మార్పు లేదు

చీకటిలో ఆడదాని కన్ను

పారదర్శకంగా

ఆరక మండుతోంది!

ఏపాటి వెలుతురున్నా

ఈపురుగులు ఎగిరివచ్చి

దీపాన్ని ఢీ కొడతాయి!

కాపాడ ఎవరితరము?

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...