నీ ఆలోచనలు

ఒక మధ్యాహ్నం

ఎండ

కనురెప్పలు కాల్చినట్టు

గుండ్రని నవ్వుల

గోళీలు

రాచుకున్నట్టు

ఎర్రని మెట్లపై

ఎపుడూ పాకే నీరు

పలక

పగుల గొట్టే బాలుడు

చెమటతో

తడిచిన రాత్రి

కొనగోటితో మీటే

కొసరు గాలి

కాగితం మీద

నూనె బొట్టు

చిందినట్టు

నీ ఆలోచనలు.

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...