గతం

1. గతం

నల్లని రాతిమెట్లు
అల్లుకొన్నవి లతలు పూవులు
చతికిల పడటానికే తప్ప
నిన్నెటూ తీసుకు వెళ్ళవు

2. గడ్డిలో ఆడుకునే నల్లకుక్కలు

మెడలో గొలుసు మెరవదు
తడవతడవకు తలతిప్పవు

యజమాని
నిజంగా లేడు

వేడెక్కని గాలి
నీడలేమో మృదువు

గాలికి ఊగే పొదలు
చెలిమికి ఎంత అనువు

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...