జ్యోతిషమూ – లోపలి సంగతులూ – 1

జ్యోతిషం – సంకేతాల శాస్త్రం

ఈ పైన చెప్పిన ముడిసరుకులోవన్నీ సంకేతాలుగా అర్ధం చేసుకోవాలి. ఒక్కో సంకేతానికీ ఒక్కో స్వభావం ఉంటుంది. అది ఈ ప్రపంచకంలో అనేక విషయాల్ని సూచిస్తుంది. ఆ సూచించే విషయాల్ని కారకత్వాలు అంటారు. జ్యోతిషంలో ప్రధానభాగం ఈ సంకేతాల్ని బాగా అవగాహన చేసుకోవడమే. ఒక ఉదాహరణ: సూర్యుడంటే రాజు, లేదా ఇంట్లో తండ్రి. చంద్రుడు తల్లి. గురుడు గురువుగారు. శుక్రుడు భార్య. ఇలాగ. ఈ కారకత్వాలు అనంతం. సూర్యుడు అధికారాన్ని సూచిస్తే, చంద్రుడు ఇల్లూ, ఇంట్లో జీవితాన్ని సూచిస్తాడు. బుధుడు చదువూ, తెలివీ, రాతకోతలూ వగైరా. శుక్రుడు సుఖాలు, కళలు. గురుడు మత విషయాలు, మంచితనము, పెద్దరికమూ, గుళ్ళూ గోపురాలు మొదలైనవి. శని శ్రమని, దురదృష్టాన్నీ, అనారోగ్యాన్నీ, దారిద్ర్యమూ, కష్టాలూ మొదలైనవాటిని సూచిస్తాడు. ఇక కుజుడు శతృవులూ, గొడవలూ, యుద్ధాలూ, దురుసుతనమూ మొదలైనవాటికి అధిపతి.

ఇహ రాశులు. రాశుల్లో మళ్ళీ చర, స్థిర, ద్విస్వభావ రాశులనీ, అగ్ని, భూ, వాయు, జల తత్త్వపు రాశులనీ వర్గీకరణలు ఉన్నాయి. ఈ వర్గీకరణలు ఆయా రాశి స్వభావాలని నిర్ణయిస్తాయి. ఒక్కో రాశీ సమాజంలోనూ, ప్రకృతిలోనూ ఒక్కో తరహా పరిస్థితిని సూచిస్తుంది. మేషం ప్రభుత్వ వ్యవహారాలూ, అధికారులతో వ్యవహారాలూ మొదలైనవి సూచిస్తే, వృషభం ఇల్లూ, పొలాలు, తోటలు మొదలైనవి సమకూర్చుకోవడం, విలాసాలు, కళాత్మకమైన వ్యవహారాలూ సూచిస్తుంది. ఇలా అన్ని రాశుల స్వభావాలూ తెలుసుకోవాలి.

ఒక్కో రాశి లక్షణానికీ ఒక్కో గ్రహం లక్షణానికీ దగ్గరి సంబంధం ఉంటుంది. అలాంటి సజాతి గ్రహాన్ని ఆ రాశికి అధిపతి అంటారు. అలాగే కొన్ని గ్రహాలు కొన్ని రాశుల్లో బాగా రాణిస్తాయిట. వాటిని ఆయా రాశుల్లో ఉచ్ఛ అంటారు. కొన్ని గ్రహాలకీ రాశులకీ విరుధ్ధ స్వభావాలు ఉంటాయి. అవి శతృరాశులు లేదా నీచరాశులు అవుతాయి.

భావాలు మన జీవితంలోని వివిధ భాగాల్ని సూచిస్తాయి. లగ్నము దేహాన్నీ, ఆరోగ్యాన్నీ, పెంపకాన్నీ, స్వభావాన్నీ సూచిస్తే, రెండో ఇల్లు ఆస్తిపాస్తులు, డబ్బు సంపాదించడం, కూడబెట్టడాన్ని సూచిస్తుంది. పదో ఇల్లు ఉద్యోగాన్ని, సమాజంలో స్థానమూ, పేరు ప్రతిష్ఠల్ని సూచిస్తే, ఏడో ఇల్లు పెళ్ళినీ, ఇల్లాలినీ, వ్యాపారంలో భాగస్వాముల్నీ సూచిస్తుంది.

ఇప్పుడు జ్యోతిష్కుడు చెయ్యాల్సింది ఏమిటంటే ఈ సంకేతాల్ని బాగా జీర్ణించుకుని ఏ గ్రహం ఏ రాశిలో, ఏ భావంలో ఉందో చూసి ఆయా సంకేతాల్ని సమన్వయించి ఫలితాలు చెప్పాలి. ఉదాహరణ: ఒక జాతకుడికి చక్రం వేశాము. అందులో జాతకుడు పుట్టిన సమయంలో గ్రహాలు ఏ ఏ రాశుల్లో ఉన్నాయి, ఏ ఏ భావాల్లో ఉన్నాయో తెలుస్తుంది. పదో ఇల్లు మేషం. ఇంకనేం. గవర్నమెంటు ఉద్యోగం ఖాయం. అందులో గురుడున్నాడండీ. అబ్బో, చాలా పైకి వస్తాడు. పేరు, పలుకుబడీ సంపాదిస్తాడు. గొప్ప గౌరవం. అయ్యో, ఆ గురువుని శని చూస్తున్నాడండీ. (ఒక గ్రహాన్ని మరొక గ్రహం చూడ్డం అంటే ఆయా గ్రహాల మధ్య ఎన్ని రాశుల దూరం ఉందో దాన్నిబట్టి వాటిమధ్య ఏర్పడే సంబంధం.) పైకి వస్తాడు కానీండి, ఎప్పుడూ కష్టాలే. ముఖ్యంగా కింద పనిచేసేవాళ్ళవల్ల చాలా ఇబ్బందులండీ. అదీ, జాతకం చెప్పడం అంటే.

జ్యోతిషం పని చేస్తుందా?

జ్యోతిషం ఎలా పని చేస్తుందో (లేదా జ్యోతిష్కులు ఎలా పని చేయిస్తారో) తెలుసుకున్నాం. జ్యోతిషంలో ఎవరైనా ఆశించేది ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తు చెప్పగలగడం. 2 + 2 = 4 అన్నంత ఖచ్చితంగా జ్యోతిషం ద్వారా మనకి భవిష్యత్తు తెలిసి ఉంటే అసలీ ప్రపంచం ఇల్లా ఉండేది కాదు. ఒక్కసారి ఆలోచించి చూడండి. జ్యోతిషం ద్వారా ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తు తెలిస్తే చరిత్రలో అనేక తప్పిదాలు జరిగి ఉండేవి కావేమో? యుద్ధాలు, ప్రమాదాలు నివారించబడేవేమో? వార్తల చివర్లో వాతావరణాన్ని సూచించినట్టుగానే జ్యోతిషంతో సహాయంతో భవిష్యత్తుని సూచించేవారేమో?

చాలామంది జ్యోతిష్కులు భవిష్యత్తు నిజంగానే తెలుస్తుందని అంటారు. అయితే అలా భవిష్యత్తు చెప్పకూడదనో, పార్వతీ దేవి శాపం ఉంది కాబట్టి భవిష్యత్తుని ఖచ్చితంగా తెలుసుకోలేమనో కొందరు అంటారు. చాలా ప్రసిద్ధమైన అస్ట్రలాజికల్ మాగజైన్ మొదటిపేజీలో ఇల్లా రాసి ఉంటుంది.

ఫలాని గ్రహచారేణ సూచయంతి మనీషిణ:
కోవక్తా తారతమ్యస్య తమేకం వేధసం వినా ||

గ్రహచారాన్ని బట్టి ఫలితాలు ఈ విధంగా ఉండవచ్చు అని పండితులు సూచిస్తారు. కానీ ఖచ్చితంగా ఇలాగే జరుగుతుంది అని ఎవరు చెప్పగలరు, ఆ బ్రహ్మదేముడు తప్ప అని ఆ శ్లోకానికి భావం. దీనిని చాలామంది మితవాద (మోడరేట్) జ్యోతిష్కుల అభిప్రాయంగా స్వీకరించవచ్చు. అంటే జ్యోతిషం ద్వారా సూచనగా భవిష్యత్తు తెలిసే అవకాశం ఉండవచ్చు, కానీ ఖచ్చితంగా ఫలితాలు చెప్పలేము అని.

కానీ జ్యోతిష్కుల్లో ఎక్కువమంది అతివాదులు (కొంచం ఆత్మ విశ్వాసం ఎక్కువగలవాళ్ళు) ఉంటారు. నా దృష్టిలో వీళ్ళ సంఖ్యే మితవాదులకన్నా అధికం. వీళ్ళప్రకారం భవిష్యత్తు ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది. తప్పంతా జ్యోతిషాన్ని నమ్మని లేదా పట్టించుకోని ప్రజలదీ, ప్రభుత్వాలదీ, సైంటిస్టులదే తప్ప జ్యోతిష్కులది కాదు. వీళ్ళ ప్రకారం జ్యోతిష్కులు అనేక ప్రమాదాల్ని ముందుగానే చెప్పారు. గాంధీగారు హత్య చెయ్యబడతారనీ, రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో హిట్లరు ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడనీ, ఇందిరా గాంధీ హత్య చెయ్యబడుతుందనీ, డయానా ప్రమాదంలో మరణిస్తుందనీ, సెప్టెంబరు ౧౧ దాడి జరుగుతుందనీ, ఫలానావాడు ప్రధానమంత్రో దేశాధ్యక్షుడో అవుతాడనీ, ఫలానా ప్రభుత్వం ఫలానా తేదీన పడిపోతుందని ముందే చెప్పామనీ ఇలా ఈ జాబితాకి అంతు ఉండదు.

అతివాదులైనా మితవాదులైనా, జ్యోతిష్కులందరి ఏకాభిప్రాయం ఏమిటంటే, జ్యోతిషం పనిచేస్తుంది అని. నిజంగానే పని చేస్తుందా అని సందేహించేవాళ్ళకి వాళ్ళు పైన చెప్పిన ఉదాహరణల్లాంటివి కోకొల్లలుగా చెప్పడమేగాక, ఆఖరిగా ఒక బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయోగిస్తారు. అదేమిటంటే ‘మా అనుభవం ప్రకారం జ్యోతిషం పని చేస్తుంది, కావాలంటే నువ్వే నాదగ్గరో లేక ఫలానా ఆయనదగ్గరో భవిష్యత్తు చెప్పించుకుని పరిశీలించుకో ‘ అని. సందేహవాదులు చాలామంది ప్రతిభావంతులైన జ్యోతిష్కులవద్దకు వెళ్ళి కొంతమటుకు సమాధాన పడడమో లేక జ్యోతిషం తప్పని నిర్ధారించుకోవడమో చేస్తారు. అయితే అది ఒక వ్యక్తిగత అనుభవంగానే మిగిలిపోతుంది తప్ప సార్వజనీనమైన సత్యమైపోదు. సార్వజనీనమైన సత్యంకోసం పరితపించేవాళ్ళ కోసం సైన్సు రంగప్రవేశం చేయాల్సివస్తుంది.

జ్యోతిషం మీద సైన్సు చేసిన కొన్ని పరిశోధనల్ని గురించి ముచ్చటించుకునే ముందు రెండు దృక్కోణాల్లో జ్యోతిషాన్ని పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. మొదటిది, జ్యోతిషం అంతర్గత వైరుధ్యాల పుట్ట. ఆ వైరుధ్యాల గురించి తెలుసుకుంటే జ్యోతిషం నిజంగా పనిచెయ్యడం అసాధ్యం అనిపిస్తుంది. రెండు, చాలా మందియొక్క వ్యక్తిగతానుభవం దృష్ట్యా జ్యోతిషం కనీసం పాక్షికంగానైనా పని చేస్తుంది, లేదా పని చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. అది ఎలా సాధ్యమో ఆలోచించాలి.
(ఇంకా ఉంది)

ఈ వ్యాసము రాయడంలోనే కాక జ్యోతిషాన్ని అధ్యయనం చెయ్యడానికి అర్ధం చేసుకోడానికి నాకు ఉపయోగపడిన కొన్ని పుస్తకాలు:

  • జ్యోతిష ప్రకాశము (3 భాగాలు): శ్రీ సీహెచ్ ఎస్ ఎన్‌ రాజు
  • A To Z Horoscope Maker & Delineator : Llewellyn George
  • Astrology for All, How to Judge a Nativity, Art of Synthesis, Esoteric Astrology, Progressed Horoscope: all by Alan Leo
  • Manual of Astrology: Sepharial
  • Astrology for Beginners, How to Judge a Horoscope, A Catechism of Astrology, 300 Important Combinations, Notable Horoscopes: all by B.V.Raman
  • Brihat Jataka of Varaha mihira
  • Spiritual Astrology: Ekkirala Krishnamacharya