వేట

పేరు తెలిసిన చేపను

నే పట్టలేను

ఆకొన్న జాలరులు

ఆ చేపలపై

వలలు పన్నుతారు

తిమిరాలు కప్పుకొన్న

తిమింగలాలు బరువు

నే మోయలేను.

ఈదేటి తాబేలు

వేటాడ లేను.

చీకటి ఇంకిన లోతుల్లో

బందీలుగా చిక్కిన

శిథిల నౌకలు..

చిరునామాలతో పనిలేదు

చిత్ర ప్రశ్నలు వేయవద్దు.

గొంతెత్తి అరచి సముద్రం

అలల చేతులతో కదిలినా

అంత తేలికగా ఒడ్డుచేరడం

నే ఇష్టపడను.

ఏ లోతులోనో మునిగి

ఏ లంకలోనో నిలిచి

మౌనఘోషను ఆలకిస్తాను

మూగభాషను అనువదిస్తాను.

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...