Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 9094

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 6 ... 910 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. విముక్తం గురించి arunkumar అభిప్రాయం:

  10/02/2014 6:53 am

  కథ ఎంత బాగుందొ దాని మీద అభిప్రాయాలు అంతకంటె బాగున్నాయి. thanks to all.

 2. చాపల్యం గురించి arunkumar అభిప్రాయం:

  10/02/2014 6:27 am

  నిజమే. చాలా సార్లు అవతలి వారిలొ మనం ఉహించుకొన్న తప్పులు వాల్లతొ మాట్లాడిన తర్వాత తప్పులు గా కనిపించవు. మంచి కథ.

 3. అక్కర లేని సంగతుల గురించి Raja Piduri అభిప్రాయం:

  10/01/2014 12:20 am

  మనసు యొక్క ద్వైతపు గుబులు ని బాగా వర్ణించిందీ పాట.
  కొన్ని పదాల అర్ధం ఇస్తే బాగుంటుందేమో (అంధ్రభారతి డాట్ కాం నిఘంటువు కి కృతజ్ఞతలు)

  పాగు = పాకం; అగ్గలం=దుస్సహం
  పగ్గెల= ప్రగల్భం; తాలిక=మెలిక
  నెగులు=బాధ,ప్రవర్తన
  అద్దువ=అస్థిరం(అధ్రువం)

  “అద్దువ చూపుకు ఒద్దిక చూపే” అన్న పాదం విడి గా అర్థం కాలేదు. తర్వాత వచ్చిన అణకువ తోటి కూడా సరిపడలేదు.

  ఇంత బాగా రమణుడి మీద పాటలు రాస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతలు.
  రాజా పిడూరి

 4. బాపూ గురించి తాడిగడప శ్యామలరావు అభిప్రాయం:

  09/30/2014 1:09 pm

  పరిచయం అక్కరలేని రెండు తెలుగుపేర్లు బాపు, రమణ.
  ఇంక ఏమీ వ్రాయనక్కరలేదు.

 5. తెలుగులో గ్రంథ పరిష్కరణ గురించి కొన్ని ఆలోచనలు గురించి తాడిగడప శ్యామలరావు అభిప్రాయం:

  09/30/2014 11:51 am

  ఎడపక యర్ఘ్య మచ్యుతున కిచ్చితి మిచ్చిన దీనికిం దొడం
  బడ మని దుర్జనత్వమునఁ బల్కెడువీరుల మస్తకంబుపై
  నిడియెద నంచు దాఁ జరణ మెత్తె సభన్ సహదేవుఁ డట్టిచో
  నుడిగి సభాసదుల్ వలుక కుండిరి తద్దయు భీతచిత్తులై. — (సభాపర్వం, ద్వితీయాశ్వాసం, 2.2.30)

  ఈ పద్యం గురించి వ్రాస్తూ మీరు తప్పులో కాలేశారు. “ఆ పద్యం చివరి పాదం కుంచించుకు పోయి అన్నీ లఘువులతో భయం భయంగా ముడుచుకుపోతుంది.” ఈ‌ అభిప్రాయం తప్పు. ది చంపకమాలావృత్తపద్యం. న-జ-భ-జ-జ-జ-ర అనేది దీని పాదంలో గణాల విభజన. చివరి పాదం అంతా లఘువులు ఎలా వస్తాయండీ? ప్రతి జ, భ-గణలలో ఒక గురువూ, ప్రతి ర-గణంలో రెండు గురువులూ ఉంటాయి ఛందస్సు ప్రకారం. గమనించగలరు. ఒక మారు విశ్వనాథగారు ఏమన్నదీ పరిశీలించగలరు. బహుశః ఆయన నడక గురించి చెప్పి ఉంటారు ఈ ఆఖరు పాదం అంతా ఒక ఊపుతో ఉందని.

 6. తెలుగులో గ్రంథ పరిష్కరణ గురించి కొన్ని ఆలోచనలు గురించి తాడిగడప శ్యామలరావు అభిప్రాయం:

  09/30/2014 11:22 am

  ఇదేమి నాటకం? వస్తువు అసభ్యమైన వస్తువు. ఒక రాజు భార్య ఆ రాజు తమ్ముడి వ్యామోహంలో పడి అతనితో రహస్య సంసారం చేస్తూ వుంటుంది.

  అనేక సంవత్సరాల క్రిందట సరిగ్గా ఇదే సంఘటన జరిగింది. అప్పుడు ఆ మాటలన్నది ఎవరో ఇంగ్లీషు నేర్చిన తెలుగుపండితుడు కాదు.

  నేనే! పన్నెండో తరగతిలో ఉన్న నేనే.

  ఆ యేడాది స్కూలు వార్షికోత్సవం సందర్భంగా జరిగిన వక్తృత్వపు పోటీల్లో ఇంగ్లీషులో (మీ‌ కిష్టం వచ్చిన విషయంపై మాట్లాడండీ అని చెప్పి) ఒక పోటీ పెట్టారు. ఆ రోజున నేను అచ్చంగా ఇలాంటి ధోరణిలోనే… ముఖ్యంగా ఈ‌ మాటలు కూడా అంటూ… ఒక పావుగంట పాటు ఆ హేమ్లెట్ నాటకాన్ని చెఱిగి పోగులు పోసాను. ఆ పాఠశాలలో మా నాన్నగారు సీనియర్ టీచర్. ఆయన కూడా నా ధాటికి విస్తుపోయారు. బహుమతి వచ్చిందనుకోండి. అది వేరే సంగతి. ఈ‌ సంఘటన మాత్రం బాగా గుర్తుండి పోయింది.

 7. అనగనగా ఒక జైలు… గురించి Dr. CBS Venkataramana అభిప్రాయం:

  09/30/2014 7:16 am

  చాలా బావుంది. హైలీ రీడబుల్!!

 8. మాయం గురించి Dr. CBS Venkataramana అభిప్రాయం:

  09/30/2014 7:03 am

  కధ చాలా బాగా మొదలు పెట్టారు. కానీ, పూర్తి చెయ్యటం ఎలాగో తెలియలేదో, లేదా పూర్తి చెయ్యటం మరచిపోయారో, ఏమో!!
  కధకి వుండవలసిన లక్షణాలు ఇందులో లేవు. ఏం చేస్తాం? ఏమీ చెయ్యలేము!! బహుశా వీటినే, “వుడికించే కధలు” అనవచ్చేమో?

 9. చిత్ర కవిత్వం ఒక చిరుపరిచయం గురించి Pavan Santhosh.S అభిప్రాయం:

  09/29/2014 2:43 pm

  వెల్చేరు నారాయణరావు గారి అభిప్రాయాన్ని జత చేయడం చాలా బావుంది. పాఠకులకు శక్తి లేకపొవడం, వారికి శక్తి లేకపోవడం తప్పే కాదన్న వాదనలు బయలుదేరడం ఈ స్థితికి కారణం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రాచీనమైన తెలుగు కవిత పోయిన వన్నెచిన్నెలు పట్టి తెచ్చి తన పరిధి ఒప్పిన మేరకూ, కొన్ని సందర్భాల్లో ఒప్పకున్నా ఒప్పించుకుని మరీ ఆ మేరకు తెలుగు సినీ కవిత్వంలో ప్రవేశపెట్టిన వేటూరి పాటల గురించీ వాటికి దక్కిన ఆదరణ గురించీ గుర్తు చేసుకుంటే ఆ సమస్య తేలుతుంది. “ఆరేసుకోబోయి పారేసుకున్నాను కోకెత్తు కెళ్ళింది కొండగాలి” అన్న పల్లవి గణాలే కాక ప్రాసయతి, యతీ కుదిరిన సీస పద్యమని చెప్పినప్పుడు చాలామంది దిమ్మెరపోయి దాన్ని చాన్నాళ్ళు తలచుకోవడం నాకు గుర్తే.(గూఢ కవిత్వం కామోసు) “గోవుల్లు తెల్లన గోపయ్య నల్లన గోధూళి ఎర్రన ఎందువలన” కూడా సీసమే. “శృంగారం వాగైనది, ఆ వాగే వైగైనది” అంటూ ఏకంగా నాలుగేసి అక్షరాలు అంత్యంలో ప్రాసచేసి విచిత్రమైన పూర్వ కవుల ఆదరణాపాత్రమైన శబ్దాలంకారాలు.(ఇక్కడ చిత్రకవిత్వమో, బంధకవిత్వమో ఉందని కాదు) చూసినప్పుడు జనం పొందిన ఆనందం దాన్ని ధృవీకరిస్తుంది.

 10. కవుల వాగ్వాదాల్లోంచి కవిత్వం – గీరతం గురించి Pavan Santhosh.S అభిప్రాయం:

  09/29/2014 2:11 pm

  కవిత్రయం ఏం సాధించారో మామూలు ప్రజకి అర్ధం కావడం కష్టం.

  మామూలు ప్రజకి చాలా కాలాల పాటు అర్థమయింది కనుకనే కవిత్రయంగా ఉన్నారు. పురాణ పఠన సంప్రదాయం గురించి బాగా తెలుసుకోండి. ఓ నలభై ఏళ్ళ నుంచి జరుగుతోందే తెలుగు సాహిత్య చరిత్రా కాదు, ఆంధ్ర మహా భారత చరిత్రా కాదు. వెల్చేరు నారాయణరావు గారి “తెలుగులో కవితా విప్లవాల స్వరూపం” దొరుకుతోంది, చదివి చూడండి. కొంతమేరకు అవగాహన కలగవచ్చు – మనకేం తెలియదు అన్న విషయమైనా.

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 6 ... 910 పాత అభిప్రాయాలు»