Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 10404

1 2 3 4 5 ... 1041 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. ఈ విశ్వం ఏ ఆకారంలో ఉంది? గురించి suneeldatta అభిప్రాయం:

  07/26/2016 5:17 am

  నభూతో న భవిష్యతి!!!!

 2. బోధిచెట్టులో సగంచెట్టు గురించి balu అభిప్రాయం:

  07/26/2016 3:39 am

  పిన్నోక్కి బూమి చుళన్ఱాల్
  ఎన్న కాట్చి కాణ విరుప్పం”
  ఎన్ఱదు కాలం

  ఇక్కడ కాలం కదా అడిగింది భూమి అడిగినట్టు అనువాదం చేసారేంటి?

 3. “చందమామ” జ్ఞాపకాలు గురించి చామర్తి శ్రీనివాస్ అభిప్రాయం:

  07/26/2016 1:43 am

  మన రోజుల్లో చందమామ చదవని కుర్రకారు లేరు. అత్యంత రమణీయమైన రంగులతో, హృద్యమైన కధలతో, మరపురాని సీరియళ్ళతో, మైమరపించే పిట్టకథలతో, శంకర్, చిత్ర, వడ్డాది వారి సుందరమైన బోమ్మలతో చందమామ, నెలనెలా వూరించే రసగుళిక. చందమామ కోసం ఎదురు చూడడం, పోటీపడి చదవడం మరచిపోలేని అనుభవాలు. చందమామ ఒక తీయని అనుభూతి. మరువలేని జ్ఞాపకం.

 4. మాధుర్యానికి మరో పేరు: ఏ. ఎం. రాజా గురించి Siddineni Bhava Narayana అభిప్రాయం:

  07/26/2016 12:11 am

  Ashwaththama composed a tune for ‘ Pakka Inti Ammayi’. You fancy that it was exclusively tailored for the silky texture of the voice of A .M. Raja. You cannot reasonably assume such nuanced filigree work in tune, and such sensitive orchestral design for the voice of Raja ,except in the case of a composition by Saluri Rajeshwara Rao

  “Kala aemo….. Idi Naa Jeevitha Pahalmemo ….” The exceptionally creative tune set to delicate orchestration by the inspired talent of Ashwaththama . The song has been rendered with unique aesthetic appeal in an ethereal , delicately nuanced voice of exclusively melodious A M Raja. The potential for visual appeal has been frittered away on frivolous visuals. Hail the exigencies of Telugu Cinema!

  The superbly evocative auditory entity has been handled for the crude medium; Has been applied to a blunt context, leaving to the winds the slightest consideration for any possibility for rendering the visual compatible to the delicate audio stream. Blunt, thoughtless montage has been applied where fine calibration is called for.

  The sole satisfaction you get in watching the full length feature film is that you are treated to the extremely rare visuals of A M Raja, and to the speaking , non singing tenor of tone of the distinctive legend. These visuals are so rare that you may not find A M Raja in any footage as there hardly exist any recorded film tracks preserved. You probably can never be exposed to another such an opportunity anywhere.

  Paruchuri Srinivas garu promised a sequel to this article. I request the editors and Sreenivas garu to see to it that the promise be materialized .

  Regards.

  Yours faithfully,

  Siddineni Bhava Narayana.

 5. కొడుకుల శివరాం భాగవత గానం గురించి Ram Reddy అభిప్రాయం:

  07/23/2016 9:26 am

  చాల బాగున్నదండి. ఇలాగె అన్నిముఖ్యమైన పద్యాలను పాడగలిగినట్లయితే ఇంతొ మేలు చేసినవారవుతారు. మీరు పాడిన పద్యాలు మరియు వాటి ప్రింట్ కలసి వొకధరకు అమ్మండి. వినడానికి చదువుకొనడానికి చాలా సులభంగ వుంటుంది.

  రాం రెడ్డి, సిడ్ని, ఆస్ట్రెలియ, 23/7/16

 6. ఒగి నీ దయార్ద్ర దృక్కదే చాలు గురించి appaji అభిప్రాయం:

  07/23/2016 2:48 am

  thank you sir

 7. నాకు నచ్చిన పద్యం: హరిశ్చంద్ర కాటి సీను గురించి kurmanath అభిప్రాయం:

  07/22/2016 2:06 pm

  చాలా చక్కగా వుంది వ్యాసం. అసలు ఆ నాలుగైదు పద్యాల్లో జీవితం లోని వ్యధలని,సంక్షోభాలని, సత్యం పట్ల నిబద్ధులైన వాళ్ళు ఎంత తెగువ చూపిస్తారు — ఎంత చక్కగా రాసాడో కదా జాషువా. నేను కూడా ఎన్నోసార్లు చూసాను ఆనాటి రాత్రి నాటకాలని.

 8. బోధిచెట్టులో సగంచెట్టు గురించి బండారి రాజ్ కుమార్ అభిప్రాయం:

  07/21/2016 8:21 pm

  అద్భుతమైన దృశ్య కవిత్వం

 9. కాగితపు అద్దం గురించి బండారి రాజ్ కుమార్ అభిప్రాయం:

  07/21/2016 8:19 pm

  ఇసుకతీగల చీకటి పదబంధం బాగుంది.

 10. ఎవరు చూడొచ్చేరు? గురించి బండారి రాజ్ కుమార్ అభిప్రాయం:

  07/21/2016 8:10 pm

  బాగుంది.

  ఆకులు గలగలలాడితే/
  తడి బట్టలు అల్లాడితే/
  చెట్లు జుట్లు వీరబోసుకుని తలలొగ్గి వింటుంటే ….లాంటి పాదాలు సమంజసంగా ఉన్నాయి.

  అభినందనలు

1 2 3 4 5 ... 1041 పాత అభిప్రాయాలు»