పాఠకుల అభిప్రాయాలు


11207

1 2 3 4 5 ... 1121 »

 1. పత్రికారంగాన్ని సుసంపన్నం చేసిన పురాణం గురించి lyla yerneni గారి అభిప్రాయం:

  08/16/2017 11:06 am

  “డా. లైలా యేర్నేని గారు, దయచేసి పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారి వైశిష్టత, తెలుగు సాహిత్యానికి వారు చేసిన యెనలేని సేవల గురించి … శ్రీరమణ గారు అందించిన యీ అద్భుతమైన వ్యాసం గురించి కూడా స్పందించరా.” – కె.కె. రామయ్య August 15, 2017 11:15 pm .

  Wow! శ్రీరమణ -పి.యస్., గురించి ఈ సంచికలో అద్భుతమైన వ్యాసం రాసినట్టు, నన్ను కూడా అభిప్రాయ ప్రకటన చెయ్యమనా మీ అభ్యర్ధన, రామయ్య గారూ?
  శ్రీఛానల్ అని ఒక తెలుగు పుస్తకం ఉంది, దాని ఆఖరి అట్ట చూడండి. దాని మీద ‘నాలుగో అట్ట మీద నాలుగు ముక్కలు’ అంటూ రాసిన ఆయన, ఆ పని – సమర్ధవంతంగా చేస్తారు. ఆ పుస్తకం అట్టమీద స్ధలం చాలనందువల్ల, ఎన్నో చెప్పాల్సినవి చెప్పకుండా ఆపివేసారట. ఈ మాటలో స్థలం కొరత లేదుగా. Ask him. If you get lucky, he may oblige.
  Happy Reading!

  లైలా.

 2. జ్యోతిషమూ – లోపలి సంగతులూ – 1 గురించి suryanarayana గారి అభిప్రాయం:

  08/16/2017 3:59 am

  నాకు జ్యోతిష్యం లో కొద్దిగా ప్రవేశం వుంది. నా అవగాహన కి సంభందించినంత వరకు వ్యక్తులలో చక్కని అవగాహన కల్పించి ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందించవచ్చు. నిరాశ నిస్పృహ ల నుండి దూరం చెయ్యొచ్చు. నమ్మకం వున్నవారికి అర్ధం ఆయేట్లు చెప్తూ వ్యాపార ధోరణిలో దొపిడీకి ప్రయత్నించనంతకాలం జ్యోతిష్యం వలన నష్టం లేదు.

 3. పత్రికారంగాన్ని సుసంపన్నం చేసిన పురాణం గురించి తః తః గారి అభిప్రాయం:

  08/16/2017 1:24 am

  ధన్యవాదాలు శ్రీ సాయి నేను రాసి పంపినది, అచ్చయినది, నా తలలో ఇంకా మెదులుతున్నది- మూడు రకాల పాఠాలు గా ఉన్న దనిపిస్తున్నది – అంతరిక్ష నౌక నే ఎవరో తన్నేసినట్లున్నారు !
  నమస్కారాలతో- తః తః
  లైలా గారికి :. People with imagination -rich or poor , fail to see what is there right under their nose – వాళ్ళకి ‘ మండ తొండ లా కనిపిస్తుంది’ – మండ తొండ భ్రాంతి !
  నమస్కారాలతో- తః తః
  రామయ్య గారూ హృదయ పూర్వక నమస్కారాలండీ ! – తః తః

 4. పత్రికారంగాన్ని సుసంపన్నం చేసిన పురాణం గురించి కె.కె. రామయ్య గారి అభిప్రాయం:

  08/15/2017 11:15 pm

  డా. లైలా యేర్నేని గారు, దయచేసి పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారి వైశిష్టత, తెలుగు సాహిత్యానికి వారు చేసిన యెనలేని సేవల గురించి … శ్రీరమణ గారు అందించిన యీ అద్భుతమైన వ్యాసం గురించి కూడా స్పందించరా.

 5. ఒక ఫినామినన్: డా. వి. చంద్రశేఖరరావు గురించి కె.కె. రామయ్య గారి అభిప్రాయం:

  08/15/2017 11:03 pm

  ” మానవజాతినంతా వుద్ధరిస్తాయనుకున్న గొప్ప వుద్యమాలను మనుషులెంత దుర్మార్గంగా నీరుగారిస్తున్నారన్న వేదనకయితే ఆయన(డా. వి. చంద్రశేఖరరావు) సాహిత్యంలో కారణాలను వెదుక్కోవచ్చు ”

  ” రచనల్లో యెంతో వేదన, బాధ, విషాదం నింపే రచయిత అయిన చంద్రశేఖరరావు వ్యక్తిగా మాత్రం చాలా సౌమ్యుడు. మనుషుల్ని ప్రేమగా పలకరించడం మాత్రమే తెలిసినవాడు. ”

  డా. వి. చంద్రశేఖరరావు గారిని ఎంత గొప్పగా వైశ్లేషించారు … వారికి ఎంత గొప్ప నివాళి సమర్పించారు మధురాంతం నరేంద్ర గారూ. కృతజ్నతలు.

 6. పత్రికారంగాన్ని సుసంపన్నం చేసిన పురాణం గురించి lyla yerneni గారి అభిప్రాయం:

  08/14/2017 5:09 pm

  ” Memories of My Melancholy Whores ” is a novella by Gabriel García Márquez of “One Hundred Years of Solitude” fame and winner of Nobel Prize in Literature in 1982. – కె.కె. రామయ్య

  I wonder if that added piece of information by K.K. Ramayya is a subtle dusting off – of smudges of my lewd taste, from the statue of dear Gabriel and protectively putting him back on the pedestal, in the sacred hall of fame. Man!what a ritual! Do you feel better now?

  Lyla.

 7. పత్రికారంగాన్ని సుసంపన్నం చేసిన పురాణం గురించి కె.కె. రామయ్య గారి అభిప్రాయం:

  08/13/2017 10:43 pm

  అంతర్జాలం లో “ఆంధ్రభారతి డాట్ కామ్” తెలుగు నిఘంటువు వెబ్‌సైట్‌ను ( http://www.andhrabharati.com ) నిర్వహిస్తున్న శ్రీ వాడపల్లి శేషతల్పశాయి గారికి నమస్సులతో . . .

  ” Memories of My Melancholy Whores ” is a novella by Gabriel García Márquez of “One Hundred Years of Solitude” fame and winner of Nobel Prize in Literature in 1982.

 8. పత్రికారంగాన్ని సుసంపన్నం చేసిన పురాణం గురించి lyla yerneni గారి అభిప్రాయం:

  08/13/2017 5:16 pm

  There you go! తహ్.

  It does not matter what you write, or what you remember you wrote, in the end -it is what your editor publishes – that’s what gets read as your writing. Now that Sai garu, pulled it out for you, check it out, if you now like, what is published then. or if you like your present imagined version better?

  And so much for your grand memory తహ్. Here is the proof, right here. No one remembers one darn thing accurately. ఙాపకాలు, స్మరణలు అని ఏమేంటో రాసేస్తుంటారు. All fiction. (And, Why is some one trying to break your cover, from time to time here. Why can’t they leave you in peace and let you have your double identity. It’s cute. What is the problem!)

  Well, You -the poet, already confess in your writing, that you are sleepless in Montréal, disoriented as hell in Québec. As much as I can understand, you seem to be fooling around with some women on campus. (A couple of Telugu enigmatic expressions, in your writing which I can not understand, but my imagination is rich.)

  Having done your share, as a wandering poet, now, a lot depends on how sober your editor is at the receiving end, and if he is rushing his ఇల్లాలి ముచ్చట్లు column, dictating it to Sriramana, while that gentleman is looking at your poetry, and thinking of women in Edmonton.

  Talking about columns, and columnists, I enjoyed recently reading about a columnist and his adventures with women in the book “Memories of My Melancholy Whores.” The book is only 115 pages. But I think it is a gem in its own way, just like ‘The Old Man and the Sea’ which runs only a 100 pages, is a gem Hemingway.

  There you go! the bad influence of punnists and parodists on me, in just couple of days.

  Lyla.

 9. చావు నవ్వు గురించి SID గారి అభిప్రాయం:

  08/12/2017 5:12 pm

  సూపర్ కథ

 10. పత్రికారంగాన్ని సుసంపన్నం చేసిన పురాణం గురించి lyla yerneni గారి అభిప్రాయం:

  08/12/2017 2:42 pm

  Yeah! తహ్! But do you have all the books by Sriramana? Does any one have all his books. “That is the question.”
  I probably am the only Telugu, who has all his books in my library.

  శ్రీరమణ పేరడీలు – అన్న పుస్తకం 80 – 81 వ పేజీల లో, ఏ ప్రముఖుల ఊహాప్రేమలేఖలకు పేరడీ రాసారు?

  సమాధానం వస్తే గిస్తే, బెజవాడలో ఎప్పుడో అప్పుడు నివసించిన వాళ్ల దగ్గర నుండే వస్తుంది. మంచి రచనలు చెయ్యటానికి కూడా, బెజవాడ నివాసం is a prerequisite. You know it. I know it.

  Lyla

1 2 3 4 5 ... 1121 »