ఊపిరి పోసుకునే వేళ…

ఏ భావం యెప్పుడు
నేలను తడిపిందో
నాటుకున్న తలపులన్నీ
పచ్చగా యెలా యెదిగాయో

పైరంతా కంకుల భారానికి
నిండు చూలాలై వంగింది
ప్రతి కంకిలో దూరిన అక్షరాలన్నీ
పాలు పట్టి రంగుమారుతున్నై

రూపుదిద్దుకునే భావాల
పసి పాదాలు
తెమ్మెరలై వచ్చి
తగులుతున్న ప్రతిసారీ
మరో జన్మెత్తుతున్న సంబరం

దిష్టి పక్షుల బారి పడకుండా
పంటసిరి యిలా
ఒడిని నిండుతుంటే
ఎదుగుతున్న కవితను చూసే
మనసు ముంగిట ప్రతిక్షణమూ
అమ్మ మనసంత
ఆకుపచ్చని, వెచ్చని
పులకింత.

విజయ్ కోగంటి

రచయిత విజయ్ కోగంటి గురించి: విజయ్ కోగంటి పేరుతో 1993 నుండి కవితా వ్యాసంగం అనేక దిన,వార,మాసపత్రికలు, ఆన్ లైన్ పత్రికలలో ప్రచురణలు 2012 లో ‘కూలుతున్న ఇల్లు’ కవిత కు నవ్య-నాటా బహుమతి తెలుగు, ఇంగ్లీషు లో కవిత, కధా రచనతో పాటు అనువాదాలు సాహిత్య బోధన,రచన ప్రధాన వ్యాసంగాలు. ...