హైకూలు

పూవుల రంగులన్నీ లాగేసుకొని
పారిపోతాడు సూర్యుడు
నల్లని రాత్రి!

పొద్దెక్కి లేచాను
చెల్లాచెదురుగా ఎండ
అడక్కుండా ప్రవేశించేది ఇదొక్కటే

చీకట్లో నల్లపిల్లి మ్యావంది
తను కనిపించదని
దానికి తెలుసేమో !

ఆకులు రాల్చిన చెట్టు
క్రిందవికసించిన పూవు
అందరిచూపూ దానిమీదే..

ఏవి ఎక్కడ వుండాలో
అవి అక్కడే వున్నాయి
అదే ఇబ్బంది!

మళ్ళీ ఎదురుపడ్డానని
నవ్వుతోంది కుర్రది
నవ్వక తప్పింది కాదు

రచయిత తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గురించి: తమ్మినేని యదుకుల భూషణ్‌ జననం రాయలసీమలోని చారిత్రకస్థలం తాడిపత్రిలో. కొన్నాళ్ళు సింగపూర్‌లో పనిచేసారు. నివాసం సోమర్‌సెట్‌, న్యూజెర్సీలో. "నిశ్శబ్దంలో నీ నవ్వులు" అనే కవితాసంకలనం ప్రచురించారు. కథలు, విమర్శలు కూడా రాసారు.  ...