ఆట

మైదానమంతా

ఎగిరి ఎగిరి

అలసిన బంతి

ఎండిన గడ్డి మీద

ఆయాసం..వగర్పూ

చెమటలా ఆరి

పోయే ఆట కబుర్లు

దెబ్బలతో నొప్పులతో

బయటికి

ఇక మళ్ళీ

సాయంత్రం

రేపే.

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...