ఈ సంచికతో ఓ కొత్త శీర్షిక మొదలుపెడుతున్నాం “రచనా సమీక్ష” అనేది. మీ రచనలు పుస్తక రూపంలో ఉన్నా లేక ఇంటర్‌నెట్‌ మీద ఉన్నా […]

వాళ్ళిద్దరికీ వస్తానని చెప్పి వచ్చేసిందిగానీ ఆరోజంతా ఆ విషయమే మనసులో కదలాడుతూ ఉంది. ఈ వయసులో ఉద్యోగం చేస్తూ ముగ్గురు పిల్లల్ని ఎట్లా సాకగలుగుతుంది? అందుకు కావలసిన మానసిక శారీరక శక్తులు ఆమెకి ఎక్కణ్ణుంచి వస్తున్నాయి? కోరి నెత్తిమీదికి ఈ కష్టం ఎందుకు తెచ్చుకుంది?

అగరొత్తుల పరిమళం గదిలో బెరుకుగా క్రమ్ముకుంటోంది. మంచం మీద చల్లిన మల్లెపూలు.. మధ్యలో గులాబీ మొగ్గలతో కూర్చిన అక్షరాలు.. గుండె క్రింద కొంచెం కంగారుతో […]

(నలుగురూ కూర్చుని సుబ్రమణ్యం కోసం చూస్తుంటారు. బయట ఉండుండి పెద్దగా కేకలు వినిపిస్తుంటాయి. కర్టెన్‌ వెనకనుండి ఒక మూడేళ్ళ బాబు తొంగి తొంగి చూస్తుంటాడు.) […]

ఆదర్శాలకు పోతే ఇంట్లో అన్నముడకొద్దూ? అబ్బా..ఈ వెధవ డైలాగొకటి. అసలు ఇది ఎవరు కనిపెట్టారే బామ్మ? నేనెక్కడా పుస్తకాల్లో చదివినట్టు లేదు? పోనీ మరోనోట […]

ఇప్పుడక్కడ కవిత్వంగా మలచడానికి మిగిలిందేమీ లేదు ఒక నివ్వెరపోయే దృశ్యం, కంట తడిరాని దుఃఖం వెడల్పాటి బాటలూ, ఎ్తౖతెన అరుగులూ, అటూ ఇటూ నవ్వులతో […]

నీ గతాన్ని నెమరు వేసుకుంటున్నప్పుడు తీపి చేదుల సంగమాన్ని నేను.. ఒకసారి నీ ప్రేయసి నోటితో మైమరిపించే మాటలు పలికించేదాన్ని ఇంకొకప్పుడు అదే నోటితో […]

నువ్వు వినదల్చుకొన్నది మాత్రమే నీతో చెప్పను నీకు వినడం నేర్పిస్తాను, నా కళ్ళతోనే విశ్వమంతా చూపను నీ దృష్టి పథం లోని పొరల తెరలను […]

సూర్యాభిముఖంగానే నిర్యాణం చెందేదాకా, చంద్రుని వెన్నెలంతా మాదే మంద్రంగా వీచే గాలితో మౌనంగా సంభాషిస్తాం వినలేరు మీరెవ్వరూ గానమనీ,అవధానమనీ ప్రాణం మీదికి తెచ్చుకొంటారు పుడమిలోకి […]

కవిత్వం భాషకు, భావనకు ఉన్న పరుధుల్ని విస్తరింపజేస్తుంది. పదాల ఎంపిక, కూర్పు, కొత్త పదబంధాల సృష్టి వంటి సాధనాల ద్వారా ఇది సాధ్య పడుతుంది. […]

ప్రస్తరేషు చ రమ్యేషు వివిధాః కానన ద్రుమాః వాయువేగ ప్రచలితాః పుష్పై రవకిరంతి గాం (రామాయణం వాల్మీకి) ( రకరకాల అడవిచెట్లు గాలి వేగానికి […]

(ఈ వ్యాసంలో ఒక రాగం కాకుండా, మూడు రాగాలను పరిచయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను.ఈ మూడు రాగాలకి దగ్గర సంబంధం ఉంది. “ఈమాట” పాత […]