వారఫలాలు

‘మీరోజు’ పత్రికాఫీసు. లోపల అంతా గందరగోళంగా ఉంది – యుద్ధంలో క్షతగాత్రుల్లా ఎక్కడపడితే అక్కడ విసిరేసినట్టు చెత్తకాయితాలూ, అవి అంత ముఖ్యం కానట్టు కంగారుగా వాటిమీదనుంచే ఇక్కడ్నుంచి అక్కడకి అక్కడ్నుంచి ఇక్కడకీ తిరిగే ప్రింటర్లూ, రిపోర్టర్లతో. ఇంతటి కంగార్లో కూడా తమకేం పట్టదన్నట్టు లోపల ఓ గదిలో పత్రికాధిపతి కమ్ ఛీఫ్ ఎడిటర్ కమ్ ఓనర్ లఖన్ రావు ముఖ్యులందర్తోనూ మీటింగులో కూర్చునున్నాడు. అసలు లఖన్ రావుకి తల్లితండ్రులు పెట్టిన పేరు లక్ష్మణ రావు. కానీ పేపర్ సర్కులేషన్ పెరిగే కొద్దీ ఊళ్ళు పట్టి తిరుగుతూ మొదట నేర్చుకున్న విషయం ఏమిటంటే తన పేరు అందరూ సులభంగా పలక గలిగేదిగా ఉండాలి. వీర వెంకట సూర్య భాస్కర లక్ష్మణ రావు అంటే ఎవరికి నోరు తిరిగేది? అందులోనూ – పేరు సుబ్బారావు అని చెప్పగానే ఇంటిపేరు డబ్బారేకుల అని ఆటోమేటిగ్గా తెలిసిపోయే – ఆంధ్రా వాళ్ళ పేర్లంటే ఎంత నామర్దా? అలా ఓ ఢిల్లీ ట్రిప్పూ, కలకత్తా ట్రిప్పూ వేసొచ్చేసరికి లక్ష్మణ రావు లఖన్ రావు అయిపోయేడు. అదలా ఉంచితే, మీటింగులో ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే ఎప్పట్లాగానే మీ రోజు పత్రిక సర్కులేషన్ పెంచాలి. ఇప్పటికే తెలుగులో అత్యధిక సర్కులేషన్ ఉన్న పత్రిక, మీరోజు; కానీ డబ్బు యావ అంత సులభంగా తీరేది కాదు కదా? ఎందుకయ్యా అంత తంటా అంటే చెప్పడానికి సమాధానం సిద్ధంగానే ఉంది: “మా పత్రిక వల్ల ఎంతమందికి ఉపాధి లభిస్తోందో చూడవోయ్!”

గంట గడిచినా ఏ ఒక్క సబ్ ఎడిటర్కి కానీ, లఖన్ రావుక్కానీ ఐడియా తట్టనప్పుడో కుర్ర రిపోర్టర్ చెయ్యెత్తేడు మాట్లాడ్డానికి. లఖన్ రావు కు.రి. కేసి ఓ తీస్కారం పడేసి “ఆ చెప్పు, ఏమిటంటావ్?” అనడిగేడు విసుగ్గా.

“అదేం లేద్సార్, మన పత్రికలో మొదట్నుంచీ అసలు దిన ఫలాలు కానీ వార ఫలాలు కానీ ప్రచురించింది లేదు. మిగతా పత్రికల్లో నేను చూసినంత వరకూ ప్రతి ఒక్కరూ దిన, వారఫలాలు చూసుకుంటూ ఉంటారు. అందులోనూ మన హిందువులకి భయం భక్తీ ఎక్కువ గదా? అంచేత మనం కూడా వారఫలాలు రాయిస్తే…”

“ఠాఠ్, ఎవడయ్యా చెప్పింది? మీరోజు పత్రికలో వార ఫలాలా? ప్రచురించడమా? అవి నిజం అవుతాయా? ఇంక నోరు మూసుకో!” కరుగ్గా చెప్పేడు లఖన్ రావు.

కాస్త సీనియర్ ఎడిటర్ ఒకాయన చెప్పేడు పక్కనుంచి నెమ్మదిగా, “కు.రి. చెప్తోంది వార ఫలాలు ప్రచురించడం వల్ల వచ్చే సర్కులేషన్ గురించి సార్. అవి నిజం అవుతాయా పోతాయా అనే దాని గురించి కాదు.”

లఖన్ రావు కాస్త చురుగ్గా చూసేడు ఈ సారి, “దినఫలాలు వేసే ఆ పేజీలో ఆ రెండు మూడు కాలమ్‌ల నిడివి ఒక ఎడ్వర్టయిజ్మెంటుకి ఇస్తే డబ్బులు వచ్చేవుటయ్యా?”

“మీరే ఆలోచించండి, ఎడ్వర్టయిజ్మెంటు ఇస్తే వారానికో ఐదువేలు రావొచ్చు మహా. కానీ పేపర్ సర్కులేషన్ ముఫ్ఫైవేలు పెరిగితే వారానికి ఎంతలేదన్నా అరవైవేలొస్తాయి, పేపర్ రెండు రూపాయలకి అమ్మితే.” సీనియర్ ఎడిటర్ మంటని ఎగదోస్తూ చెప్పేడు.

“అయినా సరే, మీరోజు పత్రికలో వార ఫలాలు రాయలేదిప్పటిదాకా మనం.”

“దాందేవుంది లెండి. మార్పు అనేది సహజమే కదా?”

కాస్త మెత్తబడ్డట్టు కనిపించిన లఖన్ రావు అన్నాడు అనుమానంగా, “మరి అవి రాయడానికి డబ్బులివ్వొద్దూ ఓ సిద్దాంతి గారికి?”

సీనియర్ ఎడిటర్ చిర్నవ్వు నవ్వేడు, “అవి రాసే వాళ్ళంతా సిద్ధాంతులని మీరు నమ్ముతున్నారా?”

పెఠేల్మని నవ్వేడు లఖన్ రావు, “మొత్తం మీద అసాధ్యుడివయ్యా; సరే అలాగే కానీయండి కానీ దినఫలాలు వద్దు. వారానికో సారి వారఫలాలు రాద్దాం. సర్కులేషన్ పెరగక పోతే తీసేయడం అంత కష్టం కాకూడదు మరి.”

మీటింగ్ ముగిసిపోయింది. సీనియర్ ఎడిటర్లందరూ శెభాష్ అంటూ కుర్ర రిపోర్టర్ భుజం చరిచి పనుల్లోకి వెళ్ళిపోయేరు.


వారఫలాలు రాయడానికో పేరు కోసం సీనియర్ ఎడిటర్ ప్రయత్నం మొదలు పెట్టేడు. బాగా ఆలోచించి ఇంటికెళ్ళాక, గత పదిహేనేళ్ళుగా అమెరికాలో ఉంటున్న తన మేనల్లుడు పరమేశ్వర శాస్త్రికి ఫోన్ చేసేడు. వోనేజ్ వచ్చాక అమెరికా ఇండియాలకి అట్నుంచిటూ, ఇట్నుంచటూ ఫోన్లు ఉచితం కదా? ఉభయకుశలోపరి అయ్యేక అసలు విషయం చెప్పేడు, “ఒరే పరం, నీ పేరు వాడుకుని వారఫలాలు రాద్దాం అనుకుంటున్నాను మా పేపర్లో. నీకిష్టవేనా?”

“ఏవిటీ? నేనెప్పుడో నాన్న దగ్గిర కాస్త జాతకం నేర్చుకున్న మాట నిజమే కానీ ఇప్పుడు ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల పేర్లు కూడా గుర్తు లేవు. అయినా అమెరికా వచ్చింది న్యూక్లియార్ సైన్స్‌లో డాక్టరేట్ కోసం. నాకు వారఫలాలు రాయడం వచ్చి ఏడిస్తేగా?”

“ఓరి నీ దుంప తెగా, నిన్నెవడు రాయమన్నాడ్రా, నీ పేరు వాడుకుంటాం అన్నాను కానీ.”

“మరెవరు రాస్తారు?”

“నేను లేనా ఇక్కడ?”

“నీ పేరే పెట్టుకోవచ్చుగా అయితే?”

“నాకు డాక్టరేట్ లేదుగా? డాక్టర్ పరమేశ్వర శాస్త్రి అంటే సర్కులేషన్ అమాంతంగా పెరగదూ?”

“అమెరికా అని కూడా రాస్తావా?” అనుమానంగా అడిగేడు పరం.

“లేదులే. అంతలేదు కథ.”

“రేప్పొద్దున్న ఎవరైనా కేసు వేస్తే?” అమెరికాలో లాయర్ల తఢాఖా తెల్సిన మేనల్లుడు అడిగేడు కుతూహలంగా.

“ఏమని వేస్తారు కేసు?” నవ్వేడు ఇండియా జనం నాడి బాగా తెల్సిన మావయ్య, “అయినా నువ్వొక్కడివేనా డాక్టర్ పరమేశ్వర శాస్త్రివి ఇండియాలో?”

“సరే అయితే,” నవ్వుతూ ఫోన్ పెట్టేసేడు మేనల్లుడు.


ఆ పైవారం నుంచి మీరోజు పత్రికలో ప్రతీ ఆదివారం వారఫలం రావడం ప్రారంభమైంది. మొదటి వారంలో హుందాగా ఈ వారఫలాలు రాసేది డాక్టర్ పానుగంటి పరమేశ్వర శాస్త్రి అనీ పెద్ద అక్షరాల్తో పేరు కూడా వేసేరు. వచ్చిన వారఫలాల్లో మచ్చుక్కి మకర లగ్నానికి ఇలా రాసేరు మీరోజు పత్రిక వారు.

కోపతాపాల్తో కుటుంబ సౌఖ్యం పాడుచేసుకోకండి. ఇతరులకి ఇచ్చే అప్పులు అంత సులభంగా వసూలు కాకపోవచ్చు. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకుంటే సౌలభ్యం. భగవదనుగ్రం ఉంది. నవగ్రహ స్తోత్రం పఠించాలి.

నాలుగు వారాల్లో మీరోజు ఆదివారం పత్రిక సర్కులేషన్ అమాంతంగా పదివేలు పెరిగింది. దరిమిలా ఈ వారఫలాలు మీ రోజు ప్రింట్ ఎడిషన్ లోనూ ఇంటర్నెట్ లోనూ రావడం మొదలైపోయింది.

ఇక్కడే ఎవరూ ఊహించని మలుపు తిరిగింది కధ.

ఈ నాలుగు వారాలూ విడవకుండా క్షుణ్ణంగా వారఫలాలు చదివిన న్యూక్లియార్ సైంటిస్టు డాక్టర్ పానుగంటి పరమేశ్వర శాస్త్రి ఉరఫ్ పరం తీరిగ్గా ఓ రెండు గంటలు ఆలోచించి సాయంకాలం బేస్ బాల్ ప్రాక్టీస్ నుంచి వచ్చిన కొడుకు సుధీర్‌తో చర్చించేడు కథా కమామీషూ.

సుధీర్ హైస్కూల్లోంచి యూనివర్సిటీ లోకి దూకడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. పరం ఎంత చెప్పినా అమెరికాలో పుట్టిన ప్రతీ రెండో జెనరేషన్ పిల్లల్లా డాక్టర్ గిరీ చేయడానికి ఇష్టపడకపోవడం, అటు తండ్రి ఎం.డి. చేసి తీరాలనడం, ఇటు కొడుకు నాకిష్టం లేదు, నేను చేయనని మంకు పట్టు పట్టడం జరుగుతూనే ఉంది. ఈ వాదోపవాదనల్తో విసిగిపోయిన పరం వాళ్ళావిడ, ‘పోనీ వాడికిష్టం వచ్చిన కోర్సు చేయనీయరాదుటండీ,’ అనేసింది కూడా. సుధీర్ అప్పుడే యూనివర్సిటీలకి అప్లికేషన్లు పెడుతున్నాడు కంప్యూటర్ సైన్సులో చేరడానికి. ఇటునుంచి తను వాడే ఐఫోను లోంచి స్టీవ్ జాబ్స్, అటునుంచి విండోస్ బిల్ గేట్సూ, మరో వైపు ఫేస్బుక్ జూకర్ బర్గూ పొడుస్తూంటే సుధీర్‌కి తండ్రి చెప్పే డాక్టర్ గిరీ, శవాలు కోయడం రోతగా అనిపించింది మరి. ప్రస్తుతానికో బ్రిలియంట్ ఐడియాతో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసినట్టు యూనివర్సిటీలకి చూపించగల్గితే సీటూ, దానితోపాటు రూమూ, బోర్డూ అన్నింటికీ స్కాలర్‌షిప్ సంపాదించొచ్చు.

పరం ఇప్పుడొచ్చిన బ్రిలియంట్ ఐడియా కొడుకుతో చెప్పేసరికి సుధీర్ ఎగిరి గంతేసేడు. మొదటి కారణం తండ్రి ఇంక తనని ఎం.డి. చేయమని రోజూ చంపుకు తినడు. రెండోది, ఈ ప్రోజక్ట్ చేస్తే తండ్రి మీద ఆధారపడకుండా ఏ ఫేస్బుక్ తరహాలోనో మిలియనీర్ ఐపోవచ్చు. తండ్రీ కొడుకులు వెంఠనే కార్యాచరణ లోకి దిగిపోయేరు.

రెండు, మూడు వారాలాగి పనంతా దాదాపు పూర్తయ్యేక పరం మావయ్యకి ఫోన్ చేసి క్లుప్తంగా చెప్పేడు, “మావయ్యా నువ్వు రాసే వారఫలాలు నేను చదువుతున్నాను. బాగున్నాయి. ఈ మధ్యన పని అంతగా లేక కాస్త ఖాళీ దొరుకుతోంది. వచ్చే వారం నుంచీ నేనే ఆ వారఫలాలు రాస్తే నీకేమైనా అభ్యంతరమా?”

మావయ్య హాయిగా నవ్వేశాడు, “అసలు మొదట నిన్నే రాయమందానుకున్నాన్రా. ఇప్పుడు నువ్వు రాస్తానంటే నాకు బోల్డు టైం మిగుల్తుంది. తప్పకుండా రాయి. ప్రతీ శుక్రవారం రాత్రి లోపుల నువ్వు పన్నెండు రాశుల వారఫలాలు పంపించావంటే చాలు. యూనీకోడ్లో పంపించావంటే మరీ సులభం. అవి అలాగే ప్రింట్లోకీ, ఇంటర్నెట్ గ్రూప్ వాళ్లకీ ఇచ్చేస్తాను. ఏం మార్పుల్లేకుండా ప్రింటైపోతుంది.”

“తప్పకుండా!”


మెల్లిగా పత్రిక సర్కులేషన్ పుంజుకుంటూంటే లఖన్ రావు మళ్ళీ వారఫలాల వూసెత్తలేదు. మీ రోజు పత్రిక వెబ్‌సైట్ వాళ్ళు కూడా వారం వారం, నెలకో సారి అందించే రిపోర్ట్స్ చూస్తూ లఖన్ రావు సంతోషించేడు కూడా. ఎందుకంటే ఈ వారఫలాలు ఇంటర్నెట్లో చూసేదానికి అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా లాంటి దేశాల్నించి వేల సంఖ్యలో హిట్లు వస్తున్నాయి. ఈ వారఫలాల పేజీలో పక్కనే ఓ కాలమ్‌లో వెబ్‌సైట్ ఎడ్వర్టయిజ్మెంట్లు డబ్బులు రాలుస్తున్నాయి కూడా. ప్రింట్ ఎడిషన్ సంగతి చెప్పేదేముంది? అంతా సవ్యంగా జరిగిపోతోంది.

పరం వారానికో అరగంటో, గంటో కంప్యూటర్ మీద గడిపి ఠంచన్ తప్పకుండా ప్రతీ వారం వారఫలాలు యూనీకోడ్లో మావయ్యకి పంపిస్తూనే ఉన్నాడు. పనిలో పనిగా సరదాకో మరెందుకో గానీ ప్రతీ రాసి ఫలితంలోనూ చివరి వ్యాక్యంగా ఏదో దేవుణ్ణి ఆరాధించమనో, ఏదో దేవుడి జపం చేయమనో, మరో దేవుణ్ణి దర్శించమనో రాయడం అలవాటు చేసుకున్నాడు. అది కూడా జనాల మీద టానిక్‌లా పనిచేసింది. మేనల్లుడు రాయడం మొదలు పెట్టేక సీనియర్ ఎడిటరైన మావయ్య ఈ కాలమ్ పట్టించుకోవడం మానేశాడు. ప్రతీ శుక్రవారం వచ్చే ఈమెయిల్లో యూనీకోడ్ అంతా ఇలా కాపీ చేసి అలా ప్రింటర్లకీ వెబ్ సైట్ వాళ్లకీ ఇచ్చేయడమే. కధ ఇలా సజావుగా ఉండగా ఓ వారం వారఫలాల్లో రెండు రాసులకి ఇలా పడింది మీ రోజు పేపర్లో.

మీనం: వాహనం నడపడంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ప్రయాణంలో అప్పులివ్వడం మంచిది కాదు. వచ్చే అమావాశ్య నుంచీ రెండు వారాలు భోజన సూచనలున్నాయి. వాతావరణం బాగుంటే ప్రయాణం చేయవద్దు. దుర్గాష్టకం చదవండి.

కర్కాటకం: అధికారులతో జాగ్రత్త గా ఉంటే దెబ్బలాటలు. భవిష్యత్తు ఫరవాలేదు. బంధువుల సహాయం ఆశిస్తే భంగపాటు తప్పుతుంది.అసంతృప్తి పెంపొందించుకోండి. ఇబ్బందులున్నా ఆటంకమే. నమ్మకం, ధైర్యం మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టేస్తాయి. అధైర్యమే మీ లక్ష్యం. తిరుపతి దర్శనం బలాన్ని ఇస్తుంది.

తలా తోకా లేని ఈ ఫలితాలు చూసి కొందరు మీ రోజు పాఠకులు నవ్వుకున్నారు. కొంతమంది ఇవి అప్పుతచ్చులనుకున్నారు. మరికొంతమంది, మీ రోజు పేపర్లో ఇప్పటి వరకూ అచ్చు తప్పులు లేవనుకున్నాం గానీ వీళ్ళూ ఇంతే?! అనుకున్నారు. కానీ అమెరికా లాంటి దేశాలనుంచి మీ రోజు పత్రికకి పుంఖానుపుంఖాలుగా ఈ మెయిల్స్ వచ్చాయి. మేనమావ ఎడిటర్ కూడా కాస్త కంగారు పడినట్టు కనిపించేడు. కానీ మరుసటి వారం వారఫలాలు అద్భుతంగా వచ్చేయి మళ్ళీ. ఇరవై ముఫ్ఫై ఏళ్లలో దాదాపు ఒక్కసారి కూడా అప్పు తచ్చుల్లేని మీ రోజు పత్రికలో ఒకసారి తప్పనగా ఎంత? సముద్రంలో కాకిరెట్ట కాదూ? దాంతో ఎవరికీ ఈ గోల పట్టలేదు.

అయితే పరం మాత్రం ఈ తప్పుల తడక చూసి, తెలుగు మాట్లాడితే అర్ధం చేసుకునే జ్ఞానం మాత్రమే ఉన్న కొడుకుతో చర్చించేడు. ఇద్దరూ నవ్వుకున్నారు. ఇది జరుగుతున్నప్పుడే సుధీర్‌కి పెన్సిల్వేనియా నుంచి కాలేజీలో సీటూ, స్కాలర్‌షిప్పూ వచ్చినట్టు ఉత్తరం వచ్చింది. కుర్రాణ్ణి తీసుకెళ్ళాలి కనక ఈ వారఫలాల విషయం తర్వాత చూడొచ్చులే అని పరం ఈ విషయం అక్కడితో అలా వదిలేసి రాబోయే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పెన్సిల్వేనియా ఇంటర్వ్యూకి కుర్రాణ్ణి సిద్ధం చేయడం మొదలుపెట్టాడు. మొదట్లో అప్లికేషన్ పెట్టినప్పుడు పంపించిన డిటైల్స్, కుర్రాడు స్వంతంగా జావా భాషలో రాసిన ప్రోగ్రామూ, అది ఎలా పనిచేస్తుందో చూపించడానికో లాప్‌టాప్, మిగతా కాయితాలు అన్నీ వెంటబెట్టుకుని కులాసాగా డ్రైవ్ చేస్తూ యూనివర్సిటీకి జేరారు ఓ రోజు ముందు.