పాఠకుల అభిప్రాయాలు


10728

« 1 2 3 4 5 6 ... 1073 »

 1. ఐదు కవితలు: శివలెంక రాజేశ్వరీదేవి గురించి చంద్ర మోహన్ గారి అభిప్రాయం:

  01/06/2017 2:54 am

  మంచి కవిత్వం గురించి మంచి పరిచయం. ’పరిచయం ఇలా ఉండాల” అని చూపించగలిగినంత మంచి రచన. అభినందనలు.

 2. సంగీత కళా రహస్య నిధి భట్టుమూర్తి గురించి కట్టా నరసింహులు 9441337542 గారి అభిప్రాయం:

  01/05/2017 10:47 pm

  ప్రసంగం వింటున్నాను. నాకు సంగీతశాస్త్రజ్ఞానం శూన్యం.

 3. ఏకాంతం కోసం గురించి హెచ్చార్కె గారి అభిప్రాయం:

  01/05/2017 1:52 pm

  మంచి కథను చక్కగా అనువదించారు. మనిషి ఏడవడానికి స్థలం వుండదొక్కో సారి.

 4. ఒకనాటి యువ కథ: గోల గురించి హెచ్చార్కె గారి అభిప్రాయం:

  01/05/2017 1:24 pm

  భలే. పురాణమా మజాకా. ఆ వూళ్లు తెలీవు. చాల మాటలు తెలీవు. అయినా ఎంత అందం. ఇంత కాక పోయినా దాదాపు ఇలాగే వుంటాయి కదూ, ఎవరికైనా మొదటి ముచ్చట్లు. అందులో వుంది యూనివర్సాలిటీ.

 5. పాకశాలలో పాణినీయం గురించి తాడిగడప శ్యామలరావు గారి అభిప్రాయం:

  01/05/2017 11:44 am

  వాక్యకారం , భాష్యకారం, సూత్రకారం అందరూ కారాలవాళ్ళే. కాని మహానుభావులు. మంచి కథ వ్రాసినందుకు రచయితకు వంద సార్లు నా నమస్కారం.

 6. ఒక్కో రోజు గురించి సాయి.గోరంట్ల గారి అభిప్రాయం:

  01/05/2017 10:04 am

  అనుకోకుండా ఈ పొయెమ్ చూశాను. మానస సరోవరాన స్వేచ్చగా మెదిలే మీ కవిత. చాలా బాగుంది మీ కవితాఝరి.

 7. ఐదు కవితలు: శివలెంక రాజేశ్వరీదేవి గురించి సాయి.గోరంట్ల గారి అభిప్రాయం:

  01/05/2017 10:01 am

  తన నుంచి జాలువారిన కవితల్నిలా మాలగా గుచ్చి మాకందిచడం. చాలా గొప్పగా వుంది. తన ప్రతి కవితా నాకు అత్యంత ఇష్టం.

  థాంక్యూ మానస గారు

 8. ఏకాంతం కోసం గురించి సాయి.గోరంట్ల గారి అభిప్రాయం:

  01/05/2017 9:53 am

  హ్మ్ చాలామంది పేదల బతుకు చిత్రం ఈ కథలో కనిపించింది. వేలాది మంది పార్కర్లు కళ్ళముందు కనిపించారు. ఏడవడానికి స్థలం దొరక్కపోవడం… ఏ స్మశానమో తప్ప మరేదీ సాంత్వన ఇవ్వదేమో తనకు.

  కథలో చమక్కులా కవిత్వం(ఆకాశంలో టీ మరకలు) కూడా చాలా బాగుంది.

  ధన్యవాదాలు శారద గారు.

 9. తానొకటి తలచిన… గురించి కృష్ణ వేణి గారి అభిప్రాయం:

  01/05/2017 2:31 am

  భలే ఉంది కథ బులుసుగారూ.
  ఇంక నవ్వడానికి కూడా ఓపిక లేదు.

 10. ఒకనాటి యువ కథ: గోల గురించి sathu chandramohan reddy గారి అభిప్రాయం:

  01/04/2017 8:35 pm

  మీరందించిన పురాణంగారి కథ నన్ను ఉర్రూతలూగించింది. గత స్మృతులను గుర్తుచేసి కొంతకాలం అనందలోకాలలో విహరింపజెసింది.

« 1 2 3 4 5 6 ... 1073 »