ఓ చందమామ

ఏడుస్తోందని ఎత్తుకుని
చందమామను చూపించాను
రెట్టింపు ఏడుపుతో ఆ చందమామ కావాలంది
అమ్మకిచ్చేసాను
అమ్మ ఒడిలో ఓ చందమామ!

పాలు తాగుతూ పడుకుంటోందని
ఎత్తుకుని లాలించాను
మత్తు నిద్రతో గురక పెడుతోంది
వెచ్చగా పడుకోబెట్టాను
ఉయ్యాలలో ఓ చందమామ

తప్పటడుగుల్తో బోర్లాపడితే
చేయి పట్టుకుని నడిపించాను
అలుపెరగని నడకతో ఇల్లంతా తిరుగుతోంది
నీరసంగా కూలబడ్డాను
నట్టింట్లో ఓ చందమామ

ప్రక్కింట్లో చూసి సైకిలు కావాలంది
చిన్న సైకిలు కొనిచ్చా
రెట్టించిన ఉత్సాహంతో తొక్కేస్తోంది
వీధిలో చూస్తున్నాను
వీధి వీధంతా ఓ చందమామ

స్కూల్లో పాఠాలు అర్ధం కాలేదంది
దగ్గిర కూర్చుని నేర్పిస్తే
సరే రోజూ ఇలాగే హోం వర్క్ చేయించమంది
ఓపిగ్గా చేయించాను
రాత్రంతా ఓ చందమామ

కాలేజీలో జేరాక మాట విననంది
ఎందుకని అడిగితే
తిండి తినకుండా తలుపేసుకుపడుకుంది
బయటనుంచే బ్రతిమాలాను
ఒంటరిగా ఓ చందమామ

పెళ్ళికని సంబంధాలు చూస్తే
నాకొద్దు పొమ్మని
అల్లుడ్ని తనే తీసుకొచ్చింది
పెళ్ళయ్యాక
అత్తవారింట్లో ఓ చందమామ

ఏడాది తిరిగాక
పుట్టింటికి తీసుకొస్తే
పుల్ల మామిడికాయ కావాలంది
ఇంకో ఆర్నెల్లకి
చందమామ ఒడిలో ఓ బుల్లి చందమామ

[థాంక్స్ – వింజమూరి పెద్దబాబు]