అర్థాలతో పద్యాలు చెప్పీ చెప్పీ, లోకానికీ నిజానికీ మధ్య దూరం పెరిగిపోతోందన్న దశలో కొందరు కవులు ఆ భాషని బతికించడానికి ఇలాంటి పద్యాలు రాస్తారు. అంటే లోకంలో భాషని వాడడం మానేసి భాషలో మరో లోకాన్ని సృష్టిస్తారు. ఒకరకంగా ఈ పనే చేసారు పఠాభి.

“నాకు విడాకులిస్తే, నా దారి నేను చూసుకుంటాను.” పేపర్‌ చూస్తున్న రఘు ఉలిక్కిపడ్డాడు. ఎప్పట్లాగే అతనికి సరోజ మొహం చూడగానే జాలి, వాత్సల్యం కలిగాయి. […]

ఈ సందర్భంగా “ఈ మాట” శ్రేయోభిలాషులందరికీ మా హార్దిక శుభాకాంక్షలు! బహుశ మానవజాతి అంతా ఏకోన్ముఖంగా గుర్తిస్తున్న, ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటున్న తొలి సహస్రాబ్ది తొలిరోజు […]

గత “ఈమాట” సంచికలో “అమెరికాలో తెలుగు కథానిక” గురించి నేను వ్రాసిన వ్యాసంపై శ్రీ సాహితీవిమర్శకుడు గారి అభిప్రాయం చూశాను. వారు నిష్కర్షగా చెప్పిన […]

(వంగూరి చిట్టెన్‌ రాజు గారు అమెరికా సాహితీ ప్రియులందరికీ చిరపరిచితులు. తనదైన బాణీలో మనం అందరం అనుభవించే, గమనించే విషయాల్నే మనకి కొత్తగా అనిపించేట్లు […]

(తొలిభాగంలో అవధానుల పేర్లు వాడటం వల్ల కొందరు పాఠకులు ఈ వ్యాసరచయితకు ఆయా అవధానుల మీద ద్వేషమో మరేదో ఉన్నదని అపార్థం చేసుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. […]

పావు తక్కువ పదకొండు.  క్వాలిటీ ఐస్‌ క్రీం, శ్రీ వెంకటేశ్వర, హోటల్‌ న్యూ వెంకటేశ్వర, క్రంచీస్‌ ఎన్‌ మంచీస్‌  అన్నీ మూసీసేరు.  పేవ్‌ మెంట్‌ […]

పందిట్లో పెళ్ళవుతూంటే విందు భోజనాలు ఎప్పుడవుతాయా అని కాచుక్కూర్చున్నారు వీధిలోని బిచ్చగాళ్ళు నిండు విస్తళ్ళు చాలానే మిగిలాయి ఉధ్ధరించే  వాళ్ళు లేక అదృష్టం పండిందని […]

మనది కానిది కోల్పోవడంలో బాధ, మనదైన దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడంలో ఆనందం, రెండూ రంగరించిన రాగంలో నిష్కృతిలేని సంగతుల్తో వాయులీన తంత్రులపై నగ్న గానం […]

(సాహితీ విమర్శకులుగా పరిశోధకులుగా, కవిగా ద్వానాశాస్త్రి తెలుగు వారికి చిరపరిచితులు. ఇకనుంచి “ఈమాట” సంపాదక వర్గంలో ఉంటూ ఇండియాలోని రచయిత(త్రు)ల మేలైన రచనల్ని “ఈమాట” […]