పిదప

అలారం మోగుతుంది

అందరూ లేచిపోతారు

దీపాలు మౌనం వహిస్తాయి

చీకటి తడుముకొంటుంది

మౌంట్‌ఎవరెస్ట్‌మీద పతాకాలు నవ్వి నవ్వి అలసిపోతాయి

మంచును ప్రేమించిన పర్వతారోహకులు,హిమకౌగిలిలో..మరిలేవరు!

పొరుగుదేశం కలహప్రీతి ముసుగు ధరిస్తుంది

సరిహద్దుల్లో మృతదేహాలు నిదురిస్తాయి

కొత్తది

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...