పాఠకుల అభిప్రాయాలు


11208

« 1 2 3 4 5 ... 1121 »

 1. గాయం గురించి స్వాతి యాకసిరి గారి అభిప్రాయం:

  08/09/2017 12:28 pm

  చాలా బావుందండి ఓ కవితలా అనిపించింది.

 2. హైకూలు గురించి స్వాతి యాకసిరి గారి అభిప్రాయం:

  08/09/2017 12:12 pm

  2,3 హైకూలు సో క్యూట్. చాలా నచ్చాయి.

 3. మా ఇంటికి దారి గురించి స్వాతి యాకసిరి గారి అభిప్రాయం:

  08/09/2017 12:09 pm

  చాలా బావుందండి కళ్ళని కేన్వాస్ చేసేసారు.

 4. పాట ఒకటి… గురించి స్వాతి యాకసిరి గారి అభిప్రాయం:

  08/09/2017 11:16 am

  చాలా రోజుల తరువాత మీ నుండి ఓ కవిత చదివాను. ఎప్పటిలానే ఎంత బావుందో. మీ అక్షరాలు తీసుకెళ్ళే మరో లోకం నాకు భలే నచ్చుతుంది.

 5. మా ఇంటికి దారి గురించి దడాల వెంకటెశ్వరరావు గారి అభిప్రాయం:

  08/09/2017 7:14 am

  మీ ఇంటి దారి తెలుసుకుని ఇంటిలొకి ప్రవేశించిన తరువాత బయటకు రావడం తెలియడం లేదు

 6. పాట ఒకటి… గురించి దడాల వెంకటెశ్వరరావు గారి అభిప్రాయం:

  08/09/2017 7:02 am

  మొదలూ చివరా కాని రెండు మూడు పదాల పరదా చాటు నుండి దొరికీ దొరక్కుండా దాగుడు మూతలాడుతూగుర్తుకొస్తున్న ఆ పాట ఒకటి ఏమిటొ వినాలని ఉంది.

 7. గోళం గురించి దడాల వెంకటెశ్వరరావు గారి అభిప్రాయం:

  08/09/2017 6:34 am

  తిరుగుతూపరిగెడుతూ, పరిగెడుతూ తిరుగుతూ, పరిశ్రమే శ్రమే మేమే మే..

 8. పత్రికారంగాన్ని సుసంపన్నం చేసిన పురాణం గురించి Ramamohan Perubotla గారి అభిప్రాయం:

  08/09/2017 12:15 am

  ముందుగా శ్రీ రమణ గారికి కృతజ్నతలు.

  ఈమాట సంపాదవర్గానికి చిరు విన్నపం: మీరు మళ్లీ ఇల్లాలి ముచ్చట్లు ప్రచురిస్తే ఈ తరం వారు సర్వదా ఋణపడి వుంటారు.

  మరో సారి కృతజ్నలతో,
  రామమోహన్

 9. పాట ఒకటి… గురించి ns murty గారి అభిప్రాయం:

  08/08/2017 10:52 am

  నిషిగారూ,
  జ్ఞాపకాల పొరల్లోంచి అప్పుడప్పుడు దారితప్పి మనసులో చొరబడే చిన్ననాటి పాట లీలగా వినిపించడం అందరికీ అనుభవమే. చాలా బాగుంది. అభినందనలు.

 10. నాకు నచ్చిన పద్యం: కావ్యహోమం గురించి వి.ఎస్.ఎన్.ప్రసాద్ గారి అభిప్రాయం:

  08/06/2017 3:50 am

  ధన్యవాదాలు.

« 1 2 3 4 5 ... 1121 »