ఈమాట” పాఠకలోకానికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు! క్రితం సంచికలో వివరించినట్లు “ఈమాట”కు శ్రవ్యవిభాగాన్ని కూడ కలుపుతున్నాం. ఎవరూ వారి రచనల్ని శ్రవ్యరూపంలో పంపలేదు కాని […]

(నాటిక) (తెర తెరవగానే బాక్‌ గ్రౌన్డ్‌లో మాటలు మొదలవుతాయి రాజా కూర్చుని ఉంటాడు.) ఈ కుర్చీలో కూర్చున్న వ్యక్తి రాజా. 4 నెలలక్రితం పింక్‌ […]

రాత్రంతా నిద్రపోలేదు సత్యానంద్‌. సినిమా విడుదల అంటే మాటలా? ఎన్ని పన్లు! ఎంతమందితో ఫోన్లు!! ఎందరికి పురమాయింపులు! ఎందరికి బుకాయింపులు!! ఇంకెందరికి బుజ్జగింపులు!!! పెళ్ళివారిల్లులా […]

ఈ రోజుల్లో తమ పిల్లలకు సంగీతం నేర్పించాలని చాలా మంది తల్లిదండ్రులకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కడ ఎవరివద్ద నేర్చుకోవాలనేది ఒక సమస్య అయితే ఎటువంటి […]

సుజాత అమెరికా వెళ్ళే రోజు దగ్గర పడే కొద్ది షాపింగుతో, చుట్టాలను చూడ్డానికి తిరగడంతో గడిచి పోతూనే వుంది.  సుజాత క్లాస్‌మేటు రాధిక మాత్రం, […]

బంగారు బొమ్మ రావేమే … పందిట్లొ పెళ్ళి జరిగేనే  …సన్నాయి మేళగాళ్ళు అద్బుతంగా వాయిస్తున్నారు  అమ్మాయి దోసిట్లో కొబ్బరి బోండాం తో తలవొంచుకుని మెల్లగా […]

క్రాలేటి వారి వీధి బురదలో
ఒక్కో గడియా కొట్టి నిలబడి
నెత్తిమీద రుమాలు వేసుకుని తడుస్తున్నావు
ఎక్కడా ఎవరూ లేరు
నాగలింగం చెట్టు కొమ్మల మీద
పాట గాలి పాడుతోంది

సగం నిద్రలో గడచిన సగంజీవితం సగంనిద్రలో కలుక్కుమని గుచ్చుకున్న సగంచదివి విడిచిన పుస్తకం. సగమే ముందు సగం గతం ఆశపడటం అప్పుడప్పుడు అసంగతం. నడినెత్తికిచేరిన […]

చీకటిగుహ నుండి బయట పడుతున్నప్పటి వెలుగు ఉదయం పగలంతా ఒక విచ్చలవిడి తనం ఎవరేమనుకున్నా సరే! సాయంత్రానికి తెలుసు తాను దేనికి దగ్గరౌతోందో! ఎప్పుడో […]

ఒక గొప్ప ప్రారంభం కోసం అన్వేషణ పేలవమైన ముగింపుగా కొట్టుమిట్టాడుతుంది వేయి తుపాకుల ముందుకూడా తలవంచని ధైర్యం తోవ తెలియని తనంతో నీరు కారిపోతుంది […]

ఇవి ఇలా ఉండవు. చెప్పుడు మాటల్లాగ పెట్టుడు సొమ్ముల్లాగా తేలిపోతాయి రాలిపోతాయి. ఇవి అలాగా ఉండవు గాజుకాయల్లాగ పచ్చి కుండల్లాగా పగిలి పోతాయి పుసికి […]

పాల్‌ సెలాన్‌(Paul Celan) జర్మన్‌యూదు.కష్టాలు పడ్డాడు.నాజీలు కడతేర్చారు కన్నవాళ్ళని. కాన్సంట్రేషన్‌కాంపుల్లో మగ్గి ఫ్రాన్స్‌చేరుకొన్నాడు.అక్కడ ఒక విదుషీమణిని పెళ్ళిచేసుకొన్నాడు.ఆమె కడదాకా,అంటే తను నీట మునిగి చనిపోయేదాకా […]