పాఠకుల అభిప్రాయాలు


10884

1 2 3 4 5 ... 1089 »

 1. విశ్వనాథ గళంలో కిన్నెరసాని పాటలు గురించి ns murty గారి అభిప్రాయం:

  03/23/2017 1:07 pm

  మొదటిసారి విశ్వనాథవారి గొంతులో ఈ కిన్నెరసాని పాటను, వారు పరమపదించిన రోజు ఆకాశవాణి విజయవాడకేంద్రం వారు ప్రసారం చేసినప్పుడు విన్నాను. Amazing rendering.

 2. అతిథి గురించి Kleenpersizztutor గారి అభిప్రాయం:

  03/23/2017 6:21 am

  చాలా బాగుంది కథ.

 3. My Teacher గురించి Nagesh గారి అభిప్రాయం:

  03/21/2017 8:49 am

  Gollapudi Maruthi Rao is a multi talented and multi faceted personality. He deserves all awards and certificates, exist in the field of literature and arts. Great salute to him.

 4. సంగీతంతో కుస్తీ గురించి N krishna గారి అభిప్రాయం:

  03/20/2017 10:51 pm

  తెలుగు పాటలు హార్మోనియంపై ఎలా వాయిస్తారో తెలపండి. పాటలకు సరిగమలు అల్లడం అవి కీబోర్డ్‌లో ఆ పాట ఎక్కడనుండి స్టార్ట్ అవుతుందో తెలపండి.

 5. అతిథి గురించి సుందరం గారి అభిప్రాయం:

  03/20/2017 7:05 am

  చాలా బాగుంది శర్మ గారూ, ఒక చిన్న సంఘటన కొన్ని జీవితాల్లో ఎలాంటి పెనుమార్పులను తీసుకొనివస్తుందో అత్యంత సహజంగా చిత్రీకరించారు.మానవీయవిలువల “విలువ” తెలిపేలా ఉంది. ఊహించిన ముగింపైనా మనసుకు హాయినిచ్చింది.

 6. సంగీత కళా రహస్య నిధి భట్టుమూర్తి గురించి ఏల్చూరి మురళీధరరావు గారి అభిప్రాయం:

  03/18/2017 6:38 am

  మాన్యులు శ్రీ వాడపల్లి శేషతల్పశాయి గారికి
  నమస్కారములతో,

  కోరిన వెంటనే ఈ లంకెను అందజేసినందుకు మీకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడే దీనిని డౌన్ లోడ్ చేసికొన్నాను.

  సప్రశ్రయంగా,
  ఏల్చూరి మురళీధరరావు

 7. సంగీత కళా రహస్య నిధి భట్టుమూర్తి గురించి ఏల్చూరి మురళీధరరావు గారి అభిప్రాయం:

  03/18/2017 6:34 am

  ప్రియమిత్రులు శ్రీ శ్రీనివాస్ గారికి
  నమస్కారములతో,

  అతివిశాలమైన ప్రభావపరిధి కలిగిన మీ సాహిత్యానురక్తి నాకెప్పుడూ ఆశ్చర్యాన్ని కలుగజేస్తూనే ఉంటుంది. ఈనాటి మీ లేఖావిషయమూ అంతే.

  జూలూరి అప్పయ్యగారి వసుచరిత్ర వ్యాఖ్య ముద్దరాజు పెదరామధీమణి, చిత్రకవి అనంతయ్యల వ్యాఖ్యానపద్ధతిలో ప్రాచీనాంధ్రసంప్రదాయానువర్తియై సలక్షణంగా కూర్పబడింది. వారు దానిని క్లిష్టార్థబోధగా, కొంత ఆనాటి గ్రాంథిక-వ్యావహారికాల మధ్యవర్తిగా రచించారు. అయితే అవధానము శేషశాస్త్రి, వెల్లాల సదాశివశాస్త్రి గారల వంటివారు వ్యాఖ్యానరంగప్రవేశం చేసి ఏర్పరచిన మార్గాన్ని వేదము వారు రాచబాటగా మార్చిన తర్వాత తదనంతరీయులందరూ అందులో నిరాఘాటంగా పయనించటం జరిగింది. అప్పటికే పంచాంగం నరసింహాచార్యుల వారు, ఆ తర్వాత పూండ్ల రామకృష్ణయ్య గారు, వావిళ్ళ వారు, ఆనంద ముద్రణాలయాధికారుల వంటివారు పూర్వుల వ్యాఖ్యానాలను వ్యావహారికంలో నుంచి తమకిష్టమైన గ్రాంథికధోరణిలోకి రూపాంతరీకరించి నూత్నముద్రణలను రూపొందించటం మొదలైంది. వ్రాతప్రతులలో కొంత దండాన్వయపద్ధతిలో ఉన్న సోమ(నాథ)కవి వ్యాఖ్యను చదివి, అందులో లేని సరికొత్త అర్థాన్వయగతితో అప్పయ్యగారు పథికృత్తుగా తమ వ్యాఖ్యను కూర్చిన తర్వాత – దానిలోని విశేషాలను సైతం కలుపుకొని, రసాలంకారసిద్ధములైన గ్రంథోదాహృతులతో మరిన్ని కొత్త వివరణలను చేర్చి, ‘విద్వజ్జనమనోరంజని’ అని పేరుపెట్టి వావిళ్ళ వారు ప్రకటించిన సర్వాంగసముజ్జ్వలమైన కూర్పు ముందు అప్పయ్యగారి తొలికూర్పు హతప్రభమై ఈనాడు నిర్విశేషంగా తోచటంలో వింతేమీ లేదు. వారు మహావిద్వాంసులు. మనుచరిత్ర వసుచరిత్ర వ్యాఖ్యలు రెండూ అమోఘమైన వారి వైదుష్యాన్ని, వైయాత్యాన్ని, అర్థనిర్ణయశక్తిని, భావుకత్వాన్ని వెల్లడిస్తూనే ఉన్నాయి. వారు తమకాలం నాటి పరిమితులలో తమకు విహితమైన కర్తవ్యాన్ని నిరాక్షేపణీయంగా నెరవేర్చిన మహనీయులు. అందుకు జాతి వారియెడ, వారిని ప్రోత్సహించిన బ్రౌనుదొరగారి యెడ కృతజ్ఞతతో ఉండవలసిందే.

  సప్రశ్రయంగా,
  ఏల్చూరి మురళీధరరావు

 8. సంగీత కళా రహస్య నిధి భట్టుమూర్తి గురించి VSTSayee గారి అభిప్రాయం:

  03/17/2017 3:02 pm

  ఏల్చూరి మురళీధరరావుగారు said:

  మీ సేకరణలో ఆనంద ముద్రణాలయం వారు అచ్చువేసిన అద్భుతావహమైన శ్రీ తంజనగరం తేవప్పెరుమాళయ్య (దేవరాజసుధి) గారి వసుచరిత్ర వ్యాఖ్యకు పిడియఫ్ ప్రతి ఉన్నట్లయితే తెలియజేయ ప్రార్థన.

  http://www.new.dli.ernet.in/handle/2015/371127

  నమస్సులతో,
  వాడపల్లి శేషతల్పశాయి.

 9. సంగీత కళా రహస్య నిధి భట్టుమూర్తి గురించి Sreenivas Paruchuri గారి అభిప్రాయం:

  03/17/2017 1:40 pm

  Muralidhararao gaaru, It is interesting to see your comment on Juluri Appayya’s commentary 🙂 I am curious to see how the C.P. Brown fans would react!

  Tevaperumalayya’s test is available in e-format. It was certainly in DLI once and I saved a copy. I am sure Sayee gaaru can help you. Otherwise I’d e-mail it in a couple of days. [Have 2 hard copies as well, thanks to my father and my wife’s grandfather 🙂 ] By the way, the Bhimavaram people re-printed the book a couple of years ago as the 2001 print got sold out.

  Regards,
  Sreenivas

 10. సంగీత కళా రహస్య నిధి భట్టుమూర్తి గురించి ఏల్చూరి మురళీధరరావు గారి అభిప్రాయం:

  03/17/2017 11:50 am

  మాన్యులు శ్రీ వాడపల్లి శేషతల్పశాయి గారికి
  నమస్కారములతో,

  మీ సేకరణలో ఆనంద ముద్రణాలయం వారు అచ్చువేసిన అద్భుతావహమైన శ్రీ తంజనగరం తేవప్పెరుమాళయ్య (దేవరాజసుధి) గారి వసుచరిత్ర వ్యాఖ్యకు పిడియఫ్ ప్రతి ఉన్నట్లయితే తెలియజేయ ప్రార్థన.

  శ్రీ తంజనగరం వారి వ్యాఖ్యకు మద్రాసు లోని రాయల్ అండ్ కో వారొక సుపరిష్కృత పునర్ముద్రణను ప్రారంభించి, మూడువంతులు పూర్తయాక దానిని అరుణా పబ్లికేషన్స్ వారికి ఇచ్చివేశారు. ఆ ప్రతులిప్పుడు దొరకటం కష్టం. 2001లో శ్రీ రామరాజభూషణ పరిషత్తు (భీమవరం) వారు పూర్తిగా పునర్ముద్రణను వెలువరించారు కాని, తొలినాటి ఆనంద ముద్రణాలయం వారి ప్రతివలె అది అంత సంతృప్తికరంగా లేదు. జూలూరి అప్పయ్యశాస్త్రి గారి వసుచరిత్ర వ్యాఖ్య ఎక్కడో ఒకటి రెండు చోట్లలో తప్ప అంత విశేషంగా చెప్పుకోవలసినది కాదు.

  మీరు ఉదాహరించినట్లు సోమనాథకవి 1750 నాటివాడన్న శ్రీ నిడుదవోలు వారి నిర్ణయమే సరైనది. అయితే కవితరంగిణిలోని వివరాలు, వ్రాతప్రతులలోని వివరాలు, వావిళ్ళ వారి ప్రతిలోని వివరాలు ఒక తీరున లేవు.

  సప్రశ్రయంగా,
  ఏల్చూరి మురళీధరరావు

1 2 3 4 5 ... 1089 »