలాగారో నడ్డి విరగ్గొట్టడం, వేవెరా గారు సమాధానం ఇవ్వడమూనా, దీనెమ్మ కడుపుకాల!” ఈ డైలాగు నిఝంగా విశ్వనాధ గారు రాసినదే (చిన్న కధలు పుస్తకం చూడండి – కధ పేరు సరిగ్గా గుర్తులేదు, ధర్ముడు రాజు, మనవడుకూడా ధర్ముడే – కావలిస్తే). మరో సారి చెప్తున్నాను – ఇది సరదాగా రాసేను నవ్వుకోటానికి. మీకు నవ్వురాకపోతే నా తప్పు లేదు.

 6. ప్లూటో గ్రహచారం గురించి vijaya అభిప్రాయం:

  11/04/2014 10:42 am

  ఈ వ్యాసం నాకు ఎంత నచ్చిందో చెప్పలేను. మా అబ్బాయి సోషల్ పుస్తకంలో ఫ్లూటో కనపడకపోయే సరికి, ఎటు పోయిందబ్బా? నా చిన్నపుడు ఉంది కదా అని ఆశ్చర్యపోయాను. ఇదన్న మాట విషయం! మీరు చెప్పిన విధానం ఎంత ఆశక్తిగా ఉందో అంతే వినోదంగా ఉంది.

 7. విశాఖ వృక్షయాగం అక్టోబరు 2014 గురించి క్లుప్తః క్లుప్తః అభిప్రాయం:

  11/03/2014 11:04 pm

  బాగుంది. చాలా బాగుంది.

  కత్తిరిస్తే ఇంకా చాలా బాగుండేదేమో! క్లుప్తత కవితకి అందం అంటారుకదూ!
  @

  పికిలిపిట్ట పేరు పెట్టుకుని
  సముద్రాన్ని దాటి వచ్చిన
  చక్రవాత వర్షపాతం
  మా ఊళ్ళో
  వృక్షయాగం చేసింది.

  చెట్టులన్నీ కట్టెలు చేసి
  పచ్చదనాన్ని
  మున్నీట ముంచేసింది.

  అటూ ఇటూ చెట్లు
  చెట్టు చెట్టునూ తాకుతూ కొమ్మలు
  కొమ్మ కొమ్మనీ పలకరిస్తూ ఆకులు
  పగలు పందిరి
  రాత్రి వెన్నెల
  పచ్చల చాందిని
  చక్కదనాన్ని ముక్కలు
  ముక్కలు చేసి విసిరేసింది.

  ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్
  విద్యారణ్యం
  అడితిగా మారిపోయింది.
  అక్కడి ఱంపపు కోత మోత
  ఇక్కడ వినిపిస్తోంది.

  @

  మిత్రుడు,

  క్లుప్తః క్లుప్తః

 8. రెండు పద్యాలకు విశేషార్థాలు – దురన్వయాలకు సమన్వయాలు గురించి గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి అభిప్రాయం:

  11/03/2014 10:56 pm

  మన్నించాలి , సవరణల పిదప పద్య మీ విధముగా నుండాలనుకుంటాను.

  దర, భుజ, గైణ, సింహములు త్వ ద్గళ, వే, ణ్యవలోకనద్వ, యో
  దరముల కోడి – వారిధిపదంబులఁ బుట్టలఁ బూరులన్ గుహాం
  తరములఁ – బూన, నిక్కఁ, దిన, దాఁగ; స్రవింపగ, నూర్పు లూర్ప, స
  త్వరముగ నేఁగ, నీడఁ గని తత్తరమందఁగఁ జేసి తౌఁ జెలీ!

 9. నాకు నచ్చిన పద్యం: కార్తీక శివజ్యోత్స్న గురించి వేలూరి వేంకటేశ్వర రావు అభిప్రాయం:

  11/03/2014 9:20 pm

  లైలా గారూ:

  ఛందస్సులోను, ఛందస్సు నడ్డి విరగ్గొట్టి ఎడాపెడా కవితలు రాస్తున్న మీకు
  జార + నలినముఖులు అన్న పదానికి అర్థం చెప్పాలా?

  ఎంతశృంగారకవికయినా మొగపురుగులని, నలినముఖులు, అని వర్ణించే మూర్ఖత్వం ఉంటుందంటారా?

  తామరపువ్వులవంటి ముఖాలున్న మొగ సన్నాసులు ఏమిటండీ విడ్డూరం కాకపోతే!(ఒకవేళ మొగవాళ్ళే ఆడవాళ్ళలాగా వేషంవేసుకున్నా, తిమ్మన గారు, వాళ్ళ Max Factor ముఖాలని, తామరపువ్వులతో పోలుస్తాడా?)

  అయినా కారా గారు మీ (మన)సందేహం తీర్చగల సమర్థుడు!

  నాతెలివికి తాటాకులు కడదామని కోరికుంటే, నే రాసిన కథలనో, వ్యాసాలనో చీల్చి చెండాడండి!
  By the way, we might drop in suddenly at Naples! Best wishes, — వేవేరా

 10. రెండు పద్యాలకు విశేషార్థాలు – దురన్వయాలకు సమన్వయాలు గురించి గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి అభిప్రాయం:

  11/03/2014 7:09 pm

  శ్రీ ఏల్చూరి మురళీధర రావు గారు ఓ రెండు తెనాలి రామలింగ కవి పద్యాల నెంచుకొని చక్కని పరిశీలనా దక్షతతో ముద్రారాక్షసములను సవరించి వాటికి అందమైన అన్వయమును సమకూర్చారు. వారి ప్రయత్నము వలన పాఠకులకు రెండు చక్కని పద్యాలు సుందరతర విశ్లేషణా భాగ్యముతో లభించాయి.

  కందర్ప కేతు విలాసములో “మౌనిఁ గెంజడల జొంపము ఫాలపట్టికఁ దీండ్రించు భసితత్రిపుండకంబు” అనే పద్యానికి ఆధారముగా శ్రీ వామన భట్టబాణుని “పాణౌ వేత్రం పవిత్రం భసిత విరచితం పుణ్డ్రకం ఫాలదేశే” అనే సిధ్ధపురుషుని వర్ణన నుదహరించి తమ సవరణలను చక్కగా నిరూపించారు.

  ఓడ్డియాణమునకు ఒడ్డాణ మనే అర్ధము ఆంధ్ర భారతి వారి తెలుగు నిఘంటువులో లభ్యమే ! ఆంధ్ర వాచస్పత్యము ,వావిళ్ళవారి నిఘంటువు , ఆంధ్ర శబ్ద రత్నాకరముల నుంచి వారా అర్ధమును గ్రహించారు. శ్రీ ఏల్చూరి వారెంచుకొనిన

  దర, భజ, గేణ, సింహములు తద్గళ, వే, ణ్యవలోకనద్వయో
  దరముల కోడి, వారిధిపదంబులఁ బుట్టలఁ బూరులం గుహాం
  తరముల పూన నిక్కఁ, దిన, దాఁగ, స్రవింప, నిటూర్పులూర్చ స
  త్వరముగ నేఁగ, నీడఁగని తత్తరమందఁగఁ జేసి తౌ చెలీ.”

  అనే పద్య మెంత బాగున్నదో! ఈ పద్యములో కూడా వారు సూచించిన సవరణలు సమంజసమే! కాని నా అభిప్రాయములో శంఖము భ్రమించడము కంటె స్రవించడమే సరి యని పిస్తున్నది. నా చిన్నతనమంతా సముద్ర తీరములో గడిచింది. ప్రతిదినము సముద్ర తీరానికి పోయి గవ్వలు, చందమామలు, శంఖములు సేకరించి యింటికి కొనిపోయేవాడిని. లవణ సంగత మవడముచే అవి మరునాడు కూడా తేమ నూరుతూ జిడ్డు జిడ్డుగా నుండేవి. పలు సారులు మంచి నీటితో కడిగి పొడి చేశాకే వాటికా తేమ పోయేది. వారిధి పదంబుల నుండుట చేతను, లవణ సాంగత్యము కలుగుట చేతను శంఖములు (గాలిలో తేమను గ్రహించి ) స్రవిస్తాయి. అంతెందుకు ? సముద్ర తీరములో నుండే మనుజులు కూడా తక్కువ శ్రమకే అధిక ఘర్మజలాన్ని స్రవిస్తారు. అందుచేతనే మా శ్రీశ్రీ సముద్ర తీరానుభవముతో ఘర్మజలానికి, ధర్మ జలానికి, కర్మజలానికి ఖరీదు గట్టే షరాబు లేడొయ్! అని కవిత చెప్పగలిగారు!

  ఏమైనా శ్రీ ఏల్చూరి వారి విశ్లేషణ ఉత్సాహకరముగా, నాకర్షణీయముగా సాగింది.వారికి కృతజ్ఞతాభివందనములు!

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 ... 3 4 5 6 7 ... 918 పాత అభిప్రాయాలు»