Comment navigation


12222

« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 1223 »

 1. మంటో కథలు: కాలీ సల్వార్ గురించి Ramarao Kanneganti గారి అభిప్రాయం:

  12/03/2018 9:49 am

  చక్కగా మంచి అనువాదం లాగా ఉంది. నాకు ఆ రోజులు చరిత్ర చదువుకోవడం మూలాన మాత్రమే తెలుసు. యుద్ధం మూలాన ధరలు పడటం ఇటువంటి విషయాలు కొన్ని తెలుసు. ఇంకా అప్పడు ఉన్న రాజకీయ వ్యవహారాలు తెలుసు. తెలియందల్లా, మనుషుల గురించి ఒక్కటే. అందుకే మంచి కథ మిగిలిన సబ్జెక్టులకి complementary గా ఉంటుందంటారు.

  దీనితో బాటు నేను ఆ వ్యాసం కూడా చదివాను. కాలమే కాకుండా, నేను దేశం కూడా మారడం మూలాన్నేమో, ఆ వ్యాసం ఒక historical interest లాగనే అనిపించింది. నాకు కథలో వేరే విషయాలు ఎక్కువ ఆకర్షించాయి — ఆ మాటలు, శంకర్, ఖుదాభక్ష్ లాంటి వాళ్ళు, ఆ ఫకిర్ మీద ఖుదాభక్ష్ ఆశలు. మధ్య తరగతి వాడినేమో గానీ, జీవితం మీద ముందు చూపు లేకుండా బ్రతకడం ఒక భయాన్ని, ఒక vicarious excitement నీ కలిగిస్తుంది.

  మరి ఎందుకు మంచి అనువాదం అన్నాను? ఒక విధంగా చూస్తే, అనువాదం లో మూలం నుంచి ఏదో కొల్పొతామనే భయం ఉంటుంది జనాలకి. కానీ, అనువాదం అర్థం కాని దాని నుంచి, అర్థం అయె దానికి తెస్తుంది. నాకు పాలు పడవు. పెరుగు ఇష్టం. పాల నుండి పెరుగు మార్చె ప్రక్రియ, నాకు బాగ ఉపయోగం. అంతే కానీ పెరుగు పాల కన్నా తక్కువ కాదు. (Crude analogy. But faithfulness in translation is humbug. Nobody understands the original in exactly oneway. As long as the translation in the same ball park, it is a translation. As long as it achieves the objective that the original author hopes for, it is a good translation. The essay sort of tells what the original author hoped for; and the translation achieves that. That is why I called it a good translation).

  Why do people think calling it as a translation is damning? Why is the translation’s ulimate compliment is “it does not read like translation”? Obviously, this story is not Telugu. It is written for and written by and written about non-Telugus. I do not know about you, but suppose we change the names khudaabhaksh to mastaan, and ambala to kakinaada and Delhi to Hyderabad, and payikhaana to marugudoddi, etc, and entirely transform it to Telugu land, how we would it look? While we are at it, change the references to the war as say, the post independence. And, devalue the rupee and move the story to 1970s.

  I submit that in that case, the story loses its linguistic connection to the original. It will not read like a translation. It would be like a original story.

  But, is that desirable? For me, this story managed to create a new world. Within the limited knowledge of that time, I could imagine the world (including the rail yard), which she inhabits. It not only has these three of four characters, but a rich history of the times. That goes with the geography and other minute details. If I were to lose those details, it may be a same story, but in spirit in dissimilar, as it paints a different picture. The background of the white Johns certainly adds a nuance to the story. Or, the history of migrants to Delhi adds an angle to the story. Heck, even the 3 rupee detail and the 20 rupee rent adds an angle to the story. If we were to transform it, it will lose the complete context.

  That is why, I am thankful that it reads like a translation. I am thankful that it is good. I think that is the best compliment I can give.

  (sorry for switching to English — Telugu typing takes too much time).

 2. మంటో కథలు: కాలీ సల్వార్ గురించి Anil అట్లూరి గారి అభిప్రాయం:

  12/03/2018 8:41 am

  చదువుతుంటే అనువాదం అనిపించలేదు. బాగా చేసావు, పూర్ణిమా.

 3. గానుగెద్దు గురించి Ravi Lenka గారి అభిప్రాయం:

  12/03/2018 8:08 am

  చాలా సున్నితమయిన విషయాన్ని, ఈనాడు సమాజములో చాలా మందికి ఎదురవుతున్న సమస్యను మంచి కథనంతో సునిశితమయిన హాస్యంతో చాలా బాగా చెప్పారు.

 4. మా అమ్మంటే నాకిష్టం! గురించి Anil అట్లూరి గారి అభిప్రాయం:

  12/03/2018 7:28 am

  ‘రావటం లేదు’ అనేది బహుశ ప్రతి వారు తమ బాల్యంలో అనుభవించే ఉంటారు. అక్కో, తమ్ముడో, చెల్లెలో, అన్నో సిగ్గుతో వదిలేసి వెళ్ళిపోయ్యుంటారు. స్నేహితులు కూడా!

  తల్లి శుభ్రంచేయటం కంటే కూడా, “అప్పుడు ఒకటి-రెండు అంతా నా పొట్టలోనే చేసేవాడివి. పొట్టలోపలే నీ మురికినంతా నేను కడిగేదాన్ని.” అని చెప్పి కొడుకుని ఓదార్చడం ఆ మాతృత్వం గొప్పదనం.

  మొన్న ఖధీర్ బాబు నిర్వహించిన ‘రైటర్స్ మీట్ 2018’కి ఈ రచయితని ఆహ్వానించడం, అతను రావడం, తన జీవన శైలితో పాటు తను ఎదుర్కొన్న సమస్యలు, అవమానాలు, వాటిని తను ఎలా ఎదుర్కొన్నది వివరిస్తూ మాతో పంచుకోవడం ఒక గొప్ప ఎరుక.

  అక్కడే ఈ కథతో పాటు మరో మూదు కథలను కలిపి ఉచితంగా కొన్ని ప్రతులని పంచుకున్నారు. ఆ పుస్తకం ఉచితమే, విక్రయానికి కాదు. ప్రచురణ కూడా ఆయనదే.

 5. మా అమ్మంటే నాకిష్టం! గురించి Anil battula గారి అభిప్రాయం:

  12/03/2018 5:51 am

  అరుదైన కథ.

 6. వేమూరి శారదాంబ నాగ్నజితీ పరిణయము గురించి వీరభద్రం గారి అభిప్రాయం:

  12/03/2018 2:53 am

  రాధికాస్వాంతన కర్త ముద్దు పళని, తన కావ్యారంభంలో, తనకేమీ తెలియదనీ,పెద్దగా చదుకోలేదనీ చెప్పినట్లు(మొల్ల,వెంగమాంబ,శారదాంబ గార్ల మాదిరిగా) లేదే.పై ముగ్గురు కవయిత్రులు వాళ్ళకు గొప్ప ప్రతిభా పాండిత్యాలున్నా ఇలా చెప్పటానికి కారణం, వారి వినయం మాత్రమే అనుకోవచ్చు కదా?

 7. మంటో కథలు: కాలీ సల్వార్ గురించి సత్యవతి గారి అభిప్రాయం:

  12/03/2018 2:35 am

  అనువాదం చక్కగా ఉంది.సాఫీగా చదివించింది.మరికొన్ని మంచి కథలు పూర్ణిమ నుంచి ఆశిస్తూ

 8. అనేక రామాయణాలు: పునర్నిర్మాణాలు, ప్రతి నిర్మాణాలు – శూర్పణఖ ఉదంతం గురించి వీరభద్రం గారి అభిప్రాయం:

  12/03/2018 1:58 am

  అభినవ గుప్తుడు వ్రాసిన “సంస్కృత సౌందర్య శాస్త్రం” అన్నారు కదా.ఈయన భరతముని నాట్యశాస్త్రానికీ, ఆనంద వర్ధనుడి ధ్వన్యాలోకానికీ వ్యాఖ్యానాలు కాకుండా, మరేదైనా aesthetics కు సంబంధించి, మనకు ప్రస్తుతం దొరుకుతున్న గ్రంథం వ్రాసారా? మీరుటంకించిన విషయం ఆయన వ్రాసిన ఏ పుస్తకంలోనిది?

 9. మా అమ్మంటే నాకిష్టం! గురించి చందు తులసి గారి అభిప్రాయం:

  12/03/2018 1:42 am

  హృదయాన్ని కదిలించే కథ. చాలా బాగుంది. రచయితకూ, అనువాదకులకు కృతజ్ఞతలు.

 10. సఫేద్ ఝూట్ గురించి Amarendra Dasari గారి అభిప్రాయం:

  12/02/2018 10:40 pm

  మంటో ఇంత వివరణ ఇవ్వాల్సి రావడం నిజంగా ప్రపంచపు దౌర్భాగ్యం!

« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 1223 »