Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 10529

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 ... 1053 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. తెలుగు – తెనుగు శబ్దాలలో ఏది ప్రాచీనం? గురించి వీరభద్రం అభిప్రాయం:

  10/11/2016 7:58 am

  ప్రతాపరుద్రీయమ్ నాటకమా లేక అలంకార శాస్త్రానికి సంబంధించిన గ్రంధమా?

 2. English and Telugu Lexicons: Parallel Trajectories గురించి P Mallikarjuna Rao అభిప్రాయం:

  10/10/2016 8:19 am

  It is an extremely well written article with well substantiated argument. The author draws a parallel between English and Telugu to show how both these languages are enriched by borrowings from other languages. He presents a counter argument against the purists and proves with enough illustrations how Telugu is enriched by loan words. He enlightens us with illustrations from Portuguese and TAPU. The article must be an eye-opener for many Telugu pundits who stress only upon the borrowings from Sanskrit. The recently excavated inscriptions in Telangana show that the earliest Kavya written in Telugu is by Pampa called Jaina Purana not the Telugu Mahabharatam by Kavitrayam. I want this article to be read by all Telugus. Thanks eemaata for publishing this.

 3. ఛందస్సులో గణితాంశములు – 2 గురించి VIJAYA KUMAR GEDELA అభిప్రాయం:

  10/10/2016 4:29 am

  మత్తేభవిక్రీడితము పద్య లక్షణములు
  కృతి ఛందమునకు చెందిన వృత్తము.
  20 అక్షరములు ఉండును.
  4 పాదములు ఉండును.
  ప్రాస నియమం కలదు.
  ప్రతి పాదమునందు 14 వ అక్షరము యతి స్థానము
  ప్రతి పాదమునందు స , భ , ర , న , మ , య , వ(లగ) గణములుండును.

  ఉత్పలమాల పద్య లక్షణములు
  కృతి ఛందమునకు చెందిన వృత్తము.
  20 అక్షరములు ఉండును.
  4 పాదములు ఉండును.
  ప్రాస నియమం కలదు
  ప్రతి పాదమునందు 10 వ అక్షరము యతి స్థానము
  ప్రతి పాదమునందు భ , ర , న , భ , భ , ర , వ(లగ) గణములుండును.

  పై రెండు కృతి ఛందము(20 అక్షరములు)నకు చెందిన వృత్తపద్యములు. యతిమైత్రి అనగా విరామస్థానం అది సమానముగా పాదాన్ని విడగొడుతూ పద్యమును పాడువాడికి ఊపిరినందించు స్థానం. ఈచోటునందు పాదం మొదటిఅక్షరమునకు యతిమైత్రి పాటించు అక్షరములను వాడుతారు. కానీ పైన చెప్పుకున్న విధముగా 20 అక్షరముల గల కృతి ఛందమునకు యతి లేదా విరామం 20/2=10వ స్థానం కావలెను. ఇది ఉత్పలమాల(యతిస్థానం 10)యందు సరిగానే యున్నది కానీ మత్తేభ(యతిస్థానం 14) విషయంలో ఇది మినహాయించి యున్నది.ఎందుకు వివరించగలరు?

 4. English and Telugu Lexicons: Parallel Trajectories గురించి K. Mohan Rao అభిప్రాయం:

  10/09/2016 6:09 am

  The Scholar has initiated a debate on the ‘status of Telugu language’ both as a dialect and a classical language among the world languages, on the strength of loanwords from several languages, at a time when the Telugu language is crowned with “classical status”. The serious Telugu scholars have to address the issue of the borrowed words and their seamless adoption in to the language, thereby making it one of the largely used languages; if need be, purge the borrowed words and work towards building a ‘pure language’ that ensures Telugu as one the world classical languages.

 5. నేటికెవరు మరి కథానాయకుడు? గురించి Amarnath అభిప్రాయం:

  10/08/2016 2:45 pm

  ముందు చదివినప్పుడు page 2లో తొటరాముడు యెలా వచ్చాడో అర్ధం అవలేదు. ఇవాళే పాతాళ భైరవి cinema చూసి మళ్ళీ చదివితే అది మాంత్రికుడి కల అని అర్ధమైంది.

  తోట రాముడు తిరిగి రావటం కష్టం, కొత్త కధానాయకుడు దొరకటం అంతకన్నా కష్టం. మంత్రం వేసి ప్రేమ పుట్టించే శక్తి వున్న కొత్త ప్రతినాయకుడు వుండే అవకాశం లేనే లేదు. వున్న మాంత్రికుడే మారతాడేమో.

 6. English and Telugu Lexicons: Parallel Trajectories గురించి Velangini Kumari అభిప్రాయం:

  10/05/2016 1:45 pm

  The article is very impressive. Prof. Rajeshwar sir have outlined broader perspective of Telugu language and loan words. I was enlightened by his ideas and presentation of the article. అభినందనలు!!

 7. English and Telugu Lexicons: Parallel Trajectories గురించి Rajkumar Eligedi అభిప్రాయం:

  10/05/2016 6:08 am

  Article is interesting. The discussion on the question of borrowing words from various languages into telugu adds a new perspective to the discourse on “borrowing”. It is also revealing in a sense that it has demonstrated the number of words borrowed into Telugu.

 8. మాధుర్యానికి మరో పేరు: ఏ. ఎం. రాజా గురించి Siddineni Bhava Narayana అభిప్రాయం:

  10/03/2016 6:10 am

  Ravi Krishna garu,

  I requested sri Pruchuru Sreenivas garu for the A M Raja song.Sreenivs garu kindly sent the audio to me. I am indebted to Sreenivas garu for the favour. I am uploading the audio file here .

  I am glad you are punctilious as to the voice of Late A M Raja.I hereby express my complements for the fastidiousness you have cultivated for the tonal nuances A M Raja has offered in the song.

  Regards.

  Yours faithfully,

  S B N

 9. చెలియలికట్ట: విశ్వనాథ గురించి Malladi Koushik అభిప్రాయం:

  10/01/2016 8:17 pm

  సరిదె నాగ్ గారు,

  మీ వాక్యాలు అద్భుతం. ఇవి మీరే వ్రాసారా? లేదా ఏదైన విశ్వనాధ వారి రచన లోనివా? దయ చేసి తెలుపగలరు..

  కృతజ్ఞతలు,
  కౌశిక

 10. జంతువు గురించి శర్మ దంతుర్తి అభిప్రాయం:

  09/30/2016 10:17 am

  >> జంతువులు పూజించేలా, మనుషులున్నారా ఇక్కడ?

  హనుమంతుడు రాముణ్ణి పూజించాడు కదండి? దానికేమంటారు మరి?

«కొత్త అభిప్రాయాలు 1 2 3 4 5 ... 1053 పాత అభిప్రాయాలు»