Expand to right
Expand to left

పాఠకుల అభిప్రాయాలు


ఈ పదం(పదాలు) ఉన్న అభిప్రాయాలు చూపించండి

ఇప్పటిదాకా ఈమాట లో తెలియచేసిన అభిప్రాయాలు: 9768

1 2 3 4 5 ... 977 పాత అభిప్రాయాలు»

 1. వెడలెను కోదండపాణి గురించి Ayyavaru అభిప్రాయం:

  09/01/2015 2:48 pm

  మంచి వర్ణన. నా రామాయణ పఠనం లొ అయోధ్యాకాండలో ఉండటం రాముడు భరద్వాజుడి ఆశ్రమం లో ఉండటం యాధృచ్చికం ఎమో?
  ఒక సందేహం. ఈ కధలో (కొంత కల్పన ఉన్నా) రావణుడు మొదట మాంధత మీద తదుపరి అనరణ్యుడి మీద యుధ్ధం చేసినట్టూ అర్ధం అయింది నాకు. కాని ఇక్ష్వాకు వంశ చరిత్రలో మొదట అనరణ్యుడు తదుపరి మాంధాత వస్తారు. కింద ఇంగ్లీష్ లో (తెలుగు వి దొరకలేదు) ఉన్న శ్రీ వాల్మీకి శ్లోకాలు చూడగలరు. మాంధాత వరకు కాపీ చేశా. అలాగే ఒక చోటా (రెండవ పేజీ) లో విశ్వామిత్రుడు నా బాధ్యత తీరుచుకోడానికి వచ్చాను అని అన్నారు. మహర్షులు కర్తవ్యం నిర్వహిస్తారు కాని బాధ్యతలు నెరవేర్చుకోరు. రామయణం లో కూడ “కర్తవ్యం” అన్న పదమే ఉంటుంది ప్రతి చోటా!!

  manuH prajaapatiH puurvam ikShvaakuH ca manoH sutaH |
  tam ikShvaakum ayodhyaayaam raajaanam viddhi puurvakam || 1-70-21

  “Manu is the earliest Prajaapati and Ikshvaaku is the son of Manu, and that Ikshvaaku is the first king of Ayodhya… know thus… [1-70-21]

  ikShvaakoH tu sutaH shriimaan kukShiH iti eva vishrutaH |
  kukSheH atha aatmajaH shriimaan vikukshiH upapadyata || 1-70-22
  .

  “The son of Ikshvaaku is the legendary Kukshi, thus he is renowned, and the famous Vikukshi is the son of Kukshi… [1-70-22]

  vikuksheH tu mahaatejaa baaNaH putraH prataapavaan |
  baaNasya tu mahaatejaa anaraNyaH prataapavaan || 1-70-23

  “From that most brilliant and courageous Vikukshi, Baana emerged as son, and the highly refulgent and valinat Anaranya is the son of Baana… [1-70-23]

  anaraNyaat pR^ithuH jaj~ne trishaMkuH tu pR^ithoH sutaH |
  trishaMkoH abhavat putro dhundhumaaraH mahaayashaaH || 1-70-24

  “Pruthu is the son of Anaranya, and Trishanku is Pruthu’s son, and the highly renowned Dhundumaara happened to be the son of Trishanku… [1-70-24]

  dhundhumaaraat mahaatejaa yuvanaashvo mahaarathaH |
  yuvanaashva sutaH asiit maandhaataa pR^ithivii patiH || 1-70-25

  “Dhundumaara begot a highly glorious and a speediest charioteer Yuvanaashva as son, and Mandhaata emerged as the son of Yuvanaashva… [1-70-25]

 2. తెలుగులో పుస్తక ప్రచురణ – ఆకారవికారాలు గురించి లక్ష్మీదేవి అభిప్రాయం:

  09/01/2015 11:40 am

  కోట్లకొలదీ పుస్తకాలు ప్రచురిస్తూ, చదువరుల్లో పేరు మరియు ఒక ప్రతిష్ఠ బాగా కలిగిన గీతా ప్రెస్ గురించి మొత్తం వ్యాసంలో ఏ ప్రసక్తీ లేదు! అచ్చుతప్పులు/బైండింగ్ విషయంలో దాదాపుగా సమస్య లేదని నేను నమ్ముతున్నాను.

 3. ప్రార్ధన: నువ్వే నేనవ్వు – 1వ భాగం గురించి అవినేని భాస్కర్ అభిప్రాయం:

  09/01/2015 9:30 am

  Beautiful write-up! I liked the way it was recited :-)

 4. గోవిందా! గోవిందా! గురించి sreenivasaraju అభిప్రాయం:

  09/01/2015 6:36 am

  katha chalaa baagundhi..chaduvutunnantha sepu time teliyaledu. tq

 5. జ్యోతిషమూ – లోపలి సంగతులూ – 4 గురించి somayajulu ch v అభిప్రాయం:

  09/01/2015 1:31 am

  జ్యోతిషాన్ని నమ్మేముందు దాని ఫై కనీస అవగాహన ఉండాలి.

  1. కృష్ణుడు లేదా క్రిస్ట్ లేదా గాంధీ వంటి వారు పుట్టే సమయానికి చాలామంది పుట్టి ఉంటారు ఆదే స్థలము లో , కాని అందరు వారంత గొప్పవారు కాలేరు. కారణం పాయింట్ అఫ్ ఎవల్యూషన్.

  2 కొన్ని వేల మంది ప్రమాదాలలో పోయినపుడు జ్యోతిషశాస్త్రం తో బాటు ఇంకా కొన్ని తెలియాలి. అవి పూర్వ కాలం లో జ్యోతిష్యానికి ముందు నేర్పేవారు.

  ౩.వ్యక్తిగత కర్మ ఆధారంగా జ్యోతిష్య పలితాలు తెలుస్తాయి. కాని వ్యక్తిగత కర్మ 10% మాత్రమె.

  4.ఒకరు లేదా ఈదరు వ్యక్తుల ఆధారంగా శాస్త్రాని అంచనా వేయరాదు.

  5. నాది గ్రంధ అంటే ఏమిటి? అది ఎలా రాస్తారు అనే విషయం అవగాహన లేకుండా
  అది వేస్ట్ అనరాదు.

  6.పూర్వం గాని ఇప్పుడు గాని అర్హత , పాత్రత వల్ల పవిత్ర విషయాలు అంటే మానవాళికి ఉపయోగపడే విషయాలు తెలుస్తాయి. దానికి కారణం మన ద్వార సమాజానికి ఉపయగాపద్తాయి అని తెలిసినప్పుడే.

 6. టీచింగ్ మూమెంట్స్ గురించి KC అభిప్రాయం:

  09/01/2015 1:16 am

  పాలు కాచేటప్పుడు, తొందరగా దించేస్తే, పచ్చి వాసన ఉండి పోతుంది.
  మరీ ఎక్కువ కాస్తే కాటెక్కి పొతుంది. అది పాల తప్పా? మీరు భావ లాలిత్యానికి,భాషా భేషజాలకీ భేదం ఎరగని వారు కాదు. బురద అయినా, బూడిదైనా, పన్నీరయినా, పాలైనా, రచయిత తేల్చాల్సిందే, పాఠకులు తీసుకోవాల్సిందే. మీరు ప్రకటించుకున్నంత రస్టిసిటీ గానీ, రగెడ్నెస్ గానీ మీ రచనల్లో ప్రకటితం అవుతోందా ? ఏమో. న్యూ యార్క్, పియానో పాఠాలూ..
  ఇంకా పేజీలు ఉండే ఉంటాయి అని అంటే,మీ దగ్గర నుండీ ఇలాటి మంచి రచనలు ఇంకా వస్తానే ఉంటాయని ఆశ. కాఫీ తాగేవాళ్ళకి మంచి కాఫీ చెయ్యడం రావాలనేం ఉంది :-)

 7. రెక్కిటికీ గురించి KC అభిప్రాయం:

  09/01/2015 12:51 am

  “కంద దురదా కత్తిపీట దురదా
  కలిపి కళ్ళకద్దుకుని
  నాలుకకు రాసుకున్న వాణ్ణి”
  మీ దురదకి నా జోహార్లు

 8. ప్లూటో గ్రహచారం గురించి KC అభిప్రాయం:

  09/01/2015 12:48 am

  కాల విభజన చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం. కొడవళ్ళ గారి అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తున్నాను. రోమన్ల , అరబ్బుల, యూదుల, హిందువుల అందరి వారాలూ ఎలా సింక్రనైజ్ అయ్యాయి ? అసలు వారం లొ ఏడు రోజులే అందరికీ ఎలా పుట్టేయి ? అందరూ ఒకరి దగ్గరి నుండే తీసుకోపోతే అది ఇవల్యూషన్ లాగా ఎంతో విభిన్నంగా తయారయి ఉండేది. వ్రాత పద్ధతుల్లా ఎన్నో రకాలుగా తయారయి ఉండేవి. అందుకే ఇవి పేర్లతో సహా “స్వీకరింప”బడిన విషయం అని నా అభిప్రాయం.
  అలా తీసుకోబడినప్పుడే, ఏడు రోజులకుగల పేర్లు, వరస క్రమం అన్నీ సరిగ్గా కుదురుతాయి.
  ఇక హోర అనేది లేటిన్ లోనూ గంట అనే అర్ధంలో వాడతారు. మనకు ఘడియ, ఘంటిక, గంట – ఇవన్నీ ఎవరొ ఒకరు ఏదో ఒకటి లెక్క పెట్టి, మోగించగా ఏర్పడిన కాల ప్రమాణం అని తెలుస్తుంది.
  ఈ విధానం, విభజన, గణన, ఇంకొక చోటునుండి తెచ్చుకున్నవే అవాలి.
  వేదాలలొ, వారాల ప్రస్తవన అంతగా కనపడదు. కనీసం అప్పటికి ఇంకా అరువు పుట్టలేదో ?

 9. నాన్నగారు కట్టిన ఇల్లు గురించి Revathi Karthikeyan అభిప్రాయం:

  08/31/2015 4:05 pm

  My apologies,I really don’t know how to write in Telugu script, in this space.

  I must have read this story 25 times. My father Late Sri Vempati Sadasiva Brahmam garu hailed from Tuni. I have listened to him telling us stories about this town and his childhood. You narratied this story in such a simple manner and along the way depicting the beauty of locales and caricatures of the people involved with just a swish of your pen. Indraganti Rattamma and Sastri bawa never fail to make me laugh. Reminiscing ‘big plans’ being compromised to a budget home also seemed like a fulfillment in its own way. Thank you for putting it on the Internet, it seemed to me like I have conducted a virtual tour of Tuni on a time machine ! :)

 10. నాకు నచ్చిన పద్యం: రెండు అందమైన పద్యశిల్పాలు గురించి బావాజీయర్రమిల్లి అభిప్రాయం:

  08/31/2015 8:59 am

  అద్భుతం! అత్యధ్భుతం!! మీలాంటిపండితప్రకాండులు, భాషాకోవిదులు మనతెలుగుతల్లికి పట్టుపుట్టములు కడుతుంటే మనసు ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతోంది! ‘ఈమాట’కు శతసహస్ర వందన చందనాలు!!

  ఈరోజే దీనిని చూడటం తటస్థించింది. అది నా భాగ్యవిశేషం!

1 2 3 4 5 ... 977 పాత అభిప్రాయాలు»