Comment navigation


12316

1 2 3 4 5 ... 1232 »

 1. ముక్కలయిన వాస్తవం: సిగిౙ్మండ్ క్రిజ్‍జనావ్‍స్కీ గురించి M.k.kumar గారి అభిప్రాయం:

  02/18/2019 1:53 pm

  1. రైటర్‌లో గొప్ప తాత్వికత వుంది.
  2. సోషలిస్ట్ భావాలు వున్నయ్.
  3. అతనికి మార్క్సిజం పట్ల నమ్మకం తక్కువగా వుంది.
  4. కానీ అతని రచనలో డియలెక్టిక్ వున్నయ్
  5. ఇతని రచనల్లో భౌతికవాదం వుంది
  6. ఇతని రచనలు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో వున్నాయి. ఆ యుద్ధం మార్కెట్ కోసం జరిగిందనే మార్క్సిస్ట్ భావాలు రచయితకు ఉన్నాయి.
  7. ఇతని రచనల్లో అధిభౌతికవాదాన్ని గమనించవచ్చు
  8. రచయిత ఎంత ఊహించినా అదంతా సైన్సుకు లోబడే వున్నయ్
  9. రైటరులో వాస్తవిక పరిశీలన వుంది.
  10. సమాజం ఎలా ఉండకూడదో చెప్పాడు.
  11. రైటరులో కన్ఫ్యూషన్ వుంది. అది అతని రచనల్లో కనిపిస్తోంది. అతని కథల్లో ముగింపు పాఠకులకు వదిలేశాడు.
  12. ఆర్ధిక పరమైన కథావస్తువు క్లిష్టమైనది. అయినా కూడా శిల్పం, సరళమైన కథనం వల్ల కథ గొప్పగా మలచబడ్డాయ్
  13. అనువాదం చేసిన రచయితకు అనేక ధన్యవాదాలు. నాగరాజు గారి కృషి గుర్తించదగింది.

 2. తుపాకి గురించి సాయిరాం గారి అభిప్రాయం:

  02/15/2019 3:44 am

  చక్కగా రాసేవ్ నారాయణస్వామి. నిన్ను మెచ్చుకోటిలో నేనొకణ్ణి.

 3. ప్రాచీన తెలుగు కొలమానం గురించి దాసరి వెంకట రమణ గారి అభిప్రాయం:

  02/14/2019 12:10 am

  పడికి ఎనిమిది చెటాకులు. పడి, అరపడి,పావ్ పడి, చెటాకి

 4. వీరశైవులు గురించి Phaneendra Kumar గారి అభిప్రాయం:

  02/13/2019 11:05 am

  అమూల్యమైన మరియు అద్భుతమైన వ్యాసం. రచయితకు అభినందనలు

  భవదీయుడు

  ఫణీంద్ర

 5. కొన్ని దూరాలంతే! గురించి m.k.kumar గారి అభిప్రాయం:

  02/13/2019 12:55 am

  1. మొదటి రొండు చరణాలకి క్రమం వుంది. మిగిలిన వాటికి లేవు.
  2. గుండెలో వెలితొకటి
  ముల్లులా తొలుస్తూనే వుంటుంది
  నిస్సహాయంగా శూన్యమేదో
  దారికాచి పరిహసిస్తూనే వుంటుంది.

  ఇందులొ 3, 4 లైన్లు 1, 2 లైన్లకు సంబందం లేదు. వేటికవే విడిగా వున్నాయు.

  3. గుండెలో వెలితొకటి ముల్లులా తొలుస్తూనే వుంటుంది. బాగానె వుంది. ఆ తర్వాత వెలితిని ఎలా పూడ్చాలేమో చెప్పాలి కదా.

  4. కొన్ని దురాలను పూడ్చలేమనే నెగటివ్ దృక్పథం బాగా లేదు.

  5. దూరాలను పూడ్చడానికే కవి ప్రయత్నించాలి కదా.

  6. భావం లోతుగా వుంది. భాష సరలంగా వుంది.

  7. పోయెమ్ కి మద్యలో లింక్ తెగింది.

 6. నేనొక చిత్రమైన చిక్కుముడి 4: ఈ వ్యాస రచయిత నేను కాదు గురించి Sumalatha గారి అభిప్రాయం:

  02/13/2019 12:05 am

  Vidyaadharii అనే పుస్తకం నుండి విశ్లేషణ ఇలాగే వుంటుంది.

 7. నేనొక చిత్రమైన చిక్కుముడి 4: ఈ వ్యాస రచయిత నేను కాదు గురించి Sumalatha గారి అభిప్రాయం:

  02/12/2019 1:59 pm

  నేను న్యాయశాస్త్రం సంస్కృత తరగతిలో కొన్ని రోజులు చదువుకున్నాను, అదే ఇక్కడ చక్కగా తెలుగులో చెప్తున్నారు. బాగున్నది.

 8. అమానుషి గురించి M.k.kumar గారి అభిప్రాయం:

  02/11/2019 2:31 pm

  1 కవిత్వం బాగుంది.
  2 కంటిపాప దొన్నెల్లొ అని రావాలి.
  3. 2 stanzas గందరగోళంగా వున్నాయు
  4. చివరి 2 స్టాంజాలు బాగున్నాయి
  5. కవిత్వంలో కంటిన్యూటీ దెబ్బ తింది
  6. వేటికవే విడివిడిగా వున్నయ్
  7. పొయెట్రీలొ లొతు వుంది కాని గతి సరిగా లీదు
  8. ఆమనుషి అయున కాలం వెర్రివెంగళప్ప ఎలా అవుతుంది.
  9. వెర్ర్రివెంగల్లప్ప పద ప్రయూగం కవితను నీరుగార్చింది.

 9. రాగలహరి: హిందోళం గురించి కృష్ణ గారి అభిప్రాయం:

  02/11/2019 1:04 am

  మీరు 2001లో వ్రాసేనాటికి cell ఫోన్లు అందరి చేతుల్లో లేవు. ఇప్పుడు అందరి చేతుల్లో మొబైళ్లున్నాయి. ఎవరి అభిరుచికి తగ్గవి వారు నిక్షేపంగా చూసుకుంటున్నారు. కనుక మీరు 2001లో పెట్టినవి ఇప్పుడు ప్రాచుర్యం చెంది ఫలిస్తున్నాయి. మళ్ళీ ఆ పాత పోస్టులు మళ్ళీ కొత్తగా పెట్టితే సూపర్ హిట్ అవుతాయి చూడండి…

 10. ముక్కలయిన వాస్తవం: సిగిౙ్మండ్ క్రిజ్‍జనావ్‍స్కీ గురించి B.kiran kumari గారి అభిప్రాయం:

  02/09/2019 5:11 am

  రచయితను,ఆయన రచనలను పరిచయం చేసినందుకు అనేక కృతజ్ఞతలు!

1 2 3 4 5 ... 1232 »