సాహిత్యం – స్త్రీల చైతన్యం

2000 సంవత్సరం ఆగస్ట్ 18-19వ తేదీల్లో షికాగోలో జరిగిన రెండవ అమెరికా తెలుగు సాహితీ సదస్సులో “సాహిత్యం – స్త్రీల చైతన్యం” అనే అంశం మీద డా. కోలవెన్ను మలయవాసినిగారి ప్రసంగం వీడియో ఇది. ఈ ప్రసంగంలో వారు సాహిత్యంలో ఉపేక్షిత పాత్రలైన అనసూయ-ప్రియంవద, ఊర్మిళ, శ్రుతకీర్తులను ప్రస్తావించారు. ఈ ప్రసంగంలో ఊర్మిళ నిద్ర పాట గురించిన ప్రస్తావన ఉన్నందువలన, ఇది జనవరి, మార్చ్ సంచికలలో స్త్రీల పాటలపై వెల్చేరు నారాయణరావు వ్రాసిన వ్యాసాలకు అనుబంధ సమాచారంగా ఉంటుందని ఇక్కడ మీకందిస్తున్నాము. కేవలం అనుబంధమనే కాకుండా, మలయవాసినిగారి ఈ ప్రసంగం స్వతహాగానే ఎంతో ఆసక్తికరమైనది, అందరూ వినదగింది. నిడివి: 28ని.

420 295]

(గమనిక: వీడియోలో మొదటి 15-20 సెకన్లు మాత్రమే చక్కగా లేదు. ఆపైన ఆడియో, వీడియో రెండూ స్పష్టంగానే ఉన్నాయి.)