తప్పటడుగు

చదరంగం బల్ల

పరచుకొన్న నలుపూ తెలుపు గళ్లు

పెనవేసుకొన్న రేబవళ్లు

ఆట మొదలైన తర్వాత

కదపకూడని పావును కదిపి

నిలపకూడని గడిలో నిలిపితే

పావే కాదు

ఆటే వదులుకుంటావు.

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...