Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 9801

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 ... 3 4 5 6 7 ... 981 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. ప్లూటో గ్రహచారం గురించి KC అభిప్రాయం:

  09/01/2015 12:48 am

  కాల విభజన చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం. కొడవళ్ళ గారి అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తున్నాను. రోమన్ల , అరబ్బుల, యూదుల, హిందువుల అందరి వారాలూ ఎలా సింక్రనైజ్ అయ్యాయి ? అసలు వారం లొ ఏడు రోజులే అందరికీ ఎలా పుట్టేయి ? అందరూ ఒకరి దగ్గరి నుండే తీసుకోపోతే అది ఇవల్యూషన్ లాగా ఎంతో విభిన్నంగా తయారయి ఉండేది. వ్రాత పద్ధతుల్లా ఎన్నో రకాలుగా తయారయి ఉండేవి. అందుకే ఇవి పేర్లతో సహా “స్వీకరింప”బడిన విషయం అని నా అభిప్రాయం.
  అలా తీసుకోబడినప్పుడే, ఏడు రోజులకుగల పేర్లు, వరస క్రమం అన్నీ సరిగ్గా కుదురుతాయి.
  ఇక హోర అనేది లేటిన్ లోనూ గంట అనే అర్ధంలో వాడతారు. మనకు ఘడియ, ఘంటిక, గంట – ఇవన్నీ ఎవరొ ఒకరు ఏదో ఒకటి లెక్క పెట్టి, మోగించగా ఏర్పడిన కాల ప్రమాణం అని తెలుస్తుంది.
  ఈ విధానం, విభజన, గణన, ఇంకొక చోటునుండి తెచ్చుకున్నవే అవాలి.
  వేదాలలొ, వారాల ప్రస్తవన అంతగా కనపడదు. కనీసం అప్పటికి ఇంకా అరువు పుట్టలేదో ?

 2. నాన్నగారు కట్టిన ఇల్లు గురించి Revathi Karthikeyan అభిప్రాయం:

  08/31/2015 4:05 pm

  My apologies,I really don’t know how to write in Telugu script, in this space.

  I must have read this story 25 times. My father Late Sri Vempati Sadasiva Brahmam garu hailed from Tuni. I have listened to him telling us stories about this town and his childhood. You narratied this story in such a simple manner and along the way depicting the beauty of locales and caricatures of the people involved with just a swish of your pen. Indraganti Rattamma and Sastri bawa never fail to make me laugh. Reminiscing ‘big plans’ being compromised to a budget home also seemed like a fulfillment in its own way. Thank you for putting it on the Internet, it seemed to me like I have conducted a virtual tour of Tuni on a time machine ! :)

 3. నాకు నచ్చిన పద్యం: రెండు అందమైన పద్యశిల్పాలు గురించి బావాజీయర్రమిల్లి అభిప్రాయం:

  08/31/2015 8:59 am

  అద్భుతం! అత్యధ్భుతం!! మీలాంటిపండితప్రకాండులు, భాషాకోవిదులు మనతెలుగుతల్లికి పట్టుపుట్టములు కడుతుంటే మనసు ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతోంది! ‘ఈమాట’కు శతసహస్ర వందన చందనాలు!!

  ఈరోజే దీనిని చూడటం తటస్థించింది. అది నా భాగ్యవిశేషం!

 4. టీచింగ్ మూమెంట్స్ గురించి lyla yerneni అభిప్రాయం:

  08/30/2015 4:55 pm

  అంటే? నిసి తన ఆంతరంగిక భూర్జ పత్రాలలో, లలిత లవంగ భావములు ప్రోది చేస్తే,
  the no good chronicler, who does not know how to handle them -is burning them into cinders and turning them into ashes, అనా? హ!

  Nisi and I will go look at Bridget Jones diaries. There I can get to see Colin Firth and Hugh Grant rolling in mud, beating each other to pulp, fighting over Bridget.

  I am all for primitive, rustic, ruggedness where a man loses it over a woman, for no reason at all.:-)

  Lyla.

  PS: Waiting for the release of new issue of eemaata as the clock strikes 12 at midnight, on Aug 31st, so I can read real writers. Have fun.

  [Sorry, but it is around 7am on 1st! – Ed.]

 5. టీచింగ్ మూమెంట్స్ గురించి KC అభిప్రాయం:

  08/29/2015 12:27 am

  మీ కథల్లో తరచుగా కనిపించేదే .. విషయాన్ని చాలా tangentialగా చెప్పడంతో అందులోని భావ సౌకుమార్యం మాడిపోతుందని అనిపిస్తుంది.
  సర్లెండి ఇంకా నిసి డైరీ లో పేజీలు ఉండే ఉంటాయి.

 6. నాకు నచ్చిన పద్యం: రెండు అందమైన పద్యశిల్పాలు గురించి siddu అభిప్రాయం:

  08/22/2015 1:31 pm

  ఆమ్మొ చక్కని padyam.

 7. సహజ గాయని ఎస్. వరలక్ష్మి గురించి చౌదరి.యం.వి. అభిప్రాయం:

  08/20/2015 9:03 am

  చాల కొత్త విషయాలు తెలియజేశారు,చాల మంచి పాటలు వినిపించారు,ధన్యవాదాలు…

 8. సహజ గాయని ఎస్. వరలక్ష్మి గురించి DEVULAPALLI SRINIVASA MURTI అభిప్రాయం:

  08/20/2015 7:40 am

  రియమైన మిత్రులందరికీ …
  అలనాటి మేటి గాయకనటీమణి గురించి కొన్ని అపురూపమైన విశేషాలతో బాటు ఆవిడ ఆపపించిన కొన్ని అపురూపమైన పాటలతో పొందుపరిచి మనముందుంచిన వ్యాసకర్త అభినందనీయులు .

 9. రాగలహరి: మోహనం గురించి Ch.Ravi Kumar అభిప్రాయం:

  08/20/2015 7:10 am

  ఎన్నొ తెలియని విషయాలు చెపుతున్నదుకు కృతజ్ఞతలు.

 10. నాకు నచ్చిన పద్యం: వామనావతారం గురించి badri అభిప్రాయం:

  08/18/2015 12:19 pm

  అద్బుతంగా తోచింది

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 ... 3 4 5 6 7 ... 981 పాత అభిప్రాయాలు»