పాఠకుల అభిప్రాయాలు


10808

« 1 2 3 4 5 6 ... 1081 »

 1. రెండు కవిత్వాలు గురించి హెచ్చార్కె గారి అభిప్రాయం:

  02/09/2017 1:21 am

  1. కామేశ్వ‍ర‍ రావు గారు, థాంక్యూ. నేను పేర్కొన్న ముగ్గురూ స‍ంప‍న్నులు కాదు గాని, చెమ‍టోడ్చిన‍ వారు కూడా కాదు. నేనీ మాట‍ వేమ‍న‍, వీర‍ బ్రహ్మం వ‍ంటి తాత్విక‍ క‍వుల‍ గురించి అన‍ను. చాల‍ మ‍ంది భ‍క్తి క‍వుల‍ గురించి అన‍గ‍ల‍ను. వారు అన్నం కోసం… కలిగినోళ్లను ఆశ్రయించారు లేదా భిక్ష మీద‍ ఆధార‍ప‍డ్డారు. ఇది వారిని త‍క్కువ‍ చేయ‍డానికి అంటున్న మాట కాదని మ‍న‍వి.

  2. మ‍రో సారుకు జ‍వాబు. ‘కవిత్వాలు’ అనేది నిఘ‍ంటువులో దొరుకుతుంద‍ని నేనూ అనుకోను. ‘రెండు క‍విత‍లు’ కాదు, ‘రెండు క‍విత్వ‍పు ర‍కాలు’ అని నా క‍వి హృద‍య‍ం మీకు తెసిస్తే చాలు. 🙂 క‍వి స‍మ‍య‍మ‍ంటే క‍వితా ప‍ర‍ంగా మాత్రమే వున్నదని క‍దా?! 🙂

 2. అవ్యయ: సౌభాగ్య కుమార మిశ్ర ఒరియా కవితలు గురించి v. r. veluri గారి అభిప్రాయం:

  02/08/2017 10:38 pm

  Dear Sri Vamsi:

  Send me an email at vrveluri@gmail.com with your address and I will see that you can get a copy.

  Thanks
  Veluri Venkateswara Rao.

 3. గజేంద్ర మోక్షం: వెక్కిళ్ళ పురాణం గురించి Uma Kaundinya గారి అభిప్రాయం:

  02/08/2017 9:18 pm

  It looks like the author should bear with patience a great deal of vituperative tirade by some jealous oracular zealots who, I am sure sincerely believe that they are protecting the sanctity of the great Indian classics by exhibiting their misplaced reverence.

  I am referring to the two commentators:“Teluguvaadu” and Mr. A.S. Murthy, his admirer.

  Unfortunately these two people were so eager to smear me as well as the publishers of the original piece by Lydia Davis, they simply did not ‘read’ into the story but showered ribald invectives with irrelevant conundrums.

  Please do not get me wrong. I am one of those who will wholeheartedly protest against the notion that the writer himself/herself is the best judge whether his/her writing is good and correct. If no one was allowed to differ with the writer on this point, of course every writing would be a masterpiece. It is the critic (or the commentators in this case) after all that bestow(s) on the writer his/her deserved fame or sentence him / her to damnation.

  In fact, any criticism, let it be ever so hostile, is of service to any writer. It should lead to discussion; it should cause the other readers to be more perceptive and examine the work more carefully; and if it is good work, the better it will appear; if it is bad work, it should be driven out of the field, and the writer be convinced of his/her own shortcomings, as soon as possible.

  I greatly admire your erudite editors for their fair-mindedness. But, I would be remiss if I do not remind you that fairness in literary exchanges should not be confounded with ‘democracy,’ or worse, with free-for-all.

  Sincerely,

  Uma Kaundinya.

 4. తాటిపండుకల్లు గురించి వేలూరి వేంకటేశ్వర రావు గారి అభిప్రాయం:

  02/08/2017 5:03 pm

  Hello Lyla!

  When you say “పండు తాటి కల్లు,” do you mean that the palmyra tree is ripe and old enough with strong light green stems ready to be treated with an incision for the collection of the sap? Then, you are right. But if you meant that the sap is collected in the pot for overnight fermentation into white toddy from a cut on “ తాటి పండు,” then, I am afraid, you are wrong. ( I see the space between పండు and తాటి కల్లు.) You get ”ముంజెలు” from a ripe palmyra fruit. I am sure you know that fresh “ఈత కల్లు” is sweet and is affectionately called ”నీరా.”

  As a kid, I spent many enjoyable summers in a small village in Telengana. Everyday, as a morning ritual, I have observed the process of making “తాటి కల్లు.” Trust me.
  By the way, the poet must be chuckling at our technically serious “tasteful” discussion.

  Oh! By the way, vodka is tasteless, even if it is from Russia. Trust me again!

  Veluri Venkateswara Rao

 5. నేలసంపెంగ గురించి లక్ష్మీదేవి గారి అభిప్రాయం:

  02/08/2017 8:09 am

  ధన్యవాదాలు వెంకట్ గారూ, సంతోషంగా ఉంది.

 6. పురూరవ గురించి ark neogi గారి అభిప్రాయం:

  02/08/2017 6:56 am

  how to read పురూరవ play?

  [scribd.com లో మేము ఇదివరలో ఉంచిన ఈ-పుస్తకాలు ఎందుకో పనిచేయడం మానేసాయి. అందుకే ఇకపై ఆ ఈ-పుస్తకాలను ఈమాటలోనే స్థానికంగా ఉంచి మీకు చదవడానికి ఏర్పాటు చేసాం. ఈ ‘పురూరవ’ పుస్తకాన్ని చదవడంలో మీకు ఇంకా ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే మాకు చెప్పండి. — సం.]

 7. నేలసంపెంగ గురించి venkat గారి అభిప్రాయం:

  02/08/2017 6:16 am

  చాలా బాగుంది , యూట్యూబ్ లో సాంగ్ కూడా చూసా ఈ కథ చదివి.
  అనువాదం లా లేదు అస్సలు . ప్రతీ లైన్ అద్భుతం .

 8. ఓ పెన్నీ, నా పెన్నీ! గురించి Rao Vemuri గారి అభిప్రాయం:

  02/07/2017 10:14 pm

  జయకుమార్ గారు,

  మీరు ఎప్పుడో రాసిన అభిప్రాయాన్ని ఇప్పుడే చూసేను. ఆలస్యంగా. ధన్యవాదాలు.

 9. మన పేర్లు, ఇంటి పేర్లు గురించి Rao Vemuri గారి అభిప్రాయం:

  02/07/2017 10:01 pm

  భాస్కర నాయుడు గారికి
  ధన్యవాదాలు.
  – వేమూరి

 10. అవ్యయ: సౌభాగ్య కుమార మిశ్ర ఒరియా కవితలు గురించి వంశీ గారి అభిప్రాయం:

  02/07/2017 11:22 am

  భూషణ్ గారు,

  ఈ పుస్తకం కినిగేలోగానీ విశాలాంధ్ర(హైదరాబాదు – నవచేతన) లో గానీ దొరకలేదు, దొరుకుచోటు కాస్త తెలుపగలరు.

« 1 2 3 4 5 6 ... 1081 »