తానా 2011 ప్రసంగాలు: నవల-నాటకం-సినిమా

[జులై 1-3, 2011 న శాంటా క్లారాలో జరిగిన తానా 18వ ద్వైవార్షిక సమావేశపు సాహిత్య విభాగంలో వక్తలు ఇచ్చిన ప్రసంగాల వీడియోలు ఈమాట పాఠకుల కోసం సాయి బ్రహ్మానందం గొర్తి గారు అందచేశారు. వారికి మా కృతజ్ఞతలు.]

1. నవల – గొల్లపూడి మారుతీరావు.

420 295]

 
 

2. నాటకం – ఆకెళ్ళ సూర్యనారాయణ.

420 295]

 
 

3. సినిమా – శేఖర్ కమ్ముల

420 295]