సర్పనీతి

ఏ సబబు లెరుగని సర్పం

విసర్జించి కుబుసాన్ని

గడ్డిచేలలో

అడ్డంగా పడి పారిపోయింది.

అతి తెలివైన సర్పం

నీతి నియమాలు ఆలోచిస్తూ

కుబుసాన్ని వదలక

ఏ బుస కొట్టక,హతమారి పోయింది.

నీతి :

1.అతిగా ఆలోచించకుము.

2.పరుగు నాపకుము.

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...