Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 9336

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 6 ... 934 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. ఎం. వీ. విందుడు గురించి Dr.CBS Venkataramana అభిప్రాయం:

  01/29/2015 8:22 am

  బావుంది.

 2. తానా వ్యాస రచన పోటీకి ఆహ్వానం గురించి Maddipati Krishna Rao అభిప్రాయం:

  01/22/2015 1:26 pm

  మీరు ఈమెయిలు చేసినా, ముందుగా టైపు చేసి, PDF ఫైలుగా మార్చి జత చెయ్యాలి కదా. మీరు జత చేసే ఫైలు 5 పేజీలకు మించకుండా చూడండి చాలు.
  వ్యాసాన్నే ఈమెయిలులో message గా పంపించాలనుకుంటే, ముందుగా వేరే ఫైలులో కొలత చూసుకొని అంతే text ను ఈమెయిలు message లో copy చెయ్యండి.
  ఇంకా ఏమైనా అనుమానాలుంటే, tanavyasamu@gmail.com ఈమెయిలు చెయ్యండి.

 3. గద్యములో పద్యములు గురించి kalyanigauri.kasibhatala అభిప్రాయం:

  01/22/2015 8:23 am

  అత్యంత విలువైన ఛందో వ్యాకరణ,లాక్షణిక సమాచారం.ఉదాహరణలు గద్య రూపం లో అతి రమ్యం గ ఉన్నాయి.. అతులితమైన భాషాసంపద. అనన్యo, అక్షయం.. నక్షరం…..

 4. నాకు నచ్చిన పద్యం: ఒక వెచ్చని హెచ్చరిక గురించి kanakaraju tunga అభిప్రాయం:

  01/22/2015 5:52 am

  చిన్న చిన్న పదాలతో భావాలను సున్నితంగా చక్కగా వ్రాసి మనసులో నిలిచిపోయె పద్యం

  తుంగ కనకరాజు

 5. తానా వ్యాస రచన పోటీకి ఆహ్వానం గురించి aruna అభిప్రాయం:

  01/21/2015 10:44 pm

  నమస్తే సర్,

  అధ్బుతమైన అంశాన్ని తీసుకు వ్యాస రచనలు ఆహ్వనిస్తునందుకు అభినందనలు సర్. ఈమెయిలు చేసే పక్షం లో 5 పేజీలు అంటే ఎలా చూసుకోవాలి కొంచెం దయయుంచి వివరించగలరు సర్.

  ధన్యవాదాలతో,

 6. కంప్యూటింగ్ పూర్వాపరాలు, సాధ్యాసాధ్యాలు – 9: అతి సరళమైన అత్యద్భుత ట్యూరింగ్ యంత్రం గురించి Naren అభిప్రాయం:

  01/19/2015 2:44 pm

  The good thing Dr. Rohini Prasad did was to bring science understandable to common or normal public. He and Dr. Vemuri tried to be simple and make sense of their Telugu writings to common. Perfection is always welcome if someone want to add or elaborate the content. If possible encourage and provide positive critical remarks of improvement to Telugu-science writers. But do not discourage them bringing science to normal people. The exact definitions and terminology are important. But, they are not so obligatory as long as they do not deviate from the meaning. Ex. ‘Light is a wave form of one of the radiations.’ . It is not a mistake of the writer if he or she misses to include the term ‘Electromagnetic’ to the radiation.

 7. వింజమూరి శివరామారావు లలితగీతాలు గురించి RAM అభిప్రాయం:

  01/19/2015 12:37 pm

  చాలా బాగున్నాయి. ఈ పాటల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొవటానికి అవాకాశం ఉందా?

 8. కంప్యూటింగ్ పూర్వాపరాలు, సాధ్యాసాధ్యాలు – 9: అతి సరళమైన అత్యద్భుత ట్యూరింగ్ యంత్రం గురించి Taara అభిప్రాయం:

  01/18/2015 1:59 pm

  Sorry for replying in English. (I have to admit, I visit this site only to read your articles. I waited for years for this part. When I was in dilemma whether to take Maths or Economics, your articles helped me to take a decision).

  1. I prefer Topology. How do you define Algebra, Geometry, Number Theory? It might seem to an outsider that Number Theory is theory of Numbers. Infact it is not, it might seem NT is Theory of Primes. But if you say NT is theory of primes. What about Algebraic Geometry? It is also more or less theory or primes (thanks to Grothendeick). NT/Alg. Geo is no longer in that classical state. Similarly Topology is no longer theory of invariants under deformations. Now it expanded or exploded into a vast area. If you try to define or use Topology in some particular sense. You will miss the sense and it will be very misleading.

  3. Well, \mathbb N is no longer widely used (or I think I am the only one use this in Northeast). American Authors usually use \mathbb N = \{1,2.\dots \}. But Bourbaki or Europeans preferred inclusion of 0.

  4. I read Rohini Prasad’s articles on Physics, Maths. I am glad I am alive. It might not be a big deal for non subject experts. Like almost all books say the “Def: Complex number i = \sqrt{-1}” This seems okay for general public. But the whole world will collapse if it is true. What is “Logic”? Logic is not Logical Thinking like our Indian Competitive tests (the way Rohini/lot of people think). But what about Higher Typos Theory? For that matter, lot of world famous Science writers wrote such nonsense. But who cares? We dont read those books, people who read those book they dont do serious maths. :)

 9. కంప్యూటింగ్ పూర్వాపరాలు, సాధ్యాసాధ్యాలు – 9: అతి సరళమైన అత్యద్భుత ట్యూరింగ్ యంత్రం గురించి కొడవళ్ళ హనుమంతరావు అభిప్రాయం:

  01/17/2015 4:49 pm

  Taara గారికి (సూర్యుడి గారికి కూడా),

  ప్రోత్సాహానికీ, సూచనలకీ కృతజ్ఞతలు.

  1. Topology ని నిర్వచించడంలో నేను మరికొంత శ్రద్ధ పాటించాల్సింది. వస్తువులని చించకుండా పగలగొట్టకుండా, వంచినా సాగదీసినా, వాటిలో మార్పు చెందని లక్షణాలకి సంబంధించిన శాస్త్రం కాబట్టి స్థిరధర్మ శాస్త్రం అనడం ఘోరమైన తప్పనుకోను. సంస్థితి శాస్త్రం సరైనదా? ఓ గణితశాస్త్రజ్ఞుడి గా మీ సలహా ఏమిటి?

  2. Goldbach Conjecture ని ఇలా సవరిస్తాను: రెంటి కన్నా పెద్దదైన ప్రతి సరి సంఖ్యా రెండు ప్రధాన సంఖ్యల కూడిక ఫలితం.

  3. పూర్వం సహజ సంఖ్యలలో సున్నా ఉండేది కాదు కాని పందొమ్మిదో శతాబ్దం చివరలో వాడుక మారడం మొదలయింది. 1889 లో Peano సహజ సంఖ్యల మూల సూత్రాలని ప్రతిపాదించినపుడు 1 తో మొదలెట్టినా, 1898 కల్లా మార్చి 0 తో మొదలెట్టాడు. అందరూ ఒప్పుకోకపోవచ్చు కాని, ప్రస్తుతం 0 వాడటమే ఆధునిక పద్ధతి. From “the” book [1] on one of the most famous unsolvable problems, “Following the tradition in mathematical logic, … we shall consider 0 to be a natural number.”

  4. రోహిణీప్రసాద్ గారి వ్యాసాలు తర్కం మీద కాక ఇతర విషయాలపై చూశాను. వీలయితే మీరు ప్రస్తావించిన వాటి ప్రచురణ వివరాలు ఇవ్వండి.

  కొడవళ్ళ హనుమంతరావు

  [1] “Hilbert’s Tenth Problem,” by Yuri V. Matiyasevich. The MIT Press, 1993.

 10. నొట్టు స్వరాలు, కర్ణాటక సంగీతంలో పాశ్చాత్య బాణీలు గురించి sridevi josyula అభిప్రాయం:

  01/16/2015 7:28 pm

  చాలా బాగుంది మీ వ్యాసం సాయి గారు, చాలా విషయాలు తెలిసాయి.
  శ్రీదెవి జోష్యుల

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 6 ... 934 పాత అభిప్రాయాలు»