మొలతాడు

అలవిగాని ఆడది
జలపాతం పక్క-
కొలనులో దూకింది
అలలకదలిక ఆగింది

ప్రేమిస్తున్నాడో లేడో
నిమిషం గడిచేలోగా

ఉపపత్తి కావాలి !
ఊపిరి బిగబట్టి

లోతుకు మునిగింది
ఈతరాని ప్రియుడు ..

ఇరుక్కున్న
మరకతంలా

తన్నుతాను మరచి
మిన్నంటే తుంపర్లతో
ఉన్నఫలాన దూకాడు

ఎంతసేపైనా
చెంత చేరడే!

తాళలేక తక్షణం
తళతళలాడే కనులతో
తలెత్తి చూసింది
ప్రియురాలు

తేలుతూ కనిపించింది
మొలతాడు !

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...