Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 10223

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 ... 1023 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. రాగలహరి: కల్యాణి గురించి విష్ణుభొట్ల లక్ష్మన్న అభిప్రాయం:

  04/05/2016 4:08 pm

  ఈ రోజు పొద్దున్నే ఫేస్‌బుక్ చూస్తుంటే ఈ కింద లింక్ కనపడింది. కర్నాటక సంగీతంలో మనం పాడుకొనే కల్యాణి రాగానికి సమానమైన రాగం యమన్ లో ఈ కుర్రాడు (10-12 ఏళ్ళు ఉంటాఏమో?) పాడిన వైఖరి చూసి నా కళ్ళు తిరిగాయి. తరవాత అర్ధం అయ్యింది ఎందుకో!

  ఆ కుర్రవాడు గొప్ప హిందూస్తానీ సంగీత గాయకుడు, భారతరత్న భీమ్‌సేన్ జోషీ మనమడు విరాజ్ జోషీ. ఆ కుర్రాడు పాడిన యమన్ రాగం ఇక్కడ వినండి.

  https://www.facebook.com/ashis.roy.796/videos/1040016396058641/

  విష్ణుభొట్ల లక్ష్మన్న

 2. రాగలహరి: శివరంజని గురించి lyla yerneni అభిప్రాయం:

  04/05/2016 1:36 am

  “నండూరి సుబ్బారావు గారి ఎంకి పాటల్లో “దూరాన నా రాజు కేరాయుడౌనో” అన్న పాటకి…”

  రాయుడు కాదండి. రాయిడి. అంటే కష్టం, ఆపద అని. దూరంగా ఉన్న నాయుడి బావకి, ఇంకో రాయుడు బావ దొరికితే ఎంకికి అదింకా పెద్ద డేంజర్ అనుకోండి.

  Friends?

  Lyla

 3. లిఖిత: ఇక ఇదే ఉదయం, ఇక ఇదే జీవితం గురించి వెంకటేశ్వరరావు అభిప్రాయం:

  04/04/2016 11:59 am

  చూసినా ఏం ఉంది
  అప్పుడు నాకు-?
  అదే ఉదయం
  అదే జీవితం

 4. నాకు నచ్చిన పద్యం: పల్లవడోలలో పసిబాలుడు గురించి మోహన అభిప్రాయం:

  04/03/2016 3:11 pm

  కలకంఠీ అంటే N. of sev. birds. అని ఆంధ్రభారతి సంస్కృత నిఘంటువులో ఉన్నది. కలకంఠీనాదగీతంబులన్ అనగా ఎన్నో విధములైన పక్షులు చేసే నాదముల గీతములు అని అర్థము చేసికొనవచ్చును.

  అలరుంగైదువుజోదు కూర్మిసయిదోడై మాధవశ్రీతపః
  ఫలమై యాడు మరుత్కుమారు బ్రియమొప్పం దేనె నీరార్చి లే
  దెలిపూజొంపపు బొత్తులన్ బొదిగి ధాత్రీజాతముల్ జోల వా
  డె లసత్పల్లవడోల నుంచి కలకంఠీనాదగీతంబులన్

  ధాత్రీజాతములు ప్రియ మొప్పన్ (ప్రియముతో) అలరుంగైదువుజోదు కూర్మిసయిదోడై మాధవశ్రీతపఃఫలమై యాడు మరుత్కుమారుని తేనె నీరు ఆర్చి (తడియజేసి) లేదెలి పూజొంపంపు బొత్తులన్ (పొత్తులలో) బొదిగి (కప్పి) లసత్పల్లవడోల నుంచి (ఉనిచి, ఉండబెట్టి) కలకంఠీ నాద గీతంబులన్ (పక్షుల పాటలతో) జోల వాడె (లాలిపాటలు పాడాయి).

  ఇందులో మరుత్కుమారుడు అంటే పిల్లగాలి అని నేను అర్థము చేసికొన్నాను. కుమారుడు అనగా కౌమార దశలో ఉండే వాడు లేక తనయుడు అని అర్థము కాదని నా అభిప్రాయము.

  Have a nice spring day!

  విధేయుడు – మోహన

 5. రాగలహరి: శివరంజని గురించి విష్ణుభొట్ల లక్ష్మన్న అభిప్రాయం:

  04/03/2016 8:38 am

  నండూరి సుబ్బారావు గారి ఎంకి పాటల్లో “దూరాన నా రాజు కేరాయుడౌనో” అన్న పాటకి విజయవాడ సంగీత కళాశాలలో పని చేసి సంగీతం నేర్పిన M.V. రమణ మూర్తి గారు శివరంజని రాగంలో బాణీ కట్టి పాడగా మేం రికార్డు చేసుకున్నాం.

  1970 లలో నేనూ, రామన్నా ఈ పాటని ఎన్ని సార్లు పాడుకున్నామో చెప్పలేను. ఈ పాట ఎక్కడన్నా దొరికితే ఎవరన్నా చెప్పగలరు (Any hints Paruchuri Sreenivas?). ఈ పాటలో కూడా సాధారణ, అంతర గాంధారాల కలయిక కనపడుతుంది.

  విష్ణుభొట్ల లక్ష్మన్న

 6. రాగలహరి: శివరంజని గురించి Siddineni Bhava Narayana అభిప్రాయం:

  04/02/2016 10:02 pm

  Sreenivaas garu,

  A lot of information is available in the pages on the raga. We are thankful for sending the link.

  With due apology, I would say that artifact [artefact in British English] is defined as an object recovered by archaeological endeavour, which may have a cultural interest. It is material object from antiquity, something that was made, or was given shape by man, such as a tool or a work of art

  To the best of knowledge, usage mandates that the term cannot be used to refer to a piece of information, or to a datum in connection with an art form.

 7. నాకు నచ్చిన పద్యం: ఊరుద్యుతి వర్ణన గురించి Nagaraju అభిప్రాయం:

  04/02/2016 5:24 pm

  You will get complete details about above sloka with related story. Like why kalidas choose such tongue twistted letters in sloka.. can understand if know telugu. Is explained by great avadhani and IAS Officer Late. Sri Rallabandi Kavita Prasad on youtube link pasted in url box.

  https://youtu.be/dPgJ8G3y318

 8. రాగలహరి: శివరంజని గురించి Sreenivaas అభిప్రాయం:

  04/02/2016 11:14 am

  For interested folks on Sivaranjani ragam, here is an essay with so many artifacts about the raga.

  https://anuradhamahesh.wordpress.com/carnatic-raga-appreciation/23-sivaranjani-the-raga-that-gathers-strength-from-sadness/

 9. రాగలహరి: శివరంజని గురించి sudheera అభిప్రాయం:

  04/01/2016 3:52 pm

  ఎవ్వరికీ ఎవ్వర్నీ ఇంసల్టు చేసే హక్కు లేదు.

  అరగంటనించీ నవ్వుతూనే ఉన్నాను అని కామెడీ చెయ్యడం,మీ బాణీ వినదల్చుకోలేదు అని కుండబద్దలు కొట్టడం,ఇంకెప్పుడూ ఇలా చెయ్యొద్దు అని చిన్నపిల్లల్ని గదమాయించినట్టు గదమాయించడం ‘ఇంసల్టు’ చెయ్యడం కాదేమో మరి.

  సమాధానం చెప్పే ‘ఉదాత్తత’ లేక ‘ఉక్రోషం’మాత్రమే పొడుచుకురావడం వల్ల వచ్చిన స్పందన కాబోలు.

  మనిషై పుట్టినందుకు మనసు కరగాలి.

  Solid state నించి Liquid State ?? ఇదే ఫిజిక్సు సూత్రమో మరి?

  శ్రీ సూర్య నారాయణా!!

  సుధీర.

 10. తెలుగు వ్యాకరణాల పరిచయం గురించి మోహన అభిప్రాయం:

  04/01/2016 12:44 pm

  నమస్తే /\
  అం, అ, ఆ, ….
  కం, క, కాం, కా, …. , క్రం, క్ర, …. , క్రాం, క్రా, …
  సామాన్యముగా నిఘంటువులలో ఈ విధముగా పదాల అమరికలు ఉంటాయి.
  నాదగ్గర ఉండే నిఘంటువులు, కోశములు ఇట్టి అమరికలతోనే ఉన్నాయి.
  కాని ఇటీవల నేను కొన్న ఒక కన్నడ పుస్తకములో మీరు చెప్పిన రెండవ అమరిక ఉన్నది. అనగా –
  కం, క, క్రం, క్ర, … , కాం, కా, క్రాం, క్రా, …
  ఈ పుస్తకాన్ని చదివేటప్పుడు నేను జాగ్రత్తగా ఉంటాను. ఎందుకంటే నాకు మొదటి విధముగా చదివి వాడుక.
  ఏ విధముగా అమర్చినా మీరు మొట్ట మొదట పీఠికలో స్పష్టము చేయాలి. ఇక్కడ వచ్చిన చిక్కల్లా అందఱు పీఠికను చదవరు!

  విధేయుడు – మోహన

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 ... 1023 పాత అభిప్రాయాలు»