సంజీవదేవ్‌

వంగిన కొమ్మల

నల్లని నిశ్శబ్దం

నీలికొండల

ఎ్తౖతెన ఏకాంతం

ఇసుమంత నవ్వని

ఇసుక గడియారాన్ని

విడిది మందిరంలో

తడిమి చూస్తావు

కదిలిపోయే రైలు

గాఢమైన పరిచయాలు

సాయంత్రం ఎండలో

సాగిపోయే నీడలు

శ్వేతాంబరధారి

చేతుల నిండా పూలు

బురద నిండిన పొలాలు

వరదలా వ్యాపించే సౌందర్యం

నెలపొడుపు

బలంగా వీచే గాలి

వాతావరణంలో తేమ

నీతోనే నివసిస్తాయి

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...