నేనే

భూమ్యాకర్షణలేని

శూన్యావరణం చేరి

భారరహిత స్థితిలో

బాసిపట్టు వేయగలను.

మోయలేని బరువుతో

మోకాలి నొప్పితో

మూలనున్న మంచమెక్కి

ముసుగు తన్ని పడుకొంటాను.

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...