Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 10120

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 ... 1012 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. నాకు నచ్చిన పద్యం: లీలామోహనుని ముగ్ధ సౌందర్యం గురించి ఇంద్రకంటి పినాకపాణి అభిప్రాయం:

  01/28/2016 5:01 am

  చాలా అద్భుతంగా వర్ణించారు. ధన్యవాదాలు. పోతనకు (ఆ మాటకు వస్తే మరే సంస్కృత కవికైనా ) కృష్ణుడు మొదట భగవంతుడు. తరవాతే పసిబాలుడు అయినా మరేదైనా. కానీ ఎర్రనకు కృష్ణుడు మొదట పసిబాలుడు. ఆ తరువాతే భగవంతుడైనా మరేదైనా.. పై పద్యం నిద్ర లేవంగనే తల్లి కనపడక ఏడుపు అందుకునే ఏ పిల్లవాడికయినా సరిపొతుంది. శ్రీ రమ్యాంఘ్రి యుగంతో సహా. ప్రబంధ స్త్రీల ఏడుపు పద్యాలవలె ఎందుకో పసిబాలుల ఏడుపు పద్యాలు ప్రసిద్ధికెక్కలేదు. అసలు ప్రసిద్ధిలో పోతన పద్యాల ముందు ఎర్రనపద్యాలే నిలబడ లేక పోయాయి. కారణం మళ్ళీ ధూర్జటీ చెప్పిందే. ‘చాలుంజాలు కవిత్వముల్ నిలచునే సత్యంబు వర్ణించుచో’!!… ఇక్కడ సత్యము అంటే భగవంతుడని కాక మూర్తీభవించిన భక్తి భావం అనుకుంటే పొతన భక్తి ముందర ఎర్రన కవిత్వం ఆనలేదు తెలుగు వాళ్ళకి. కానీ కవితా దృష్టితొ చూస్తే ఎర్రనే ‘మెరుగు’ దేలుతాడు. భైరవభట్ల గారికి మరొ సారి ధన్యవాదాలు.

 2. ( ర ) సాలూరు రాజే “స్వర ” రావు నివాళి గురించి విష్ణుభొట్ల లక్ష్మన్న అభిప్రాయం:

  01/27/2016 7:01 pm

  రాధగారు:
  మీ అభిప్రాయం చూసిన తరవాత “రంగులరాట్నం” సినిమా ఈ రోజే మళ్ళీ చూసాను!

  మీరు చెప్పినదే సరైనది!

  తప్పుకు క్షంతవ్యుడను.

  విష్ణుభొట్ల లక్ష్మన్న

 3. ధూర్జటి కవిత్వంలో మాధురీమహిమ: తెనాలి రామకృష్ణుని మధురపూరణ గురించి lyla yerneni అభిప్రాయం:

  01/27/2016 2:28 pm

  With kind permission of editors, I present the following words.

  Dear Veluri garu:
  Did I ever refuse to drink your selection of wine? No.
  Did I ever not read your suggested reading? No.
  Do I debate with you? Yes. There will be more of it.
  Veluri, Most of the times we are in assonance, and even when we are in dissonance, we are most comfortable with the dissonance. And it is beautiful.
  Yesterday, having an early morning game of tennis for an hour, and walking around the grounds in sunshine, I am in jolly good spirits. Today it is raining gorgeously here, and I am in jolly good spirits. I am mostly thinking of a musical piece of G.F. Handel, how to make -three voices in that composition of his -be heard distinctly on piano, bringing out the beauty of each, without drowning any one of them.
  Since you switched me to writing,
  And we being a bit in Pundit Elchuri’s domain here, I will suspend that tough musical task for a moment, instead, present a song of mine (initially published in RTS,) as it too is a woman’s quest for Siva.

  శివుని జూడ వలను గాదె?
  నా బ్రతుకున నొక్కసారి శివుని వీణ వినగ రాదె!
  శివుని జూడ వలను గాదె?

  పరమప్రేమ తోటి ప్రసన్నుడై పరమేశుడు
  గుండెకు తన వీణ గుచ్చి గోటను మీటగ వెడలే
  ఆ ఘననాదము వినగా నాకు గాదె! (శివుని జూడ వలను గాదె?)

  పరవశించి సతి పార్వతి తళుకుం గజ్జెలు గట్టి
  కులుకుం జేసే ఆ వరలాస్యము కనగా నాకు లేదె! (శివుని జూడ వలను గాదె?)

  ఇక నీ ఇల మరిచిపోయి, కైలాసపు కాసారపు కలువల నే గలిసిపోయి
  తరియింపగ జేసే ఆ జపతపములు సరిగా నే జేయలేదె?
  సదాశివుని జూడ వలను గాదె!

  లైలా
  (Titled: Impossible
  For more details browse, racchabanda yahoo groups.)

  *My first love in musical instruments being Veena, this music was monophonic. Then I added my voice to it, it became polyphonic. Somewhere along the line, the music became symphonic. Like in the movie- “Begin Again” I started hearing a whole orchestra of violins, violas, flute, double Bass, and drums. The one dancer quickly became many dancers, like in radio city music hall. Some of the dancers turned into animals -buffaloes, elephants, half donkeys, and it started looking more like “Carnival of Animals” as composed by Camille Saint-Saens.
  I still have ahead of me, personally imposed super fun task of being adept in western music software, compose music for my own lyrics, and publish my music.
  Veluri garu! You, the personification of term “exhilaration” easily can understand. There is something to be said about status of exalted living.

  Have a nice day. -Lyla

 4. వెంపరాల వారి సాహిత్య యాత్ర గురించి G K S Raja అభిప్రాయం:

  01/27/2016 12:15 am

  అద్భుతం శ్రీనివాస్ గారూ! వారి ప్రసంగంలో ప్రవహించిన ప్రముఖుల ప్రస్తావన సాహిత్యాభిలాష పెంచడము కాకుండా, ఇంతమంది మహామహుల పరిచయాలు చదవడానికైనా ఈ జీవితకాలం సరిపడదు కదా అని చింత కలుగుతోంది. ధన్యవాదాలు.
  రాజా.

 5. ( ర ) సాలూరు రాజే “స్వర ” రావు నివాళి గురించి రాధ మండువ అభిప్రాయం:

  01/26/2016 9:58 pm

  రంగుల రాట్నం లో సుశీలచేత పాడించిన ఇంకో దశావతారం పాట ” చేపరూపమున

  ఈ పాట పాడింది సుశీలగారు కాదండీ. బి. వసంత, ఎపి కోమల.

 6. ధూర్జటి కవిత్వంలో మాధురీమహిమ: తెనాలి రామకృష్ణుని మధురపూరణ గురించి Veluri Venkateswara Rao అభిప్రాయం:

  01/25/2016 7:42 pm

  Lyla garu says the following:

  “I am surprised at Veluri. I am disappointed at the lack of -freedom spirit. Surprised at the territorial rights that are being demanded of other free spirited writers. A writer has every right to pick up any subject and talk about it. It could have been said hundreds of times before him.”

  I too am surprised at Lyla garu asserting as above. Generally, it is courteous to refer to if the same things have been said before by others. But, one could be a free-spirit and say, ” I don’t care.” But, that’s their choice.

  Lyla garu further says:

  “And also, a writer does not have to know what is all said and done before him, by any and every writer. Even if he knows, he does not have to pay obeisance. He does not have to quote any one, if he wants to present his own thoughts his own way.”

  I have no reasonable answer to it, except I have great respect for Lyla garu. “obeisance?” Gee! Spare me.

  Finally, I have neither written nor implied that I did not enjoy Prof. Muralidhara Rao’s article. Although I lack a knowledge of Sanskrit I can still read articles with difficult diction, refer a dictionary if necessary,or get help from erudite writers/readers and try to understand.

  May be, I am not as fast as the others!

  Regards, — Veluri Venkateswara Rao

 7. మా మహారాజుతో దూరతీరాలు – పుస్తక పరిచయం గురించి Sreenivas Paruchuri అభిప్రాయం:

  01/25/2016 6:12 pm

  Bhavanarayana gaaru:
  Master’s 2 volumes are here:
  Master డైరీ లింకు 1
  Master డైరీ లింకు 2

  Especially check the volume 2!

  Manucci’s 4 volumes are here:
  Niccolo Manucci 1
  Niccolo Manucci 2
  Niccolo Manucci 3
  Niccolo Manucci 4

  Kesari’s book is more an autobiography than a travelogue, but certainly it is a good piece of writing. It was reprinted in late 1990s and may still be available in the market. Narla’s family has published his “complete works” a few years ago. These should be still available in Vijayawada bookshops.

  For Richards&Velcheru’s journal paper please send me e-mail (sreeni at gmx dot de) and I’ll send the paper.

  Regards,
  Sreenivas

 8. నయాగరా గురించి sameer gunukula అభిప్రాయం:

  01/25/2016 6:02 pm

  నయాగరా!
  చిత్రాల్లో బంధించి మేము దాచుకున్నట్టు
  గడ్డ కట్టించి చూసుకుంటుందా నిన్ను ప్రకృతి
  ఒక్కోమారు
  నయాగరా!

  Except that thought, everything else is difficult to comprehend.

  Try again please

 9. అలనాటి పాట: ఊర్మిళాదేవి నిద్ర గురించి VSTSayee అభిప్రాయం:

  01/24/2016 11:58 pm

  నూర్ బాషా రహంతుల్లా అభిప్రాయం: చింతా దీక్షితులు,భారతి రజతోత్సవ సంచిక – జనవరి 1949

  పూర్తి వ్యాసం “ఆడవాళ్ల పాటలు” యిక్కడ, ఆంధ్రభారతిలో.

  నమస్తే,
  శాయి.

 10. మా మహారాజుతో దూరతీరాలు – పుస్తక పరిచయం గురించి Siddineni Bhava Narayana అభిప్రాయం:

  01/24/2016 7:47 am

  శ్రీ పరుచూరి శ్రీనివాస్ గారూ, ధన్యవాదాలు.

  Streynsham Master పేరు, ఆయన రచనా మీరు చెబితేనే తెలిసింది . ఐంటర్నెట్ లో చూడడం నా వల్ల కావడం లేదు. శ్ame is the czse with the paper published by John Richards and Velcheru Narayana Rao (IESHR, 1980). Being computer illiterate, i consistently fail to retrieve archived documents on line. The task is more difficult without knowing the title of the book/paper.

  నికొలో మనూచి Storia do Mogor, విలియం ఇర్విన్ అనువదంలో దొరికింది కాని, ముక్కలు గానే చదవడం వీలయ్యింది.అదీ చాలా కాలం క్రితం. ఇక్కడ ఇంకో రెండు ముక్కలు. తిరుమల రామచంద్ర గారి “హంపి నుంచి హరప్పా” యత్రా చరిత్ర కాదని చదివే వరకూ తెలియలేదు. దాశరథి గారి యత్రాస్మ్రుతి కూడా యత్రా చరిత్ర కాదట. దొరకలేదు.

  We, when we were in lower classes of school, came across film artiste Akkineni Nageswara Rao’s “NaaAmerica Yatra”.The book was illustrated by Bapu, and accorded interesting reading . Word was that it had been ghost written by Mullapudi Venkata Ramana.

  Did Kesari Narasimham of Kesari kuteeram publish a book in Telugu on his journey to Madras from his village in Addanki seema?

  Narla Venkateswara Rao did undertake a tour of Europe, and stray references are cited from his experiences, especially in connection to his remarks about the Amaravathi sculpture he had found in the Louvre Museum, Paris. I do hope that there must be a compilation of his travel experiences in existence in print!

  Warm Regards.
  S.Bhava Narayana.

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 ... 1012 పాత అభిప్రాయాలు»