సెలయేటి ఒడ్డున

1. ఒక సెలయేటికి..

అల్లిబిల్లిగా నన్ను తాకిన
చల్లని ఈ సెలయేటి స్పర్శలో
కళ్ళన్నీ తెరుచుకోగా
ఒళ్ళు మరిచి మాయమై

సెలయేటి అడుగున
మిల మిలా మెరుస్తూ
ఏటి పాటకి శ్రుతి కలుపుతున్న
తోటి గులకరాళ్ళ మధ్య
తేటగా నా హృదయం!

(నిసర్గధామ లో కావేరీ నదికి..)

2.ఏటి ఒడ్డున

కోటి ఆలోచనలతో
ఏటి ఒడ్డున

ఎక్కడనుంచి వస్తోంది?
ఎక్కడకి వెళుతోంది?
వెనక్కెందుకు ప్రవహించదు?

దట్టమౌతున్న చీకట్లలో
అన్వేషణ పూర్తవకుండానే
నిష్క్రమణ

సెలయేరు ఇంకా
ప్రవహిస్తూనే ఉంది!

3.ఎగుడు దిగుళ్ళు

పెదాల గులకరాళ్ళపై
గల గలా పారుతున్న
చిరునవ్వుల వాగులు

కాస్తమీదకెళ్ళి చూస్తే
కళ్ళల్లోంచి జారుతున్న
కన్నీటి జలపాతాలు

దారిపొడుగునా
ఎగుడు దిగుళ్ళే!

4.తల కావేరీ

ముందు ముందు
ఎన్ని కల్మషాల్ని
కలుపుకుంటుందో
తెలీదు గానీ

ఇక్కడ మాత్రం
ఈ నది
పురిటి బిడ్డలా
ఎంత స్వచ్ఛం!

(తల కావేరీ : కావేరీ జన్మ స్థలం)

రచయిత మూలా సుబ్రహ్మణ్యం గురించి: ఐదేళ్ళ క్రితం కవిత్వం రాయడం ప్రారంభించి, యాభైకి పైగా కవితలు, పది కథలు, మరికొన్ని వ్యాసాలురాసారు. "ఏటి ఒడ్డున " అనే కవితా సంకలనం ప్రచురించారు.  ...