Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 9943

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 6 ... 995 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. ఆనందం అర్ణవమైతే – రత్నాలసరములు గురించి lyla yerneni అభిప్రాయం:

  11/04/2015 7:02 pm

  “గేయము అనగా పాడదగినది. పాటలలో ఏ పంక్తి ఆ పంక్తికి అంతమయితే మాత్రమే గానానుభూతిని పొంద వీలవుతుంది.”

  Ruskin or Pushkin, it is not ‘taste’ J.K. Mohana Rao is discussing in the above two lines. Is he?  I thought these lines below reflect Ruskin’s hang-ups on ‘taste and morality’ better.

  “ద్రాక్షలను అంగూర్ లని, మజ్జిగ / చల్లను లస్సీ అని, అరటి పళ్ళను కేలాలని, జామకాయలను అమృదులనే అమ్ముతారు. డబ్బు/ వ్యాపారం తల్లి కడుపును కొడుతుంది.” త:త:

  Why does that person in the Telugu land get upset that the seller of grapes is not talking in Telugu? If it is about issue of ‘taste’ – to that person in the train – the ‘grapes’ which are being sold by the grape seller in that train station, should taste the same, even if they are called ద్రాక్ష, or अंगूर, . Particularly when he understands all these different languages. Surely, it is the patriotic/my land/my language morality, that’s interfering with his enjoyment of the grapes. That must be it. Classic example of link between morality and taste.

  Why would the man in the train, not think more along these following lines?

  తల్లికి పొట్ట ఉంటుంది, ఆకలేస్తుంది. అమ్ముకునే వారికి పొట్ట ఉంటుంది. భాషకు పొట్ట ఉంటుందా. భాష మనిషి చెప్పేది అర్ధం చేసుకోటానికేగా. పండితులు అంటే పండిత, పామర భాషలు తెలియాలి. అంతేగాని విషయం అర్ధం అయ్యాక, పామరులను నవ్వుకోటానికా? పాండిత్యం, విజ్ఞానం? కాదు కాదు. తప్పు తప్పు. పైగా, ఎన్ని భాషలు తెలిస్తే ఈ రోజుల్లో అంత మంచిది. ఎక్కడైనా నెగ్గుకు రావచ్చు.

  ఏ భాషలో మాటలాడితేనేం, మంచి వస్తువు అమ్ముతున్నాడు. అతడు అడిగిన డబ్బిచ్చి కొనుక్కుని తింటాను. అతడి పొట్ట, నా పొట్ట, తల్లుల పొట్ట నిండుతాయి. (An instantly cooked up snippet for a chandamama story – work shop. Saved in my word as “Really, you too, tahataha.”)

  Now singing. (దీనికి నేను “అనగా అనగా” అని పేరుంచినాను.)

  గేయం అనగా పాడదగినది
  ప్రాయం అనగా పారిపోవునది
  తోయం అనగా మునగదగినది
  గాయం అనగా మానిపోవునది
  డడడా డడడా…

  Lyla

 2. ఆనందం అర్ణవమైతే – రత్నాలసరములు గురించి తః తః అభిప్రాయం:

  11/03/2015 11:07 pm

  Legato or staccato, Music and scientific or otherwise Literature – like Physics and Mathematics – have nothing in common. Combining them is a matter of one’s necessity/ ability/ taste like Café au lait. When it comes to taste I go by the German proverb ‘Ist ja eine Frage des Geschmacks, sagte der Affe, und biß in der Seife,’ (It is all a question of taste said the monkey, and bit into the bar of soap) coupled with Ruskin’s observation – some say that it’s an audacious claim – that “good taste is essentially a moral quality.”

  తః తః

 3. కళాపూర్ణోదయం -1: సిద్ధుడి ప్రవేశం గురించి G K S Raja అభిప్రాయం:

  11/03/2015 6:25 am

  అద్భుతః. పద్యం అంటే ఇష్టమే కానీ భయం చిన్నప్పట్నుండీ. భట్టీయం వేయించ ప్రయత్నించిన మా గురువులపై ఆ దోషం తోసేశాను. గద్యం అంటే గ్రాంథిక వచనమని సొంత నిర్వచనం చెప్పేసుకొని దానికీ భయపడిపోయాను. తప్పనిసరి చదువుల నుండి బయట పడ్డాక ఒక్కొక్కటీ ఈ బాపతు చిన్నప్పట్నుండీ భయపెడుతూనే, ఉత్కంఠ రేపిన పుస్తకాలు ( పాండురంగ మహాత్మ్యం, శృంగార నైషధం వగైరాలు) కొని తెచ్చుకున్నాను కానీ, పట్టుమని పది పేజీలు ముందుకు సాగలేకపోయాను. ఉస్సురంటూ ఆ పుస్తకాల్ని పై అరలోకి తోలేశాను. ఇదిగో ఇప్పటికి చక్కని వచనంలో –అన్ని భయాల స్థానే ఆసక్తి, అనురక్తి కలిగిస్తూ మీరందించిన ఈ ‘కళాపూర్ణోదయం’ నాకు ఒయాసిస్ లాగ దొరికింది. ఇంకా ఇంకా దాహం … ముందు ముందు జీవనదులు అందుతాయని ఆశ చూపిన రామారావు గార్కి ధన్యవాదాలు. కృతజ్ఞతలు.
  రాజా.

 4. ప్రేమ ఉన్నచోటే భగవంతుడు గురించి ayyavaru అభిప్రాయం:

  11/02/2015 4:02 pm

  చాలా బావుంది. కధలో సాధువు, పుణ్యం, శరణాగతి, పరమేశ్వర అన్న పదాలు చదివాక కాసేపు నేను చదువుతోంది అనువాద కధా లేక వెన్నెల్లో పోతన భాగవతమా అన్న అనుమానం లేదా ఒక చిలిపి వూహ వచ్చింది సుమండీ!!

 5. మా పెద్దనాన్న జువ్వాడి గౌతమరావు గారు గురించి lyla yerneni అభిప్రాయం:

  11/02/2015 1:21 pm

  చాలా బాగుంది ‘జువ్వాడి గౌతమ రావు’ గురించి చదవటం. మంచి పని చేసినారు వారు, జైలు కటకటాలు కోసి పారిపోయి. జైల్లో మగ్గటానికా మనుషుల జీవితాలు!

  వ్యాసంలో తలచిన -భారతం ఆది పర్వం లోని, ” విపరీత ప్రతి భాష లేమిటికి నుర్వీనాథ” పద్యం ఎంతైనా బాగుంటుంది.
  ఆ పద్యం వెన్నంటే ఉండి, ‘సత్య వాక్యం’ గురించి శకుంతల దుష్యంతుడితో చెప్పే పద్యాలు అవెంత బాగుంటాయి!

  “చ. నుతజలపూరితంబు లగు నూతులు నూఱిటి కంటె సూనృత
  వ్రత యొక బావి మేలు మఱి బావులు నూఱిటి కంటె నొక్క స
  త్కృతు వది మేలు తత్కృతుశతంబునకంటె సుతుండు మేలు త
  త్సుత శతకంబుకంటె నొక సూనృత వాక్యము మేలు సూడగన్.

  క. వెలయంగ నశ్వమేథంబులు వేయును నొక్క సత్యమును నిరుగడలం
  దుల నిడి తూపగ సత్యము, వలనన ములు సూపు గౌరవంబున పేర్మిన్.

  తే. సర్వతీర్థాభిగమనంబు సర్వవేద, సమధిగమము సత్యంబుతో సరియు గావ
  యెఱుగు మెల్లధర్మంబుల కెందు బెద్ద, యండ్రు సత్యంబు ధర్మజ్ఞులైన మునులు.”

  Thanks for the essay. – Lyla

 6. మునులేం చేస్తారు నాన్నా? గురించి G K S Raja అభిప్రాయం:

  11/02/2015 4:30 am

  మునులు చేగోడీల మాత్రం కారణం కూడా లేకుండా శపించిన సందర్భాలు కోకొల్లలు పుక్కిటి పురాణాల్లో. పిల్లలను కనే, చేగోడీలు చేసే యంత్రాన్నే చూసే మునికి ‘అమ్మ మనసు’ గురించి ఏం తెలుస్తుంది? బావుంది — వం డే మాతరం. వన్ డే గానూ ( అమ్మకు ఏడాదికొక్క రోజు) ‘వండే’ గానూ కూడా అర్థవంతంగా ఉంది. ధన్యవాదాలు తఃతః గారూ!

 7. మా పెద్దనాన్న జువ్వాడి గౌతమరావు గారు గురించి Prof P C Narasimha Reddy అభిప్రాయం:

  11/02/2015 12:16 am

  Mr Juvvadi Gouthamarao was a multi faceted legendary personality less known even in literary circles. His close associate and a literary genius Mr Mallampalli Sarabheswara Sarma was also neglected and less known. I have invited him to give endowment lectures on an adjudged favorite topic of his namely Harivamsam in the Sri Venkatrswara University at Tirupati as head of the department of Telugu Studies. According to his own confession it was his first entry into university portals to address the academia there. The academic body of the department of Telugu in the Kakatiya university at Warangal which had strong allegiance to Sri Viswanatha Satyanarayana’s literature and also an association with Sri Sarabhayya could not make an attempt to invite him to the university. Mr Sarabhayya enthralled the packed house of connoisseurs for th entire two days. Later he was honoured by TTD by offering Research fellowship in translation work into Sanskrit. — Prof P C Narasimha Reddy

 8. ఆనందం అర్ణవమైతే – రత్నాలసరములు గురించి lyla yerneni అభిప్రాయం:

  11/01/2015 11:42 pm

  “గేయము అనగా పాడదగినది. పాటలలో ఏ పంక్తి ఆ పంక్తికి అంతమయితే మాత్రమే గానానుభూతిని పొంద వీలవుతుంది.”

  I have been reading your much repeated idea of singability of a song and I fail to understand you. Or rather I disagree with you.
  When you write down a lyric, sure you write down the sentences. But when it comes to singing, there is musical notation with musical notes on the top and the lyric broken down into syllables under the notes. There could be more than one note per syllable. Music/ melody is legato, the notes run into one another, musical thought does not break at measures, it over flows, which makes the lyrics sentences flow and run, jam into the next one. Music is not plywood cut into exact lengths and stacked in neat piles, like in home depot. Music does not end at the end of each sentence. It continues. It pauses, it speeds up, it lingers, it murmurs, it shouts sometimes and it ends when the whole musical piece ends. What does music have to do with sentences?

  And

  What does music have to do with SriSri, and what would real jewelers think when itsy bitsy words are compared to pearls and diamonds. Not to mention how oceans and skys, feel about all this trespassing.

  You are overthinking chandassu. Overfinding things and overassigning, over crediting thoughts to skulls which never thought much.

  Respectfully,
  Lyla

 9. పాప గురించి G K S Raja అభిప్రాయం:

  11/01/2015 7:08 am

  మన్ను, మొలక — విశ్వవ్యాప్తమయిన విషయం. వాటి మీద మమకారం పెద్దాయన సహజ లక్షణం — బాగా చిత్రించారు. చెమట పట్టని, శ్రమించని మనిషి వ్యర్ధం అని చక్కగా చెప్పించారు.
  రాజా.

 10. మచ్చ గురించి G K S Raja అభిప్రాయం:

  11/01/2015 6:47 am

  ఇలాంటి ఆలోచన రావడం బావుంది. అదీ ఏడేళ్ళ క్రితమే. మచ్చ ఉండడం మచ్చ కాదుకానీ, మచ్చ కావాలనుకోవడం మచ్చేనేమో!
  రాజా.

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 6 ... 995 పాత అభిప్రాయాలు»