వెన్నెల – తిలక్ కవిత

వెన్నెల – తిలక్ స్వీయ కవితా పఠనం, 1965లో మొదటగా రికార్డు చేయబడి, ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం స్వర్ణోత్సవాల సందర్భంగా పునఃప్రసారం చేయబడింది.

సేకరణ: పరుచూరి శ్రీనివాస్