విడిపించు

పాడుబడిన బావి

తడి ఆరని నేల

అడుగు నున్నది తాబేలు

విడిపించు.

గడచిపోయింది పగలు

నడవనీదు నన్ను

తొడలు కొరికే తోడేలు

విడిపించు.

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...