తానా 2011 ప్రసంగాలు: సాంప్రదాయ సాహిత్యం

[జులై 1-3, 2011 న శాంటా క్లారాలో జరిగిన తానా 18వ ద్వైవార్షిక సమావేశపు సాహిత్య విభాగంలో వక్తలు ఇచ్చిన ప్రసంగాల వీడియోలు ఈమాట పాఠకుల కోసం సాయి బ్రహ్మానందం గొర్తి గారు అందచేశారు. వారికి మా కృతజ్ఞతలు.]

1. పారిజాతాపహరణంలో సత్యభామ పాత్ర, కూచిపూడి అన్వయం – హర్షితా కామత్.

420 295]

 
 

2. మహాభారత పాత్రల్లో మనోవైజ్ఞానిక దృక్పథం – మృణాళిని.

420 295]

 
 

3. ప్రాచీన కావ్యాల్లో కవయిత్రుల ప్రాభవం – కాత్యాయనీ విద్మహే.

420 295]