Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 9465

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 ... 947 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. మరోలోకం గురించి RVB Babu అభిప్రాయం:

  04/20/2015 12:32 pm

  ఛాలా బాగుంది. కధ అనడం కంటె “డ్రామా” అనడం బాగుంటుందేమో! మీరు పరిచయం చేసిన కొన్ని మత సంభందిత ఉహలు అందరికి నచ్చక పోవచ్చు. కారణం, బోధనల లోని తేడాలు … రాస్తూ ఉండండి.

  బాబు rvb.

 2. ఈమాట మార్చ్ 2015 సంచికకు స్వాగతం! గురించి ravikiran timmireddy అభిప్రాయం:

  04/20/2015 6:41 am

  ఒక కవి ఇక్కడ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. కానీ శ్రీ కొడవళ్ళ గారికి మిగిలిన వాళ్ళకి దానికన్నా మన్మధ నామ ఉగాది చాలా ముఖ్యం అనిపించింది. ఒక గొంతుక ఇక్కడ మూగపోయింది సార్, ఒక పదం ఇక్కడ హత్య చెయ్యబడింది. నిజవే ఒక కొత్త కోయిల ఈ మన్మధ నామం లో కూస్తుంది, కానీ ఇక్కడొక కోకిల గొంతు నులిమేయ్యబడింది. దాన్ని ఆపలేకపోయినా, మన గొంతుతో కూడా ఆ వ్యతిరేకతని చెప్పాలికదా.

 3. ఉడుత గురించి తః తః అభిప్రాయం:

  04/20/2015 2:59 am

  ఇంద్రాణి: మీ ‘ రికామి గాలి ‘ ఎప్పుడో రాసిన ,
  ” పువ్వులకున్, కుహూకుహుల పుల్గులకున్ , నడిమింట రేల నేసవ్వడి లేక జిల్గులను జల్లెడబట్టెడి రిక్క చానకున్, దవ్వుల కొండకోసులనుతాకికిలించు రికామి గాలికిన్, నవ్వుమొగాలపిల్లలకు నాకవితల్ వినిపించనెంచెదన్! ” ను గుర్తుకుతెచ్చింది.
  తః తః

 4. ఉడుత గురించి D.Venkateswara Rao అభిప్రాయం:

  04/19/2015 7:31 am

  మీ బుల్లి ఉడుత కవితను ఈ క్రిందివిదంగా వ్రాస్తే వ్యాసం అవుతుందేమో

  క్రీక్ క్రీక్ శబ్దం ఒకటే అక్కడ ఆ శబ్దాన్నిమోస్తూ ఊరికే తిరుగుతో వేడి గాలి
  కళ్ళు విప్పార్చుకుని బరువుగా తూగే సీతాఫలాలతో కులాసాగా ఊసులాడుతో ​చెట్ల నీడలు
  గడ్డిపూల నదిలో చిత్తరువులా నిలబడి కుంచె తోక ఉడుత
  అంతలోనే కంగారు పండొకటి ఎండ మీదకు విసిరి గుబురు కొమ్మల్లోకి గెంతి పోతోంటే దాని నిడుపు చా​ఱ​ల వీపుని రాసుకుంటూ వెనకాలే వెర్రి పరుగుల ​రికామీ గాలి.

 5. మహాలయం గురించి D.Venkateswara Rao అభిప్రాయం:

  04/19/2015 7:17 am

  ప్రతీ శబ్దమూ నిశబ్దమవడమూ
  మహానిశబ్దమంతా సంగీతమవడమూ
  మానస ఊపిరిలయ మహాలయం అవడమూ
  విడ్డూరంగాఉన్నా చదువుకొడానికి బాగుంది
  ఢం డం ఢం ఢండఢఢం డండఢడం
  ఢడఢండం ఢండఢఢం డండఢడం

 6. స్వప్నవాసవదత్తం -1 గురించి Bhavabhuthi అభిప్రాయం:

  04/18/2015 2:30 pm

  సంపాదకవర్యులకు
  నమస్కారములు

  స్వప్నవాసవదత్తం కోసం మొదటి పేజీలోని లింక్ వాడితే, మిగిలిన భాగాలు ఎక్కడున్నాయో తెలియటల్లేదు.

  మెదటి పేజీలో తరువాత భాగాలకి లింక్ ఇవ్వవలసిందిగా ప్రార్ధన.
  -భవభూతి

 7. చలంతో రజని ముఖాముఖి గురించి G K S Raja అభిప్రాయం:

  04/16/2015 4:05 am

  @babjilu సుమారు ఆరు సంవత్సరాల తరువాత స్పందిస్తున్నాను. మీవి ప్రేలాపనలుగా ఏ మాత్రం అనిపించలేదు. చెప్పవలసిన విషయాన్ని చక్కగా చెప్పారు. పైగా మాండలీక సొగసులద్దేరు. బహు ముచ్చటగా ఉంది. ఎటొచ్చీ, కొడవళ్ళ, రోహిణీ ప్రసాద్ సంగతే నా మట్టి బుర్రకు అందడంలేదు. మీరు నావ్యాఖ్యను చూస్తే స్పందించండి. మీ గురించి కుతూహలంగా ఉంది. నమస్తే.

 8. చలంతో రజని ముఖాముఖి గురించి G K S Raja అభిప్రాయం:

  04/16/2015 3:46 am

  శ్రీనివాస్ గారికి, మాధవ్ గారికి అందరం చెప్పినట్టే మరీ మరీ కృతజ్ఞతలు. విశేషించి ఈమాట వారికి, రమ భరద్వాజ గారికీ వందనాలు. రమ గారి సమాధానం అర్ధవంతంగా ఉంది. 25 ఏళ్ళ తరువాత మళ్ళీ బీరువా తెరిచాను చలం పుస్తకాల పునశ్చరణకి. ముందు ‘దాడి’ తులసి గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి, రమ గారిచే ఇంత మంచి వ్యాఖ్య వ్రాయించినందుకు. స్త్రీల కు సంబంధించి, వారి సమస్యల పట్ల చలం కంటే అవగాహన, జీవితకాల నిబధ్ధత కలిగిన మరొకరి గురించి నాకు తెలియదు. మీకెవరికన్నా తెలిస్తే తప్పక తెలియచేయగలరు. నా బీరువాలో పెద్ద అరలో చలం పుస్తకాల పక్కన కొంచెం చోటు మిగిలి ఉంది. అజ్ఞానం వల్ల ఆ చోటు భర్తీ చెయ్యలేదు. తులసి గారి నుండి సమాచారం కోసం ఎదురు చూస్తాను. అన్నిటికీ మించి, ఇంతకాలం ‘ఈమాట’ లోని ఇంత అమూల్యమయిన విషయాలను గమనించనందుకు నా మీద నాకే జాలి కలుగుతోంది.

 9. మరోలోకం గురించి satya అభిప్రాయం:

  04/15/2015 3:05 pm

  Indraganti garu,

  Mee narration superb, chala baga rasaru, could not stop reading. Thought provoking for sure.

  I have to remember that my better half has that extra 1+% and I better not try for equality and justice. :)

  Best,
  Satya

 10. సముద్రం గురించి DURGA PRASAD అభిప్రాయం:

  04/15/2015 6:59 am

  కధ చాలా బాగుంది.

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 ... 947 పాత అభిప్రాయాలు»