“తెలుగు రామాయణాల రాజకీయాలు బ్రిటీష్‌ పాలన, ముద్రణ సంస్కృతి, సాహితీ ఉద్యమాలు” పేరుతో ఒక అనువాద వ్యాసాన్ని ఈ సంచికలో ప్రచురిస్తున్నాం. తెలుగు సాంఘిక పరిణామాల గురించి ఆలోచించే వారెవరికైనా ఈ వ్యాసం అవశ్యపఠనీయం అని మా అభిప్రాయం.

శ్రీరహితగేహ! చంద్రీ వారవధూ మదనసదన వర్ధిత సుఖరో గారూఢిత మృదుదేహ! వ నీరంగ విహారసాంద్ర! నీలనరేంద్రా! ఆకర్ణింపుము తావకీన కథావిధానంబు యథార్థంబుగా దొల్లి శ్రీశివబ్రాహ్మణ […]

పేరు   రాము పుట్టిన సంవత్సరం   1925 బరువు   5 టన్నులు (5,000 కిలోలు) అద్దం మీద రాసిన ఫలకం చదువుతూ ఆలోచనలో పడ్డాను.  ఈ […]

శ్రీరతిసతీ మనోహర చారుతర గృహాయమాన శష్పావృత వి స్తారభగాన్విత చంద్రీ నీరంధ్రాశేవ్యలోల నీలనృపాలా ఆకర్ణింపుము తావకీన కథావిధానంబు యథార్థంబుగా శ్రీశివబ్రాహ్మణ వర్ణాగ్రగణ్యుండైన వీరభద్ర భట్టారకేంద్రునకు […]

మోహన్‌ ఆఫీసులోకి అడుగుపెట్టేసరికి పెద్ద “వెల్‌కమ్‌ బేక్‌” అన్న బేనర్‌ ఎదురుగా కనిపించింది. “వెల్‌కమ్‌ బేక్‌ మొహాన్‌!” అని ఒక పాటలా పాడారు మిగిలిన […]

ఈ ప్రయాణం నేను కోరుకున్నదే నేమో ఈ విమానం నేను ఎక్కాలనుకున్నదే కాబోలు ఈ సహప్రయాణీకులు మాత్రం నేను తెచ్చుకున్న వారు కారు ఇది […]

సాధ్యాసాధ్యాల మధ్య పొర్లాడే నా ఆలోచనలు, నిశ్శబ్దాల నీడల్లో తలదాచుకుంటే గుండెలోపలి గుబాళింపులు గుబుర్లుగా మొలకలెత్తి మనసు పొరలు ప్రకంపిస్తాయి వివిధ గీతికలు పాడుతూ […]

(సుచేతా మిశ్ర ఒరియా కవయిత్రి. పురి బ్లెస్డ్‌ శేక్రమెన్ట్‌ స్కూల్లో ఉపాధ్యాయిని. 4 కవితా సంపుటాలు వచ్చాయి. ఇంగ్లీషు, హిందీ, అస్సామీస్‌ భాషల్లో ఈమె […]

ఇరవైయో శతాబ్ది తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక విశేషం ఏమిటంటే, అప్పుడు పుట్టిన ప్రతి సాహిత్యోద్యమము రామాయణాన్ని తిరగరాసింది. నిజానికి, రామాయణాన్ని ఒక కొత్త దృష్టితో చూడకపోతే అది చెప్పుకోదగ్గ ఉద్యమమే కాదని ప్రతిపాదించొచ్చు! ఐతే ఇది ఇరవైయో శతాబ్దికే ప్రత్యేకించిన అంశం కాదని, తెలుగు సామాజిక జీవనంలోని ఎన్నో మార్పుల్ని శతాబ్దాలుగా రామాయణాలు ప్రతిబింబించాయని ఈ వ్యాసంలో చూడవచ్చు.

( క్రితం శుక్రవారం జూలై 18, 2003 న అట్లాంటా లో శ్రీ. వెలమూరి శ్యాంసుందర్‌గారి ఇంట్లో జరిగిన సాహిత్య కార్యక్రమమిది. సుమారు 50, […]

శ్రీకంఠుండు భుజంగభూషణుడు భస్మీభూత పంచాస్త్రుడ స్తోకాటోప బలప్రతాప పురరక్షో దక్ష సంశిక్షణుం డా కాశోజ్వ్జల కేశపాశుడు త్రిశూలాంకుండు రుద్రుండు తా వీకం జింతలపాటి నీలనృపతిన్‌ […]