Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 9422

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 ... 943 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. అమెరికా ఎమరీ యూనివర్శిటీలో తెలుగు సాహిత్యపీఠం గురించి Siddineni Bhavanarayana అభిప్రాయం:

  03/25/2015 10:07 pm

  Sri Veluri Venkateshwara Rao Garu,

  Three aspects of a Telugu family focuses upon in you short essay.

  The triumph of sheer brilliance over crippling obstacle in hostile circumstances.
  Love for nurturing a deep sense of commitment of an individual to a language of the society that had refused to recognize one’s originality.
  A sensibility of love, besides devotion and loyalty of the progeny, brought-up in an alien materialistic society ,for parental affection,

  The Telugu speaking society is indebted to Smt Seetha, Vijayalakshhmi Rao, Venkata RamaRao and Dr Jaya.

  Siddineni Bhava Narayana

 2. చెప్పులు గురించి Damu ndm అభిప్రాయం:

  03/24/2015 7:41 am

  ఎవరెవరో ఎమేమో కామెంట్స్ చేసారు. కాని గుడ్డు పెట్టే కోడిపెట్టకు తెలుసు ఎంత నొప్పో, దయచేసి గుడ్డు చిన్నదా పెద్దదా అని ఆలోచించకుండ నొప్పిని గ్రహించండి. JUBV గారు మీ కథలోని సారంశం బాగుందండి.

 3. ఈమాట మార్చ్ 2015 సంచికకు స్వాగతం! గురించి VSTSayee అభిప్రాయం:

  03/23/2015 1:25 pm

  తఃతః అభిప్రాయం: మన్మథ … నాయని … విశ్వనాథ

  అన్నదమ్ముల అనుబంధం (జయంతి, సెప్టెంబరు 2003 – నాయని కృష్ణకుమారిగారి వ్యాసం నుంచి …)

  శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారికి వారి తల్లిదండ్రులు చేసిన నామకరణం విశ్వనాథ సత్యనారాయణశాస్త్రి. మానాన్న నాయని సుబ్బారావుగారు ఒకసారి “నువ్వేమిటన్నా మా అందరిలో చేరి పోవడానికి అడ్డొస్తుందని ఆ చివరి రెండక్షరాలు తీసి పారేశావ్‌” అని అనడం నాకు గుర్తు. “అయినా నువ్వు బ్రాహ్మడి వంటే నిన్ను నమ్మేదెవ్వరు? నీ నల్లతోలు ఎవర్నీ ఆపని చెయ్యనీయదు. నన్నుచూడు తెల్లటి రంగుతో నేను సద్బ్రాహ్మణ్ణంటే ఎవరైనా నమ్ముతారు” అని చెతుర్లాడేవారు. పైపెచ్చు సత్యనారాయణగారు మన్మథనామ సంవత్సరంలో పుట్టారు. నాన్న ఈ విషయంలోకూడా హాస్యపు జల్లు చిలుకుతూ “నల్లగా ఉండే నీవు పుట్టిన సంవత్సరం మన్మథ. అందగాణ్ణి నేను పుట్టిన సంవత్సరం వికారి. ఈ రకంగా సంవత్సరాలు నిన్ను బుజ్జగిస్తున్నట్లున్నాయి” అనేవారు.

  నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో,
  నమస్తే,
  వాడపల్లి శేషతల్పశాయి.

 4. ఈమాట మార్చ్ 2015 సంచికకు స్వాగతం! గురించి తఃతః అభిప్రాయం:

  03/22/2015 2:43 pm

  సంపాదకులకు: “ఈ రకమైన నిర్బంధాలు మానవ చరిత్రలో కొత్త కాదు. కాలం నిదానంగా అయినా సరే, నిష్పక్షపాతంగానే నిజాన్ని వెలికితీస్తుంది”
  ఈక్కడ ఈ ‘కాలం’ ఎవరో తెలియటం లేదు. యెందుకంటే ,ఈవాక్యాలు ఒకదానిని మరొకటి ఖండించుకుటున్నాయనిపించటం వలన. చరిత్రను తయారు చేయటంలో కాలానికి పెత్తనం ఉండటం వలన.
  తఃతః

 5. ఈమాట మార్చ్ 2015 సంచికకు స్వాగతం! గురించి తఃతః అభిప్రాయం:

  03/22/2015 12:52 pm

  కామేశ్వర రావు గారూ !
  ధన్యవాదాలండీ మీకు . ఊగాది శుభాకాంక్షలూనూ.
  తఃతః

 6. ఈమాట మార్చ్ 2015 సంచికకు స్వాగతం! గురించి కామేశ్వరావు అభిప్రాయం:

  03/22/2015 8:41 am

  >>”మన్మథ” నామ సంవత్సరం అనగానే ఆంతరంగ సౌదర్యం అంటే తెలియని వాళ్ళకు నువ్వు మన్మథ లో పుట్టావు అంటే నవ్వొస్తుందేమో అంటూ విశ్వనాథ కు అరవై సంవత్సరాలు నిండిన సందర్భాన , రాసింది నాయని సుబ్బారావు గారని లీలగా జ్ణాపకం

  అన్న షష్టిపూర్తియట నీకు, మన్మథ
  వత్సరమ్ము నిన్ను బడసి వెలుగ,
  నదియు గొంత హాస్యమై సాగె నాత్మసౌం
  దర్య మెఱుక లేని నరులయందు

  విశ్వనాథ షష్టిపూర్తికి నాయని సుబ్బారావుగారిచ్చిన “కానుక” పద్యం.

  మన్మథ ఉగాది శుభాకాంక్షలు!

 7. ఈమాట మార్చ్ 2015 సంచికకు స్వాగతం! గురించి తఃతః అభిప్రాయం:

  03/21/2015 11:48 pm

  శ్రి వాడపల్లి:
  ధన్యవాదాలు మీకు.
  నమస్కారాలతో ,నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో
  తఃతః

 8. ఈమాట మార్చ్ 2015 సంచికకు స్వాగతం! గురించి VSTSayee అభిప్రాయం:

  03/21/2015 5:51 pm

  తఃతః అభిప్రాయం: ‘మంత్రవాక్కువు ‘ సత్యనారాయణా అంటూ కాటూరి చెప్పిన ఒక పరమాద్భుతమైన పద్యం … ఈమాట ద్వారా అందించ వలెనని వేడుకోలు.

  శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారి గజారోహణోత్సవ సందర్భమున శ్రీ కాటూరివారు చెప్పినవి …

  పాయక నీపయిం గవులు పద్యము లల్లెడి వేళ ‘సత్యనా
  రాయణ’ యంచు బ్రాసమున యందిడి మీదులు చూడకుండ నీ
  వే యొక ప్రాసదాన మిడ నెంచికదా రచియించుచుంటి రా
  మాయణ! మెంత నేర్పరివిరా! స్తుతిలోభము నీకె చెల్లురా!

  అల కంకంటి కులుండు పాపకవిరా జల్లంత జేముట్టినన్‌
  దల ప్రాణమ్ములు తోకకుం డిగిన తద్రామాయణం బీవు గీ
  ర్బలముం జేసి పునఃప్రతిష్ఠిత సుధాప్రాయాఖిలాంగమ్ముగా
  నిలుపం జూచెదవోయి మంత్రమయవాణీ! సత్యనారాయణా!

  నమస్తే,
  వాడపల్లి శేషతల్పశాయి.

 9. ఈమాట మార్చ్ 2015 సంచికకు స్వాగతం! గురించి తఃతః అభిప్రాయం:

  03/21/2015 2:34 pm

  ఈరోజు ఉగాది. శ్రీ మన్మథ ఉగాది. తెలుగు వాళ్ళు తెలుగులో(?) నడుపుతున్నా ” పాఠకులకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు” అని అనటానికి నోరు రాని ‘ ఈ మాట’ కు ఉగాది శుభాకాంక్షలు!

  ‘ ఈ మాట’ మిత్రులకు: ‘ మన్మథ’ నామ సంవత్సరం అనగానే ఆంతరంగ సౌదర్యం అంటే తెలియని వాళ్ళకు నువ్వు మన్మథ లో పుట్టావు అంటే నవ్వొస్తుందేమో అంటూ విశ్వనాథ కు అరవై సంవత్సరాలు నిండిన సందర్భాన , రాసింది నాయని సుబ్బారావు గారని లీలగా జ్ణాపకం,ఆతర్వాత చాలా కాలానికి చదివిన ఒక అభినందన పద్యం గుర్తొస్తోంది.
  ఆ సందర్భం లోనే , ‘ తల ప్రాణంబులు తోకకొచ్చినవి ‘ అంటూ మొదలై . “పాపరాజు” ‘ఉత్తర ‘ (తోక) రామాయణాన్ని మాత్రమే రాస్తే నువ్వు పూర్తిగా రాసి మళ్ళీ ప్రాణాలను తలకు తీసుకొచ్చావు ‘మంత్రవాక్కువు ‘ సత్యనారాయణా అంటూ కాటూరి చెప్పిన ఒక పరమాద్భుతమైన పద్యం గూడా చదివాను . ఈ పద్యాలను దయతో యెవరైనా సంపాయించి ఈమాట ద్వారా అందించ వలెనని వేడుకోలు.
  తఃతః

 10. సముద్రం గురించి lyla yerneni అభిప్రాయం:

  03/21/2015 1:54 pm

  ఎంతో బాగుంది కథ. ‘సముద్రం’ అన్న టైటిల్ ఆకర్షిస్తే క్లిక్ చేసి చదివాను. బ్యూటిఫుల్.

  మేగజీన్ టెక్నికల్ క్రూ, పాఠకులకు ప్రేమతో ప్రొవైడ్ చేసిన ?రాండమ్ ప్లే ఫీచర్ వల్ల, ఇక్కడ, ఈ మధ్యన ఎన్నో మంచి రచనలను చదివాను. లవ్ ఇట్. లవ్ టెక్నాలజీ.

  లైలా

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 ... 943 పాత అభిప్రాయాలు»