Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 9664

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 ... 967 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. అజంతా పద్యాలు గురించి తః తః I అభిప్రాయం:

  06/16/2015 5:50 am

  తిలక్, పఠాభిల గురించి ఈమాట లో వచ్చిన వెల్చేరు రచనలు ఇంతకు ముందు చదివాను. ఇప్పుడీ రచనా చదివాను. వెల్చేరు తనకు నచ్చిన కవి గుండెలోకి దూరి అక్కడ తను చూసిన దాన్ని వాక్చిత్రంగా విశాలీకరించటం చూస్తుంటే ఆనందాశ్చర్యాలు!

  ‘మాటల అర్థ ప్రదేశాల్ని అంతకు ముందు ఎవరూ ఎరగనంతవరకూ పొడిగిస్తాడు అజంతా.’ అనటం కన్నా, ‘మాటల అర్థ వైశాల్యాన్ని అంతకు ముందు ఎవరూ ఎరగనంతవరకూ పెంచుకు పోతాడు అజంతా.’ అనటం మెరుగేమో!

  తః తః

 2. దేశభక్తి గేయాలు గురించి vidyanath devulapalli అభిప్రాయం:

  06/15/2015 7:31 am

  Srinivas garu!

  Nenoka teugu mariyu sangeetha pipaasini. Daya chesi pai geethalanu download chesukone sadupayam kaliginchandi

  bhavadeeydu

  venkata vidyanath

 3. తెలుగు అంతర్జాతీయ భాష కావాలంటే… గురించి Bhavabhuti అభిప్రాయం:

  06/14/2015 11:05 am

  ‘కాబట్టి తెలుగు ప్రపంచ భాషే!’…. లాంటి మీమాంసలతో పాఠకులంతా కిందా మీదా పడుతున్నా రచయితలిద్దరూ వివవరణివ్వకుండా మిన్నకున్నారంటే ఏమయ్యుంటుంది?తాంబూలాలిచ్చేశాం తన్నుకు చావండనా? లేక స్పందనకి సిద్ధంగా లేకనా?

 4. నాకు నచ్చిన పద్యం: అమరపతి చేత ఆవరసం త్రాగించిన కవిదిగ్గజం గురించి lyla yerneni అభిప్రాయం:

  06/14/2015 12:39 am

  “ఉవ్వెత్తుగా ఆవరసం త్రాగినట్లుగా’ అయిందట ఇంద్రునికి! ఇంద్రుని చేత ఆవరసం త్రాగించగలిగిన ఘనుడు తెనాలి రామకృష్ణకవి ఒక్కడే!”

  అదంత పెద్ద శిక్షేం కాదండి.

  ఏ. కె. రామానుజన్ వ్యాసాల సంకలనంలో (ఆక్సస్ ఫొర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్, లావుపాటి పుస్తకం, అతి చిన్న అక్షరాలు, లెక్కకు మిక్కిలిగా కథలు. ఎన్ని గొఱ్ఱెలను లెక్కించినా నిద్ర రానప్పుడు చదువుతుంటాను.) వాల్మీకి రామాయణం బాలకాండ నుంచి చెప్పిన ఒక కథలో, ఇంద్రుడు అహల్యని మోసగించి భోగించిన సందర్భంలో, అహల్య భర్త గౌతముడు శపిస్తే, ఇంద్రుని testes/ ?scrotum ఊడి కింద పడుతుంది. (వీటికి తెలుగు మాటలు నాకు తెలియవు. విశ్వనాథ సత్యనారాయణ చెలియలికట్ట నవలలో, మనిషి ప్రతి అవయవానికీ/భాగానికీ పేరు ఉండి తీరుతుంది అంటారు. కాని లేవు. మగవాళ్ల private partsకి అసలు లేవు. ఉండి ఉంటే గాని ‘ఆంధ్ర భారతి’ నిఘంటువులలో ఎందుకు దొరకవు? పేర్లు లేకుండా మానవ దేహాన్ని గురించి ఎలా తెలుగులో రాయటం?) సర్లెండి, ఈ కథలో ఇంద్రుడు సహస్రాక్షుడు. ఇదే ఉదంతం కంబ రామాయణంలో వేరుగా ఉంది. గౌతముడు ఇంద్రుని శపిస్తే, అతని ఒంటి మీద వెయ్యి యోనులు (వెజైనా, vagina) మొలుస్తాయి. అవి తర్వాత వెయ్యి కళ్లుగా మారతాయి. అప్పటి నుండి అతను సహస్రాక్షుడు.

  రామానుజన్ ఇలాటి చాలా కథలు చాలా ఓపిగ్గా విప్పి చెప్పాడు. పుస్తకంలోని ఆర్టికల్స్ అన్నీ ఇంగ్లీష్ లోనే ఉన్నయ్యి. నేను చదివినంతవరకూ చాలా బాగా రాసాడనిపించింది.

  ఈ శీర్షికలోని ఆయుతుని కధ లోని మరో విషయం, ఇంద్రుడు మారు వేషంలో రావటం. ఇండియన్, ఇతర మిధాలజీలలో, సైన్స్ ఫిక్షన్ సీరీస్ లో, -దేవుళ్లు, ఇతరులు మారు రూపు దాల్చటం, మారుపేర్లతో చరించటం, మాయమై పోటం, కనపడకుండా ఉండి మనుషులుతో మాట్లాడటం. చాలా ఎక్కువ కదా. మనుషులకు ఈ మాయల మీద ఇంత మోజు ఎందుకు అని చాలా సార్లు ఆలోచిస్తాను.

  So, I was thrilled to see this recently published article “Sight Unseen, The hows and whys of invisibility” by Katheryn Schulz. (A critique on a book named “Invisible: the dangerous allure of the Unseen” by the British Science writer Philip Ball. (I have not read the book.)

  The book apparently deals with not just the magical, and mythological, but also the technological, psychological aspects of invisibility. Not just in the kingdom of childhood, but as a grown up matter. The author apparently discusses the paradox of how invisibility can function both as a fantasy of empowerment and a nightmare of powerlessness.

  I feel like getting this book. Besides other interesting things, this book may give me answers why so many people use pseudonyms on internet. I want to know if it is empowerment, powerlessness or something else.

  లైలా

 5. చంపకోత్పలమాలల కథ గురించి lyla yerneni అభిప్రాయం:

  06/13/2015 4:04 pm

  “కాబట్టి, మోహన తాత్పర్యానికి చేటు లేదు.”

  You Sure? పద్యంలో అక్షరాలు కొన్ని సరిగా కనపడటం లేదని చెపుతూనే, పన్నెండు రకాల సవరణలు ఇంకా చేస్తూనే, మోహన తాత్పర్యమునకు చేటు లేదంటున్నారు. ఒకవేళ పాత పద్యం కొత్త సవరణలు ‘మోహన తాత్పర్యం’ సహాయంతో గాని, ఆ తాత్పర్యముతో వ్యతిరేకత కలగకుండా కాని చెయ్యటం లేదు కదా.

  ఏ మాటకామాటే చెప్పాలి. సదరు తాత్పర్యవేత్త పైని, ఇక్కడ రాసిన మెప్పుపద్యం, పసందుగా ఉంది. తెలుగు మీద, తెలుగు వారి మీద మెప్పు పద్యాలు, వ్యాసాలు రాయటంలో తెలుగువారు సిద్దహస్తులు. (Microsoft corrected word.)
  ఇంతవరకూ తెలిపిన/నాకు బోధపడిన (అర్థమైన) back ground story: ఒకసారి కట్టిన గుడి పడిపోయింది. అమ్మన ప్రెగ్గడ పునరుద్ధరించాడు. ఇంకెవరో డబ్బిచ్చి కొంచెం భూమి కొని, అందులో ఒక రాయి పాతి, ఒక ఉత్పల మాల పద్యం చెక్కించి, అందరినీ అమ్మన ప్రెగ్గడ లాగా ఏమేమో చెయ్యమంటున్నాడు.

  My thoughts after the recent discussion are: ఈ పద్యం అర్థం అశాశ్వతం. క్షణ క్షణ భంగురం. దీనిని నమ్మరాదు. “అర్థం” అన్న మాటకే నానార్థములు ఏ భాష లోనైనా పెట్టుకుంటారా? అట్టి భాష నిర్ద్వందతను ఆశించదు.
  This Telugu language wants to jump onto either side of fence at moment’s notice. It’s always – it could be this, it could be that, it could be both, it could be many things or anything or nothing. It could be none of the above, some of the above or all of the above. All at the same time.

  It’s non-committal. It wishes to pass off non-committal nonsense as complexity of thought. When asked to explain ‘the thought’ it fails. ఇరవైయవ శతాబ్దం వచ్చేసరికి, ఈ తెలుగు భాషలో (చెయ్యగలిగిన) double talk ఇంకా పెరిగింది. ధర్మం, అర్థం -పరమాత్మ జీవాత్మల్లా సంయోగం సాధించాయి.

  “గతి లేనివాణ్ణి గుడ్డివాణ్ణి బాబయా, గంజి కొక్క ధర్మమీ బాబయా” అన్న సినిమా పాటలో ధర్మం అంటే డబ్బే కదా.

  Thank you all. So far, I see no point in asking this poem to take a stand and give a deposition.

  లైలా

 6. తెలుగు అంతర్జాతీయ భాష కావాలంటే… గురించి samavarthi అభిప్రాయం:

  06/13/2015 4:55 am

  స్నేహమునవత్తిమునిగిన
  హాహాకారంబులగును ;ఆంధ్యముగ్రమ్మున్
  మోహమును చెలిమియనుకొని
  తహతహ పడరాదు ;సావధానము వలయున్

 7. తెలుగు అంతర్జాతీయ భాష కావాలంటే… గురించి తః తః అభిప్రాయం:

  06/12/2015 2:38 pm

  ఇంట తెలుగు దివ్వె ఇంగ్లిషు స్నేహాన
  తళుకు లీనుతోంది తనను మరచి
  జరుగుచుండు నిట్లు తరచుగా చెలిమిలో
  బాధ పడకుడు సమ వర్తి గారు !

 8. తెలుగు అంతర్జాతీయ భాష కావాలంటే… గురించి కామేశ్వరరావు అభిప్రాయం:

  06/10/2015 3:09 pm

  నమస్తే తఃతఃగారూ.

  “కాబట్టి తెలుగు ప్రపంచ భాషే!” అన్న పేరా తర్వాత, దాని గురించే మరికొంత వివరిస్తూ రెండు పేరాలు రాసిన మీదట, “ఇది ఒక రకమైన అంతర్జాతీయత.” అన్నారు కదా. అంటే “ప్రపంచ భాష”, “అంతర్జాతీయ భాష” అనేవి పర్యాయపదాలే కదా. ఇక్కడ వ్యాసకర్తలు ముందు “ఒక రకమైన” అంతర్జాతీయత గురించి వివరించి, దానికి భిన్నమైన మరొక అంతర్జాతీయత గురించి మాట్లాడారు.

  “ఉదాహరణకి, యూదులూ జెర్మన్‌లూ ఫ్రెంచ్ వాళ్లూ, తమ భాషలనీ సాహిత్యాలనీ అమెరికా లోని యూనివర్సిటీలలో ప్రవేశపెట్టి నిలబెట్టడం మూలంగా వాళ్ళ సంస్కృతికి ఒక అంతర్జాతీయ స్థితి సంపాదించగలిగారు. ఈ అంతర్జాతీయత ఎలాంటిది — అది తెలుగుకి వొస్తుందా అన్నది ప్రశ్న.”.

  ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పదలుచుకొన్న రెండవ రకం అంతర్జాతీయత గురించి ప్రస్తావించి, ఆ తర్వాత పేరాలో దాన్ని నిర్వచించారు: “ముందు ఒక భాష అంతర్జాతీయ భాష ఎలా అవుతుంది అనే ప్రశ్న మరొకసారి వేసుకుని చూద్దాం.” అంటూ. వచ్చిన చిక్కేమిటంటే, అది ఆ పదానికి తామిస్తున్న నిర్వచనంలా కాకుండా ఆ పదానికున్న సార్వజనీనమైన అర్థాన్ని వివరిస్తున్నట్టుగా ఆ నిర్వచనం సాగింది. సహజంగానే అది పాఠకులను గందరగోళంలోకి నెడుతుంది.

  ఇక చైనా విషయానికి వస్తే, చైనాలో రాజకీయశక్తుల కారణంగా ముందు ఇంగ్లీషు భాషా ప్రభావానికి ఆ సమాజం దూరంగా ఉంది. ఆ తర్వాత ప్రపంచంలో తమ శక్తిని పెంపొందించేందుకు శాస్త్రసాంకేతిక రంగాల అభివృద్ధి జరిగింది. అందువల్ల అక్కడ సహజంగానే శాస్త్రసాంకేతిక పరిజ్ఞానం వారి భాషలోనే అభివృద్ధి చెందింది. అంతేకాని తమ భాషను ప్రపంచభాష చేయడం కోసం శాస్త్రసాంకేతిక అభివృద్ధి జరగలేదు. మన సమాజం విషయానికి వస్తే, ఇప్పటికే మనం ఇంగ్లీషు ప్రభావానికి చాలానే గురయ్యాం. ఇక్కడ ఆర్థిక కారణాలకోసం శాస్త్రసాంకేతికాభివృద్ధి జరగవచ్చు. కాని అది తెలుగులో ఎలా జరుగుతుంది? అన్నది ప్రశ్న.

  ***
  నాగరాజుగారూ,

  నారాయణరావుగారి పుస్తకాలను నేను ఎక్కువగా చదవలేదు కాని, చదివినంతలో వారంటున్న విజ్ఞానం గురించి నా ఊహ యిది:

  మనకంటూ (తెలుగువాళ్ళకు అనుకోండి, లేదా భారతీయులకు అనుకోండి) ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాపంచిక దృక్పథం ఒకటి ఉండేది. సాంఘికవ్యవస్థ, ఆర్థికవ్యవస్థ, కళలు, శాస్త్రాలు, చరిత్ర – ఇలా అనేక విషయాలమీద మనకి యిప్పుడు పాశ్చాత్యదృక్పథమే సర్వేసర్వత్ర వ్యాప్తిలో ఉంది. వీటి గురించి దీనికన్నా విభిన్నమైన ఒక ఆలోచన, దృక్పథం మనకి ఉండేవి. అవి మన సాహిత్యంలో ప్రతిఫలించాయి. పాశ్చాత్యదృష్టితో కాకుండా, ఈ సాహిత్యాన్ని “మనదైన దృష్టితో” పరిశీలిస్తే, మనం పోగొట్టుకొన్న ఆ ప్రాపంచిక దృక్పథంలోని అనేక పార్శ్వాలను మనం గమనించ వచ్చు. తద్వారా ప్రపంచానికి ఒక కొత్త Alternate World View చూపించవచ్చు. అది మనం ప్రపంచానికి అందించే విజ్ఞానంలో భాగమవుతుంది.

  ఇది చెయ్యాలంటే, తెలుగుసాహిత్యాన్ని ఇంగ్లీషులోకి అనువదిస్తే సరిపోదు. తెలుగుసాహిత్యాన్ని భిన్నమైన దృష్టితో పరిశోధించి, అందులోని Alternate World Viewని విశ్లేషించి ప్రపంచానికి అందివ్వాలి. ఇలాంటి పరిశోధన విశ్వవిద్యాలయాలలోనే కదా జరగాలి!

  ఈ వ్యాసం, దానిపై చర్చలు చదివినప్పుడు, కొంతకాలం క్రితం చదివిన ఒక పేపరు లోని క్రింద వాక్యాలు గుర్తుకొచ్చాయి:

  “In this context, it becomes important to distinguish between language maintenance (sustaining an ecology in which a population can continue to speak their language) and language preservation (recording texts from a particular language graphically or mechanically). If the current ecology cannot be changed, should not linguists be more realistic and focus on language preservation rather than on maintenance?” – Colonisation, Globalisation, and the Future of Languages in the Twenty-first Century by Salikoko S. Mufwene.

 9. అంకెలు-సంఖ్యలు: రామానుజన్ నుండి భార్గవ దాకా గురించి Rao Vemuri అభిప్రాయం:

  06/10/2015 2:05 pm

  హన్మంతరావు గారూ

  ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి ప్రోత్సాహం ఇచ్చే మాటలు చదువుతూ ఉంటే మరో వ్యాసం రాయాలనిపిస్తోంది.

  ఆధునిక గణిత, సాంకేతిక, శాస్త్రీయ రంగాలలో జరుగుతూన్న పరిశోధనాంశాలని వ్యక్త పరచడానికి తెలుగులో స్థోమత ఉంది సుమా అని ఎత్తి చూపడానికే ఈ వ్యాసం రాసేను. తెలుగుకి అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు రావాలనే విషయం మీద ఇటీవల ఈమాటలో జరుగుతూన్న చర్చలో పాల్గొంటూన్న వారు కూడ ఆధునిక గణిత, సాంకేతిక, శాస్త్రీయ రంగాలలో వస్తువుని తీసుకుని రాయడం మొదలు పెడితే మన భాష యొక్క పరిధి పెరుగుతుంది. రోజులు మారుతున్నాయి కనుక “యథా ప్రజా తథా రాజా” అని అనుకుంటూన్నట్లే “రచ్చ గెలిచిన తరువాత ఇంట గెలుద్దాం.” – వేమూరి

 10. తెలుగు అంతర్జాతీయ భాష కావాలంటే… గురించి నాగరాజు పప్పు అభిప్రాయం:

  06/10/2015 11:21 am

  “సైన్స్ – టెక్నాలజీలలతో ఆధిపత్యమే సాంస్కృతిక ఆధిపత్యమై తిష్టవేస్తుంది.”

  undoubtedly. ఇప్పటికే అది చాలావరకూ అయిపోయిందేమో! ఒకవేళ తెలుగువారినుండి ఒక కాఫ్కానో, నెరూడానో వస్తే వాళ్ళు ఇంగ్లీషులోనే రాస్తారు.

  బ్రిటిష్ వారిమూలంగా మనం ఏంకోల్పోయామో పక్కన పెడితే, ఇంగ్లీషునిమాత్రం మనం లాక్కున్నట్టున్నాం. ఇంకో ఒకటి/రెండు దశాబ్దాలలో ఇంగ్లీషుమీద ఆధిపత్యం భారతీయులదేమో అని నా అభిప్రాయం. మీరేమంటారు?

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 ... 967 పాత అభిప్రాయాలు»