పాఠకుల అభిప్రాయాలు


11087

1 2 3 4 5 ... 1109 »

 1. వేయిపడగలు-గాన్ విత్ ద విండ్: 4. వైరుధ్యం వర్సెస్ వైవిధ్యం గురించి manjari. lakshmi గారి అభిప్రాయం:

  06/28/2017 4:25 am

  బాగా రాసారు భాస్కరం గారు.

 2. నల్ల బెలూన్ గురించి nareshkumar గారి అభిప్రాయం:

  06/27/2017 10:23 pm

  పాప ప్రశ్నలతో తెలియనితనం, ఆ ప్రశ్నించే విదానంలో లోతైన పసితనం నాకు బాగ నచ్చింది.

 3. శ్రీనాథుని చాటుపద్యములు గురించి Udayabhaskar గారి అభిప్రాయం:

  06/25/2017 11:27 am

  We feel grateful to the persons responsible for collection of these unforgettables. Salute to their hard work.

 4. రామరసాయనము గురించి lyla yerneni గారి అభిప్రాయం:

  06/24/2017 4:22 pm

  “పరిమి శ్రీరామనాథ్ June 1, 2017 11:40 am – శ్రీ లైలా గారికి, ఈ చిత్రణ కి విశ్వనాథ వారి కల్పవృక్షం ఆధారము.”

  Thank you.
  విశ్వనాథ సత్యనారాయణ “నేను కల్పవృక్షంలో అచ్చంగా వాల్మీకినే అనుసరించాను” అంటారు. కానీ కొన్నిసార్లు అతిక్రమించాను అనీ అంటారు. వాల్మీకం తో విభేదించిన అట్టి ఒక సందర్భం ఇది కాబోలు.
  విశ్వనాథ తను రాసిన రామాయణ బాలకాండలో, ధనుస్సు ప్రకరణంలో; బాల్య యౌవనాల సంధి (teenage) సమయంలో బాల బాలికల లో ఒకరి పట్ల ఒకరికి ఉండే సహజమైన కుతూహలం, శృంగార భావావిర్భావం, ప్రపంచంలో అన్ని ప్రాణులకూ అంతర్గతమైన మిధున కాంక్ష, అక్కడి రెండు మూడు పద్యాలలో చక్కగా చూపించాడు.
  పన్నెండేళ్ల రాముడు సభలో విల్లు ఎత్తేముందే, మేడ పైన అలికిడి విని, అటు చూపు సారిస్తే, రామునికి పూర్ణ చంద్రుని వంటి సీత ముఖం కనిపించింది. ఆ పైన అతనికి బాహ్యస్పృహ లేదు. ఎప్పుడు హరుని విల్లు ఎత్తిందీ, నారి బిగించిందీ, పెట్టెలోంచి తీసిందీ, బాణం ఎక్కుపెట్టిందీ, అతనికి తెలియదు. అతని చూపు సీత ముఖం మీదే ఉండింది. విల్లుని కూడా తన చూపుకు అడ్డం రానీయడు. విల్లు ఫెళ్లున విరిగినాకే, ఆ ధ్వనికే రాముడికి పరిసరాలు తెలుస్తాయి. – అని విశ్వనాథ కవి వర్ణించినాడు.

  Sure. I like that. My thoughts after reading:
  1. విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులకు శివుని విల్లు చూపించటానికే వారిని మిథిలకు తీసుకొస్తాడు. రామునికి శివుని విల్లు చూడాలనే ఉంది. విల్లు చూపించమని అడిగినప్పుడు, జనకుడు విల్లు ఎక్కు పెట్టినవాడికి సీతనిచ్చి వివాహం చేస్తాననటం రాముడు విన్నాడు కదా. ఆ రాత్రి విడిదికి తిరిగిపోయినప్పుడు అతని మనసంతా ఆ ఆలోచన ఉండదా? అతనికి కలవరం కలిగించదా? బాలుడు రాముడు శృంగార భావం అంకురించిన వాడే కాక, వివేకి కూడా అనిపించాడు.
  Even though Rama is interested in the bow of Siva, as any sportsman does, it will be foolish to attempt the feat if he does not want to get married to Sita. If he does not like her, is there any point in competing? Just to show off his strength, why get stuck with a prize he does not want?
  The fact Rama and Sita see each other, even if it is for an instant, is nice. Seeing Sita gives Rama the incentive to take the challenge. That Rama notices Sita’s interest in him, and he in turn is equally attracted, pleases the world that there is more than showing valor involved in stringing the bow of Siva. The world always loves Lovers.

  శ్రీరామనాథ్ గారి పద్యం లోని ఊహలో – రాముడిని సీత తన ఆలోకనంతోనే ముందే గెల్చుకున్నది. ఆమె తనపై ఆసక్తి నేత్రాల ద్వారా ప్రదర్శించినందున, అతడు సభాసదులకోసం తన వీరత్వం చూపించి, సీతను గెలుచుకున్నాడు. ఆ సుందర దృశ్యాన్ని తాను చూస్తూ, అట్టి ఆనందరాముని ఇప్పటి ఈ కవి ధ్యానిస్తున్నాడు. How very nice!

  With interest in sports, the following comment.
  Sportsmen do want to show off their talents to entire audience. Often more to their fans in the audience. But sometimes, a single person in the audience may mean much more to a sportsman. It is said the Tennis player Jimmy Connors played so much better, when Chris Evert is in the audience. She was a rising young tennis star, and he a young player, was competing to rise in her eyes.

  With interest in movies the following comment.
  In the movie “A Good Year” (Based on Peter Mayle’s novel) there is a scene between two teenagers near the swimming pool in an Italian Vineyard home. The pretty young lady swims across the pool, to plant a kiss on the young hero, and says in his ear – “pardon my lips, they find pleasure in the most unusual places.” To me it is the best sensual scene of the movie. The thumping and heaving done in adult love scenes, did not gain them no.1 place, in my eyes.

  Well, the readers of eemaata know already, I am a die-hard romance fan. And I love beautiful scenery, I love sport, so I love Ramayana, like I love the movie A Good Year.

  2. హాస్య రసానికి ఉదాహరణంగా ఇచ్చిన శ్రీరామనాథ్ గారి 7 వ పద్యం లోని విషయం గురించి:
  విశ్వనాథ తన ‘కల్పవృక్ష రహస్యములు’ పుస్తకం లో అనుకోటం; రాముడెప్పుడూ తన భార్యను జానకీ, వైదేహీ, మైథిలీ – ఇలా పిలుస్తాడే కాని ‘సీతా!’ అని పిలిచేవాడు కాడని. ఆమె బ్రహ్మర్షుల ఇంటి బిడ్డ అని రాముడు గౌరవిస్తాడు, అని ఆయన భావన.
  మరి హాస్యానికైనా సీత జన్మ వృత్తాంతము రాముడు ఎత్తుతాడా? ఆమె జనకుడి కూతురు కాదనీ, ఎక్కడో దొరికితే తీసుకొచ్చి పెంచుకున్న పిల్ల అని ఆమెకు వ్యధ కలిగిస్తాడా? తన పద్యంలో, శ్రీరామనాథ్ గారు హాస్యానికి ఉదాహరణగా సీతారాముల పుట్టుకలే ఇస్తిరి. అలా ఒకరినొకరు వారి పుట్టుకల లోని unusualness/ aberrations ని గూర్చి దెప్పుకునే భార్యాభర్తలా సీతారాములు! అని విశ్వనాథ ధోరణిలో ఒక ఆలోచన కలిగింది.
  ఆలోచించాక నాకైతే, బాగుందనుకోండి. ఎందుకంటే భార్యా భర్తలలో ఒకరికి నిక్కు, ఇంకొకరికి న్యూనత ఉంటే, అదెలాటి సంసారం? ఇద్దరూ సమాన ఫాయీగా ప్రవర్తించగలగాలి. ఎవరి లోనూ అంత ఘనమేమీ లేదని, ఇద్దరూ, తమను గురించి నవ్వుకోగలగాలి. కాదా!

  SriRamanath, Thanks for giving the opportunity to read your poetry. Appreciate it. Have a nice summer!

  Lyla

 5. పునరావృతమ్ గురించి Dr. CBS Venkataramana గారి అభిప్రాయం:

  06/23/2017 8:57 am

  Frightening !!

 6. ఈమాట పూర్వాపరాలు – నా జ్ఞాపకాలు I గురించి భాగవత గణనాధ్యాయి గారి అభిప్రాయం:

  06/22/2017 6:55 am

  మాన్యులారా సురేశు గారూ! పద్మ గారూ!

  నమస్కారములు. మీ వంటి కృషీవలుల కారణంగా అంతర్జాలంలో తెలుగు కనబడుతోంది. మా వంటి సామాన్యులకు, ఊపిరి ఊదిన మహానుభావులు మీరందరు. ఏమి చేసి ఋణం తీర్చుకోగలం. నమస్కరించడం తప్ప…

 7. ఒకనాటి యువ కథ: మా నాన్న నాకేమిచ్చారు? గురించి anyagaami గారి అభిప్రాయం:

  06/20/2017 8:55 pm

  నేను శ్రీమద్భగవద్గీత చదువుతుంటే ఈ పదం తగిలి, నేను కలం పేరు క్రింద వాడుకోవటం జరిగింది. అక్కడ అర్థం మనస్సు సరైన వాటి మీద కేంద్రీకరించని వాడు అని. నేను స్వీకరించింది అదే అర్థంలో.

  శ్రీరామకృష్ణారావు గారు 1980-90 ప్రాంతంలో ఎన్నో వేల మంది పిల్లల్ని లెక్కలవైపుకి నడిపించి ప్రోత్సాహించారు. వారిలో నేనొకణ్ణి. అయ్యా, మిమ్మల్ని ఇక్కడ మళ్ళీ కలవటం నా అదృష్టం. చాలా సంతోషంగా ఉంది.

 8. ఒకప్పుడు గురించి శిరీష్ ఆదిత్య గారి అభిప్రాయం:

  06/20/2017 8:18 am

  చాలా బాగుంది చంద్రగారు.

 9. ఒకనాటి యువ కథ: మా నాన్న నాకేమిచ్చారు? గురించి శ్రీనివాసుడు గారి అభిప్రాయం:

  06/19/2017 11:09 pm

  @ anyagaami

  అచ్చంగా ఆ రామకృష్ణారావుగారే.

  మీకు ఇబ్బంది కలిగించినా ఒక విషయం చెప్పక తప్పదు. మీరు ఎంచుకున్న పేరుకు తెలుగులో చెడ్డ అర్థం వుంది. ఈ క్రింద నిఘంటు అర్థాలు యిస్తున్నాను. ఇక పైన ఆ పేరు మీరు ఉంచుకుంటారో, త్రుంచుటకుంటారో మీ ఇష్టం.

  అన్యగామి : ఆంధ్రశబ్దరత్నాకరము (చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు) 1966
  సం.విణ.

  1. ఇతరుని కడకు పోవువాఁడు.
  2. జారుఁడు.

  అన్యగామి : వావిళ్ల నిఘంటువు 1949
  సం.విణ. (న్‌.ఈ-నీ.న్‌.)

  ఇతరులను పొందువాఁడు.

 10. ఒకనాటి యువ కథ: మా నాన్న నాకేమిచ్చారు? గురించి anyagaami గారి అభిప్రాయం:

  06/19/2017 8:06 pm

  మీరు ఒకానొకప్పుడు బాలజ్యోతిలో మాథమెట్రిక్స్ కాలం నడిపినవారేనా? ఇది కథ కాదు జీవిత పరమార్థం. అద్భుతంగా వ్రాసారు.

1 2 3 4 5 ... 1109 »