గడి నుడి – 10 సమాధానాలు, వివరణ.

గడినుడి 10కి ఈసారి చాలా ఆలస్యంగా ఇద్దరు మాత్రమే తప్పుల్లేని పరిష్కారాలు పంపగలిగారు. అన్ని సమాధానాలూ సరిగా పంపిన ఈ ఇద్దరు విజేతలకు అభినందనలు:

 1. రవిచంద్ర ఇనగంటి
 2. శ్రీవల్లీ రాధిక (టి. ఎస్. రాధిక)

అడ్డం

 1. కడపా? కాదు, ఒడంబడిక పత్రం
  సమాధానం: కదపా. వాడుకలో నుంచి తప్పుకున్న(తప్పుకుంటున్న) ఉర్దూ పదం. దగ్గరి అర్థం lease.
 2. మన దేశం ఎవరిది?
  సమాధానం: మనదే. ఆధారంలోనే సమాధానం ఉంది.
 3. పార్వతి
  సమాధానం: అగజ. పార్వతి పేర్లలో ఒకటి.
 4. కావిరంగులో కలిగే మార్పు
  సమాధానం: వికారం. ఏనగ్రామ్
 5. కలప తిరగబడి చదరంగా మారింది
  సమాధానం: పలక. ఏనగ్రామ్
 6. ఆదమరచి ఆటలాడు దక్షుని ఎదుట రుద్రుడు ప్రత్యక్షం
  సమాధానం: నిటలాక్షుడు. ఏనగ్రామ్
 7. గృహం మొదట మాతకేననిపిస్తే సందేహం తీరదు
  సమాధానం: నికేతనం అంటే గృహం. అది కాస్తా సందేహంలో పడి నికేతనమా అయింది. ఇంకో ఏనగ్రామ్
 8. తలలేని మకుటము తబ్బిబ్బై వేయించిన చాటింపు
  సమాధానం: టముకు. ఏనగ్రామ్.
 9. అక్క సుగుణాలరాశే, కానీ ప్రథమకోపం
  సమాధానం: ఆధారం మొదట్లో ఉన్నదే – అక్కసు.
 10. ఉండుండి వినిపించే డప్పుచప్పుడు
  సమాధానం: ఉండుండి అంటే అప్పుడప్పుడు. డప్పుచప్పుడు – homophone.
 11. కారడవిలో కోకలిడి విలుప్తంగా తిరిగే పక్షి
  సమాధానం: దశాబ్దాలుగా ఎవరికంటా పడకుండా ఉన్న అరుదైన అటవీపక్షి కలివికోడి. ఏనగ్రామ్
 12. వన్నాళి రాగపు పేరు సరిచెయ్యాలి
  సమాధానం: పున్నాగ వరాళి అనేదొక రాగం పేరు. ఏనగ్రామ్
 13. పాలికాపుకా వామాచార పిలుపు వర్తించదు.
  సమాధానం: వామాచార శివభక్తుల్లో ఒక తెగ కాపాలికులు. వాళ్ళకు వర్తించే పిలుపు కాపాలికా.
 14. షర్బతు కోసం నారిని పిలవబోతే నోరు తడబడుతుందా?
  సమాధానం: నన్నారి. షర్బతులో వాడేది నన్నారి వేర్లు.
 15. వెగటు చూడరు
  సమాధానం: కనరు (double definition)
 16. అప్పాజీ
  సమాధానం: తిమ్మరుసు.
 17. ప్రాసమాటల పెన్నేరు ఇకపై ఆగునా పారునా?
  సమాధానం: వెంకయ్యనాయుడు. ప్రవాహంలా సాగే ప్రాసమాటల ఉపన్యాసాలతో ప్రసిద్ధుడైనా ఉపరాష్ట్రపతి అయ్యాక పెద్దగా ఉపన్యాసాలిచ్చే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు. స్వస్థలం పెన్నాతీరంలోని నెల్లూరు.
 18. అందమైన అక్షరాలకు, పలువరుసకు ఉపమానం
  సమాధానం: అందమైన అక్షరాలను, పలువరుసను ముత్యాలకోవలా ఉన్నాయనడం వాడుక.
 19. కెవ్వున మంపును చెదరగొడితే ఆ-విరి ప్రత్యక్షం
  సమాధానం: ఒక విరి (పువ్వు) మంకెనపువ్వు. ఏనగ్రామ్
 20. చెప్పమని గారంగా అడగండి
  సమాధానం: చెపుమా
 21. కొండకింద నలిగి ఆర్తారావము చేసిన అసురుడు
  సమాధానం: రావణ. ఒకసారి రావణాసురుడు తన భుజబలంతో కైలాసపర్వతాన్నే ఎత్తబోయి శివుడు పాదం మోపేసరికి దానికింద పడి గట్టిగా రావం (శబ్దం) చేశాడట, అప్పటినుంచి అతడి పేరు రావణుడు అయింది.
 22. పాలమూరు ప్రాంతంలో తిన్నగా తాలము పాటి ఊరు
  సమాధానం: తాటిపాముల. ఏనగ్రామ్
 23. అడ్డం 43తో కలిసి చప్పున రాగలవాడు ఏలుకోవడానికి మధ్య సర్దుకునే ఆభరణాలు
  సమాధానం: ఏడువారాల+నగలు. ఏనగ్రామ్
 24. వామనుడు దీని జోలికి పోలేదని సందేహం వద్దు. ఆయన పేరులోనే దాగి ఉంది
  సమాధానం: మనువా. వామనుడు బ్రహ్మచారి. ఏనగ్రామ్
 25. భోజనం తయార్!
  సమాధానం: సిద్ధంగా ఉన్న భోజనం సిద్ధాన్నం.
 26. సముద్రాన్ని లంఘించిన హనుమంతుడికి ‘ఎదురైన’ నగరదేవత(!)
  సమాధానం: ణికిలం. హనుమంతుడికి ఎదురైనది లంకిణి.
 27. వదిలించు
  సమాధానం: డులుచు
 28. అడ్డం 37తో కలిపి చూడండి
  సమాధానం: నగలు

నిలువు

 1. కావేరికి ఒక ఉపనది
  సమాధానం: కబిని
 2. చారానా బిళ్ళ
  సమాధానం: పావలా కాసు
 3. మరులుగొలిపేవాడు
  సమాధానం: మరుడు. అంటే మన్మథుడు
 4. మొక్కులు తీర్చుకునే పనికదే డవుటు లేని క్షేత్రం
  సమాధానం: దేవుని కడప. తిరుమలకు వెళ్ళలేని స్థానిక భక్తులు ఆ మొక్కులు ఇక్కడే తీర్చుకునేవారు. ఏనగ్రామ్
 5. ఒక పురం, ఒక వరం? ఊహూ అనేక పురాలు అనేక వరాలు
  సమాధానం: అనంత. అనంతపురం, అనంతవరం అనే పేర్లతో అనేక ఊర్లున్నాయి.
 6. అక్షమాల
  సమాధానం: జపమాలిక
 7. తెనాలి రామకృష్ణుడు
  సమాధానం: వికటకవి
 8. నలకూబరుడెరికి ప్రియుడు?
  సమాధానం: రంభకు
 9. బడలిక
  సమాధానం: అలుపు
 10. అతివ రామభక్తి బుద్ధుడి మీదికి మళ్ళిందా?
  సమాధానం: అమరావతి. ఒక బౌద్ధక్షేత్రం. ఏనగ్రామ్
 11. గోవులతోపాటే కాపరి కూడా వెనక్కి మళ్ళాడు
  సమాధానం: డులుపాగో. వెనక్కి మళ్ళిన గోపాలుడు.
 12. కన్నడ లగోరి తెలుగు పేరు
  సమాధానం: డికోరి. ఏడు పెంకులు పేర్చి బంతితో కొట్టే ఆటకు తెలుగు పేరు. కన్నడంలో దీన్ని లగోరి అంటారు
 13. డాగరు కంటే చాలా పెద్దది
  సమాధానం: గడారు. అంటే గడ్డపార లేక గునపం. డాగర్/పిడిబాకు కంటే చాలా పెద్దది
 14. దాత ఒకరే, బహుమతులు బహుళం. అడగడానికి మొహమాటపడకండి.
  సమాధానం: కానుకలివ్వు
 15. మాదిరి
  సమాధానం: నమూనా
 16. శ్రీవారి పొడుగుబొట్టు
  సమాధానం: తిరునామం. పొడుగ్గా పెట్టుకునే బొట్టు నామం. శ్రీవారిది కాబట్టి తిరునామం
 17. రకము సరి చెయ్యి
  సమాధానం: కరము. అంటే చెయ్యి. ఏనగ్రామ్
 18. ఒడిశా సరిహద్దులో ఉరికే జలపాతం
  సమాధానం: డుడుమా. మాచ్‌ ఖండ్‌ నది మీదున్న జలపాతం
 19. తీర్థంకరుడి వెంట నగ్నపాదాల నడువు
  సమాధానం: దానవులపాడు. కడప జిల్లాలోని జైనుల 23వ తీర్థంకరుడైన పార్శ్వనాథుడికి సంబంధించిన క్షేత్రం. ఏనగ్రామ్
 20. లక్షాధికారిని కూడా ఇదే మింగమన్నాడు శేషప్పకవి
  సమాధానం: లవణమన్నం. లక్షాధికారైన లవణమన్నమె కాని, మెఱుఁగు బంగారంబు మ్రింగఁబోఁడు అన్నాడు నరసింహ శతకం రాసిన శేషప్పకవి.
 21. పడతి పలుకు
  సమాధానం: వనితావాణి. పడతి అంటే వనిత, పలుకు అంటే వాణి.
 22. దుర్గంధం
  సమాధానం: చెడువాసన
 23. లక్ష సిరాచుక్కల మధ్య దాక్కున్న దానవి
  సమాధానం: రాక్షసి. ఏనగ్రామ్
 24. పాటతో పల్లవించే గులాబి వర్ణం
  సమాధానం: పాటలం. అంటే గులాబిని పోలిన రంగు.
 25. ఆరున్నొక్కరాగం తీయు
  సమాధానం: ఏడుచు.
 26. పువ్వులు తలమీదే ఉంటాయి వీటికి
  సమాధానం: లతలు. ఏనగ్రామ్