మనిషి మృగం

మనిషికి
మృగానికి
భేదం
ఆలోచనే
అన్నది
నిర్వివాదం.

మృగాన్ని
మనిషిగా
చేసిన
ఆలోచన
మనిషిని
ఋషిగా
మార్చే
ఆలోచన
“నాకు”
మాత్రమే
పరిమితమైతే
మనిషిని
మృగంగా
మారుస్తుంది.
సమాజం
అడవవుతుంది.

కలశపూడి శ్రీనివాసరావు

రచయిత కలశపూడి శ్రీనివాసరావు గురించి: జననం బొబ్బిలిలో, చదువు రాజా కాలేజి బొబ్బిలి, ఎ వి న్ కాలేజి , విశాఖపట్నం, ఆంద్రా యునివర్సిటీ వాల్తేరు, బయోటెక్నాలజిలో పిహెచ్.డి పేరిస్ యునివర్సిటీ , పేరిస్, ఫ్రాన్స్స్ లో. నివాసం ఫ్లోరల్ పార్క్, న్యూ యార్క్ లో, పనిచేస్తున్నది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అఫ్ బయో టెక్నాలజీ లో. ఎందులో ఏముందో తెలుసుకోవడం లో వృత్తి పరంగా, ప్రవృత్తి పరంగా ఉత్సాహం లో భాగమే జీవ శాస్త్ర పరిశోధన , జీవితాన్ని అనువదించే రచన. ...