తానా 2011 ప్రసంగాలు: కథ

[జులై 1-3, 2011 న శాంటా క్లారాలో జరిగిన తానా 18వ ద్వైవార్షిక సమావేశపు సాహిత్య విభాగంలో వక్తలు ఇచ్చిన ప్రసంగాల వీడియోలు ఈమాట పాఠకుల కోసం సాయి బ్రహ్మానందం గొర్తి గారు అందచేశారు. వారికి మా కృతజ్ఞతలు.]

1. కథ: ప్రయోగశీలత – వాసిరెడ్డి నవీన్.

420 295]

 
 

2. అమెరికా తెలుగు కథ – జంపాల చౌదరి.

420 295]

 
 

కథ, కథకులు – కన్నెగంటి చంద్ర.

420 295]

 
 

తమిళం-తెలుగు అనువాద కథలు – గౌరి కృపానందన్.

420 295]

 
 

నా కథాప్రస్థానం – శ్రీపతి.

420 295]