గడినుడి-15 సమాధానాలు

అడ్డం

 1. 2018కి…
  సమాధానం: స్వాగతము
 2. సభలో ఉద్యోగం
  సమాధానం: కొలువు. ఈ పదానికి సభ, ఉద్యోగం అనే రెండర్థాలూ ఉన్నాయి.
 3. వెనకనుండి చీలుస్తుంది
  సమాధానం: ముకరదా. దారకము అంటే చీల్చేది అని అర్థం.
 4. ప్రతిజ్ఞ చిట్టా
  సమాధానం: పద్దు. ఈ పదానికి ప్రతిజ్ఞ, చిట్టా అనే రెండర్థాలూ ఉన్నాయి.
 5. వెళ్లడం వరకూ సరే, పొతే మళ్ళీ ఇక రానట్టే
  సమాధానం: చని. చని అంటే వెళ్లి, “చనిపొతే” ఇంకా రానట్టే కదా.
 6. బాధ కలిగితే ఓర్చుకోవాలి భాయ్!<
  సమాధానం: నిభాయించుకో
 7. నాక్కొంచెం నమ్మకమిస్తే బామ్మను చూపిస్తా
  సమాధానం: నానమ్మ. “నా”కు, “నమ్మకం”లో కొంచెం అంటే “నమ్మ” కలిపితే “నానమ్మ”
 8. మిగతా ఆధారాలని పూరిస్తే ఇది కూడా పూర్తవుతుంది
  సమాధానం: గడి
 9. వెనకవారగా వచ్చి బంధించు
  సమాధానం: ట్టుక
 10. ఒక సహృదయుడు ప్రారంభించిన సాహితీప్రస్థానం, అది ఆపాత మధురం, భద్రం,
  సమాధానం: నిర్వికల్ప సంగీతం. ఇది తెలియాలంటే ఈమాట చదువుతూ ఉండాలి! (నిర్వికల్ప సంగీతం (1987): సహృదయుని సాహితీ ప్రస్థాన ప్రారంభం)
 11. ఇలా కలుసుకొనే ప్రదేశం జరా చెప్పుండ్రి
  సమాధానం: ఇలాక. ఇలాక అంటే తెలంగాణ వాడుకలో ప్రదేశం
 12. ఈ గొడవకి అంతుపొంతూ లేదా?
  సమాధానం: వివాద
 13. సమంగా కనిపించడం లేదేమిటి?
  సమాధానం: మసక
 14. పడవ చరిత్రంతా సాగేది దీని మీదనే
  సమాధానం: యమునానది. త్యాగరాజస్వామి ‘నౌకా చరితం’ అనే యక్షగానం అంతా యమునా నది పైనే సాగుతుంది.
 15. కొత్తకోరికలు మత్తిల్లే చోటు కృష్ణశాస్త్రికి తెలుసు
  సమాధానం: మది. “గదిలోన మదిలోన మత్తిలిన కొత్తకోరికలు” అని కృష్ణశాస్త్రి రాసిన “సిగలో అవి విరులో” అనే పాటలో వస్తుంది
 16. ఎదో సరదాగా హాస్యమాడితే తిడతావెందుకు?
  సమాధానం: జోకు. అచ్చతెలుగులో జోకు అంటే తిట్టడం.
 17. వనమాలి, శూలి సరసన నిలిచేవాడు
  సమాధానం: తమ్మిచూలి. అంటే బ్రహ్మ
 18. 12 జనవరి 26న చేసేది
  సమాధానం: కవాతు. 12 నిలువు భారత సైనిక దళం. అది జనవరి 26 రిపబ్లిక్ డే నాడు చేసేది కవాతు.
 19. ఇప్పుడే చూస్తుంది
  సమాధానం: ఈక్షణము. “ఈక్షణము” అంటే చూపు. “ఈ క్షణము” అంటే ఇప్పుడే

నిలువు

 1. కొంచెం సాగినంత మాత్రాన చప్పుడు చప్పుడు కాకుండా పోతుందా?
  సమాధానం: స్వానము. స్వనము అన్నా స్వానము అన్నా శబ్దం అని అర్థం
 2. ఒడ్డును తనలో కలిపేసుకున్న ఏరు
  సమాధానం: తటిని. అంటే ఏరు. ‘తటి’ అంటే ఒడ్డు
 3. తలకిందులుగా చెట్లకు వేళ్ళాడేవి
  సమాధానం: లుతుకో
 4. ప్రేమకు దరకాస్తు
  సమాధానం: ముద్దు. “కాస్తందుకో దరకాస్తందుకో” అనే వేటూరి పాట గుర్తుకుతెచ్చుకోండి
 5. కథ, నవల అనే ఎందుకు, పూలదండ అల్లికయినా కావచ్చు
  సమాధానం: రచన. రచన అంటే అల్లిక, కూర్పు.
 6. పచ్చని గుడిగర్భంలో పచ్చిపచ్చి కెంపులు – చెప్పుకోండి చూద్దాం
  సమాధానం: దానిమ్మ. ఇదొక పొడుపు కథ
 7. అయ్యో! పూర్తిగా గెలవలేకపోయావా?
  సమాధానం: జయిం
 8. పదవి మధ్యలో ఊడిపోతే పిడుగుపాటే కదా!
  సమాధానం: పవి. అంటే పిడుగుపాటు
 9. “Service before self” అని నినదించే మనసేన
  సమాధానం: భారత సైనిక దళం.
 10. ఇదే రోజున మొసళ్ల పండగ సక్రమంగా జరుపుకుందాం
  సమాధానం: మకర సంక్రమణము. “మకర” అంటే మొసలి. సాధారణంగా సంక్రాతి 14నే వస్తుంది
 11. తాళి కట్టు శుభ వేళ.. వినిపించే తంతు
  సమాధానం: మాంగల్యం తంతునానేన
 12. కొండ ఒడ్డు
  సమాధానం: గట్టు. అంటే కొండ, ఒడ్డు అనే రెండర్థాలూ ఉన్నాయి
 13. బోర్లించిన అన్నం ముద్ద
  సమాధానం: డిక
 14. స్వప్నద్వయం చేసిన హళాహళి ఇంతాఅంతానా!
  సమాధానం: కలకలము. హళాహళి అంటే కలకలం
 15. 24 చేరితే మెట్లవరస కనిపిస్తుంది
  సమాధానం: పడి. పడికట్టు అంటే మెట్లవరస అనే అర్థం ఉంది
 16. తెలుగులో యే క్యా హయ్?
  సమాధానం: ఇవి. హిందీలో “యే” అనే పదానికి “ఇవి” అని అర్థం ఉంది
 17. జ్వాలాశిలావారి?
  సమాధానం: లావా. అగ్ని శిలల నుండి వచ్చే ద్రవం
 18. 19 చేరితే బద్ధమై ఉంటుంది
  సమాధానం: కట్టు. కట్టుపడి అంటే బద్ధమై ఉండడం
 19. పూజారి చేరితే ఆట, కులకర్ణి చేరితే సినిమా, బెనర్జీ చేరితే రాజకీయాలు
  సమాధానం: మమత.
 20. నేలను అడ్డదిడ్డంగా చదును చేసింది
  సమాధానం: సదిమ్మి – దిమ్మిస అంటే నెల చదునుచేసే సాధనం
 21. ఒక నెపాన్ని పెంచిపోషించడం సాధకునిలో కనిపిస్తుంది
  సమాధానం: సాకు. సాకు అంటే నెపం, పెంచిపోషించడం అనే రెండర్థాలూ ఉన్నాయి.
 22. YHWH
  సమాధానం: యహోవా. మోసెస్ కి యహోవా అనే పేరు అచ్చులు లేకుండా, “YHWH” అని కనిపించిందని బైబిల్లో ఉంది
 23. చక్రవర్తి నట్టనడుమన ఉండే కస్తూరీ తిలకం
  సమాధానం: నాభి. ఈ పదానికి చక్రవర్తి, నట్టనడుమ, కస్తూరి, తిలకం అని అన్ని అర్థాలు ఉన్నాయి!
 24. చూడాలని అంత కోరికా!
  సమాధానం: దిదృక్ష. ద్రష్టుమ్ ఇచ్ఛా దిదృక్ష, అంటే చూడాలనే తీవ్రమైన కోరిక
 25. 14 తర్వాత 15న వస్తుంది చూడు
  సమాధానం: కనుము. సంక్రాంతి తర్వాత జనవరి 15 (సాధారణంగా) వచ్చే పండగ. కనుము అంటే చూడు అనే అర్థం కూడా ఉంది
 26. కథా సంబంధమైన సంగతి ఏంజలీనాకు తెలుసు
  సమాధానం: జోలి. అంటే కథ, సంగతి అని రెండర్థాలూ ఉన్నాయి