పాఠకుల అభిప్రాయాలు


11280

« 1 2 3 4 5 ... 1128 »

 1. నాకు నచ్చిన పద్యం: పాత సంప్రదాయంలో కొత్త చూపు గురించి K V SESHA KUMAR గారి అభిప్రాయం:

  09/11/2017 7:28 am

  నమస్కారం కామేశ్వరరావుగారూ,

  కవయిత్రి హృదయాన్ని చక్కగా ఆవిష్కరిస్తూ వ్రాశారు.ధన్యవాదాలు.

  దాదాపుగా కావ్య సమీక్ష చేస్తూ పూర్తిగా ఆ కావ్యాన్ని చదవడానికి ఆసక్తిని ఉద్దీపనంచేశారు.

  శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి వారి మహాభక్తురాలైన మాతృశ్రీ వెంగమాంబ, మీరు ఉదహరించిన ఘట్టాలలో స్వామి వారిని నిందాస్తుతి చేసినట్లు అనిపిస్తుంది.అంతే గానీ స్త్రీ పక్షపాత ధోరణి కాదనుకుంటాను.

 2. నాకు నచ్చిన పద్యం: పాత సంప్రదాయంలో కొత్త చూపు గురించి తః తః గారి అభిప్రాయం:

  09/11/2017 4:19 am

  కామేశ్వర రావు గారూ! శ్రీనివాసుడనని చెప్పుకోవటం శ్రీ తన నివాసమని -తన నివాసాన్ని వెతుక్కుంటున్నానని చెప్పకనే- చెప్పటం. ఇదో మరో దొంగ వేషం . డబ్బు లేని చోట తను ఉండ లేడు. నిజంగా యోగి అయినట్లయితే చిత్తశుద్ధి తో ఈశ్వరార్చన చేసుకుంటూ ఉండే వాడు. ఆ తల్లి – ఐశ్వర్య దేవత – అర్థంపు పెన్నిక్క , ‘ మన్నించు ఇల్లాలు’ భర్త దగ్గరకు తనే వచ్చేది.
  నమస్కారాలతో
  తః తః

 3. గుర్రాల మావయ్య గురించి imdrakanti pinakapani గారి అభిప్రాయం:

  09/11/2017 1:17 am

  మరో మిథునం… మరింకో మాట లేదు!

 4. తెలుగువారి ఊళ్ల పేర్లు – ఇంటి పేర్లు గురించి పసుపులేటిsrinivasarao గారి అభిప్రాయం:

  09/10/2017 7:22 pm

  పసుపులేటి, ఆలేటి, పాలేటి, వెలగలేటి, పొంగులేటి, కాకిలేటి, అసిలేటి, ఏలేటి మొదలైనవి ఏర్లపేరుమీదేర్పడినవి.

 5. భూమి చాలని మనిషి గురించి amarendra dasari గారి అభిప్రాయం:

  09/10/2017 8:07 am

  రామయ్యగారూ… సంతోషం, ఆదినారాయణగారితో మాట్లాడినందుకు

  యెలా ఊన్నారూ… పూర్తిగా కోలుకున్నారా?

 6. నాకు నచ్చిన పద్యం: ప్రవరుని హిమాలయ దర్శనం గురించి anumesh గారి అభిప్రాయం:

  09/07/2017 11:35 am

  అల్లసాని వాని అల్లిక జిగి బిగి.

 7. నాకు నచ్చిన పద్యం: పాత సంప్రదాయంలో కొత్త చూపు గురించి కామేశ్వరరావు గారి అభిప్రాయం:

  09/07/2017 9:47 am

  గిరిగారు, ధన్యవాదాలు.

  వీరభద్రంగారు, మీరన్నది నిజమే. ఆ పద్యం సూర్యోదయం కాదు, అస్తమయమే! ఆ తర్వాతి పద్యం మనుచరిత్రలో చాలా చోట్ల కనిపించే భ్రాంతిమదలంకారానికి ప్రసిద్ధ ఉదాహరణ.

  ఒప్పు తప్పరయయు రసజ్ఞులు పాఠకులు కావడం కన్నా ఆనందం ఏముంది!

 8. యుద్ధం గురించి Ramanjaneyulu E B (Raman) గారి అభిప్రాయం:

  09/07/2017 5:56 am

  పారిపోదాం మననెవరూ గుర్తు పట్టని చోటికి

 9. ఒకనాటి యువ కథ: సరిహద్దు గురించి Ramanjaneyulu E B (Raman) గారి అభిప్రాయం:

  09/07/2017 5:53 am

  కథ చాలా బాగుంది. మనుష్యులలో ఉన్న బలహీనతలకు అద్దం పట్టినట్లుంది ఈ కథ.

 10. భూమి చాలని మనిషి గురించి amarendra dasari గారి అభిప్రాయం:

  09/06/2017 10:04 pm

  థాంక్స్ వేణుగోపాల రెడ్ది గారూ

« 1 2 3 4 5 ... 1128 »