Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 9342

1 2 3 4 5 ... 935 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. మహాలయం గురించి S A Rahman. అభిప్రాయం:

  03/03/2015 4:16 am

  ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే చిన్ని కవిత చాలా ముచ్చటగా ఉంది.

 2. బ్రౌన్ పురస్కారం 2014 గురించి వంగూరి చిట్టెన్ రాజు అభిప్రాయం:

  03/03/2015 12:12 am

  చాలా మంచి నిర్ణయం. శాస్త్రి గారికీ, మీకూ అభినందనలు.

 3. సై కిల్ గురించి lyla yerneni అభిప్రాయం:

  03/02/2015 11:11 pm

  బాగా రాశారు.

  ఇంత భయపడి చచ్చేదాన్ని, రాత్రిపూట మిస్టరీలు ఎందుకు చదువుతానో తెలియదు. ఐనా అవే ఎక్కువ చదువుతాను. -లైలా

 4. నెగడు చుట్టూ నాట్యం గురించి మోహన అభిప్రాయం:

  03/02/2015 7:00 pm

  బాగుంది! అది నేనే ఇది నేనే అది స్వాహా ఇది స్వాహా జ్ఞాపకము వచ్చినది. – మోహన

 5. నెగడు చుట్టూ నాట్యం గురించి మోహన అభిప్రాయం:

  03/02/2015 6:57 pm

  నా లయానువాదము –

  డడడ్డ డడడం డడడ్డ డడడం – జలోద్ధతగతిః జ/స/జ/స 12 జగతి 1886
  పదమ్ము వెనుకన్ – బదమ్ము లెదుటన్
  కదమ్ము తరుమన్ – గవించు కటియున్
  తధింత దరిలో – తధింత యటులన్
  సదీప్త మయెఁగా – శ్రమాంబు కణముల్

  డడడిడ్డుం డడడిడ్డుం – అతిమోహా – స/భ/గగ 8 అనుష్టుప్పు 52
  ఇగ నీ తీరున వేగ-
  మ్మెగయన్, నీకగు నాగన్
  సగమందున్, తగు మార్గం
  బగునో నీదగు నూహల్

  డడ్డం డడ్డం డడాడడ్డం – ద్యోత – మ/ర/గగ 8 అనుష్టుప్పు 17 (క్రొత్త వృత్తము)
  చిచ్చుల్ చీకట్లు ద్యోతమ్ముల్
  ఎచ్చోటన్ వెల్గు నాల్కల్గా
  హెచ్చంగన్ లోననో, లేదా
  వెచ్చంగా వెల్పలన్ మండెన్

  డడ్డాడ డాడా డడ్డాడ డాడా – దేవేంద్రవజ్ర త/మ/ర/గ 10 పంక్తి 133 (క్రొత్త వృత్తము)
  నీవాటగాఁడా – నీ యాట యేమో
  నీవెవ్వరో ఆ – నీకేమి యౌనో
  నీవగ్నియేనా – నీవింధనమ్మా
  ఆవెల్మిడిన్ న-వమ్మైన యాటో

  విధేయుడు – జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు

 6. ఈమాట మార్చ్ 2015 సంచికకు స్వాగతం! గురించి lyla yerneni అభిప్రాయం:

  03/02/2015 12:58 pm

  In Praise of ‘eemaata’ magazine

  నేనొక పూల మొక్క కడ నిల్చి,
  చివాలున కొమ్మ వంచి గోరానెడు నంత లోన
  ఎందరొ దివ్య మూర్తులు తటాలున ఎగిరి వచ్చి,
  నే కోసి ఇత్తును, నే కురులందుంచుదు, మగువా! నే నీకు మాల కూర్తు
  నంచు, నా చుట్టు నర్తించుచు, సంరంభించ;
  విభ్రాంతితో నేను:
  వీరిలో –
  ఏ రూపసి గోరుదు? ఎవ్వానిం జేరుదు? ఎవ్వానితొ భోగింతు?
  ఎవ్వని గూడుదు? ఎవ్వని యందు నుందు? సర్వ సమర్ధుండెవ్వడు?
  సకలము నాకు సమకూర్చగల వాడెవ్వడని, వితర్కించ;
  ఇంతలో,
  ఆ కొందరు,
  మూడు వేలై, లక్షలై, లక్ష కోటి జనులై, లావణ్య శృంగార ధీర సుకుమార మానవులై,
  లాలిత సరస మానసులై, లాహిరి విహారులై, లాఘవముగ పుష్పాపచయమునకు ఉద్యమించ,
  నే భ్రమ వీడి;
  హా! తెలిసెన్! నా కిపుడు! ఇది అంతయు మాయ రస మయ జగతి
  ఇది ‘ఈ మాట!’
  తెలుగు సాహిత్యపు తోట; ఇచట స్త్రీ పురుషులు, బహు విధ కావ్య కల్పనలు చేయుదురు;
  చదువుదు నేనిట నిత్యము, చదువులలో సారమెల్ల తెలియుదు తండ్రీ! అని నా
  Cartier ఘంటముతో, మనో ఫలకము పై లిఖించుకుని,
  పత్రిక చదువుట కుపక్రమించి సుఖించితిని.

  లైలా.

  1. శృంగారం ఒక్కటే రసం. (భోజుడు)
  2. శృంగారం పుష్పాలచేత, గాంధర్వంచేత, కావ్యపఠనంచేతా ఉత్తేజితం అవుతుంది అని నాట్యశాస్త్రం చెపుతున్నది.
  (అలంకారశాస్త్రచరిత్ర – మహామహోపాధ్యాయ ఆచార్య డా. పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు)

 7. ఉడుత గురించి Arun Kumar అభిప్రాయం:

  03/02/2015 5:52 am

  కళ్ళు
  విప్పార్చుకుని
  బరువుగా తూగే
  సీతాఫలాలతో
  చాల బాగున్నది మీ కవిత

 8. అలనాటి నటి ఎస్. వరలక్ష్మితో ముఖాముఖీ గురించి Siddineni Bhavanarayana అభిప్రాయం:

  03/02/2015 12:42 am

  శ్రీపరుచూరి శ్రీనివాస్ గారూ,

  We are aware of your fascination for Mrs Varalakshmi’s voice. We thankfully acknowledge the archieval value of the interview, though we are not as enchanted as you have been by her singing acumen.

  There is a continuous shuttle of references alluded to the state of affairs in the bygone epoch and those of the then contemporary period. The a brief note on the context of the interview would have better elucidated the purport of the anecdotes recollected and the remarks expressed.

  Regards.

  yours thankfully,

  Siddineni Bhavanarayana

 9. ఐడ్స్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ గురించి Rao Vemuri అభిప్రాయం:

  03/01/2015 8:08 pm

  ఈ ఎనానిమస్సు గారికీ నాకూ ఏదో బాదరాయణ సంబంధం ఉందేమోనని అనిపిస్తోంది. రచయిత సంప్రదించిన గ్రంథాలు రెండూ The New Yorker అని చూడగానే నా అనుమానం నిజమేనేమోనని మళ్లా అనిపిస్తోంది. రచయిత శైలి చూడగానే ఈయన ఈమాటకి కొత్తేమీ కాదని కూడ అనిపిస్తోంది. మరి ఎనానిమస్సు ఎందుకో?

  నేను విద్యార్థిగా ఉన్న రోజులలో IRS వారి నుండి వారి ఆఫీసుకి రమ్మనమని శ్రీముఖం పంపించేరు. వెళ్లేను. “నువ్వు చదువు అయిన తరువాత మీ దేశం వెళ్లిపోతున్నావా ఇక్కడే ఉంటావా?” అని అడిగేరు. ఒఠ్ఠి వెర్రి వెధవాయిలా “మా దేశం వెళ్లిపోదామనే అనుకుంటున్నాను” అన్నాను. “అయితే నువ్వు మాకు మరో 150 డాలర్లు బాకీ ఉన్నావు. బకాయి పడ్డావు కనుక జరిమానా. వెంటనే కట్టకపోతే “పెనల్టీ” అని బెదిరించింది ఆవిడ. నోరు మూసుకుని కట్టేసేను. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు నాకు అనుమానమే – నా దగ్గర అన్యాయంగా వసూలు చేసిందేమోనని. లేకపోతే ఏమిటి చెప్పండి? ఆ రోజుల్లో దరిద్ర రేఖ దిగువన బతికేవాడిని. ఈ IRS వాళ్లు నాలాంటి కాకి పిల్లల మీద ఉండేలు దెబ్బ కొట్టినంత జోరుగా మదించిన మోతుబరుల దగ్గరకి పోరని విన్నాను. నేను ఇలా రాసేనని తెలిస్తే సదరు IRS వారు నా వెంట మళ్లా పడతారేమోనని భయంగా ఉంది. – లమయోనభేదహః

 10. ఈమాట మార్చ్ 2015 సంచికకు స్వాగతం! గురించి Maganti Vamsi అభిప్రాయం:

  03/01/2015 5:37 pm

  :) శ్రీ మోహన – Thanks for the links. Now the clarity is somewhat better. By the way, Rip said, he’s glad to be in sleep than being in the company of writer elite.. And being no critic myself, and I am sure you are not referring to me, :P, I humbly say that murugan aborugan was a straight copy paste from the caption under the photo.

1 2 3 4 5 ... 935 పాత అభిప్రాయాలు»