ముసురు

కాకి అరుపులు వినరావు

ఇక ఈ గూడు ఖాళీ

ఎటు పడితే అటు

ఎగిరి పోతుందీ ఆకు

ఏ గాలి దెబ్బకు

కూలిందో ఈ చెట్టు

చుక్కలు లేని రాత్రి

వర్షం వచ్చిన చప్పుడుతో

తెల్లవారింది.

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...