Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 10631

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 ... 1064 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. శ్రీనాథుని ఆంధ్రీకరణ సూత్రం: అర్థపరిశీలన గురించి కె. వి. ఎస్. రామారావు అభిప్రాయం:

  11/26/2016 3:58 am

  శ్రీ రవి గారు:

  “ఆ మూడవ అడుగు తార్కికం అవునో కాదో కానీ అది లాక్షణిక సాంప్రదాయమండి. “అనౌచిత్యాదృతే నాన్యద్రసభంగకారణమ్” – అని ఆనందవర్ధనుడు. తార్కికమా, అతార్కికమా అన్న విషయం శ్రీనాథుని కాలాన్ని బట్టి ఊహించాలి. ఈ కాలపు మన ఆలోచనలో తర్కాన్ని శ్రీనాథునిపై ఆరోపించటం సబబెలా అవుతుంది? ఆ కాలం నాటికి లాక్షణిక సాంప్రదాయం ప్రకారం రసభంగమే అనౌచిత్యం.”

  కాని మీరిచ్చిన సూత్రం “అనౌచిత్యాదృతే నాన్యద్రసభంగకారణమ్” అర్థం “రసభంగమే అనౌచిత్యం” అని కాదండి. రసభంగం ఐతే దానికి కారణం అనౌచిత్యమే తప్ప మరొకటి కాదు, అనండి. రసభంగం కానప్పుడు అనౌచిత్యం ఉండదని అది చెప్పటం లేదండి. మీరు కార్యకారణాల్ని సమీకరించేశారు. లాక్షణిక సాంప్రదాయంలో తర్కం వేరేరకంగా వుంటుందేమో నాకు తెలీదు కాని ఇక్కడ కార్యం రసభంగం, కారణం అనౌచిత్యం అండి. రెండూ ఒకటే కావండి. ఆనందవర్ధనుడికి తర్కశాస్త్రంలో మంచిప్రవేశమే వుండి వుంటుందండి. కనక ఆనందవర్ధనుడి ప్రకారం ఐనా రసభంగం లేనంత మాత్రాన అనౌచిత్యం లేదని సిద్ధాంతీకరించలేమండి.

  శ్రీ రంగ గారు:

  Narayana Rao & Shulman’s work has many more interesting, innovative insights about Srinatha and his inimitable art, in it. You’d be lending a helping hand in finding a right place for Telugu literature in the global literary criticism field by buying a copy of the book, and encouraging everyone else interested in this subject to do so.

  ఈ వ్యాసం గురించి నేను చెప్పవలసిందంతా చెప్పేశానని అనుకుంటున్నాను. పైగా సాహిత్యం నా hobby మాత్రమే. చూసుకోవలసిన వ్యవహారాలు ఇంకా చాలా వున్నాయి. సెలవు.

 2. వెణ్బా (ధవళగీతి) గురించి Venkata kanada అభిప్రాయం:

  11/25/2016 11:59 pm

  బావుంది. రమణమహర్షి రాసిన అన్ని తెలుగు పద్యాలనీ ఛందస్సు దృష్టి లో పరిశీలన చేస్తే బాగుంటుంది. వెణ్బా కి ఆయన సూత్రం రాశారు ఏ గణాలు ఉండాలి లక్షణంఏమిటి అని. సంపూర్ణంగా ఆయన రాసిన లక్షణం ఆయన రాసిన పద్యాలు ఆయన మీద రాసిన పద్యాలు అన్నీ కలిపి.

 3. శ్రీనాథుని ఆంధ్రీకరణ సూత్రం: అర్థపరిశీలన గురించి కె. వి. ఎస్. రామారావు అభిప్రాయం:

  11/25/2016 1:15 pm

  Lyla garu: thank you for your kind words and intro to this delightful little book. Fortunately, it’s available (for free !) on the web – all one needs to do is google it. I welcome every reader here to read it!

  When you say “And I want you to read this essay – even though your computer like brain rejects and expels the unbearable fact, that the essay’s conclusion can neither be proved nor disproved never, never, never – and enjoy it.” – I’m unsure if you’re referring to the book or the essay in this magazine. Assuming it’s the latter, I’m astonished that you say that the conclusion can neither be proved nor disproved, since the book “Being logical” is exactly about reaching conclusions based on premises and how critical it is that each premise be examined carefully to evaluate its “quality” and ‘quantity” to evaluate the quality of the conclusion reached.

  Step 3 in the logic chain is a premise in the parlance of the logic book and the fact that it is a weak premise is shown by the counter-example from Narayana Rao & Shulman’s work. Thus the conclusion based on that premise is weak. The essay presents a “conditional argument” (defined on p. 63 of the book) as a “sound argument” (p. 59). Here’s what the book says about conditional arguments: “Though we depend heavily on the kind of reasoning exemplified by conditional argument, it is rare, again, that we use it in the strict logical sense. Seldom is it the case that there is a real necessary connection between antecedent and consequent in our arguments. The result of this is that the conclusions we reach in our arguments do not necessarily follow. This does not mean, however, that conditional argument that yields anything less than necessary conclusions is of no value, much less that it is irresponsible to use such argument. In the vast majority of conditional arguments we use, our conclusions will be probable ones”

  Applying this to the present essay, then, the conclusion is probabilistic, not definitive. It sure is an enjoyable essay. Its logical path is problematic.

 4. శ్రీనాథుని ఆంధ్రీకరణ సూత్రం: అర్థపరిశీలన గురించి తః తః అభిప్రాయం:

  11/25/2016 3:16 am

  Dr Yerneni: I am not exactly your fan but would like to read whatever I see coming from your pen, nevertheless: Like the ‘justice’ the law courts dish out is ‘legal justice’, the truth pursued by ‘logic’ is ‘logical truth’ and there are more than one systems of logic. To me ‘being logical’ is ‘being insipid’. Anyways logic is the privilege of the rich, the poor should be practical and prosaic.

  [“Romance is the privilege of the rich, not the profession of the unemployed. The poor should be practical and prosaic.” Wilde.]

  Addendum: Long ago the editor of ‘Logic’ lamented that logic was hijacked by Mathematics from the quarters of Philosophy. But I do think Logic eloped with Mathematics for, Philosophy is more interested in ‘Truth’.

  నమస్కారాలతో- తః తః

 5. దీపాల పిచ్చయ్య శాస్త్రి గారి ప్రసంగం గురించి Srinivas Nagulapalli అభిప్రాయం:

  11/24/2016 4:49 pm

  దీపాల పిచ్చయ్యశాస్త్రిగారి కలం వెలువరించిన సారస్వత పరిశోధనల వైశాల్యత, వారి గళం స్వయంవ్యక్తం చేసిన వారి హృదయ వైశాల్యత, ఇంకా ఎన్నో ఆసక్తికరమైన సాహిత్య విషయాలు తెలిపే ఈ ప్రసంగాన్ని అందించిన పరుచూరిగారికి చాలా కృతజ్ఞతలు.

  ఇచ్చిన బిరుదులను సైతం వాడుకోని వారి నిరాడంబరత, ఇటువంటి వారుకూడా ఉండేవారా అని ఆశ్చర్యపరచే అంశం. పోతన భావగవత పరిష్కార కృషిలో వారి పాత్ర ఉందని పుస్తాకలలో ఉన్నా, ఇంత లోతైన కృషి చేసారని ఇప్పుడే తెలిసింది.

  తెలుగు కావ్యములకు వెలుగిచ్చు వ్యాఖ్యలు
  చాటు పద్యములను శ్రమతొ వెతికి
  తెలుగు వారి కిడిన దీపాల గారికి
  వారి స్మృతికి నివియె వందనాలు
  =========
  -శ్రీనివాస్

 6. శ్రీనాథుని ఆంధ్రీకరణ సూత్రం: అర్థపరిశీలన గురించి lyla yerneni అభిప్రాయం:

  11/24/2016 4:06 pm

  “ఒక తర్కక్రమంలో ఒక్క అడుగు పూర్తిగా నిజం కాకపోయినా ఆ క్రమం అంతా దెబ్బతిన్నట్టే. ఇది తర్కంలో ఒక మూలసూత్రం.”

  డియర్ రామారావు గారు!

  (I am your fan. You are a founding father of a delightful and educating magazine, a good editor and a good essayist.)

  Nevertheless 🙂

  In the book “Being Logical” D.Q. McInerny says so in the opening paragraph.

  ” Being Logical presupposes our sensitivity to language and a knack for its effective use, for logic and language are inseparable. It also presupposes our having a healthy respect for the firm factualness of the world in which we live, for logic is about reality. Finally, being logical presupposes a lively awareness of how the facts that are our ideas relate to the facts that are the objects in the world, for logic is about truth.”

  The author of “Being Logical” wants us to read his book as we read “a sparkling little book” called The elements of Style by Wm Strunk Jr, and E.B white, which was his inspiration.

  And I want you to read this essay – even though your computer like brain rejects and expels the unbearable fact, that the essay’s conclusion can neither be proved nor disproved never, never, never – and enjoy it.

  Happy Thanksgiving! Pardon the Turkeys like me.:-)

  Lyla

 7. నా టేస్టులేనితనం గురించి శిరీష్ ఆదిత్య అభిప్రాయం:

  11/24/2016 12:02 am

  హైలైట్ ఉంది రాజన్న. మీ తరవాత తరం వాడ్ని కాబట్టి సీ.డీ ప్లేయర్ కన్నా ఇంటర్నెట్ ముంచిన కొంప బాగా తెలుసు. ఉన్నత ఆశయాలు, నీచ చేష్ఠలు. అయినా, అందరూ ఆపాదించినందుకు క్లాసికల్ పాట విని జ్ఞానం పొందేయాలనుకోవటమే కక్కూర్తేమో? దాని కన్నా ‘నీలి దేహాలు’ చూసి ముక్తి పొందటమే మన అనుభవ పరిధిలోని సత్యం.

 8. ఇంక పోతారనగాను గురించి Kuppili Padma అభిప్రాయం:

  11/23/2016 5:52 am

  మససు వణికింది కనకప్రసాద్ గారు.

 9. బాలమురళీకృష్ణ గురించి విష్ణుభొట్ల లక్ష్మన్న అభిప్రాయం:

  11/22/2016 8:41 am

  మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ ఈ రోజు చెన్నైలో చనిపోయారు.

  దక్షిణభారత సంగీతంలో ఒక ముఖ్యమైన అధ్యాయం ముగిసింది!

  విష్ణుభొట్ల లక్ష్మన్న

 10. శ్రీనాథుని ఆంధ్రీకరణ సూత్రం: అర్థపరిశీలన గురించి రంగ అభిప్రాయం:

  11/22/2016 5:20 am

  ఆచార్య రామారావు గారికి,

  నైషధాంధ్రీకరణ సందర్భంగా పరిహరింపబడిన శబ్దాశ్రయమైన అనుచితాలకి రెండు, మూడు ఉదాహరణలు మీకు కనబడినవి చూపించగలరా? (అవి Srinatha: The poet who made Gods and Kings లో ఉన్నాయేమో తెలియదు.)

  రంగ

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 ... 1064 పాత అభిప్రాయాలు»