వాన్గో

నీ గదిలోకి ఎవరూ రారు

టేబుల్‌సొరుగును తెరవరు

ఆకుపచ్చని ఏకాంతాన్ని

అనుభవించు.

పొద్దుతిరుగుడు పూలు

నిద్దురలో,కలలో

సద్దు చేయవు.

అరాచక ఆకాశాన్ని

విరిగిన చంద్రుని

ఎరిగినదీ సైప్రస్‌ !

క్రోసుల దూరం

పసుపు వన్నె పులుముకొన్న

గోధుమ పొలాలపై

ముసురుతాయి కాకులు.

నడివేసవి

నీడే తరుముతుంది.

చడీ చప్పుడు లేకుండా

నడిచిపోతావు.

వలయాలుగ..

చెలరేగే

తలపులు

నీలంగా,నీ

తలచుట్టూ

పటాటోపంలేని

పొటాటో రైతులు

మాటాడుతుంటారు

ఎటో చూస్తుంటారు.

అలసిన నీ ముఖాన్ని

నలిగిన నీ కోటును,

వెలసిన రంగులతో

నీలా

ఎవరు చిత్రించగలరు?

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...