Expand to right
Expand to left

‘వికృతి’ ఉగాది

కల్లోలిత హృదయార్ణవ కాలాగ్నుల చదలు కాగి
‘విరోధి’ నిట తప్పించుకు గట్టు చేరి భూగోళం
శివ శివా అంటు ముక్కున వేలేసుకుంది అచ్చెరువై
‘వికృతి’ దర్శనాన తాను పారమెటొ ఎరుగలేక
తికమక మకతికల లోన వేయి పేర్లు తిరగవేసి
హమ్మయ్యా ‘వికృతి’ నీ మరో పేరు కదా శివా
అని సముదాయించుకు ఎదలీ రచ్చబండ చేరినవే!
కవిత లల్లుటన్న తీపి భేషజమా వాదరమా!
మాటల మూటలను విప్పి పేర్చుటలా! వదరుటలా!
ఏమందువు శివా నీవు? ఏమి వరాల రాయుడవో
‘మహోక్షః, ఖట్వాజ్ఞం, పరశు, రజినం, భస్మ, ఫణినః,
కపాలం, తంత్రోపకరణం’ నీకే చెల్లును ప్రభూ
వికృతి యగుటయు మరి సద్రూపము ‘వికృతి’ చేయగ!
నీ విభూతి కాదా మరి సృష్టి, పుష్టి, సర్వ నష్టి
వరదల కొట్టుకపోయే ‘చాలని వారి’ ధోరణుల
విజ్ఞతలే నీకాటలు కద! ‘విరోధి’ ఇల పుట్టుటలా
తగు ‘వికృతి’గ మార్చుటలా! దర్శన మీయవె అన్న నీ
తనుమహత్వ మందింతువె! మాగతి నర్తన గతులవి
నీకె సరియగు శివా భవా ప్రభుత్వ మిట్లుంటె స్వామి
ప్రత్యయ మెట్లయ్య మాకు! కూడనట్టి పనులెన్నో
కూరిమితో చేసినాము వలసినవన్నీ చేదగు
కాషాయపు వీధుల బడి దోసపు భజనల చేయుచు
గుడ్డిపూ కుఱుదండ లిచ్చి కామాంధుల పంచను బడ
బూడిదసేయవె అంధత! విపరీతపు లోతులలో
భాషా ప్రయోజన మెట్లు? మానమైన ప్రాపంచిక
మానవ మేధను దేవా ‘వికృతి’ సేయ వచ్చినావొ!
రుద్రా! సర్వ భద్రాకృతీ! మా వందనమిదె సుకృతీ!

[చదలు – ఆకాశం; వికృతి – సంవత్సర నామం; వికృతి – శివ సహస్రనామాలలో ఒకటి; వికృతి – వికార రూపం; వికృతి – కార్య కారణ రహితత్వం; తంత్రోపకరణం – తంత్ర వస్తువు; వారి – నీరు; చాలనివారి – జల్లెడ పట్టిన నీరు, అల్ప జనులు; మహోక్షః – ఆబోతు; ఖట్వాజ్ఞం – కోడు; పరశు – గొడ్డలి; రజినం – చర్మం; భస్మ – బూడిద; చాలని – జల్లెడ; ప్రత్యయం – విశ్వాసం]

    
   

(6 అభిప్రాయాలు) మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి »

 1. mOhana అభిప్రాయం:

  May 2, 2010 7:48 pm

  బాగుంది కవిత! ఈ వి పదాలతో వచ్చిన గొడవే ఇది. మల అంటే కుళ్లు, కాని విమల, అమల రెంటికీ ఒకటే అర్థము. అదే విధంగా వినాయకుడు అంటే విశిష్టమైన నాయకుడు. కానీ కృతికి వి చేరిస్తే విశిష్టమైన కృతి కాక వికారమయింది. కానీ జ్ఞానికి వి చేరిస్తే వచ్చిన విజ్ఞానము విశేషమైన జ్ఞానమే. ఒహొరే ఒహొరే బ్రహ్మ దేవుడా, నీవెంత బుద్ధిశాలివయ్యా బ్రహ్మదేవుడా! విధేయుడు – మోహన

 2. rama bharadwaj అభిప్రాయం:

  May 3, 2010 1:05 am

  ” కవితలల్లుటన్న తీపి భేషజమా వాదరమా
  మాటల మూటలని విప్పి పేర్చుటలా వదరుటలా”

  ఈ మాటలు బాగున్నాయి. ఈ కవితకి చక్కగా సరిపోతున్నాయి.

  రమ.

 3. నాగమురళి అభిప్రాయం:

  May 3, 2010 1:21 am

  వికర్షించడం అంటే మనందరికీ అర్థం తెలుసు. కానీ ‘విశేషంగా ఆకర్షించడం’ అన్న అర్థంలో ఈ పదాన్ని కిరాతార్జునీయంలో వాడడం చూసి ఆశ్చర్యం కలిగింది.

  కాబట్టి వికృతి అంటే విశిష్టమైన కృతి అని అర్థం చెప్పుకోవచ్చేమో! పండితులెవరైనా వివరిస్తే బాగుంటుంది..

 4. Sarada Purna Sonty అభిప్రాయం:

  May 4, 2010 11:33 am

  చాలా కాలం పట్టింది. ఇన్నాళ్ళకి కొద్ది కొద్దిగా ధైర్యం వస్తోంది పెద్దలకి కవితలు వినిపించాలంటే! రమ గారూ! అర్థం అయింది మీ మాట! వేలూరిగారూ! కృతజ్ఞతలు.
  శారదా పూర్ణ

 5. sesha kumar kv అభిప్రాయం:

  May 8, 2010 6:13 am

  వ చ న కవిత్వమా లేక కవిత్వ వచనమా అనిపించింది కవిత చదివాక. భాషాసృష్టి గమ్మత్తు గా ఉంది. English Literature లో PROEM అనే మాట ఉంది. PROSE+POEM కు బదులుగా వాడుతారు, అలా ఉంది. “విపరీతపు లోతులలో భాషా ప్రయోజనము” ఏమిటో!.నేను రమ గారితో ఏకీభవిస్తున్నాను.

 6. ijswamy( achary ) అభిప్రాయం:

  May 12, 2010 2:10 am

  శారదా పూర్ణ శొంఠిస
  హొదరుడే వ్రాయుచున్నహార్దిక కందం
  బేరీతి నడచునో యని
  సహృదయుండాచార్యుడు సంశయమందెన్

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

  

   ( సహాయం తొలగించండి)

s h L ksh ~r j~n ph b bh m y r l v S sh p n dh d th t N ~m ch Ch j jh ~n T Th D Dh o O au M @H @M k kh g gh Ru ~l ~lu e E ai aa i ee u oo R a

ఈమాట పాఠకులకు సూచనలు చదివాను. వాటికి కట్టుబడి ఉంటానని హామీ ఇస్తున్నాను.