Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 9960

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 ... 996 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. నాకు నచ్చిన పద్యం: అశోకవనంలో సీత వర్ణన గురించి ఏల్చూరి మురళీధరరావు అభిప్రాయం:

  11/28/2015 9:50 am

  శ్రీ శ్రీనివాస్ గారికి నమస్కారములతో,

  “జానక్యాః కమలాంలాంజలిపుటే” శ్లోకానికి మీరు ఉదాహరించిన శ్రీమాన్ సముద్రాల రామానుజాచార్యుల వారి అనురణనం భవ్యంగా ఉన్నది. ఈ విధంగా కర్ణామృతములైన సంప్రదాయశ్లోకాలను తెలుగుచేసి సందర్భోచితంగా చలనచిత్రాలలో ​ప్రవేశపెట్టటం వారికొక వైనోదికక్రీడ. ఇది శ్రీకృష్ణాంజనేయయుద్ధం లోనిది:

  రామో నామ బభూవ హుం తదబలా సీతేతి హుం తౌ పితు
  ర్వాచా పఞ్చవటీ వనే విహరత స్తా మాహర ద్రావణః
  నిద్రార్థం జననీకథా మితి హరే ర్హుం కాతర శ్శృణ్వత
  స్సౌమిత్రే క్వ ధనుర్ధనుర్ధను రితి వ్యగ్రా గిరః పాన్తు వః.

  “ఇనకులవంశుఁడౌ దశరథేశుని పుత్త్రులు రామలక్ష్మణుల్;
  జనకజ రామపత్ని; పితురాజ్ఞ (? పిత యాజ్ఞ) శిరంబునఁ దాల్చి మువ్వురున్
  వనముల కేఁగ, జానకిని వైరముతోఁ గొనిపోయె రావణుం”
  డనుచును నీవు చెప్ప – వినినంతనె యాగ్రహమంది, “లక్ష్మణా!
  ధను విటుఁ దె” మ్మనంటిఁ గద, దాఁగునె పూర్వభవానుబంధముల్.

  సప్రశ్రయంగా,
  ఏల్చూరి మురళీధరరావు

 2. బాలానందం గురించి Vasu అభిప్రాయం:

  11/28/2015 12:58 am

  Srinivas,

  The two surnames seem related but distinct. In this case I am right because Radio Annayya was my grand father’s brother. Same surname as me.

  I remember your Telusa posts on this subject in those days spelled it right.

  Vasu (Nyayapathi Srinivasa Rao).

 3. దేశభక్తి గేయాలు గురించి రామకృష్ణమూర్తి. అభిప్రాయం:

  11/27/2015 7:01 am

  ఈ దేశభక్తి గేయాలు ఎందుకో ప్లే కావటం లేదు.దయచేసి వీటిని వినే అవకాశం కల్పించండి.

  [మాకు ఈ ఆడియోలు పనిచేస్తున్నాయండీ. – సం.]

 4. నాకు నచ్చిన పద్యం: అశోకవనంలో సీత వర్ణన గురించి Sreenivas Paruchuri అభిప్రాయం:

  11/26/2015 4:16 pm

  మురళీధరరావుగారు: చేకూరి సిద్ధకవి అనువాదం గురించి నాకింతకుముందు తెలియదు. పూర్తి పద్యం అందించినందుకు నా ధన్యవాదాలు.

  సినిమాపాట అయినందువల్ల పెళ్ళి శుభలేఖల్లో అచ్చు వేయడానికి సందేహిస్తారేమో కాని నాకు సముద్రాల జూనియర్ గారి “అనువాదం/అనుసరణ” అంటే చాలా ఇష్టం :).
  జానకి దోసిట కెంపుల ప్రోవై రాముని దోసిట నీలపురాశై
  ఆణిముత్యములు తలంబ్రాలుగా ఇరువురు మెరిసిన సీతారాముల కల్యాణము …

  On a related note, there is a good translation (into English) of this popular Sanskrit chATu verse by Velcheru Narayanarao and David Shulman in: A Poem at the Right Moment – Remembered Verses from Premodern South India, Univ. of California Press, Berkeley, 1998.

 5. బాలానందం గురించి Sreenivas Paruchuri అభిప్రాయం:

  11/26/2015 10:31 am

  re: nyaa(ya)pati, it was not a typo from my side. I believe that the ఇంటిపేరు here is న్యాపతి. This particular link/page is IMO not the right place to discuss about the history of Nyaapati-s. If you want to discuss please contact me at sreeni AT gmx.de

 6. ఇస్మాయిల్ అవార్డు-2015 గురించి విన్నకోట నరసింహారావు అభిప్రాయం:

  11/25/2015 8:38 am

  చామర్తి మానస గారికి అభినందనలు.
  ఓ చిన్న సందేహం తమ్మినేని గారూ. ఇస్మాయిల్ అవార్డ్ అని భారతదేశంలో ఆంధ్రరాష్ట్రంలో ఓ అవార్డ్ ఉంది (నాకు పరిచయమున్నవారికి ఆ పురస్కారం వచ్చింది కాబట్టి ఆ అవార్ద్ ఆంధ్రాలో ఉందని తెలుసు). రెండూ ఒకటేనా?

 7. బాలానందం గురించి Vasu అభిప్రాయం:

  11/25/2015 2:59 am

  ఇంటిపేరు న్యాపతి కాదు, న్యాయపతి అని ఉండాలి.

  -వాసు-

  [కృతజ్ఞతలు. – సం.]

 8. నాకు నచ్చిన పద్యం: అశోకవనంలో సీత వర్ణన గురించి ఏల్చూరి మురళీధరరావు అభిప్రాయం:

  11/24/2015 2:47 pm

  శ్రీ ఆదిత్య గారికి వైవాహిక సర్వశుభాకాంక్షలతో,

  “జానక్యాః కమలామలాంజలిపుటే” అన్న శ్లోకం శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యుల వారిది కాకపోయినా, సంస్కృతంలో ఎంతోమంది మహాకవులచేతనే అనుకరణలను వెలయింపజేసిన అద్భుతమైన రచన. దానికి క్రీస్తుశకం 18-19 శతాబ్దుల నాటి శ్రీ చేకూరి సిద్ధకవి చేసిన అందమైన ఈ అనువాదం మీరు సంకల్పించిన శుభలేఖకు శీర్షణ్యమై అలరారగలదు:

  పరిణయవేళ సీత కరపద్మయుగస్థితమౌక్తికాళి య
  య్యరుణమణిప్రభన్ వెలసె; నాజితనూజు శిరంబునందుఁ గుం
  దరుచులు గల్గె; రాము తనుధామముచేత వినీలరత్నవి
  స్ఫురణము లయ్యెఁ ద న్మణులు సుస్థిరసంపద లిచ్చు నిచ్చలున్.

  సప్రశ్రయంగా,
  ఏల్చూరి మురళీధరరావు

 9. నాకు నచ్చిన పద్యం: అశోకవనంలో సీత వర్ణన గురించి మోహన అభిప్రాయం:

  11/24/2015 11:25 am

  వివాహసమయార్థమై నాకు తెలిసిన అత్యుత్తమమైన శ్లోకము కాలిదాసు రఘువంశములోని క్రింది మొదటి పద్యము. అదే అర్థములో శ్లోకరూపములో నా అనువాదమును క్రింద ఇస్తున్నాను –

  వాగర్థావివ సంపృక్తౌ
  వాగర్థప్రతిపత్తయే
  జగతః పితరౌ వందే
  పార్వతీపరమేశ్వరౌ
  – కాలిదాసకృత రఘువంశము

  వాగర్థమ్ములవోలెన్ సం-
  యోగమైన జగత్పితల్
  యా గౌరీశుల నర్థింతున్
  వాగర్థమ్ము నొసంగగా

  United are you
  as word and meaning
  O daughter of the mountain
  and the ultimate Lord
  I bow to you both
  the parents of the universe
  Grant me the knowledge
  of the word and its meaning

  విధేయుడు – మోహన

 10. నాకు నచ్చిన పద్యం: అశోకవనంలో సీత వర్ణన గురించి Aditya అభిప్రాయం:

  11/24/2015 9:05 am

  సాహితీ మిత్రులకు నా నమస్సులు,
  “వాక్యం రసాత్మకం కావ్యం” అని పెద్దలు అన్నారు, అంటే పదానికి రసం కలిస్తేనే అది కావ్యం అని అర్ధం, ఆ రసాన్ని ఆస్వాదించగలిగే రసికులున్నప్పుడే యే కావ్యానికైనా, భాష కైనా గౌరవం. అలాంటి రసికులతో నిండిన ఈ గుంపులో భాగమైనందుకు ధన్యుడను.
  ఒక చిన్న అభ్యర్ధన,
  నేను కుడా మీలాగే తెలుగు భాషా ప్రియుడను, సాధారణంగా హిందూ పెళ్ళి శుభలేఖల్లో “జానక్యాః కమలాంజలి ….” అనే శంకరాచార్య విరచిత శ్లోకమును వాడతారు, సంస్కృతంతో సమానమైనది మన తెలుగు అని నా అభిప్రాయము అందుచేత నా పెళ్ళి శుభలెఖలో తెలుగు పద్యము పెట్టాలని నా కోరిక కావున

  నా పెళ్ళి శుభలెఖలో ముద్రించేందుకు, పెళ్ళి లేదా దాంపత్యమునకు సంబంధించిన మంచి తెలుగు పద్యము యేదైనా (సీతా రాములు / శివ పార్వతులు) తెలుపమని ప్రార్దన.
  ఇట్లు,
  ఆదిత్య

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 ... 996 పాత అభిప్రాయాలు»