పాఠకుల అభిప్రాయాలు


11034

« 1 2 3 4 5 6 ... 1104 »

 1. సుబంధుని వాసవదత్తా కథ: కొన్ని విశేషాంశాలు గురించి లక్ష్మీదేవి గారి అభిప్రాయం:

  05/09/2017 12:47 am

  కథాభేదాల గురించి ఆచార్య పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుల వారి” ప్రాకృతభాషావాఙ్మయచరిత్ర” లో కొంత చదువుకున్నాక మరింతగా కథా ఆఖ్యాయికల గురించిన చర్చ సంతృప్తిని కలిగించింది.
  వ్యాసరచయిత గారి శోధనావిస్తృతినీ, రచనాసామర్థ్యాన్నీ గురించి వ్యాఖ్యానించడం నా విషయంలో చిన్ననోట పెద్దమాట అవుతుంది.
  వాసవదత్తా కథ దాక్షిణాత్య పాఠంలో (మలయానిల వర్ణన) కానరాని “కర్ణాట” విశేషణం ఔత్తరాహుల పాఠంలో కనిపించడం విశేషం. అది ప్రాంత ప్రస్తావన కాకపోవచ్చునేమోనన్న సందేహం కలిగింది.

 2. రిటర్న్ పాలసీ గురించి Amar గారి అభిప్రాయం:

  05/08/2017 3:44 am

  Return policy at hospitals……. 🙂 much needed…. 🙂 Nice story. Nice translation. Great job, as always, Bhaskar garu!

 3. సుబంధుని వాసవదత్తా కథ: కొన్ని విశేషాంశాలు గురించి kalluri bhaskaram గారి అభిప్రాయం:

  05/08/2017 12:21 am

  సుబంధుని వాసవదత్తా కథపై శ్రీ ఏల్చూరి మురళీధరరావుగారి బహుముఖపరిశోధనాత్మక వ్యాసాన్ని ఎంతో ఆసక్తిగా చదివాను. చరిత్రదృష్టి నా ఆసక్తికి ఒక ప్రధానకారణం. వెనకటి పండితులలో మాత్రమే కనిపించే బహువిషయ పరిచితి, లోతైన, గాఢమైన అనుశీలన, ఉభయభాషా సాహిత్య అభినివేశం కలిగి లిఖితప్రతులతో సహా అనేక గ్రంథ అవలోకనంతోపాటు నూతన విషయావిష్కారం చేసిన అపురూపమైన వ్యాసం ఇది. కాళిదాసాదులతో సమానమైన ప్రతిభావ్యుత్పత్తులు కలిగిన సుబంధుని గురించి నేటి కాలంలో, వారి గురించి తెలిసిన స్థాయిలో తెలియకపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగించింది. గుప్తుల కాలానికి ముందునాటి సంస్కృత సాహిత్యానికి, అనంతర కాలిక సంస్కృత సాహిత్యానికి మధ్య కొన్ని మౌలికమైన తేడాలు ఉన్నాయనీ, చరిత్రనేపథ్యం నుంచి వాటిని విశ్లేషించవలసిఉంటుందనీ నాలో ఒక స్థూల భావన కలుగుతూ ఉంటుంది. శ్రీ మురళీధరరావుగారి వంటి వారు తలకెత్తుకోగలిగిన పని ఇది. వాసవదత్త కథ ఆనాటి అంతమంది కవులను ఎందుకు ఆకర్షించిందో, దాని ప్రాచుర్యానికి కారణమేమిటో కూడా పరిశీలించదగిన అంశమే.
  ఈ వ్యాసంలో ఆఖ్యాయిక, కథ, కథానికల గురించిన చర్చ, పరిశీలన నన్ను ఆకట్టుకున్న అంశాలలో ఒకటి. నవల, కథ వంటి ఆధునిక ప్రక్రియలతో తులనాత్మకంగా చర్చించవలసిన అంశంగా ఇది నాకు అనిపించింది. దీని కదే ఒక పెద్ద వ్యాసం అవుతుంది. అలాగే మహాభారతంలోని నన్నయగారి ప్రసిద్ధ పద్యాలు కొన్నింటిపై సుబంధుని ప్రభావాన్ని శ్రీ మురళీధరరావుగారు చూపడమూ ఆశ్చర్యపరిచింది. నాకు తెలిసినంతవరకు ఇది నూతనావిష్కారం. అలాగే, శ్రీనాథాదులపై సుబంధుని ప్రభావం గురించి కూడా. శ్రీ మురళీధరరావుగారినుంచి ఇటువంటి విలువైన మరిన్ని పరిశోధనాత్మక రచనలు వెలువడాలని కోరుకుంటూ, వారిని అభినందిస్తున్నాను.

 4. రిటర్న్ పాలసీ గురించి తః తః గారి అభిప్రాయం:

  05/07/2017 2:09 pm

  Long Long ago : Dennis the Menace ” Mom said you brought me into this world… I wanna go back.”
  తః తః

 5. రిటర్న్ పాలసీ గురించి Vijay Koganti గారి అభిప్రాయం:

  05/07/2017 11:20 am

  కధ బాగుంది. అనువాదం చాలా సహజంగా సాగింది.

 6. రామచంద్ర పుత్ర! రామభద్ర! గురించి వాసుదెవ రావు ఎరికలపూడి గారి అభిప్రాయం:

  05/06/2017 6:08 am

  శ్రీ మోహన! ధన్యవాదాల తో నమస్కారాలు మీకు.
  వాసుదేవ రావు ఎరికలపూడి
  వాణీ! నువ్వు ఈమాట చదువుతున్నానని తెలిసి సంతోషమయింది ఇలా తెలియజేయటం ఇంకా బాగుంది!
  బుచ్చి

 7. సరస్సు నవ్వు గురించి విజయ్ కోగంటి గారి అభిప్రాయం:

  05/05/2017 8:55 pm

  మీ ప్రతి కవిత లోనూ ఒక ప్రత్యేకత వుంటుంది. మనిషి-మనస్సు- సరస్సు- చిత్రమైన అంతర్వలయాలు. బాగుంది. అభినందనలు.

 8. బాలమురళీకృష్ణ గురించి శ్రీ సూర్య ప్రకాశ్ గారి అభిప్రాయం:

  05/05/2017 3:58 am

  దక్షిణభారత సంగీతంలో ఒక ముఖ్యమైన అధ్యాయం ముగిసింది!

  దక్షిణ భారత సంగీతమా? సంగీతం కదా!

 9. రిటర్న్ పాలసీ గురించి Sujata గారి అభిప్రాయం:

  05/04/2017 11:08 am

  చాలా బావుంది.

 10. రామరసాయనము గురించి Desu Chandranaga Srinivasa Rao గారి అభిప్రాయం:

  05/04/2017 7:07 am

  పరిమి శ్రీరామనాథ్ గారి ఈ కవిత నచ్చింది.

« 1 2 3 4 5 6 ... 1104 »