దూరం

తలుపు తీసి చూడు

కళ్లల్లో తెల్లవారుతుంది

ఇసుకనేల దాహం

సముద్రమే తీరుస్తుంది

తీగ కదిపి చూడు

రాత్రి కన్నీరు రాలుతుంది

పొగలు పోయే ఆకలి

రోజూ భోజనం రుచిస్తుంది

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...