Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 9744

1 2 3 4 5 ... 975 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. ప్రధాన సంఖ్యలలో కవలలు గురించి Rao Vemuri అభిప్రాయం:

  08/01/2015 12:47 pm

  భౌతిక శాస్త్రంలోను, ఖగోళ శాస్త్రంలోను, గతి శాస్త్రంలోను ప్రధాన సంఖ్యల ఉపయోగం ఉందని చెప్పి ఊరుకుంటే ఎలా? మాలాంటి సామాన్యులకి అర్థం అయే రీతిలో ఎక్కడెక్కడ ప్రధాన సంఖ్యల అవసరం వస్తుందో చెబితే బాగుంటుంది కదా? చాల రోజులు బౌల్య బీజగణితం ఎందుకూ పనికి రాదనుకునేవారు. కాని ఈ “కొత్త లెక్కలు” కలన యంత్రాల నిర్మాణానికి మూలం అయి కూర్చున్నాయి. అలాగే ప్రధాన సంఖ్యలు ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయో తెలుసున్న వాళ్లు చెబితే బాగుంటుంది. – వేమూరి

 2. పలుకుబడి: దిక్కులు, పక్కలు గురించి P.RAMA KRISHNA REDDY అభిప్రాయం:

  07/31/2015 12:06 am

  చాలా బాగుంది. ధన్యవాదాలు మీకు …

  పి. రామకృష్ణారెడ్డి
  తెలుగు పండిట్, నంది అకాడమి,
  నంద్యాల.

 3. ప్రధాన సంఖ్యలలో కవలలు గురించి Taara అభిప్రాయం:

  07/30/2015 2:48 pm

  I haven’t read the entire article.

  Zhang, did his Ph.D. in Alg. Geo. and immediately he wanted to move to Analytic Number Theory. So, his advisor is not in a good position to write for him. More over his thesis is not great too (not of publishable quality), even with great letters it’s hard to get a post doc with such a thesis.

  It’s not true that he got job because of his friend, he applied for position and it was Appel who hired him. (You might know about him). He published many papers (in arvix) but most of them were incomplete (but they are amazing enough) but were very famous.

  There are lot of assumptions both in the article and in comments which are not true always. And every one assumed “Standard Metric” things will completely change in other local fields apart from R and C.

  వేమూరి గారు శుద్ధ గణితంలో ఒక భాగం అయిన సంఖ్యా గణితానికి ఏ ఉపయోగమూ లేదంటూ, సంఖ్యా గణితంలో ఒక ఉపశాఖ అయిన ప్రధాన సంఖ్యలు ఎవ్వరికి, ఎప్పుడు, ఎందుకు పనికొస్తాయో తెలియదు అన్నారు.

  This statement is very popular among public and at same time it doesn’t make any sense. Well I am a Number Theorist, most of things I work on are motivated and used every where (physics, astronomy, esp my work is motivated by Dynamics). But now a days computer science is available to most people and hence they quote it as applications.

 4. ఒంటరితనం గురించి లక్ష్మీదేవి అభిప్రాయం:

  07/27/2015 9:43 am

  కథలో ప్రత్యేకత చాలా మైల్డ్ షో ఇస్తుంది. మళయాళం సినిమాల్లో మాదిరి. ఒంటరితనం –అంతవరకూ అంటే యాభయ్యేళ్ళు గడచినాయనే అతనికి అనిపించదు. ముసలితనం వచ్చిందనే అనిపించదు. ఇంట్లో ఉండకుండా మెత్తటి గొంతుతో కుత్తుక వత్తినట్టుగా ఉండే ఒంటరితనం నుంచి పారిపోవడం మొదటి సారి కనిపిస్తుంది. పలకరించే మనిషి కోసం ఆరాటం, ఎల్లలు లేని చనువున్న తోడు లేని లోటు …అనుభవైకవేద్యం మాత్రమే, ఊహించరానిది. ఇవన్నీ నాకు కనిపిస్తున్నాయి. కానీ రచయిత వ్యాఖ్యానం కన్నా పాత్ర ఆలోచనలలోనే అన్నీ స్ఫుటంగా తెలుస్తుంటాయి.
  అందుకే నాకు తెలుగు చేయాలనిపించింది—(ఎందుకు ఈ కథనెంచుకున్నానో చెప్పాలనిపించింది.)

 5. ప్రధాన సంఖ్యలలో కవలలు గురించి కొడవళ్ళ హనుమంతరావు అభిప్రాయం:

  07/27/2015 12:35 am

  A nice article on Terrance Tao mentioned in the essay: http://www.nytimes.com/2015/07/26/magazine/the-singular-mind-of-terry-tao.html

 6. సాహిత్యచరిత్రలో అపూర్వమైన పర్యాయకావ్యం: గణపవరపు వేంకటకవి ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర విజయవిలాసము – 2. గురించి దేశికాచారి అభిప్రాయం:

  07/27/2015 12:07 am

  అసాధారణమైన సూక్ష్మేక్షికతో ప్రబంధరాజవిజయవిలాసాన్ని పరీక్షించి, దానినొక లక్ష్యసంకలనగ్రంథంగా నిరూపించిన శ్రీమురళీధరరావుగారి అసమానశేముషిని కొనియాడకుండా ఉండలేము – ఏంత కొనియాడినను తక్కువే యని నా యభిప్రాయము. లక్ష్యములైన ఈపద్యములకు జనకమైన లక్షణముల స్వరూపమును వివరిస్తూ, ఈగ్రంథమునకు విపులవ్యాఖ్యానమును వ్రాయుటకు నాకు దెలిసినంతవఱకు ఈకాలములో వారొక్కరే సమర్థులుగా కనిపించుచున్నారు. సరస్వతీదేవి వారి కాయాదేశమును చేసి తనను తాను సన్మానించుకొనునని యాశించుచున్నాను. ఈ వ్యాసములను చదివిన పిమ్మట గణపవరపుకవియొక్కగారి కాలమును గుఱించిన కొన్ని విషయముల సమన్వయము నాకు కుదురకున్నది.
  వేదం వేంకటరాయశాస్త్రిగారి అకాడమీప్రతిలో 1673లో తంజావూరును పరిపాలించుచుండిన ముద్దళగిరిమీద ఈకవి చండవిద్యాదండకమును చెప్పినాడనియు, అందుచేత ఈతడు 17వ శతాబ్దిలో నుండినవాడనియు నేలటూరి వేంకటరమణయ్యగారు వ్రాసినారనియు, ఆరుద్రగారును ఈకాలనిర్ణయమునే సమర్థించుచున్నారనియు వ్రాసినారు. కాని ఈవ్యాసములలో పేర్కొన్న కొన్ని గ్రంథములయొక్క గ్రంథకర్తలు 18వ శతాబ్ది చివర నున్నట్లు తోచుచున్నది. పేర్కొన్న గ్రంథములలో నాదగ్గర నున్న కొన్ని గ్రంథములను చూడగా వాటి కాలనిర్ణయ మీక్రిందివిధముగా నున్నది:
  బిల్హణీయము – చిత్రకవి సింగరాచార్యులు – 1775 ప్రాంతం, స్వామి శివశంకరశాస్త్రిగారి పీఠిక
  హంసవింశతి – అయ్యలరాజు నారాయణామాత్యుడు – 1800 ప్రాంతం, మద్దులపల్లి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రుల పీఠిక
  కనుపర్తి అబ్బయామాత్యుని కాలం 1750 ప్రాంతం – వారణాసి వీరనారాయణశర్మగారి ‘కనుపర్తి అబ్బయామాత్యని కృతులు’ సిద్ధాంతవ్యాసం.
  ముకుందవిలాసం, అచలాత్మజాపరిణయం – ఇవి రచించిన కవులిద్దఱూ గద్వాలసంస్థానాధీశుడైన చినసోమభూపాలుని కాలం (1764-1794) వారు, రవ్వా శ్రీహరిగారి ముకుందవిలాసం పీఠిక. (1700 ప్రాంతంలో గద్వాలను నిర్మించిన పెదసోమభూపాలునికి సంబంధించిన కథయే నా ‘హనుమప్పనాయకుడు’ కావ్యానికి ఇతివృత్తం.)
  ఈవిధంగా నేలటూరివారు చారిత్రకాధారాలద్వారా నిర్ణయించిన కాలానికి, ఈవ్యాసంలో గణపవరపుకవి సంగ్రహించినాడని పేర్కొన్న కొన్నికావ్యాలకు వందసంవత్సరాల తేడా ఉంది. ఈవ్యాసంలో ఇచ్చిన సాక్ష్యాల ప్రకారం గణపవరపుకవి 1800 తర్వాత ఉండి ఉండాలి. అట్టి స్థితిలో అతడు 1673 సంవత్సరానికి ముందే ఉన్న ముద్దళగిరిమీద చండవిద్యాదండకమును ఎట్లా చెప్పినాడు? దీనికి, ఈ వ్యాసంలో సాక్షీభూతమైన కాలానికి నామనస్సులో సమన్వయం కుదురుట లేదు. మురళీధరరావుగారు దీనిని విశదీకృతం చేస్తారని కోరుతున్నాను.

 7. తెలుగు భాష వయస్సెంత? గురించి suresh choppara అభిప్రాయం:

  07/26/2015 5:08 pm

  చాలా బాగుంది. తెలుగు భాష గురించి తెలుసుకున్నందుకు నేను ఒక తెలుగు వాదిగా గర్వపడుచున్నాను. ధన్యవాదములు.

 8. సూర్య శతకం గురించి Balasubramanian NR అభిప్రాయం:

  07/24/2015 3:04 am

  Can I have samskritam version please

 9. వేడికోలు గురించి ns murty అభిప్రాయం:

  07/24/2015 1:48 am

  సమవర్తి గారూ,
  విషయానికి అనుగుణంగా మీరు స్త్రీలను సంభోదిస్తూ వ్రాయడంలో ఔచిత్యం ఉంది. మగవాడు చదువుకుంటే, వాడొక్కడే చదువుకుంటాడు, స్త్రీ చదువుకుంటే, కుటుంబం అంతా చదువుకుంటుందని ఇంగ్లీషు సామెత. “మాతృభాష” అన్నందుకు ఏ భాషనైనా నిస్సందేహంగా తల్లులు మాత్రమే పునరిద్ధరించగలరు. కాకపోతే ఇప్పటి చిత్రమైన పరిస్థితి ఏమిటంటే, ఏ భాష మీదా ఎవరికీ అభిమానం గాని సాధికారత గాని లేవు. పాట తెలుగు ఇంటిలోంచి బయటికి పోవడానికి బదులు, బయటనుండి ఇంటిలోకి దిగుమతి అవడం ప్రారంభమయిందో, తెలుగు గొంతుకలోనే కొట్టాడి బయటకు రావడం మానేసింది. జీవిక భాషలూ, లిపి లేని లేదా చిత్రలిపుల కంప్యూటరు భాషలూ దాని నోరు నిక్కేసాయి. సంక్షిప్త సందేశాలు వచ్చేక అటు తెలుగూ లేదు, ఇటు ఇంగ్లీషూ లేక రెంటికీ చెడిన రేవడి తంతు అయింది త్రిలింగ (మరోలా రాస్తే తప్పు అర్థం చేసుకుంటారు) దేశం.
  అభివాదములతో

 10. నాకు నచ్చిన పద్యం: రెండు అందమైన పద్యశిల్పాలు గురించి balamurali krishna అభిప్రాయం:

  07/23/2015 10:50 am

  సమస్య, పూరణ, విశ్లేషణ అన్నీ చక్కటి సౌష్టవంతో అమరాయి. ఈ రోజు ఉదయం ఈ వ్యాసం తలవని తలంపుగా చదివి నా మనసు ఎంతో ఆనందించింది.

  కామేశ్వరరావు గారు చేసిన ఉపోద్ఘాతం చదువుతుంటే, ఉపోద్ఘాతమే ఇంత బావుంటే ఇంక అసలు వ్యాసం ఇంకెంత బావుంటుందో అని మొత్తం చదివేలా చేసింది.

  ఇక పొతే, సమస్య తామ్బూలమన్నారు. పూరణ వడ్డించిన భోజనమన్నారు. ఏల్చూరి మురళీధర రావుగారి పద్యం, వివరణ, భోజనం తాంబూలాలతో సంతృప్తి చెందినా, ఇంక కడుపులో ఏ మాత్రము స్థలం లేక పోయిన కూడా, వదిలిపెట్టలేని ఐసుక్రీము డిసర్ట్ లాగ ఉంది.

  బాల మురళి క్రిష్ణ గోపరాజు

1 2 3 4 5 ... 975 పాత అభిప్రాయాలు»