Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 10631

1 2 3 4 5 ... 1064 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. గడినుడి – 2 గురించి a reader అభిప్రాయం:

  12/04/2016 9:04 pm

  తెలుగు “గడి నుడి” ఆధారాలలో, ఆంగ్ల, హిందీ భాషల ఉపయోగం ఎందుకండీ?

 2. వింజమూరి శివరామారావు లలితగీతాలు గురించి venu gop-al reddy అభిప్రాయం:

  12/03/2016 3:09 am

  ఈ పాటలను డౌన్ లోడ్ చెసుకునె అవకాశం ఉంటె దయచెసి తెలుప గలరు !

 3. శ్రీనాథుని ఆంధ్రీకరణ సూత్రం: అర్థపరిశీలన గురించి ఏల్చూరి మురళీధరరావు అభిప్రాయం:

  12/02/2016 11:40 pm

  మాన్యులు శ్రీ శేషతల్పశాయి గారికి
  నమస్కారములతో,

  మీ సహృదయతకు, ఔదార్యానికి కృతజ్ఞుణ్ణి!

  ధన్యతయా,
  ఏల్చూరి మురళీధరరావు

 4. శ్రీనాథుని ఆంధ్రీకరణ సూత్రం: అర్థపరిశీలన గురించి ఏల్చూరి మురళీధరరావు అభిప్రాయం:

  12/02/2016 11:38 pm

  మాన్యులు శ్రీ తః తః గారికి
  నమస్కారములతో,

  లేఖనవ్యతిక్రమం సవరణకు హృయదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ‘కలే శుక్రే’ అని రామాశ్రమి. ‘కలే రేతసి వ్రియతే ఉపయుజ్యతే’ అని అమరకోశ ముకుట వ్యాఖ్య. తెలుగు వాక్యంలో ‘ఉపయోజ్యము’ అన్నది సరైన రూపం. ఉపోపసర్గాత్మకమైన యుజ్యము కూడా సాధ్యమే కాని, నా ఉద్దేశం ఉపయోజ్యమనే. “కలేవరం, గాత్రం వపుః సంహననం శరీరం వర్ష్మ విగ్రహః, కాయో దేహః క్లీబపుంసోః స్త్రియాం మూర్తి స్తను స్తనూః” అని అమరకోశం. ప్రతిసంస్కృతములు (ఏకార్థవాచక పర్యాయపదములు) కాబట్టి కలేవర గాత్ర తను శరీరాదులన్నీ లోకమర్యాదానుసారం స్త్రీపురుషతిర్యక్కులకు పర్యాయత్వాన అనువర్తనీయములే కదా.

  సప్రశ్రయంగా,
  ఏల్చూరి మురళీధరరావు

 5. తెగులుకి శిక్ష గురించి kuppa sudarsan kumar అభిప్రాయం:

  12/01/2016 1:17 am

  కథ సరాదాగా/ హాయీగా నవ్వుకునేలా ఉంది. చాలా బాగుంది. ఈమాట పత్రిక నిర్వహణ కూడా భేష్..

  కుప్పాసుదర్శన్ కుమార్

 6. గబ్బిలము గురించి Dr. Avadhanam Raghu Kumar అభిప్రాయం:

  11/30/2016 10:06 am

  చాల ఆనందించాను. ఇంత కాలం చదవనందుకు బాధ పద్దాను. చాల గొప్ప ఆవేదనతొ కూడిన కావ్యం.

 7. చంపకోత్పలమాలల కథ గురించి మోహన అభిప్రాయం:

  11/30/2016 9:04 am

  వ్యాసములో పేర్కొన్న హరవిజయములోని చంపకమాలవృత్తమును క్రింద ఇస్తున్నాను –

  ఇతి రసపోషయుక్తిమదనుజ్ఝితవృత్తి గుణవ్యపాశ్రయం
  ప్రథితశుభాంగలక్షణమపూర్వకృతిప్రవణాత్మతాం దధత్
  కవిరివ నాటకం ఘటితసంధి విధాయ శశాంకశేఖరః
  శిఖరిసుతార్ధమర్ధవపుషి ప్రమదాన్విత మానసోఽభవత్
  – రత్నాకరుని హరవిజయము, 21.57

  విధేయుడు – మోహన

 8. శ్రీనాథుని ఆంధ్రీకరణ సూత్రం: అర్థపరిశీలన గురించి VSTSayee అభిప్రాయం:

  11/29/2016 2:26 am

  మాన్యతమ డా. యెర్నేని లైలా గారికి
  విద్వత్సహృదయాస్థాన రంగ మంగళాభరణం మీరు!

  Amen!

  మీరుకూడాను,మురళీధరరావుగారూ!

  నమస్సులతో,
  వాడపల్లి శేషతల్పశాయి.

 9. గడి-నుడి-2 సమాధానాలు గురించి శర్మ దంతుర్తి అభిప్రాయం:

  11/28/2016 4:31 pm

  మరో విషయం: ఇది తెలుగు గడి నుడి కనక ఇంగ్లీషు, తెలుగీషు, హిందీ, అరవ, ఉర్దూ పదాలు, మరో భాషకి సంబంధించినవి వాడవద్దని మనవి – అవి అందరికీ తెలిసినా సరే.

 10. గడి-నుడి-2 సమాధానాలు గురించి శర్మ దంతుర్తి అభిప్రాయం:

  11/28/2016 4:27 pm

  నా బ్రౌజర్లో అన్ని సమాధానాలు కనిపించడం లేదు. ఉదా: 1 నిలువు, 30 నిలువు

  ఈ సమాధానాల్లో మరో కష్టమైనది ఏమిటంటే ఇక్కడ 1, 2, 3, నెంబర్లు లేవు. 29 అడ్డం ఎక్కడో, 16 నిలువు ఎక్కడో చూసుకోవాలంటే అసలు గడినుడి వేరే విండోలో ఓపెన్ చేసుకోవాలి.

  సంపాదకులకి ఖాళీ ఉన్నప్పుడు సరిచేయగలరు.

  [కొన్ని అవసరమైన ఆధారాలకి మాత్రమే వివరణలు ఇచ్చాము. మిగిలినవి సమాధానాన్ని బట్టి సూటిగానే తెలుసుకోవచ్చని గడి కూర్పరుల అభిప్రాయం! నెంబర్ల సమస్యను పరిష్కరించాము. ఎత్తిచూపినందుకు కృతజ్ఞతలు. — సం.]

1 2 3 4 5 ... 1064 పాత అభిప్రాయాలు»