Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 9305

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 ... 931 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. The great Indian rope trick గురించి S A Rahman అభిప్రాయం:

  01/10/2015 10:18 am

  సింప్లి సూపర్బ్.
  ఎస్.ఎ.రహమాన్.

 2. 2015 కౌముది – రచన సంయుక్త కథల పోటీ గురించి S A Rahman అభిప్రాయం:

  01/10/2015 10:11 am

  యూనికోడ్ ఫార్మాట్ అంటే సెపరేట్ ఫైల్ లో కూడా పంపవచ్చునా దయచేసి తెలుపగలరు.
  ఎస్.ఎ.రహమాన్.

 3. కంప్యూటింగ్ పూర్వాపరాలు, సాధ్యాసాధ్యాలు – 9: అతి సరళమైన అత్యద్భుత ట్యూరింగ్ యంత్రం గురించి సూర్యుడు అభిప్రాయం:

  01/10/2015 6:22 am

  Excellent article. Nicely written.

  I have a question:

  “every even number is a sum of two primes”

  wont 1 + 1 = 2 prove the above statement as wrong?

  ~సూర్యుడు

 4. నిరీక్షణ గురించి dhana అభిప్రాయం:

  01/10/2015 5:00 am

  చాలా బావుంది

 5. శార్దూలవిక్రీడిత వృత్తము గురించి మోహన అభిప్రాయం:

  01/09/2015 12:37 pm

  మ/స/జ/స గణములతో విరళోద్ధతా అనబడు వృత్తమును గుఱించి ఈ వ్యాసములో తెలిపియున్నాను. అది శార్దూలవిక్రీడితపు పూర్వభాగపు గణములతో, అనగా మ/స/జ/స గణములతో, నుండును. ఇందులో చివరి స-గణమునకు బదులు గగమును ఉంచినప్పుడు లభించిన వృత్తమును విశ్వవిరాట్ (ఏకరూప, మణి, మాణిక్య) అని అంటారు. ఇది రత్నమంజూష, వృత్తరత్నాకరము, హేమచంద్ర జయకీర్తుల ఛందోనుశాసనములో పేర్కొనబడినవి. క్రింద ఉదాహరణములు –

  విశ్వవిరాట్, ఏకరూప, మణి, మాణిక్య – మ/స/జ/గగ, యతి (1, 6)
  11 త్రిష్టుప్పు 345

  మాణిక్యమ్ములు – మాకు వద్దు దేవా
  మాణిక్యమ్ములు – మాకు నీవె గావా
  వేణూనాదము – విన్బడంగ రావా
  గానానందపు – గంగ పారనీవా

  ఈ లోకమ్మున – నేకరూపమీవే
  యాలోకించఁగ – నంతు లేదు గాదా
  మాలీ వేగమె – మమ్ము బ్రోవ రావా
  కాలాతీతుఁడ – కాళరాత్రి గ్రమ్మెన్

  రమ్మో విశ్వవి-రాట్స్వరూప యాకా-
  రమ్మున్ జూపఁగ – రాసవేళలోనన్
  సొమ్మై మామది – సోయగమ్ము నిండన్
  జిమ్మంగా సుధఁ – జిత్త మెల్లఁ బూయన్

  విధేయుడు – మోహన

 6. శ్రీనాథుని చాటుపద్యములు గురించి simha అభిప్రాయం:

  01/08/2015 1:50 pm

  నాగులేటి నీళ్ళు, బిల బిలా… తినిపోయే తిలలు పెసలు చాటువులు యక్కడ?

  ధన్యవాదములు,
  రాఘసింహ.

 7. ఆర్తి గురించి hrk అభిప్రాయం:

  01/08/2015 5:52 am

  వ్యక్తావ్యక్త వేదన. ‘సగం’ తీరిన/తీరని ‘దాహం’. పద్యం చాల బాగుంది.

 8. కవి కావడం ఎలా? కొన్ని ప్రాక్టికల్ సూచనలు గురించి భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు అభిప్రాయం:

  01/08/2015 4:01 am

  ఎడిటర్ గారికి, కవిత్వం రాయటం ఎలా అనే విషయం ఇప్పుడే చదివాను. చాఆఆఆఆఆఆఆఆఅలా బాగుంది. కృతజ్ఞతలు.మొన్ననే ఒక కవిత మీకు పంపెను. కాని అది ప్రచురించలేమని మెయిల్ పెట్టేరు. పరవాలేదు. ఎందుకంటే నేను కవిత్వం నా సంత్రుప్తికి రాసుకుంటున్నాను. అదే సమయంలో మరి కొంత మందితో పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. ఏది ఏమైనా మీరూ పై వ్యాసంలో చెప్పిన చాల పాయింట్స్ నేను అనుకుంటున్నవే.అందుకే నాకు చాల సంతోషం వేసింది. మళ్ళీ ప్రయత్నం చేయడం తప్పుకాదని అనుకుంటున్నాను.

 9. ఆషాఢస్య ప్రథమ దివసే గురించి మోహన అభిప్రాయం:

  01/07/2015 9:39 am

  మరాఠీలో జోశీగారు వ్రాసిన ఛందోరచనా పుటలు తిరగవేస్తుంటే “కోమలలతా” అనే వృత్తము కనబడినది. ఈ వృత్తపు లయ మందాక్రాంతపు లయ ఒక్కటే. మందాక్రాంతముపైన ఈ వ్యాసమును వ్రాసేటప్పుడు ఇది నా దృష్టిలో ఎందుకు పడలేదో? ఈ వృత్తము మొట్ట మొదట అజ్ఞాతకవి వ్రాసిన రత్నమంజూషలో, హేమచంద్రుని ఛందోనుశాసనములో పేర్కొనబడినది. మొదటి లెగోలో మందాక్రాంతమువలెనే నాలుగు గురువులు, రెండవ లెగోలో మందాక్రాంతములోని మొదటి రెండు లఘువులు ఇందులో గురువు, మూడవ లెగోలో మందాక్రాంతములోని ర/ర/గ గణములకు బదులు ఇందులో (శార్దూలవిక్రీడితమువలె) త/త/గ గణములు. క్రింద రెండు ఉదాహరణములు –

  కోమలలతా – మ/త/స/త/త/గ, యతి (1, 5, 10) UUUU – UIIIU – UUIUUIU
  16 అష్టి 18657

  గోదాదేవీ – కోమలలతా – గోవిందుఁ బూజించఁగా
  నా దామమ్మున్ – హారి మెడలో – హర్షమ్ముతో వేయఁగా
  శ్రీదేవేశున్ – జేరె గద నీ – జెల్వంపు కేశమ్ములున్
  మోదమ్మొందెన్ – మోహవశుఁడై – ముద్దాడ నిన్నెంచెఁగా

  మందాక్రాంత – మ్మట్లు నిదియున్ – మందమ్ముగా సాఁగుఁగా
  చిందించుంగాఁ – జిత్రముల బల్ – జెల్వమ్ములన్ సొంపుగా
  విందై తోచున్ – వీనులఁ బడన్ – వేగమ్ముగాఁ బద్యమై
  సందేహమ్మా – చక్కఁగ నిఁకన్ – స్ఫారమ్ముగాఁ బాడనా

  విధేయుడు – మోహన

 10. కంప్యూటింగ్ పూర్వాపరాలు, సాధ్యాసాధ్యాలు – 9: అతి సరళమైన అత్యద్భుత ట్యూరింగ్ యంత్రం గురించి Lakshman Munakala అభిప్రాయం:

  01/07/2015 3:18 am

  Excellent and very well written article. I really enjoyed reading it and it made me understand Turing Machine even better.

  Thanks & Regards,
  Lakshman.

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 ... 931 పాత అభిప్రాయాలు»