అరణ్య కవితలు

 1. అరణ్యం తడిచిపోతుంది
  అరవిచ్చిన పూవులా నీవు
  నిరంతరం నిన్నే చూస్తుంటా
  వృక్షాల కొమ్మల్లోంచి–
  కళ్ళు చికిలించే సూర్యునిలా
 2. ఎండిన ఆకుల్లో
  ఎందుకు దాగున్నావు
  పాత బావిలో నీరు
  కన్నీటి చుక్క  
 3. గండశిలను
  చుడుతుంది సెలయేరు
  నును మెత్తని కౌగిలి
  ఉజ్వలంగా వెలిగే తారలు
  అరణ్యంలో ఆకుల చాటున
  విరబూసిన పూవులెన్నో
 4. నక్షత్రాలన్నీ
  నా మాటే విన్నాయి
  నల్లని అరణ్యం
  కదిలే ముంగురులు
  పెదవి విప్పలేదు
  చెల్లాచెదురైన
  లేళ్ల గుంపులు
  మళ్ళీ
  చూస్తాననుకోను

 

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...