గుర్తుపట్టగలవు

రాలేనేమో చిన్నీ

రాలేనేమో మళ్ళీ

అయినా సరే

రాత్రి మాత్రం దీపం ఆర్పేయక

నా రాకను నీవు గుర్తించగలవు చిన్నీ

పరిమళ యామిని పరవశించి పాడుతుంది

రాత్రిపాట వినేందుకు కీచురాయి సద్దుచేయదు

తరుశాఖల్లో మిణుగుర్లు ఒక్కసారి వెలిగిపోతాయి

నిదురిస్తున్న ఓ పక్షి కిలకిలమని పలవరిస్తుంది

రాలేనేమో చిన్నీ

రాలేనేమో మళ్ళీ

నా రాకను నీవు గుర్తించ గలవు చిన్నీ

నా నీడను సైతం

నీవు గుర్తుపట్టగలవు చిన్నీ..

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...