!!!ఈమాట సాహితీకుటుంబానికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!!! వెల్చేరు నారాయణ రావు జననం: ఫిబ్రవరి 1, ప్రతి ఏడు కొత్తగా. వెల్చేరు నారాయణ రావు ఈమాటకి […]
మానవాకృతితో కొత్తప్రయోగం – ఎస్.వి. రామారావు పాబ్లో పికాసో, సాల్వడోర్ డాలి, ఎడ్గార్ డెగా, వాసిలీ కాండిన్‌స్కీ తదితరుల సరసన సమాన స్థాయిలో నిలబడిన […]
యక్షుడు – మాగంటి వంశీ మోహన్ ఆషాఢ మాసం కాకపోయినా, మధ్యాహ్నాలు ఆకాశమంతా నల్లమబ్బులు నిండిపోయి ఉరుములూ, మెరుపుల జడివానలు మనల్ని అప్పుడప్పుడూ పలకరిస్తున్నాయి […]
!!!ఈమాట సాహితీకుటుంబానికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!!! కోవెల సంపత్కుమారాచార్య (26 జూన్ 1933 – 6 ఆగస్ట్ 2010) శ్రీ కోవెల సంపత్కుమారాచార్య జననం […]
ఈ సంచికనుండీ ఒక కొత్త శీర్షికను మొదలు పెడుతున్నాం. పాఠకులైన మీరందరూ ఉత్సాహంగా పాలు పంచుకోవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరిన్ని వివరాలకు మా ఆహ్వానాన్ని చూడండి. […]
… మేమందిస్తున్న సాహితీ శకలాలు ఇవీ: సంపాదకీయం: ఎడిటర్లూ, రచయితలూ, ఎడిటింగూ – ఎడతెగని ఈ సంబంధంపై మళ్ళీ ఇంకోసారి వేలూరి వేంకటేశ్వర రావు […]
ఈమాట మార్చి 2010 సంచికలో మీకోసం సంపాదకీయం: ఇటీవల చెలరేగిన ద్రౌపది నవల వివాదంలో సాహితీవేత్తల విమర్శా పద్ధతిని సమీక్షిస్తూ వేలూరి వేంకటేశ్వర రావు […]
!!!ఈమాట పాఠకులకు, రచయితలకు, సమీక్షకులకు, వ్యాఖ్యాతలకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!!! రెండు శ్రీల విరించి శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు02 జనవరి 1910 – 15 జూన్ […]