సముద్రనౌక

తుఫాను లెన్నో చూసి

శిథిలమై తీరాన్నిచేరి,

ఏకాంతంలో

సాగరపవనాలు నేర్పిన చదువు

ఇసుక రేణువులకు

విసుగులేని కెరటాలకు

అవిశ్రాంతంగా బోధిస్తోంది

ఈ సముద్రనౌక

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...