Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 9305

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 ... 3 4 5 6 7 ... 931 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. కంప్యూటింగ్ పూర్వాపరాలు, సాధ్యాసాధ్యాలు – 9: అతి సరళమైన అత్యద్భుత ట్యూరింగ్ యంత్రం గురించి తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్ అభిప్రాయం:

  01/05/2015 5:23 am

  కొడవళ్ళ హనుమంత రావు గారు ఈ విషయం మీద ఎంతో విషయ సేకరణ, పరిశోధన చేసినట్లు తెలుస్తోంది. శాస్త్రాన్ని జనరంజకంగా చెప్పాలన్న పట్టుదల శ్రద్ధ అడుగడుగునా కనిపిస్తున్నాయి. వారిలో నాకు నచ్చే విషయం సంప్రదించిన గ్రంధాన్ని వ్యాసాన్ని పాదపీఠికలో పేర్కొనడం. ఈ అలవాటు, తెలుగు వారిలో బహు సకృతు.

  సంపాదకులు ,సహోదర పీర్లు తమ వంతు సహకారం అందించి ఉంటే వ్యాసం సమగ్రమయ్యేది.

  సైన్సు వ్యాసాల్లో వాడే భాషకు , సాహిత్య వ్యాసాల్లో వాడే భాషకు చాలా తేడా ఉంది . సాహిత్యంలో సముద్రం, సాగరం, ఆర్ణవం ఇలా అమరకోశం లో ఉన్నవి లేనివి అన్నీ వాడేయ వచ్చు. సైన్సు వ్యాసాల్లో ఆ స్వేచ్ఛ లేదు “light year” అంటే “కాంతి సంవత్సరం” అనవలసిందే . అంటే, వాడుకలో ఉన్న పదాలను మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మార్చ లేము.

  రచయిత Number Theory ని సంఖ్యా శాస్త్రంగా పేర్కొన్నారు , కానీ తెలుగులో న్యూమరాలజీని సంఖ్యా శాస్త్రంగా వ్యవహరిస్తారు.
  —————-
  Numerology : పారమార్థిక పదకోశం (పొత్తూరి వేంకటేశ్వరరావు) 2010
  [రహస్య జ్ఞానం]
  సంఖ్యాశాస్త్రం. ప్రతి అక్షరానికీ సంఖ్యలో విలువ ఉంటుందనీ, ఒకటి నుంచి తొమ్మిది వరకు గల అంకెలకూ, నవగ్రహాలకూ సంబంధం ఉందనీ ఈ శాస్త్రం చెపుతుంది. అంకెలను బట్టి భవిష్యత్తును చెప్పడం సాధ్యమని ఈ శాస్త్రం అధ్యయనం చేసినవారు అంటారు.
  ——————

  ఇప్పుడు ఈ క్రింది వాక్యాన్ని చదవితే గణితం తెలియని సామాన్యుడికి స్ఫురించే అర్థం ఏమిటి??

  “వారిలో ఒకరు మన రామానుజన్‌ని తెప్పించుకున్న హార్డీ (G. H. Hardy) – సంఖ్యాశాస్త్రంలో ఉద్దండుడు”

  సంఖ్యా సిద్ధాంతం అని వ్యవహరించడం మేలు , లేదా రచయిత ఒక పర్యాయం అన్నట్టు సంఖ్యా గణితం అన్న వాడుక గుడ్డిలో మెల్ల, ఫరవాలేదు.

  ఇక క.సా.గు , గ. సా. భా ల విషయం లో చాలా గందరగోళం చోటు చేసుకొంది

  “దీనిని ఓ ఉదాహరణతో వివరిస్తాను. మీరంతా హైస్కూలులో గ.సా.భ. (గరిష్ట సామాన్య భాగహారం, GCD – Greatest Common Divisor), క.సా.గు.ల (కనిష్ట సామాన్య గుణింతం, LCD – Least Common Divisor) గురించి చదువుకున్నారు.”

  పై రెండింటిలో త్రికాలా బాధితమైనది గ. సా . భా : GCD /GCM / GCF (Greatest Common -Divisor/Measure/Factor )

  గ.సా. భా ( భా అంటే భాజకం , భాగహారం కాదు ) దీన్ని గ. సా. ప్ర గరిష్ఠ సామాన్య ప్రమాణంగా పాత రోజుల్లో వ్యవహరించడం కద్దు.కానీ, క. సా. గు తన మూడవ అక్షరాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడు కొంటూ వస్తున్నది, కొడవళ్ళ గారు దాన్ని కొంచెం నరికి అటు దిటు చేయబోయారు. అది గుణిజం సుమా గుణింతం కాదు, తెలుగు వాడుకలో హల్లులకు గుణింతాలు (క, కాకు దీర్ఘమిస్తే కా ఇత్యాదులు )ఉంటాయి.

  నేను విస్తుపోయిన మరో సందర్భం , Bell Curve గురించి రాసినది:

  “ప్రకృతి లోనూ సాంఘిక జీవనం లోనూ పరిశోధనకి సంబంధించిన కొలతలని గ్రాఫు గీస్తే, అవి గంట ఆకారాన్ని పోలి ఉంటాయి. ఓ ప్రదేశంలో ఉష్ణోగ్రత, మనుషుల ఎత్తు, పువ్వుల సైజు, ఇలా చాలా కొలతలని చూస్తే అవన్నీ గంట ఆకారాన్ని కలిగి ఉంటాయి. దీన్ని గాసియన్ వితరణ (Gaussian distribution) అని పిలుస్తారు”

  వితరణ అన్నది వాడుకలో దాన ధర్మాదికాల్లో వచ్చే మాట, వీరు పారిభాషిక పదకోశం కాకుండా ఏ బూదరాజు గారు రాసిన మామూలు నిఘంటువును సంప్రదించినట్టు ఊహకు అందుతూనే ఉంది . గణిత పరిభాషలో దాన్ని విభాజనంగా వ్యవహరిస్తారు . ఉదాహరణకు సంభావ్యతా విభాజనాలు ( Probability Distributions). అలాగే (Central Limit Theorem) ను మధ్యమితి సిద్ధాంతమనీ అనువదించడం తప్పు .dimension ను మితిగా వ్యవహరిస్తారు
  Limit అంటే అవధి, కావున మధ్య అవధి సిద్ధాంతం అన్నది ఒప్పు.

  ఇంకొక చోట నమూనాని అసలు అర్థంలో model అని వ్యవహరించారు “ఈ పరిశోధనలో ఉపఫలితంగా, అన్ని రకాల పరికలనలు చేసే యంత్రానికి గణిత పరమైన నమూనాని కనుక్కున్నాడు”

  మరో పేరాలో sample అన్న ఆర్థంలో వాడారు : “కుబేరులు సగటుకు చాలా దూరంలో ఉంటారు, కుచేలులు సగటుకి దగ్గర్లో ఉంటారు. విచిత్రమైన విషయమేమిటంటే, అలాంటి కొలతల్లో కూడా, నమూనాగా (sample) వాటిల్లో కొన్ని తీసుకొని వాటి సగటు కనుక్కొని, మళ్ళీ ఇంకో నమూనాని తీసుకొని దాని సగటు కనుక్కొని, ఇలా నమూనాల సగటు విలువల గ్రాఫు గీస్తే అది గంట ఆకారంలో ఉంటుంది.”

  నమూనాకు బదులు మచ్చు అన్న అచ్చ తెనుగు పదం ఈ సందర్భం లో వాడ దగినది. అలాగే వ్యాసానికి మూలాధారం అనగల మూడు ప్రశ్నలను మరింత పొందికగా అనువదించ వలసింది. ఏ నాటికైనా తెలుగు సైన్సు రచయితల సరసన చేరదలచుకొంటే పైన పేర్కొన్న దోషాలను దిద్దుకోవటం necessary and sufficient condition అని, మాథమాటిక్స్ లో మాలతీ చందూర్ వంటలు-పిండివంటలను కలిపి ఆసక్తి కరంగా వడ్డించిగల రచయితకు ఇది మంచినీళ్ళ ప్రాయమని నమ్ముతాను.

  PS: ఎన్నో విషయాలను ప్రస్తావించిన రచయిత ఆపిల్ లొగో (కొంచెం కొరికిన అపిల్ ) విషయంలో అప్పుడప్పుడు వచ్చే ట్యూరింగ్ ప్రస్తావనను వదిలి వేశారెందుకో! చిన్న నాడు రామనుజం తెలుగు మీడియం లో చదివాడు అన్నది ఎంత ఆసక్తి కరమో , ట్యూరింగ్ తెలుగు సంబంధం కూడా అంతే ఆసక్తికరం .

 2. కంప్యూటింగ్ పూర్వాపరాలు, సాధ్యాసాధ్యాలు – 9: అతి సరళమైన అత్యద్భుత ట్యూరింగ్ యంత్రం గురించి కొడవళ్ళ హనుమంతరావు అభిప్రాయం:

  01/05/2015 1:44 am

  ప్రోత్సహించినందుకూ, మెచ్చుకున్నందుకూ కృతజ్ఞతలు.

  లక్ష్మన్న గారికి: సరళంగా ఉందంటే అందుకు నేను Davis, Hopcroft లకి రుణపడి ఉన్నాను – ముఖ్యభాగాలు వారినుంచి
  తీసుకున్నాను కనుక.

  వేమూరి గారికి: తెలుగు గణితపదాల వెనుక సంపాదకులు మాధవ్ గారి చెయ్యి ఉంది. కొన్నిటిని మెచ్చుకున్నాను (carry కి మిగులు), మరికొన్నిటిని సరిపుచ్చుకున్నాను (computation కి పరికలనం) .

  రామారావుకి: ఈ వ్యాసాలనుండి సౌపాడు, రావినూతల లాంటి పల్లెటూర్ల కుర్రకారులో ఎవరైనా కాస్త స్ఫూర్తి పొందగలిగితే నా కోరిక నెరవేరినట్లే.

  కంప్యూటర్ సైన్సుకి ఆయివుపట్టయిన ఈవిషయం అందరూ, మునుపటి వ్యాసాలు చదవకపోయినా, అర్థం చేసుకోవాలని ఎంతో ఉబలాటంతో రాశాను. పదో తరగతి లెక్కలకి మించి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. జిజ్ఞాస గల వారంతా చదువుతారని నా ఆశ.

  కొడవళ్ళ హనుమంతరావు

 3. అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు: కొత్త తరం గురించి శ్యామలాదేవి అభిప్రాయం:

  01/04/2015 10:25 pm

  ధన్యవాదలు రవి గారు.
  శ్యామలాదేవి

 4. స్టార్‌బక్స్ కథలు: కాఫీ బానిస గురించి తాడిగడప శ్యామలరావు అభిప్రాయం:

  01/04/2015 10:41 am

  వ్యసనం అంటే దుఃఖం. అది ఏదో రకంగా మనిషిని అంటిపెట్టుకునే ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు అది కొంచెం తక్కువస్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఆ కాస్త స్థాయీబేధాన్ని బట్టి మనకు సుఖభావన కలుగుతూ ఉంటుంది. కొన్ని కొన్ని బలహీనతలు దుఃఖానికి జన్మస్థానాలయ్యేసరికి బలహీనతలే వ్యసనాలుగా ఒక అభిప్రాయం ప్రపంచంలో స్థిరపడింది. కాని అలవాట్లన్నీ వ్యసనాలు కానక్కర్లేదు. వ్యసనస్థాయికి చేరినవి దురలవాట్లు అన్నమాట.

  ఈ‌ కథలో కాఫీ అనేది ఒక వ్యసనంగా చూపారు కాని అదంత బలంగా రాలేదు.అలాగే స్నేహం కూడా సూచనాప్రాయంగా ఒక వ్యసనంగానే చూపారు కానీ అదీ అంత బలంగా రాలేదు.

  అన్ని జీవితాలలోనూ ఏదో రకమైన వెలితి ఉండనే ఉంటుంది. అది చాలా సహజం. ఆ వెలితిని కప్పిపుచ్చుకుందుకు మనుషులు ఏవో వ్యాపకాలను ఆశ్రయిస్తారు. అవి అలవాట్లుగా మారవచ్చును. కానీ అన్నీ దురలవాట్లుగా మారవు కాబట్టి అన్నీ వ్యసనపర్యంతం కాక దురలవాట్లూ దుఃఖకారకాలూ కావు. అందుచేత ఇక్కడ వ్యసనం అన్న భావనను కొంచెం అతిచేసి చూపటం జరిగిందని నా భావన.

  కథను కాఫీకి ముడివేయటానికి గాని కథకుడు తానే కాఫీని సిప్ చేయటం అనేది దేనినీ సూచించినట్లు నాకనిపించలేదు.

  కథనం మాత్రం బాగుంది. కథలో నాకేమీ విశేషం కనిపించలేదు. నా అవగాహనలో ఏమైనా పొరపాట్లున్నాయేమో తెలియదు!

 5. ఎం. వీ. విందుడు గురించి తాడిగడప శ్యామలరావు అభిప్రాయం:

  01/04/2015 10:28 am

  తనదాకా వస్తే కాని తలనొప్పి తెలియదనే సామెతకు ఒక ఉదాహరణగా వ్రాసిన కథ. దేనికైనా సమయం రావాలి అన్న తెలివిడికల ప్రాప్తకాలజ్ఞుడి ముఖంమీద చివరకు మందహాసం వచ్చేసింది – హమ్మయ్య!

 6. అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు: కొత్త తరం గురించి తాడిగడప శ్యామలరావు అభిప్రాయం:

  01/04/2015 10:23 am

  ఇదొక చిన్న వ్యాసం. ఇంకా సూటిగా చెప్పాలంటే ఒక చిన్న మోనోలాగ్. అంతే.
  దీన్ని కథ అని ఎలా అనుకున్నారో/అంటారో నాకైతే అంతుబట్టటం లేదు.

 7. ప్రక్షాళన గురించి తాడిగడప శ్యామలరావు అభిప్రాయం:

  01/04/2015 10:15 am

  అనువాదపు కథ. బాగుంది. అనువాదపు వాసనలతో‌ కాకుండా తెలుగువాతావరణంలో ఈ కథను నడిపి ఉంటే మరింత బాగుండేది.

  పాత తెలుగుసినిమాల్లో బాలరాజుకథ అని ఒకటి దివంగత బాపూగారు తీసినది ఉంది. అందులో కొన్ని నీతిసూత్రాలు వరసగా ఒక ఫలకం మీద వ్రాసి ఉంటాయి. ఆ నీతులను ప్రబోధించే కథలు అదే వరుసలో కథానాయకుడైన బాలుడి జీవితంలో జరుగుతాయి. తప్పేమీ లేదు కాని ఎందుకనో కొంచెం ఎబ్బెట్టుగా అనిపించింది అప్పట్లోనే. ఈ కథలో కూడా అటువంటి వరుసక్రమం ధోరణి కొంత ఉన్నట్లుంది.

  ఇటువంటి తాత్త్వికచింతనకల కథలు చదవటానికి చాలా బాగుంటాయి, ముఖ్యంగా జానపదకథల ధోరణిలో నడచినప్పుడు.

 8. వింజమూరి శివరామారావు లలితగీతాలు గురించి Jagadeeshwar Reddy Gorusu అభిప్రాయం:

  01/04/2015 4:48 am

  అద్భుతమయిన లలిత గీతాలు మరోసారి వినే అవకాశం కల్పించిన శ్రీనివాస్ గారికి ధన్యవాదాలు. బాలసరస్వతి గారి “వినవే చెలి పిలుపు ” ఎన్ని సార్లు విన్నా తనివి తీరదు ( ఇదే పాటను ఆమె 2 వెర్షన్స్ గా పాడిన విషయం చాలా మంది శ్రోతలకు తెలీదు. రెండూ రికార్డ్ లు గా వచ్చాయి). ఇక “చూడు మీ తెలి వెన్నెలా ” పాట పాడిన వాళ్ళ పేరు రాయలేదు మీరు – శ్రీరంగం గోపాల రత్నం గారే కదా !

 9. అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు: కొత్త తరం గురించి ravi అభిప్రాయం:

  01/04/2015 2:18 am

  చాల బాగుంది. తరుచు వస్తు పోతూ ఉన్న నాకు మొదట్లొ అంత తేడా తేలిసేది కాదు. కాని ఇప్పుడు మీరు రాసినది మాములు అయిపొయింది. పాత చింతకాయ అంటారు. మీరు రాసే వ్యసాలు చదివె వాళ్ళ వయసు చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది. నిజం చెప్పాలంటె చాల బాధగా ఉంటుంది.

 10. కంప్యూటింగ్ పూర్వాపరాలు, సాధ్యాసాధ్యాలు – 9: అతి సరళమైన అత్యద్భుత ట్యూరింగ్ యంత్రం గురించి SeshaKumar KV అభిప్రాయం:

  01/03/2015 8:53 am

  చాల బాగుంది. గణిత శాస్త్ర సమస్యని సామాన్య చదువరి కి కూడ అర్థమయ్యే లాగ వివరించారు హనుమంత రావు గారు. మరింత తఱచుగా ఇటువంటి వ్యాసాలు అందించమని శ్రీ హనుమంతరావు గారికి మనవి. ట్యూరింగ్ అమెరికా ప్రయాణం గురించిన రాబోయే వ్యాసం కోసం ఆసక్తి గా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను. నమస్తే.

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 ... 3 4 5 6 7 ... 931 పాత అభిప్రాయాలు»