ఎవరు చూస్తారు?

నిద్రించని జలపాతం

రాత్రి సమయాల్లో

చెవులొగ్గిన శిలల మీద

పడి గెంతడంఎవరు చూస్తారు?

వడి తగ్గిన దేవాంగ్‌నది

శిగపూవులతో

చీకటిలోయల్లోకి

పయనించడంఎవరు చూస్తారు?

నడినెత్తిన సూర్యుణ్ణి

సరిగా చూడనివ్వని

పొడవైన గుబురువృక్షాలు

రాల్చిన ఆకులనుఎవరు చూస్తారు?

కొండ పూవులపై వాలే

పెను సీతాకోక చిలుకను

నది ఒడ్డున చెక్క ఇంట్లో

మిణుకుమనే దీపాన్నిఎవరు చూస్తారు?

దట్టమైన నామ్‌ధపా అడవుల్లో

సెలయేరులను నదిజాడలను

కదిలే నీడలను

ప్రియురాలి కన్నుల్లోఎవరు చూస్తారు?

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...