Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 10309

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 6 ... 1031 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. చిరంజీవి గురించి భాస్కర్ కొంపెల్ల అభిప్రాయం:

  05/10/2016 3:10 pm

  మహాకవి ఆరుద్ర మాటల్లో చెప్పాలంటే..

  “నీ పద్యం
  నిరవద్యం
  నిఖిల మాతలకు
  నైవేద్యం”

  అద్భుతః

  (ఏకవచన ప్రయోగానికి క్షమార్పణలతో)

 2. సత్య దర్శనం గురించి A S Murthy అభిప్రాయం:

  05/10/2016 2:03 pm

  చాలా బావుంది, తెలుసున్నదే అయినా మళ్ళీ మళ్ళీ చదవాలనిపించడం అందులోని గొప్పదనం ఇంతకీ మీది ద్రాక్షారవా

 3. కాపరి భార్య గురించి తాడిగడప శ్యామలరావు అభిప్రాయం:

  05/10/2016 10:40 am

  కథా, దాని అనువాదమూ బాగున్నాయి.

  “ఆ అంటుకున్న అగ్గి ఆర్పేసరికి బ్రహ్మ ప్రళయమైపోయింది తనకి” మంచి తెలుగునుడికారం బ్రహ్మప్రళయం ఐపోయిందీ అనటం.

  కాని “మొసలి మూతి మీద ఒకట్రెండు దెబ్బలు తగిలాయి. వాడు పట్టించుకోలేదు.” అన్న చోట మాత్రం చిన్న పొరపాటు దొర్లింది. పాశ్యాత్యులు జంతువులను కూడా లింగబేధాన్ని బట్టి వాడు అది అంటారు కాని తెలుగు నుడికారంలో జంతువులను స్త్రీలింగపరంగానే సంబోధిస్తాం కదా. అది (మొసలి) పట్టించుకోలేదు అనటమే సహజంగా ఉంటుంది తెలుగులో.

 4. సత్య దర్శనం గురించి Vijay Koganti అభిప్రాయం:

  05/10/2016 8:27 am

  చిన్నప్పుడు మా పెదనాయన గారు ( కీ.శె. కోగంటి సీతారామాచార్యులు గారు) రోజూ గుడిలో పురాణం చెపితే వెళ్ళి వినేవాడిని. ఆ రోజుల్ని తిరిగి గుర్తుకు తెచ్చారు. ఆసాంతం అసక్తికరంగా జ్నాన ప్రబోధంగా సాగింది. నిజమైన సత్య దర్శనం.

 5. కాపరి భార్య గురించి Vijay Koganti అభిప్రాయం:

  05/10/2016 8:05 am

  అనువాద రచన అనిపించలేదు. అంత సహజంగా సాగింది అనువాదం. పాత్రలు కళ్ళ ముందు నిలిచేలా చేశారు. మూల కధ కూడా లింక్ లో అందుబాటుగా ఉంచితే అనువాదపు సహజత్వం , గొప్పదనం ఇంకా అర్ధమౌతుంది. అభినందనలు.

 6. తేలిక తెలుగు గురించి Rao Vemuri అభిప్రాయం:

  05/09/2016 7:29 pm

  ఈ వ్యాసం చదివి మెచ్చుకున్నవారికీ, నచ్చుకోనివారికీ, వెక్కిరించినవారికీ – అందరికీ ధన్యవాదాలు. పూర్తిగా నచ్చుకోకపోయినా నా వ్యాసం యొక్క పరిమిత గమ్యాన్ని సరిగ్గా అవగాహన చేసుకుని, వ్యాసంలోని మూల సారాంశాన్ని సంగహించి తిరిగి చెప్పిన మోహన్ గారికి మరొకసారి దండాలు.

  దరిదాపు పదేళ్ల క్రితం చేసిన పని ఏమిటో చెప్పిన వ్యాసం ఇది; నేను చేయబోతూన్న ప్రణాళిక గురించి కాదు. ఇప్పుడు ఎందరు అరిచి మొత్తుకున్నా నేను చెయ్యగలిగేది ఏదీ లేదు కనుక చేసిన ప్రయోగం – మీకు నచ్చినా, నచ్చకపోయినా – కోరుకున్న ఫలితాన్ని ఇచ్చిందా? లేదా? అన్నది అడగవలసిన ప్రశ్న. ఎవ్వరూ అడగనేలేదు. ఇప్పుడు నా మీద కోపంతోటీ, ఆవేశం తోటీ విరుచుకుపడడం గతజలసేతుబంధనం.

  నేనేదో పాపం చేసినట్లు ఆవేశపడుతూ కొందరు రాసేరు కనుక, వారి కొరకు నా ఆలోచనా సరళిని మరికొంచెం విపులీకరించి చెబుతాను. మీ మెప్పుకోలు కోసం కాదు. సమగ్రత కోసం. ఈ ప్రయోగానికి తయారయే ప్రయత్నంలో ముందు ఒక తెలుగు వ్యాకరణం (ఇంగ్లీషులో) రాసుకున్నాను. నా “వెబ్ సైట్” లో ఉంది. గూగుల్ చేస్తే దొరుకుతుంది. ఈ పుస్తకం ప్రతి ఒకటి పట్టుకుని అంతర్జాతీయ భాషలు నేర్పే శాఖకి వెళ్లి, నా వ్యాకరణాన్ని వాళ్లకి చూపించి, “వ్యాకరణయుక్తంగా భాష నేర్పుతాను, ఈ పుస్తకం చూసి సలహా ఇవ్వండి” అని అడిగేను. అది తేలిక తెలుగు కాదు; మీరందరూ మెచ్చిన తెలుగే! తెలుగుని తెలుగు లిపిలోనూ, ఇంగ్లీషు లిపిలోనూ కూడ రాసేనేమో కనీసం నా ధోరణి వారికి అర్థం అయింది. వారు పెదవి విరిచేరు; పుస్తకం దోషభూయిష్టం అని కాదు, “వ్యాకరణయుక్తంగా భాష నేర్పుతాను” అన్న నా ధోరణిని. “ఈ రోజులలో కొత్త భాషలు నేర్పే పద్ధతే మారిపోయింది. నువ్వు పిల్లలకి తిన్నగా మాట్లాడడం నేర్పెయ్! సందర్భోచితంగా వ్యాకరణ అంశాలని ఎత్తి చూపు. ఆ పద్ధతిలో ఈ పుస్తకాన్ని తిరగరాయి.” అని సలహా ఇచ్చేరు. అందుకనే మూడొంతులు పూర్తయిన ఆ పుస్తకం అర్ధంతరంగా ఆగిపోయింది. ఆ సందర్భంలోనే అచ్చులు, హల్లులు, గుణింతాలు చూసి “అవి నేర్పేసరికి నీ పది వారాల పుణ్యకాలం పూర్తి అయిపోతుంది” అని హెచ్చరించేరు. ఎలా? ఇంగ్లీషు లిపి వాడి మన దేశంలో సంస్కృతం నేర్పుతూన్నట్లు నేర్పడమా? ఇలా వారితో కూర్చుని తంటాలు పడి చివరికి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేను.

  నేను విజ్ఞాన శాస్త్రం చదువుకున్నవాడిని. లెక్కలతో బాగానే పరిచయం ఉంది. ఆ పరిచయంలో ఒక అనుభవాన్ని ఇక్కడకి బదిలీ చేసి ఈ ప్రయోగం చెయ్యడానికి తలపెట్టేను. గణితంతో బొత్తిగా పరిచయం లేని వారికి క్షమార్పణలతో – గణితంలో రెండు రకాల సమీకరణాలు ఉన్నాయి: సరళమైనవి (linear), విరళమైనవి (non-linear). ప్రకృతిని వర్ణించేటప్పుడు సర్వసాధారణంగా ఎదురయ్యేవి విరళ సమీకరణాలు. కాని వీటిని పరిష్కరించడం కష్టం. అందుకని ఆ విరళ సమీకరణాన్ని ఒక అనంత శ్రేణి (infinite series) లా రాసి, అందులో మొదటి ఒకటో, రెండు పదాలని తీసుకుంటే అది సరళంగా కనిపిస్తుంది. మూడో పదం చేర్చేసరికి కొంచెం విరళం అవుతుంది, నాలుగో పదం చేర్చేసరికి మరింత విరళం అవుతుంది, అలా అనంతవాహినిలా ఉన్న ఆ పదాలని ఒకటీ, ఒకటీ చేర్చుకూంటూ పోతే మన విరళ సమీకరణం వచ్చెస్తుంది. తమాషా ఏమిటంటే మూడొంతుల సందర్భాలలో సరళ భాగంతో లెక్క ఆపేసినప్పుడు వచ్చే “రణ చిత్తు” సమాధానంతో మన అవసరం తీరిపోవచ్చు. తీరకపోతే మరొకటి కలుపుకుని, మరికొంచెం ఇబ్బంది పడి “చిత్తు పరిష్కారం” (రణ చిత్తు కంటె మెరుగైనది) సంపాదించాచ్చు. ఇలా చేసుకుంటూపోవచ్చు. ఇలా సరళీకరించిన బద్దింపు పద్ధతినే శత్రు సేనల మీదకి విసిరే కొన్ని రాకెట్లలో వాడేరు (స్వానుభవంతో చెబుతున్నాను).

  ఇదే ధోరణిలో భాషలు కూడ విరళ లక్షణాలు కలవి. ఈ విరళత రకరకాల కోణాల నుండి రావచ్చు. కేవలం ఉపమానంగా చెబుతున్నాను. మనం రోజూ వాడుకుంటూన్న భాషని ఈ కింది సమీకరణంగా ఉహించుకున్నాను. (మీరు ఇలానే ఊహించుకోనక్కరలేదు):

  ఇప్పటి భాష = తేలిక భాష + శకట రేఫ + ఋ + ఏ + ఔ + … + ః

  అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఎవరి అవసరాలకి కావలసిన మేరకి వారు పదాలు చేర్చి వాడుకోవచ్చు. ఎవరి భాష వారిదే. బండీరాలు వాడుకొండి, విసర్గలు వాడుకొండి, దంత్య చ జలు వాడుకొండి. మీ ఇష్టం.

  గణితంలో “క్రమీకరించడం (?) (regularization) అనే ప్రక్రియ కూడ ఉంది. అవకతవకగా ఉన్న సమీకరణానికి కొన్ని బంధాలు వేసి పట్టాలు ఎక్కించడం లాంటి ప్రక్రియ ఇది. అమెరికా వాడు బ్రిటిష్ వాడి ఇంగ్లీషుని కొంత క్రమీకరించేడు (ప్రత్యేకించి వర్ణక్రమ, ఉచ్చారణ విషయాలలో, అక్కడక్కడ వ్యాకరణంలో కూడ). అయినప్పటికీ అమెరికాలో చదువుకుని, అమెరికాలో ఉద్యోగం చేసి, రిటైరు అయిన ప్రొఫెసర్ వీశ్వనాథం గారు ఇప్పటికీ బ్రిటిష్ వర్ణక్రమంలోనే రాస్తారు. వద్దన్నానా?

  “విశ్వవిద్యాలయాలకు ఈ రకంగా మార్పులతో భాషను నేర్పుతున్నట్లు తెలుసా? వారి అనుమతి ఉందా?”

  అని అడిగిన ప్రశ్నకి నాకు తెలిసిన సమాధానం. ఇండియాలో సంగతి నాకు తెలియదు కాని అమెరికాలో (కొన్ని తప్పనిసరి పాఠ్యాంశాలలో తప్ప) ఆచార్యుడికి పాఠం ఎలా చెప్పాలో, ఏ క్రమంలో బోధించాలో, వంటి విషయాలలో పరిపూర్ణ స్వతంత్రం ఉంది. అమెరికాలో పద్ధతి తెలియక అడుగుతున్నారేమోనన్న అభిప్రాయంతో (కొంచెం వ్యంగ్యం ధ్వనించింది కనుక) ఈ సమాధానం ప్రత్యేకించి ఇక్కడి పద్ధతి చెప్పేను.

  మధుసూదన్ గారి ఒత్తక్షరాల సంగతి మీరు ఆయననే అడగాలి. కాని ఏమాటకామాటే చెప్పుకోవాలి. నా విద్యార్థులు నన్ను నిలదీసి అడిగిన ప్రశ్నలలో ఒకటి మీకు చెబితే మీరు మరి నాతో మాట్లాడరు. ఉండబట్టక చెబుతున్నాను: “కొన్ని సందర్భాలలో మామూలు హల్లుకి అడుగునో, పక్కనో ఒత్తు ఇస్తే సరిపోతుంది కాని (ఉ. ఛ్, ఢ) మరి కొన్ని సందర్భాలలో అక్షరం రూపు పూర్తిగా మారిపోతోంది (ఉ. ఖ, ఘ). హల్లుకి పక్కన చిన్న గీత గీసి అది ఒత్తక్షరం అనుకుంటే సరిపోతుంది కదా? అప్పుడు మేము గుర్తు పెట్టుకోవలసిన ఆకారాలు తగ్గుతాయి కదా!”

  నిఝంగా! వీళ్లు పిల్లలు కాదు, పిట్టపిడుగులు. అప్పుడు వీళ్లకి బెర్నార్డ్ షా ఇంగ్లీషులో FISH వర్ణక్రమం ఎలాగుండాలో చెప్పిన వయినం వివరించి చెప్పేను.

  –శలవ్
  వేమూరి

 7. తేలిక తెలుగు గురించి indraganti prasad అభిప్రాయం:

  05/09/2016 2:48 pm

  ఎంత గొప్పవ్యాసం! ప్రతీ అక్షరంతోటీ ఏకీభవిస్తున్నా.

 8. నాకు నచ్చిన పద్యం: అర్జునుడి ఎత్తిపొడుపు గురించి Subu Bhagavati అభిప్రాయం:

  05/09/2016 2:13 pm

  అయ్యా,

  రెండవ పాదం
  “మణిమయంబైన భూషణ జాలములనొప్పి”
  అని ఉండాలి అనుకుంటున్నాను (ప్రాస యతి తో) పెద్దలు తప్పైతే మన్నించ గలరు.

  కృతజ్ఞుతలతో
  సుబు భాగవతి

 9. తేలిక తెలుగు గురించి వంశీ అభిప్రాయం:

  05/09/2016 1:46 pm

  వేమూరి వారూ, చాలా బాగా రాసినారు మీరు. మీ టీచింగులో సాధక”బోధకాలు” సాధక”బోదకాలు” కింద మారి మీకు చాలా వాచిపోయి ఉండుండవచ్చునని అనుకోలు. అయినా అన్నేళ్ళు చెప్పేరంటే మీ ఓపిక్కి వెయ్యి దండలు, దండాలు.

  అయితే పాశ్చాత్యులకు అలానే, ఇలానే మీరు నేర్పినట్టు నేర్పితేనే బాగుంటుంది. ఉదాహరణకు మీరు వారిని, ఏవండీ నాయనా అమ్మా మీరు దే రాసి దాని పక్కన వి రాసి ఆ రెండిటినీ కలిపి ఆ పదాన్ని చదువు అంటే వారు డేవీజోన్స్ లాకరులా దానిని డేవి గానే పలుకుతారు కనక, దేవి డేవి అయినా ఇబ్బంది లేదు. అర్థం అర్థమవ్వాలి కాని, ఉచ్చారణతో పని ఏమిరా డింభకా అని గద్దిస్తూ పింగళి వారు చెప్పినట్టు దుసటచతుసటయమూ ఒకటే దుష్టచతుష్టయమూ ఒకటే.

  ఇప్పటి తెలుగు మాత్రం బాగ ఏడ్చిందా ఏమి ? అంతో ఇంతో, ఎంతో కొంత మీబోటి పాతకాపుల వద్దే కాసింత బతికున్నది. మా దగ్గరికొచ్చేప్పటికే తిప్పటకాలు వేసుకుని తాటాకుల పాడె ఎక్కినది…. సహృదయులు కాబట్టిన్నూ, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉందనుకునేవారు కాబట్టిన్నూ – మీరు, దాన్ని ఆ పాడె మీంచి దింపి మళ్ళీ ప్రాణం పొయ్యాలని చూస్తున్నట్టుగా ఉన్నది….ఆ “ఇది” జనాలకు అర్థమైతే బాగుండును…

  తెలుగు దేశాల్లో ఎట్లా ఉన్నదో పరిస్థితి తెలవదు కాని, ఇక్కడ ఇలాగన్నా బతికుండటం అవసరం! మా బూబమ్మ హిందీలాగున. :)

  మరొక్కసారి ఈ దీర్ఘ వ్యాసానికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలతో

  భవదీయుడు
  వంశీ

  తా.క – ఉద్యాపనలో సారమంతా అంతా చెప్పేశారు కనక, అంతా నిరంజనమే

 10. తేలిక తెలుగు గురించి దేశికాచారి అభిప్రాయం:

  05/09/2016 11:04 am

  గుడ్డివాడు మార్గం చూపమంటే వానిని రాజమార్గంనుండి గాక రాళ్లమార్గం దగ్గరని రాళ్లమార్గంద్వారా తీసికెళ్లినట్లుంది ఈవ్యాసకర్తయొక్క ‘vision’. ఇది వానికి మార్గమంటే అదే అనే అనుభవాన్ని, భావాన్ని కలిగించే అపచారమే కాని ఉపచారం కాదు. ప్రతిభాషకు ఒక పద్ధతి,సంప్రదాయమంటూ ఉంటుంది. ఏ మార్గదర్శియైనా ఈసంప్రదాయానికి విధేయమైన సులభమార్గములనే ప్రతిపాదించవలెను గాని, దుష్టవైద్యునివలె అనవసరమైన అంగచ్ఛేదనం చేయరాదు. ఇది విస్మరించి భాషకు మూలాధారమైన అక్షరమాలకు అగచ్ఛేదం చేయవలెనను తలంపు గలవారు భాషాపకారులే కాని భాషోపకారులని నేననుకోను.

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 6 ... 1031 పాత అభిప్రాయాలు»