నేను లేను

లోతు కొలను

ఈత రాదు

చేతులాడవు

పాచిబట్టిన రాళ్ళు

నాచు మొక్కలు

పలుకరించే చేపలు

జలపాతం కింద

చూడలేను

అడుగున లీలగా

బుడగలతో

వేడిసోకిన

మేడిపండు

రాలి పడి

వలయాలు కదిలి

గలగల సద్దులో కలిసి

అలలెరుగని ఆకాశం

నిలకడగా అంతరంగం

చలనం లేని క్షణం

నేను లేను

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...