Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 9879

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 ... 988 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. టూఎయిటీన్ డీ గురించి Chudamani అభిప్రాయం:

  09/22/2015 1:35 am

  ఏమిటి ఈ కధ?

 2. పోతనామాత్యుని కల్పనానల్పశిల్పం గురించి గంటి లక్ష్మీనారాయణమూర్తి అభిప్రాయం:

  09/18/2015 3:21 am

  మాన్యమిత్రులు శ్రీ ఏల్చూరి మురశీధరరావుగారు సమకాలీన సాహితీ సమాజంలో సమధిక పాండిత్య దీధితీ విరాజితులు. సాహిత్యశాస్త్రంలో కావ్యహేతువుగా నిరూపించబడిన ప్రతిభా,వ్యుత్పత్తి,అభ్యాసములను పుష్కలంగా గలిగిన మహా పండితుడు. సంస్కృత సాహిత్యంలో అలంకారశాస్త్రం మాహార్ణవము. దానిని అవుపాసన పట్టిన అగస్త్యుడాయన. “ఆంధ్రప్రతాపరుద్ర యశోభూషణం”లో కూడా సారాలంకారమును గూర్చి ఇంత చర్చజరగలేదు. ఇంత నిశితమైన పరిశోధనతో ఈ పద్యంలో అలంకారవిశేష చర్చ సారభూతమైనది. పోతన కూడా బహుగ్రంధ, శాస్త్రపరిజ్ఞానముతో వ్రాసిన భాగవతము కాబట్టి శ్రీ కృష్ణపరమాత్మ వలె తానొకడైనా తలకొక రూపై అన్నట్లుగా పద్యమొకటే అయినా తలకొక భావనయై పరిమళిస్తుంది. నాకైతే పోతన గారి ఉపనిషద్విద్యా వైభవం ప్రత్యక్షమోతోంది-అణోరణీయాన్ మహతో మహీయన్-అని. అణిమ్యాది అష్టసిద్దుల జ్ఞానము కూడా ద్యోతకమగుచుతన్నది. అబ్బయామాత్యుల వారన్నట్లుగా “చతుర కవిత్వతత్త్వ పటుసంపద యొక్కరిసొమ్ము గాదు భారతి దయ సౌధవార్ది కవిరాజులమానసముల్ ఘటంబులాయతముకొలంది లబ్దమగు నయ్యమృతంబు……”. శ్రీ మురళీధరరావుగారు ఆ అమృతాన్నిమనతో పంచుకోవడం ఎంతైనా ముదావహం. వారికి నా ధన్యవాదములు.

 3. నాకు నచ్చిన పద్యం: దాంపత్య మధురిమ – కవిత్వ మాధురీమహిమ గురించి ఏల్చూరి మురళీధరరావు అభిప్రాయం:

  09/17/2015 1:36 pm

  శ్రీ ఇంద్రకంటి పినాకపాణి గారికి
  నమస్కారములతో,

  అగమును = వింధ్యపర్వతాన్ని, స్త్యాయతి = స్తంభింపజేయువాడు అన్న వ్యుత్పత్త్యర్థంలో అగస్త్యుడు, అగస్తి అని ఏర్పడినవి మీరన్నట్లు కాలాంతరసంక్రాంతములైన పేర్లై ఉండవచ్చును. కుంభమునందు జన్మించినవాడు కాబట్టి కుంభసంభవుడు, కుంభయోని, కుంభోద్భవుడు, కలశజుడు, కలశీసూనుడు; మిత్రావరుణుల సంతతి కనుక మైత్రావరుణి; ఊర్వశీపుత్త్రుడు కాబట్టి ఔర్వశేయుడు అన్నవి నిఘంటుపఠితాలు. “మిత్రావరుణయోః సూను రౌర్వశేయశ్చ వారుణిః” అని వ్యాడికోశం. అదే, అణ్ ప్రత్యయాంతమైనప్పుడు “వారుణః” అని నామలింగానుశాసనానికి భానుజీ దీక్షితుల సుధా వ్యాఖ్య. అందువల్ల ‘వారుణి’ అన్నది అగస్త్యునికి తొలి సంజ్ఞ యేమో అనిపిస్తున్నది. వింధ్యగర్వభంగానికి మునుపే అగస్త్యుడు భగవద్గీతను చదువుకొన్నాడని శ్రీనాథుని కాశీఖండం. అది పూర్వకల్పంలోని కథ కాబట్టి తదనంతరీయములైన పురాణేతిహాసాలలో అగస్త్య నామమే రూఢికెక్కిందని ఊహించాలి.

  అగస్త్యభ్రాత పేరు సుతీక్ష్ణుడని మలయాళకోశాలలో ఉన్నది. అలాగని అక్కడి రామాయణాలలో ఉన్నదేమో నాకు తెలియదు. అగస్త్యభ్రాత, సుతీక్ష్ణుడు వేర్వేరని “శరభంగం, సుతీక్ష్ణకమ్, అగస్త్యభ్రాతరం నత్వా అగస్త్యం” అని పద్మపురాణం (7-1) చెప్పింది. ఆ “అగస్త్యభ్రాత” మహాముని అని, అగస్త్యునికంటె మునుపు ఆయన ఆశ్రమాన్ని దర్శించి, ఆ తర్వాత అగస్త్యాశ్రమానికి వెళ్ళండని శ్రీమద్రామాయణం అరణ్యకాండ 11-వ సర్గలో సుతీక్ష్ణమహాముని సీతారాములకు చెప్పిన సన్నివేశం ఉన్నది. ఆయన పేరు సుదర్శనుడని వ్యాఖ్యాతలు వ్రాశారు. వావిళ్ళ వారు ప్రకటించిన శ్రీ చదలవాడ సుందరరామశాస్త్రి గారి తాత్పర్యంలో సుదర్శనుడనే ఉన్నది. పంచవటికి మునుపు అగస్త్యకూటానికి ఉత్తరాన సుదర్శనుని ఆశ్రమం ఉన్నదట.

  అగస్త్యుని నామాంతరం “సత్యాగ్ని” అని తెలుగు పర్యాయపదనిఘంటువులో జి.ఎన్.రెడ్డి గారు వ్రాశారు. అందుకు ఆధారమేమిటో నాకు తెలియరాలేదు. నామనిధాన కోశంలో “మైత్రావరుణా స్త్వాగ్నిమారుతాః” అని ఉన్నదని రామాశ్రమి అంటున్నది. అది ఈ భ్రాంతికి కారణమేమో తెలియదు.

  మున్ముందుగా చెప్పవలసిన మాట: శ్రీ భైరవభట్ల కామేశ్వరరావు గారి హృద్య పద్యవివృతికి హార్దికాభినందనలు!

  సప్రశ్రయంగా,
  ఏల్చూరి మురళీధరరావు

 4. నాకు నచ్చిన పద్యం: దాంపత్య మధురిమ – కవిత్వ మాధురీమహిమ గురించి indrakanti pinakapani అభిప్రాయం:

  09/17/2015 8:14 am

  Sir here I want to add some (not so much but still) pidakala veta. There is one story in Ramayana that rama met so many muni s including agasthya bhratha., meaning he has no individual name or not so recognised because his bhratha agasthya over shadowed him with his achievement s. What I want to add is even agasthya’s earlier name was not known befor his achievement that is stopping a mountain from further growing And avoiding people’s problems. T’hey aga! Thishtha’ some thing like that agasthya spoke and as the mountain could not but obey . so the sage was named agasthya thus goes the etymology.

 5. పోతనామాత్యుని కల్పనానల్పశిల్పం గురించి లక్ష్మీదేవి అభిప్రాయం:

  09/17/2015 7:33 am

  సారాలంకార విలక్షణత ను నిరూపిస్తూ సాగిన ఈ వ్యాసం పోతన గారి పద్యం వలెనే ఆకర్షిస్తున్నది.

  జయరథుని వ్యాఖ్యలో ఉదహరించబడిన ఆ సంస్కృత శ్లోకం ఎక్కడి నుంచి తీసుకోబడి ఉంటుంది? లేక వ్యాఖ్య కూర్చినవారే వ్రాసి ఉండవచ్చునా?

  జయరథుడు వర్ధమానం సారాలంకారంలోనే ఇమిడిపోతుందని అనడం, ఆ సంస్కృత శ్లోకంలో వర్ధమానః అనే పదాన్ని వాడడం చూసినపుడు నాకనిపించిందది.

  పద్యంలోని ముఖ్యవస్తువు మహావిష్ణువు యొక్క ఉత్తరోత్తర వృద్ధియే కాని, రవిబింబం యొక్క వివిధ రూపత్వసిద్ధికాదన్నది తెలిసినవిషయమే కాన పద్యంలోని సారాలంకార నిరూపణ అర్థవంతంగా ఉంది.

  వ్యాసకర్త అన్నట్టు పోతన గారి ప్రసిద్ధ పద్యంలో ఔచిత్యం నిండుగా ఉంది.

  భాగవతగణానాధ్యాయి గారన్నట్టు ఇటువంటి వ్యాఖ్యానాలు మా వంటి విద్యార్థులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటున్నాయి.

 6. నాటికి నేడు – రేడియో నాటిక గురించి Saride Nag అభిప్రాయం:

  09/16/2015 12:10 pm

  అద్భుతం సుమండీ..
  ఇద్దరికిద్దరే..
  చక్కని సంభాషణలు..
  కడుపుబ్బ నవ్వించే హాస్యమే కాదు.
  చక్కని ట్విస్టు కూడానూ..
  అందించిన మీకు ధన్యవాదాలు

 7. రక్తకన్నీరు గురించి Saride Nag అభిప్రాయం:

  09/16/2015 10:03 am

  అద్భుతః

 8. చెలియలికట్ట: విశ్వనాథ గురించి Saride Nag అభిప్రాయం:

  09/16/2015 8:00 am

  శరీరాన్ని కాదు ఆత్మను చూడు
  ప్రేమను కాదు.. ధర్మాన్ని చూడు
  సుఖాన్ని కాదు సంప్రదాయాన్ని చూడు

 9. ఆంధ్రవాఙ్మయంలో అత్యంతప్రౌఢమైన పద్యం! గురించి ఏల్చూరి మురళీధరరావు అభిప్రాయం:

  09/16/2015 7:38 am

  పదిహేను నెలల తర్వాత ఈ వ్యాసాన్ని మళ్ళీ ఈరోజు చదువుతున్నప్పుడు – ఇంత అన్వయక్లేశం కలిగిన పద్యం కాకపోయినా, 1893లో గురజాడ శ్రీరామమూర్తిగారు “తెనాలి రామకృష్ణుని చాటువులని వాడుక గల పద్యములు” అని తమ ‘కవిజీవితములు’లో చూపిన వేరొకటి గుర్తుకు వచ్చింది. విద్యార్థులు కొద్దిసేపు ఆలోచిస్తే అర్థస్ఫురణ కలుగుతుంది కాని, దీనికీ పూర్వోత్తరాలలోని పద్యాలు దొరకనందువల్ల – తొలిచూపులో ప్రతిపాద్యాంశం, ప్రతిపదార్థం, తాత్పర్యం బోధపడటం కష్టమే:

  శైవాలంబును సైకతంబు లెదురై చంద్రప్రవాళాంబుజ
  గ్రావాకాశభుజంగకూపములు దూరం బైన నేతత్పరీ
  క్షావిద్యావిభవం బొనర్పఁగ దశాబ్జజ్యోత్స్నలో నర్ధచం
  ద్రావిర్భావముఁ జూపినం గలిసెఁ దా నాత్మేశు భావజ్ఞయై.

  అని.

  సప్రశ్రయంగా,
  ఏల్చూరి మురళీధరరావు

 10. తెలుగులో పుస్తక ప్రచురణ – ఆకారవికారాలు గురించి Akkiraju అభిప్రాయం:

  09/15/2015 1:14 pm

  చాలా బాగుంది. రేపో మాపో నా పుస్తకం రాబోతున్న సందర్భంలో ఈ వ్యాసం రావడం అదనపు కష్టాలనే తెచ్చిపెట్టినట్టుంది. ఇన్ని తెలిసినా, నా బోటి వాడికి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళితే రాబోయే పుస్తకం చక్కగా తయారవుతుందో ఇంకా తెలీదు. ప్రతివాడూ అన్నీ తెలుసుకోలేడు కదా.

  అక్కిరాజు

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 ... 988 పాత అభిప్రాయాలు»