స్మృతి శకలం

విడిపోయే పొగమంచు రూపం

సన్నని సన్నని రవం లీలగా

దూరంగా వీణ

శ్రుతి చేస్తున్న సవ్వడి..

ఇటురావా?ఇటురావా..

అన్న పిలుపులు

గూటిలో వడిగిన పక్షులు

పాటించే నిశ్శబ్దం

క్రమంగా పరచుకొనేది

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...