Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 9305

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 6 ... 931 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. కంప్యూటింగ్ పూర్వాపరాలు, సాధ్యాసాధ్యాలు – 9: అతి సరళమైన అత్యద్భుత ట్యూరింగ్ యంత్రం గురించి okAnokaDu అభిప్రాయం:

  01/06/2015 11:48 am

  కంపెనీ లోగో లో ఉన్న apple న్యూటన్ ది, టూరింగ్ ది కాదు అని ఆ కంపెనీ వాళ్ళన్నారట

  ఇది మోకాలికీ బోడిగుండుకీ పెట్టిన సంబంధం లాగ ఉంది. సన్నబడ్డానికో మరోదానికో జాబ్స్ గారు తిండి మానేసి పళ్ళు తినడం అనే అలవాటు చేసుకున్నారు ఓ కుళ్ళు జీన్ పేంట్ వేసుకుని, అతి చేరువ స్నేహితుల్ని(Steve Wozniak(sp?) – అద్భుతమైన టెక్నికల్ పెర్సన్ ప్లస్ మనసున్న మనిషి) కూడా డబ్బు విషయంలో మోసం చేస్తూ, దేశ దిమ్మరిగా తిరిగే రోజుల్లో. అటువంటి రోజుల్లో ఓ కంపెనీకి దివ్యమైన ఐడియా వచ్చింది ఆయనకి. ఆ ఐడియా వచ్చినప్పుడు తాను నడుస్తున్న చోటు ఓ ఏపిల్ తోట; కాకపోతే చేతిలో ఒక ఏపిల్. పూర్తి ఏపిల్ కంటే లోగో లో కొంచెం తిన్న ఏపిల్ బాగా నచ్చింది ఆయనకి. ఇవీ, మిగతా ఆయన చేసిన నిర్వాకాలూ సొంతంగా ఆయన ఆత్మ కథ (వేరే ఎవరో రాసినది) లో చెప్పుకున్నారు.

 2. కంప్యూటింగ్ పూర్వాపరాలు, సాధ్యాసాధ్యాలు – 9: అతి సరళమైన అత్యద్భుత ట్యూరింగ్ యంత్రం గురించి కొడవళ్ళ హనుమంతరావు అభిప్రాయం:

  01/06/2015 2:43 am

  okAnokaDu గారికి,

  శిక్ష కి సంబంధించి, నేను రాసింది కాస్త సవరించవచ్చు కాని మరీ సత్యదూరం కాదు.

  Davis నుండి, “The judge before whom Turing’s case came, acting out of what he believed were humane motives, permitted Turing to escape prison if he would agree to be treated by hormonal injections …”

  కొడవళ్ళ హనుమంతరావు

 3. కంప్యూటింగ్ పూర్వాపరాలు, సాధ్యాసాధ్యాలు – 9: అతి సరళమైన అత్యద్భుత ట్యూరింగ్ యంత్రం గురించి కొడవళ్ళ హనుమంతరావు అభిప్రాయం:

  01/06/2015 2:09 am

  భూషణ్ గారికి,

  గణిత పదాల సూచనలకి చాలా కృతజ్ఞతలు.
  గ.సా.భ. క.సా.గు. ల తప్పులు చూసి చాలా సిగ్గేసింది (very embarrassed).

  ఈ క్రింది విధంగా మార్పులు చేస్తాను:
  Distribution = విభాజనము, పంపకము
  Central Limit Theorem = కేంద్రీయ అవధి సిద్ధాంతం
  Number theory = సంఖ్యా గణితం
  Model = నమూనా
  Sample = మచ్చు

  “ఏ నాటికైనా తెలుగు సైన్సు రచయితల సరసన చేరదలచుకొంటే పైన పేర్కొన్న దోషాలను దిద్దుకోవటం necessary and sufficient condition అని, మాథమాటిక్స్ లో మాలతీ చందూర్ వంటలు-పిండివంటలను కలిపి ఆసక్తి కరంగా వడ్డించిగల రచయితకు ఇది మంచినీళ్ళ ప్రాయమని నమ్ముతాను.”

  పదాలకి సంబంధించిన దోషాలు దిద్దుకోవడం సులభమే; కాని అది necessary but not sufficient condition. :-)  Thanks for the praise.

  కంపెనీ లోగో లో ఉన్న apple న్యూటన్ ది, టూరింగ్ ది కాదు అని ఆ కంపెనీ వాళ్ళన్నారట.

  కొడవళ్ళ హనుమంతరావు

 4. కంప్యూటింగ్ పూర్వాపరాలు, సాధ్యాసాధ్యాలు – 9: అతి సరళమైన అత్యద్భుత ట్యూరింగ్ యంత్రం గురించి Ramarao Kanneganti అభిప్రాయం:

  01/06/2015 1:36 am

  To answer the question how my life would have changed: I think I was trying to understand maths or any subject as it is given. Genetic introduction to any topic was new to me. The history of the subject and the actual subject were different for me in those days.

  This article (and a few other books — for instance, Men of Mathematics and Prisoner’s Dilemma, which is about Von Neumann, a topic for the next article) introduced the subject to answer the why of the subject. Most text books did not do that when I was growing up.

  If I had gotten hold of this article (and similar ones), when I was 12 years old or so, I certainly would have learnt more about computation. In stead, I was trying to make sense out of quadratic equations and optimization theory, without much context — I was reading college math books, that only gave information instead of teaching. I only was following the examples, without understanding the why of it.

  I don’t know what the long term impact would have been. I would have finished my PhD faster, I think. I might still have ended up in the corner of the universe I am now, though :-). I hope I answered your question, as truthfully as I can.

 5. సాహిత్యావగాహన: మరొక దృక్పథం గురించి వేలూరి వేంకటేశ్వర రావు అభిప్రాయం:

  01/05/2015 11:27 pm

  కృష్ణారావుగారూ:

  ఆలస్యంగా సమాధానం రాస్తున్నందుకు క్షమించండి.

  మీరు చెప్పిన ఆ మా వూరు వాడెవరో నాకు తెలీదు. ఎవరో చెప్పితే సంతోషిస్తాను. ఎక్కడ ఎప్పుడు భావాలగురించి రాసారో కాస్త వివరంగా చెప్పండి. పోతే, “ఆకలి, నిద్ర, దాహం, ఆకర్షణ, అసంతృప్తి, జీవితంపై మమకారం-అందరికీ ఇవి సమానమే.” కాదనుకుంటాను. ఇవి అందరికీ ఒకటే! కాని, అందరికీ సమానం (#equal#) కాదు. ఉదాహరణకి, ” ఆకర్షణ, అసంతృప్తి, జీవితంపై మమకారం,” అందరికీ సమానమా? కాదేమో! అలాగే, అడుక్కొని తినేవాడికి, మూడుపూటలా మెక్కే అవకాశం ఉన్నవాడికీ, ” ఆకలి, నిద్ర, దాహం,” సమానం కాదనుకుంటా!

  ” భావాలు మానవుల్నందరినీ ఏకం చేస్తాయి. వాటిని చెప్పడంలో ప్రయోగించే వివిధ భాషలు మానవుల్ని విడదీస్తాయి.” ఈ వాక్యం నాకు అస్సలు అర్థం కాలేదు. #Tower of Babel# కథ సరదాగానే ఉంటుంది కానీ, అది కట్టు కథ! కాస్త వివరంగా చెప్పితే మరీ సంతోషం.

  విధేయుడు,
  వేలూరి వేంకటేశ్వర రావు.

 6. అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు: కొత్త తరం గురించి శ్యామలాదేవి అభిప్రాయం:

  01/05/2015 8:40 pm

  శ్యామలరావు గారు..మీరు అన్నది నిజం.ఇది కధ ఏమాత్రం కాదు.
  అమెరికాలో ఎన్నో ఏళ్లుగా వుంటున్న ఇల్లాలి మనోభావాలు..ముచ్చట్లు అంతే!
  (మీరు శీర్షిక “అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు” చూసే ఉంటారు).

  శ్యామలాదేవి

 7. కంప్యూటింగ్ పూర్వాపరాలు, సాధ్యాసాధ్యాలు – 9: అతి సరళమైన అత్యద్భుత ట్యూరింగ్ యంత్రం గురించి Rao Vemuri అభిప్రాయం:

  01/05/2015 6:43 pm

  యదుకులభూషణ్ గారి వ్యాఖ్యానంపై నా వ్యాఖ్య:

  నేను చదువుకునే రోజుల్లో పరిశోధనా పత్రం రాసి ప్రచురణకి పంపితే ముగ్గురు “రివ్యూయర్” ల దగ్గరనుండి అభిప్రాయాలు వచ్చేయి. ఒకరు “బాగుంది, ప్రచురించండి” అంటూ సిఫార్సు చేసేరు. రెండవ వ్యక్తి ఎక్కడెక్కడ మరమ్మత్తులు చేస్తే బాగుంటుందో సూచించేరు. మూడవ వ్యక్తి ఏకి పారేసేడు. మా గురువుగారు “ఆ మూడవ వ్యక్తి నీ హితవు కోరేవాడు. అతను/ఆమె చెప్పిన అభ్యంతరాలన్నిటికి సరి అయిన సమాధానాలు రాసి పట్టుకురా” అని నన్ను పంపేసేరు.

  ఎవ్వరైనా సరే మనం రాసిన వ్యాసం చదివి వరసవారీగా తప్పులు ఎత్తి చూపినప్పుడు నేను వారిని మన హితవు కోరే వారిగానే పరిగణిస్తాను. నేను గతంలో “ఈ విశ్వం ఏ ఆకారంలో ఉంది?” అన్న వ్యాసం ఈమాటలో ప్రచురించినప్పుడు యదుకులభూషణ్ గారు ఇలాగే స్పందించేరు. ఆయన సూచించిన సలహాల మేరకి, నేను ఆయనతో ఏకీభవించిన మేరకి నా వ్యాసాన్ని సవరించి తిరగ రాసుకున్నాను. అలా మార్పు చెందిన వ్యాసం కినిగె వారు ఇటీవల ప్రచురించిన నా “విశ్వస్వరూపం” లో చోటు చేసుకుంది.

  “ఈమాట” లో ప్రచురించడంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ (ఉ. సంపాదకులవారి కలం ఝాడింపులు) చదువరులని నుండి వచ్చే ప్రతిస్పందన చాల విలువైనదని నా నమ్మకం. సైన్సుని తెలుగులో రాసేటప్పుడు మనం వాడే పదజాలం ఇంకా స్థిరపడలేదు – రాసేవారు తక్కువ కావడం ఒక కారణం. కనుక ఎవ్వరో ఆక్షేపిస్తారని భయపడి ఆ రాసే నలుగురూ మానుకుంటే ఎలా? మనకి తెలుగులో రాసే వాళ్లూ కావాలి, ఆ రాతలలో తప్పులని ఎత్తి చూపేవాళ్లూ కావాలి. – వేమూరి

 8. కోనసీమ కథలు: న్యాయవాదం గురించి తాడిగడప శ్యామలరావు అభిప్రాయం:

  01/05/2015 12:34 pm

  పరమ ఆలస్యంగా వ్రాస్తున్న కామెంట్. ఏమీ అనుకోకండి.

  మోహనగారు “ముగింపు ఎందుకో నన్ను ఆకర్షించలేదు. వాళ్లు చంపబడకుండా ఉండి ఉంటే బాగుండేది” అన్నారు. కానీ కథకుడు ఇచ్చిన ముగింపే సబబు. అది సహజమైన ముగింపు. మోహనగారు కోరిన ముగింపూ ఇవ్వవచ్చును. ట్రాక్టరు బోల్తా కొట్టి ఆ ముసలమ్మ కుటుంబం మొత్తం చనిపోయారన్న దానికి బదులుగా ముసలమ్మకుటంబాన్ని ఏదో చేయటానికి వెడుతూ సత్తిరాజే ట్రాక్టరు బోల్తా కొట్టి చనిపోయాడని వ్రాయవచ్చును. కాని అది వట్టి మెలోడ్రామెటిక్ ముగింపు ఐపోతుంది. ఈ విధమైన ముగింపు కథకుడికి తోచలేదని నేను అనుకోను. అందుచేత సహజమైన ముగింపు వైపుకే కథకుడూ మొగ్గినట్లు నా అభిప్రాయం.

 9. కంప్యూటింగ్ పూర్వాపరాలు, సాధ్యాసాధ్యాలు – 9: అతి సరళమైన అత్యద్భుత ట్యూరింగ్ యంత్రం గురించి okAnokaDu అభిప్రాయం:

  01/05/2015 11:32 am

  జడ్జి కొంత మానవీయ దృష్టితో జైలు శిక్ష వెయ్యకుండా, లైంగిక కోరికలు తగ్గించే హార్మోనుల చికిత్స విధించాడు.

  ఇది పూర్తిగా నిజం కాదేమో అని గూగులమ్మ అంటోంది. He was given an option of treatment or jail.

  “Turing was prosecuted in 1952 for homosexual acts, when such behaviour was still criminalised in the UK. He accepted treatment with oestrogen injections (chemical castration) as an alternative to prison.” (From http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing).

 10. కంప్యూటింగ్ పూర్వాపరాలు, సాధ్యాసాధ్యాలు – 9: అతి సరళమైన అత్యద్భుత ట్యూరింగ్ యంత్రం గురించి okAnokaDu అభిప్రాయం:

  01/05/2015 9:54 am

  రామారావు గారు ‘ఈ వ్యాసం నాకు ముందు దొరికి ఉంటే’ అన్నారు కనక నా మనసులో ఆక్రోశాన్ని వెళ్ళగక్కుతున్నాను.

  మనకున్న ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల్లో ప్రొఫెసర్లు ఎలా ఉద్యోగాలు సంపాదిస్తారో జనాలకి తెల్సిందే. అటు తూర్పులోనూ ఇటు పడమరలోనూ విశ్వవిద్యాలయాల్లో పరిశోధన చేసి చేతనైనంత దూరం రాళ్ళు విసిరినవాణ్ణే నేనూను; రామారావు గారంతటి పెద్ద స్కూల్లో చదువుకోకపోయినా. కంప్యూటర్స్ అనేసరికి రెండూ మూడు రకాల లాంగ్వేజస్ ఓ రకం డాటాబేస్ నేర్చుకోవడం అనే ముద్ర పడిపోయింది. కంప్యూటర్ ఇంజినీరింగ్ వేరూ, కంప్యూటర్ సైన్సు వేరూ, కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ వేరూ అని చెప్తే నవ్వే రోజులొచ్చాయి. అదలా ఉంచి టీచింగ్ దగ్గిరకి వస్తే ఇండియాలో ఉన్న ఏవో కొద్ది కాలేజీలు తప్పితే మిగతా ఎక్కడా కూడా “మొదటి కంప్యూటర్ కనిపెట్టింది ఎవరు?” అనే ప్రశ్న తర్వాత కానీ ముందు కానీ ఆలన్ టూరింగ్ పేరు వినిపించదు.

  ఈ ప్రొఫెసర్లకే తెలీవు ఇక్కడ రావు గారు చెప్పిన విషయాలు. కుర్రాళ్లకేం చెపుతారు? ఆ మధ్య స్కూల్లో ఎలిప్స్ గురించి చెప్తూ (పడమర యూనివర్సిటీలో) ఆచార్యుల వారు చెప్పారు – దీని అప్లికేషన్ గురించి – అల్ట్రా సౌండ్ లో వాడతారు అని. మన ఇండియాలో అసలు ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో కానీ ఎక్కడా కూడా కాని వినం ఇవి. ఎందుకంటే వాళ్ళకే తెలియదు కదా? Straight line drawn from one of the focal points to any point on the curve and then back to the other focal point has the same length for every point on the curve అనేది మాత్రం మనచేత పిడి కొట్టిస్తూ ఉంటారు. ఓ కుర్రాడు – రామారావు గారు ఇండియాలో చదువుకున్న స్కూల్లోనే – మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ ఆచార్యుల వారిని ఎల్లిప్టికల్ షేప్ లో car engine సిలిండర్ కుదరదా అని అడిగితే క్లాసులో అందరిముందూ వెక్కిరించారని విన్నాను. అదే మోడల్ ఉత్తరోత్తరా ఏదో కార్ కంపెనీ వారు చేసారుట. అది విజయం సాధించిందా లేదా అనేది పక్కన పెట్టి, 18/19 ఏళ్ళ కుర్రాడి తెలివితేటలకి మెచ్చుకోవడం ఎందుకు చేయలేకపోయేరు ఆ ప్రొఫెసర్? ఏదో చెత్త కాలేజీలో అయితే అనుకోవచ్చు కానీ ఐ ఐ టి లో కూడానా అంటే సమాధానం సులభంగా చెప్పవచ్చు – అహంకారం – నువ్వెవడవోయ్ నాకు చెప్పడానికి? నువ్వు 18 ఏళ్ళ కుర్రాడివి నేను అమెరికాలో పీ. హెచ్. డి చేసొచ్చా అనే భావన. Holier than thou.

  తప్పు పూర్తిగా మనది కాదు లెండి. డిగ్రీ అవగానే డబ్బులకి ఉద్యోగం వెతుక్కోవల్సిన పరిస్థితి మనది. Chemical Engineering ఉద్యోగం వస్తే మహా అయితే గియితే యాభై వేలొస్తాయేమో మొదట్లో. రెండు లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుంటే అదే డిగ్రీతో నెలకి మూడు నుండి నాలుగు లక్షల జీతం గేరంటీ. నాలుగేళ్ళు కష్టపడి చదివిన నా డిగ్రీ సంతకెళ్తే నాకేం? మరో విషయం మనకున్న రీసెర్చ్. హైద్రాబాద్ అంత ఉంటుందా తైవాన్ అనే దేశం? అక్కడ జరిగే రీసెర్చ్ మొత్తం మన దేశంలో ఎక్కడా లేదని నేను ఘంటాపధంగా చెప్పగలను. మొన్నటికి మొన్న ఒక ఆచార్యుల గారికి ప్రమోషన్ కోసం రికమెండేషన్ రాసిచ్చాము. ఆయన రాసిన పేపర్ల లాంటివి ఇండియాలో ఎక్కడా చూడలేదు. నీకేం తెలుసోయ్ చెవలాయ్ అంటారేమో అని చెప్తున్నాను కానీ స్వోత్కర్ష కోసం కాదు, నేనూ దేశంలో కొన్ని సంవత్సరాలు పాఠాలు చెప్పి పేపర్లు పబ్లిష్ చేసినవాణ్ణే.

  అటు తూర్పు ఇలా ఉంటే పడమరలో కూడా రకరకాల ఏడుపులున్నాయి. ఓ ఆచార్యులవారి క్లాసులో నేను సోడియం పొటాషియం ఛానెల్స్ గురించి గుండెకి అవి ఎలా అవసరమో అనేది “Cardiovascular Engineering” course లో విన్నాను. కానీ ఆయన మైక్రోబయాలజీ మేజర్ అవడం వల్ల మొత్తం సెమెస్టర్ అంతా అదే చెప్పి ప్రాణం తీసేడు. సోడియం పోటాషియం చానెల్స్ గొప్పవే కాదనటంలేదు కానీ నాలుగునెలలు వారానికో రెండు గంటల క్లాసులో చెప్పక్కర్లేదు, మిగతా కోర్స్ అంతా వదిలేసి. ఉత్తరోత్తరా తెల్సినదేమిటంటే ఆయనకి ఈ కోర్సులో సోడియం పొటాషియం ఛానెల్స్ తప్ప మిగతా Engineering Principles of Blood Flow, Stress Tensor, Strain, Pressure differences అనేవి అర్ధం కావు. అందుచేత అవి మాకు చెప్పడు. కోర్సు అయ్యాకా దాదాపు అందరికీ ఒకటే గ్రేడ్ – బి. ఎందుకంటే ఒకటే దాన్ని దంచుతూ కూర్చున్నాడు మాకు బోరుకొట్టి వినడం మానేశాం. ఇంతకీ చెప్పొచ్చేదేమిటంటే పడమర స్కూళ్ళల్లో (వేమూరి వారు క్షమించాలి) – సబ్జెక్ట్ వచ్చినాయనకి క్లాసుకొచ్చి పాఠాలు చెప్పడానికి సమయంలేదు – టీచింగ్ అసిస్టెంట్ ని చూడమంటాడు. అధవా క్లాసుకి వచ్చినా నోటమ్మట మాట రాదు ఆయనకి. వచ్చినది చెప్పలేడు. రెండో రకం వాళ్ళు పైన చెప్పినటువంటి సోడియం పొటాషియం ఆచార్యులు.

  ఇంకో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆచార్యులవారి పద్ధతేమిటంటే క్లాసులో టెక్స్ట్ బుక్కు చదవడం. అందరూ పుస్తకం పట్టుకుని రావాలి క్లాసుకి. ఓ పుస్తకం ఇద్దరు చూడడం నిషేధం. పుస్తకం కొనకపోయినా క్లాసుకి తీసుకురాకపోయినా మీ గ్రేడ్ బి. దిక్కున్న చోట చెప్పుకోండి. ఇలాంటి వాటి వల్ల ఓ కుర్రాడికి సెమెస్టర్ అంతా బుర్ర పాడయ్యి వాళ్ల మేజర్ ప్రొఫెసర్ దగ్గిర చివాట్లు తినడం నాకు తెలుసు.

  ఎక్కడో ఓ ట్యూరింగ్ నిశ్శబ్దంగా తన పని చేసుకుపోతూంటాడు. ఓ రోజు ఆయన ప్రతిభ – సినిమా మూలంగా అయితేనేం, మరో విధంగా అయితేనేం – బయటకొస్తుంది. అలాగే కేన్సర్, ఎయిడ్స్ కి మందులు కూడా ఓ రోజు వెలుగు చూస్తాయి. ఈ నిశ్శబ్దంగా పనిచేసుకుపోయేవారు జ్ఞానజ్యోతులు. మనం వాటికి చమురు పోసినా పోయకపోయినా అవి వెలుగుతాయి ఏదో విధంగా.

  మొదట్లో చెప్పవలిసింది గానీ చివరిగా చెప్తున్నాను. కొడవళ్ళ గారూ మీ వ్యాసం అద్భుతం.వ్యాసం మొత్తం అంతా లెక్కలు బోరుకొట్టకుండా టూరింగ్ ఎక్కడ పుట్టాడో, జీవితం ఎలా గడిచిందో చెప్తూ మధ్య మధ్యలో వివరాలు ఇవ్వడం వల్ల చదువుతున్నప్పుడు ఎక్కడా విసుగనిపించలేదు. ఎనిమిదేసి పేజీల పెద్ద వ్యాసం అప్పుడప్పుడు క్రమం తప్పుతూ రాయడం కంటే మూడు/నాలుగు పేజీలు క్రమం తప్పకుండా రాయడం సులభమేమో ఆలోచించగలరు – ఎందుకంటే ఒకేసారి ఈ ఎనిమిది పేజీలు జీర్ణించుకోవడం కష్టం. “తీరుబడి లేక” రాయట్లేదు అనకండి. మనసుంటే మార్గముంది అన్నారు కదా? రెగ్యులర్ గా రాస్తూ ఉంటారని ఆసిస్తూ.

  యధుకుల భూషణ్ గారికి: ఇటువంటి వ్యాసం రాసినప్పుడు కొండకచో అనువాద తప్పులు రావడం సహజం. అవి పెద్ద లెక్కలోకి రావు. ఏపిల్ కంప్యూటర్స్ కీ ట్యూరింగ్ కీ ఏమిటి సంబంధం? నాకర్ధం కాలేదు. నాకు తెల్సున్నంతలో ఏపిల్ కంప్యూటర్స్ వినియోగదారులకి పనికొచ్చే పరికరాలు చేసే కంపెనీ – అవి కంప్యూటర్లు కానీయండి, ఫోన్లు కానీయండి. బతికున్నప్పుడు స్టీవ్ జాబ్స్ కి ఈ వ్యాసంలో రాసిన విషయాలు తెలిసి ఉంటాయంటే సందేహమే.

  రామారావు గారికి: క్యూరియాసిటీ వల్ల అడుగుతున్నాను కానీ ఏదో మిమ్మల్ని ఛాలెంజ్ చేయాలని కాదు. మీకు ఇటువంటి వ్యాసం దొరికి ఉంటే మీ కెరీర్ ఏ విధంగా మలుపు తిరిగి ఉండేది?

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 6 ... 931 పాత అభిప్రాయాలు»